Udržateľnosť a inovácie: Úspešná spolupráca s Univerzitou Johannesa Keplera

Studenten vor Projekt-Chart

S potešením Vás môžeme informovať o inšpiratívnej a úspešnej spolupráci s Univerzitou Johannesa Keplera. V rámci prelomového projektu pomohli talentovaní študenti tejto univerzity našej banke zlepšiť jej ciele v oblasti udržateľnosti.

Úlohou bolo splniť požiadavky nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) a byť schopný vykonávať aktuálne hodnotenia ESG (Environmental, Social, Governance) spoločností pomocou spravodajského nástroja. Tento cieľ bol pre nás kľúčový, pretože udržateľnosť a zodpovedné správanie sa stávajú vo finančnom sektore čoraz dôležitejšími.

Aby sme sa s týmito výzvami vysporiadali, rozhodli sme sa využiť nové perspektívy a inovatívne myslenie študentov Univerzity Johannesa Keplera. Boli sme presvedčení, že táto spolupráca nielenže posunie našu spoločnosť vpred, ale zároveň poskytne mladým talentom cenné poznatky z praxe finančného sveta.

 Študenti usilovne pracovali na nájdení nástroja pre zasielanie správ, ktorý by nám umožnil efektívne splniť požiadavky SFDR na udržateľnosť. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby Partner Bank umožnil zhromažďovať, analyzovať a využívať relevantné a včasné informácie na získanie hodnotenia ESG od spoločností. Zároveň je navrhnutý tak, aby našim poradcom umožnil vytvárať pre našich klientov odporúčania šité na mieru, ktoré spĺňajú ich individuálne preferencie v oblasti udržateľnosti.

Táto spolupráca bola pre nás výhodná na mnohých úrovniach. Nielenže sme získali inovatívne riešenie pre naše potreby v oblasti udržateľnosti, ale mohli sme tiež prispieť k akademickému vzdelávaniu študentov tým, že sme im predstavili skutočnú výzvu zo sveta podnikania. Praktický prístup študentov a ich schopnosť kreatívne riešiť zložité problémy na nás urobili dojem a inšpirovali nás.

Radi by sme vyjadrili úprimné poďakovanie Univerzite Johannesa Keplera a obetavým študentom. Tento projekt ukázal, že výmena medzi akademickou obcou a podnikateľskou sférou môže viesť k prevratným výsledkom.

Ako spoločnosť sme z tejto skúsenosti získali cenné poznatky. Sme presvedčení, že udržateľnosť a inovácie môžu ísť ruka v ruke, a sme odhodlaní pokračovať v zavádzaní týchto hodnôt do našej každodennej práce. Spoločne môžeme formovať udržateľnejšiu a zodpovednejšiu budúcnosť.

Univerzitou Johannesa Keplera
Studenten der JKU

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Partner Bank získala ocenenie Kununu ako Top spoločnosť 2023

Auszeichnung Top Company

Partner Bank bola nedávno vyhlásená za Top spoločnosť 2023 renomovaným portálom pre hodnotenie zamestnávateľov Kununu. Vyzdvihnuté boli silné firemné hodnoty, uznanie voči zamestnancom a neustála snaha ponúknuť pracovné prostredie, v ktorom sa každý môže rozvíjať.

Partner Bank je hrdá na to, že ako zamestnávateľ podporuje kultúru oceňovania. Základom tejto kultúry sú firemné hodnoty, ktorú sú súčasťou DNA banky od jej založenia. Ich základom sú transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť. Tieto hodnoty prenikajú všetkými aspektmi podnikania a pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia bezpečne a ocenení.

Ďalšou dôležitou hodnotou Partner Bank je tímová práca, pretože spolupráca a spoločné úsilie sú nevyhnutné pre udržateľný úspech. Jedno africké príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš dôjsť ďaleko, choď s ostatnými“. Otvorená komunikácia, tvorivá výmena nápadov a spolupráca naprieč oddeleniami a hierarchiami sú preto aktívne podporované už desaťročia. Takzvaná „konzultačná kultúra“, ku ktorej osvojeniu sú povzbudzovaní všetci zamestnanci, v praxi znamená, že si ľudia spoločne sadnú na schôdzkach, aby si vymenili rôzne pohľady na prerokúvanú problematiku a získali komplexnejší pohľad na problémy s cieľom spoločne nájsť čo najefektívnejšie riešenie. Tento prístup sa zásadne líši od postupov, v ktorých sa jednotlivci snažia presadiť svoje názory. Táto forma tímovej práce nielenže zvyšuje efektívnosť, ale vytvára aj pocit spolupatričnosti a súdržnosti medzi zamestnancami.

