Forbes: Zaostrené na stratégiu zachovania vecnej hodnoty

Forbes: Zaostrené na stratégiu zachovania vecnej hodnoty

Budovanie majetku prostredníctvom priamych investícií a fyzického zlata je v súčasnosti veľmi populárne.

Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje v spolupráci s finančnými poradcami na poradenstvo a sprevádzanie ľudí pri ich finančnom plánovaní a zostavovaní dôchodkových plánov. Banka pre zabezpečenie budúcnosti so sídlom v Linzi čerpá zo svojich viac ako 25-ročných skúseností v investičnom obchode s cennými papiermi.

Nárast dopytu po investovaní do špičkových spoločností
Súkromní investori sa čoraz viac zaujímajú o priame investície do špičkových spoločností. V časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia stratégia zachovania vecnej hodnoty. „Vďaka našim košom akcií sa investori môžu stať spoluvlastníkmi tých najlepších spoločností na svete,“ hovorí člen predstavenstva Andreas Fellner, Msc. Ako špecialista na produkty správy majetku sa zameriavame na popredné svetové spoločnosti z najrôznejších odvetví, ako sú spotrebný tovar, energetika, technológie, životné prostredie a telekomunikácie.

Zo spotrebiteľov vlastníci
„Vďaka priamemu investovaniu do akcií najlepších spoločností sa, na rozdiel od fondov, stávate spoluvlastníkmi spoločnosti so zachovaním absolútnej transparentnosti,“ vysvetľuje súkromná bankárka Mag.a Elham Ettehadieh. „Klasické formy investovania prestali byť kvôli pretrvávajúcej politike nízkych úrokových sadzieb pre investorov zaujímavé. Naši klienti profitujú z profesionálneho poradenstva a vítajú diverzifikované portfólio silných spoločností,“ hovorí Ettehadieh.

Udržateľnosť ako megatrend v oblasti investovania
Výnos, riziko a likvidita už dávno nie sú tým najdôležitejším faktorom pri výbere najvýhodnejšieho spôsobu investovania peňazí. Pri rozhodovaní o investíciách zohrávajú u mnohých investorov čoraz významnejšiu úlohu kritériá udržateľnosti. Súkromná banka ponúka už viac ako 25 rokov investičné portfóliá zamerané na udržateľnosť. Tieto témy sú aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým a čoraz viac sa dostávajú do pozornosti ekologicky a sociálne zmýšľajúcich investorov.

Krok za krokom k fyzickému zlatu v trezore
Zlato zvlášť boduje v časoch krízy – najmä vďaka svojej trvácnej hodnote. Preto banka považuje zlato za dôležitú súčasť súkromných prostriedkov pre budúcnosť a ponúka možnosť postupného budovania zásoby zlata jeho pravidelným nakupovaním. Pri takomto pláne sporenia klienti profitujú z možného priemerného efektu nákladov a zároveň majú vo svojom portfóliu vhodnú formu poistky. Možnosť proporcionálneho plánu sporenia je uskutočniteľná tak pri fyzickom zlate, ako aj pri budovaní diverzifikovaného portfólia akcií.

©Partner Bank, Forbes

Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

1 júla 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Kolísanie kurzov akcií

Partner Bank Kolísanie kurzov akcií

Akcie dosahujú v priemere vysokú výkonnosť a zásadne majú prevahu nad tradičnými finančnými investíciami. Keďže ide o dlhodobú investíciu, priemerný výnos sa vypočítava za celé obdobie. Napríklad dlhodobý ročný priemer je pri amerických akciách približne 9,6 %*. Teraz sa vynára otázka, prečo pri týchto prognózach neinvestujú všetci ľudia svoje peniaze výlučne do akcií. Burza je trh s mnohými hráčmi a na rozdiel od vkladnej knižky sa výsledok nedá predvídať. Raz vládne býčia nálada, potom krízy stlačia kurzy opäť smerom nadol. Takéto výkyvy sú celkom bežný jav. Kurzy akcií neodrážajú len hodnotu spoločnosti. Sú to skôr rôzne faktory, ktoré vplývajú na kurzy: V tejto súvislosti musíme spomenúť ponuku, dopyt, nálady či trendy, takže investori, ktorí chcú dosiahnuť spomínaný ročný priemer, potrebujú mať pevné nervy.

Ako s pokojom zvládať výkyvy

Každý, kto investuje do akcií, by mal zostať pokojný aj počas fázy medvedieho trhu. Z dlhodobého hľadiska vychádzajú z toho akcie pozitívne. V troch štvrtinách investičného obdobia kurzy rastú a len v jednej štvrtine klesajú. Ak necháte investíciu pracovať minimálne 20 rokov, v konečnom dôsledku zostanete v zóne zisku a dlhodobé investičné stratégie sa osvedčia. Týmto spôsobom je možné zmierniť roky krízy. Ak k tomu stavíte na dividendových aristokratov, teda dlhodobo úspešné spoločnosti, ktoré bodujú spoľahlivým rastom, môžete dosiahnuť atraktívny výnos. Preto tí, ktorí so svojimi akciami prechádzajú dobrými aj zlými časmi, majú z pohľadu celého investičného obdobia dobrú šancu dosiahnuť priemernú hodnotu.

* S&P 500

©Adobestock

Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

1 júla 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články