Partner Bank sa tiež zaviazala k neustálemu rozvoju svojich zamestnancov. Členovia tímu sú podporovaní v rozvíjaní nových zručností, ďalšom vzdelávaní a zdokonaľovaní. Deje sa tak prostredníctvom cielených školení, programov ďalšieho vzdelávania a podpory osobného rozvoja. Partner Bank si uvedomuje, že odhodlaní a kompetentní zamestnanci sú kľúčom k úspechu, a preto investuje do ich profesijného rozvoja.

Prostredníctvom podpory neziskovej nadácie TwoWings Foundation sa časť tohto ocenenia odovzdáva aj ľuďom v južných krajinách. Prostredníctvom podpory vzdelávacích projektov dostávajú ženy, deti, ale aj celé komunity možnosť ďalej sa vzdelávať a prispievať k pokroku svojho regiónu. V tomto zmysle Partner Bank prispieva k sociálnemu a hospodárskemu pokroku v rôznych regiónoch sveta. Zamestnanci Partner Bank majú rôzne príležitosti získať zmysluplné skúsenosti a prispieť k zlepšeniu situácie vo svete.

Odkaz na hodnotenie Kununu.

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Partner Bank úspešne pokračuje v dlhoročnej spolupráci s JKU Linz. Študenti Inštitútu hospodárskej informatiky – Informačného inžinierstva vyvinuli v rámci svojej záverečnej práce nový nástroj na správu kontaktov. Úlohou bolo vytvoriť jednotný systém na evidenciu kontaktov a telefonických hovorov so zákazníkmi. Dôraz sa kládol na použiteľnosť a bezpečnosť údajov. Po dokončení prototypu bol nástroj na správu kontaktov vyhodnotený v testovacej fáze a boli vykonané ďalšie úpravy. Teraz už nič nestojí v ceste ostrému používaniu. 

„Spolupráca so študentmi JKU má pre nás veľký význam,“ zastáva názor Andreas Fellner, člen predstavenstva spoločnosti Partner Bank. „Nový nástroj na správu kontaktov výrazne uľahčí zadávanie údajov našim zákazníckym poradcom a zamestnancom.“

Partner Bank sa bude aj v budúcnosti spoliehať na know-how a inovačnú silu JKU Linz.

©Partner Bank

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Rozhovor s Partner Bank a TwoWings

TwoWings Partner Bank
Mag. Elham Ettehadieh, Jasmin Ettehadieh, MSc, Dr. Savenas Enayati

„Vták môže lietať, len ak má obe krídla rovnako silné.“

Partner Bank a TwoWings – dve spoločnosti , jedno spoločné jadro: vôľa prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V rozhovore pre WEconomy poskytlo toto ženské vedúce trio cenné informácie o histórii, poslaní a budúcnosti svojich dvoch rodinných podnikov.

Partner Bank a spoločnosť TwoWings úzko spolupracujú. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Jasmin Ettehadieh: Niekoľko rokov po založení Partner Bank bola založená aj nadácia TwoWings. Ak chcete, môžete tieto dve organizácie považovať za sestry, rovnako ako nás. Základnou myšlienkou oboch organizácií je prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti.

Sarvenas Enayati: Vždy ma dojme najmä to, že názov TwoWings je odvodený od skutočnosti, že aj vták môže lietať len vtedy, ak má obe krídla rovnako vyvinuté. V takom prípade krídla znamenajú mužov a ženy alebo materiálny a sociálny pokrok. Sme presvedčení, že pokrok v spoločnosti je možný len vtedy, ak oba aspekty idú ruka v ruke a že z pokroku by mali mať prospech všetci. Sme presvedčení, že vzdelávanie je základným nástrojom na udržateľné uvoľnenie potenciálu človeka.

Čo nám môžete povedať o svojich súčasných projektoch?

Jasmin Ettehadieh: V Kolumbii máme dlhodobého partnera s úžasnými projektmi odbornej prípravy pre mladých ľudí, a to aj vo vidieckych oblastiach Kolumbie, pretože pandémia tam mimoriadne oslabila potravinovú bezpečnosť. V tejto súvislosti vznikli projekty, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom vypestovať si vlastné potraviny, aby ich potom mohli predávať a uvádzať na trh, a tak si zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. V rokoch 2020 a 2021 by sa do tohto projektu mohlo zapojiť 2 000 ľudí. Nejde len o pestovanie potravín, ale aj o súdržnosť komunity a výmenu poznatkov.

Už ste spomenuli, že Partner Bank bola založená v roku 1992, teda pred 30 rokmi. Čo sa stalo od začiatku a kam sa bude uberať v budúcnosti?

Elham Ettehadieh: Partner Bank bola založená v roku 1992 s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V tom čase sa rozhodlo, že spôsob, ako podporiť prosperitu širokých más, spočíva v tom, že sa ľuďom umožní prístup k rozumnému finančnému poradenstvu, ale aj k vysokokvalitným investičným príležitostiam. A vtedy sme si začali klásť otázky: Ako by sa malo investovať? Čo urobí človek, ktorý má napríklad milión na investovanie? Aké má možnosti? A z toho vyplýva, prečo by tieto príležitosti nemohol mať každý? Tento prístup sa v priebehu desaťročí opakovane rozvíjal.

Klasická forma sporenia a zabezpečovania sa do budúcnosti už často neprináša to, čo by sme očakávali. Aké sú podľa Vás zaujímavé príležitosti, ktoré majú klienti v súčasnosti u Vás?

 Elham Ettehadieh: Veľmi obľúbený a zmysluplný je sporiaci plán v zlate. Fyzické zlato je ochranou proti inflácii už tisíce rokov, najmä z dlhodobého hľadiska. Zlato si môžete kúpiť už za 50 eur mesačne a banka Vám ho potom uschová. To isté platí aj pre investície do spoločností. Naše skúsenosti z posledných desaťročí ukazujú, aké dôležité je investovať priamo do spoločností. Máme portfóliá 20 až 30 spoločností, do ktorých možno investovať buď prostredníctvom sporiaceho plánu, alebo individuálnych príspevkov. Takto sa pomaly budujú podnikové podiely. Dôležité je, aby ste si to pekne rozdelili, aby ste si rozložili aj riziko.

Muž bol dlho považovaný za hlavu rodiny. Priniesol peniaze a urobil zásoby. Na druhej strane ženám bol prístup k zásobovaniu sťažený alebo dokonca odopretý. Našťastie sa to mení. Prečo je to pre ženy často ešte ťažšie ako pre mnohých mužov?

Elham Ettehadieh: Na našich workshopoch pre ženy si človek rýchlo všimol, že ženy sú rozvážne a reflexívne. Ženy majú ešte stále v kostiach predsudky, ktoré im dala spoločnosť, a to spôsobuje, že sa považujú za menej schopné robiť finančné rozhodnutia, čo nie je pravda. Je dôležité vytvoriť priestor a uvedomiť si, že tieto schopnosti máte. Okrem toho je skutočnosť samozrejme taká, že ženy zo štrukturálneho hľadiska čelia osobitným výzvam. Mnohé z nich napríklad pracujú na čiastočný úväzok, pretože sú stále zodpovedné najmä za deti. To má vplyv na ich príjem, ale aj na roky a výšku ich dôchodku. Preto je pre nás vo Výkonnej rade banky veľkou otázkou, ako môžeme vytvoriť štruktúry a priestor, ktoré umožnia ženám a ich schopnostiam zosúladiť tieto rôzne oblasti života.

Všetky tri ste vo vedúcich pozíciách. To je niečo, čo sa v regióne DACH nevidí často, najmä v oblasti financií alebo technológií. Ako dostať viac žien do riadiacich pozícií? Čo je ešte potrebné zmeniť v sociálnej a politickej oblasti?

Elham Ettehadieh: Potrebujete vzory. Napríklad naša matka, vyštudovaná architektka, ktorá potom pracovala aj v oblasti rozvoja a cestovala do Indie ako konzultantka a radila tamojším rozvojovým projektom alebo zastávala pozície v mimovládnom sektore OSN. To nás ako sestry veľmi ovplyvnilo a inšpirovalo, pretože sme videli, ako sa stará o rodinu, a zároveň aj prispieva k rozvoju spoločnosti. Je dôležité, aby existovali vzory, ktoré ukazujú, ako a čo je možné.

Sarvenas Enayati: Mám veľké šťastie, že okrem skvelých sestier mám aj sieť naozaj skvelých priateľov a pravidelne sa stretávame. A keď ste zakotvili v takomto prostredí, kde spolu pracujete, tešíte sa jeden z druhého, vidíte príležitosti jeden pre druhého a tiež si hovoríte: „Odvážte sa tam uplatniť!

Ak je medzi ženami súdržnosť, potom môžete navzájom dosiahnuť naozaj veľa.

@ Partner Bank, Sabine Starmayr

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Add Your Heading Text Here

Už desiatykrát sa na Forbes Women’s Summite predstavili úspešné ženy. Ženy, ktoré razia nové cesty, aktívne utvárajú budúcnosť a sú tak vzorom pre dievčatá a ženy. Pod heslom „Superwoman“ časopis Forbes ukázal, že ženy môžu uspieť aj v mužských oblastiach. Zmena začala. Obzvlášť nás teší, že boli na tohtoročné Forbes Women Summit pozvané členky nášho predstavenstva Dr.in Sarvenas Enayati a Mag.a Elham Ettehadieh, ktoré v rámci tohto podujatí poskytli rozhovor.

Zde najdete celý rozhovor (video) v angličtině:

© David Visnjic

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Add Your Heading Text Here

Partner Bank spolupracuje so súkromnou nadáciou TwoWings už viac ako 25 rokov. Od začiatku ponúka Partner Bank udržateľné dôchodkové produkty prostredníctvom priamych investícií. Investori majú okrem iného možnosť podporiť činnosť spoločnosti TwoWings prostredníctvom dividend. Táto súkromná nadácia bola založená v roku 1996 a podporuje projekty udržateľného vzdelávania v znevýhodnených regiónoch sveta. Cieľom vzdelávacích programov, najmä pre dievčatá a ženy, je zlepšiť kvalitu života ľudí udržateľným spôsobom s dostupnými zdrojmi.

Mestské záhradkárstvo pomáha budovať komunitu medzi susedmi.
Mestské záhradkárstvo pomáha budovať komunitu medzi susedmi.

Mestská starostlivosť v Kolumbii

Jedným zo súčasných projektov spoločnosti TwoWings je poskytovanie potravín ľuďom v meste Cali. Mesto Cali sa nachádza v provincii Valle del Cauca, juhozápadne od Bogoty. Životné podmienky sú zlé a niektoré budovy sú vyľudnené. Nezamestnanosť, násilie a obchodovanie s drogami sú všadeprítomné. Miestne zásoby potravín v dôsledku epidémie značne utrpeli. Spoločnosť TwoWings spolu so svojím dlhoročným partnerom FUNDAEC podporuje miestne dielne vyrábajúce potraviny pre vlastnú spotrebu. Účastníci sa naučia, ako pestovať ovocie a zeleninu na malom priestore. Program mestského záhradkárstva v súčasnosti slúži 81 rodinám. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie výnosy z čo najmenšej plochy pomocou vertikálnych sadzačov. Cieľom je čo najlepšie využiť každý priestor: strešné terasy a vstupy do domov sa stávajú zelenými oázami v husto zastavanej oblasti. V nových minizáhradkách sa darí paradajkám, fazuli, uhorkám, cuketám a mnohým ďalším. Táto iniciatíva nielenže zabezpečí cenné potraviny pre dotknuté rodiny. Zároveň posilňuje sociálnu súdržnosť. Počas seminárov sa vytvárajú nové vzťahy a účastníci sú povzbudzovaní, aby sa podelili o svoje poznatky s okolím. Tento sociálny aspekt posilňuje súdržnosť komunity v krajine v kríze. Projekt mestského záhradkárstva umožňuje ľuďom, aby boli aktívni a sebestační pri zabezpečovaní kvalitných potravín.

Domáca zelenina významne prispieva k zásobovaniu potravinami.
Domáca zelenina významne prispieva k zásobovaniu potravinami.

Moderný prenos poznatkov

Na seminároch o mestskom záhradkárstve sa odovzdávajú vedomosti a účastníkom sa poskytujú balíčky so semenami a sadenicami. Ideálny počet účastníkov je 5 až 10 osôb. S cieľom zvýšiť dostupnosť sa kurzy ponúkajú aj v digitálnej forme. Tento projekt predstavuje nové výzvy, ktoré sa budú riešiť v nasledujúcich mesiacoch. Po prvé, stabilné internetové pripojenie nemožno považovať za samozrejmosť. Na druhej strane, ľudia majú stále málo skúseností s používaním online platforiem. Tu opäť prichádza na rad svojpomoc. Účastníci osobných seminárov sa vyzývajú, aby vo svojich komunitách prezentovali online kurzy a vysvetľovali ľuďom, ako sa k nim dostať. 

Workshopy sa konajú v malých skupinách.
Workshopy sa konajú v malých skupinách.

Priebežné hodnotenie

Pravidelné monitorovanie zabezpečuje účinnosť projektu mestského záhradkárstva. Hodnotí sa, ktoré odrody zeleniny dobre rastú a ktoré domácnosti najviac konzumujú. Na základe toho sa pripravia balíčky osiva na nasledujúcu sezónu. V súčasnosti sa testujú zavlažovacie systémy, ktoré šetria vodu a fungujú bez elektrickej energie. Výsledky sú už teraz sľubné. Vysoká miera negramotnosti sa rieši poskytovaním školiacich videí. Prístup k vedomostiam by mal byť pre všetkých nízkoprahový. Podpora sociálnych zručností vedie k väčšej solidarite v rámci komunity, čo významne prispieva k zlepšeniu susedstva v Cali. Výroba vlastných potravín významne prispieva k boju proti chudobe a hladu a vytvára povedomie o osobnej zodpovednosti. V neposlednom rade sa v zúčastnených rodinách zasievajú semienka ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Viac informácií o práci organizácie TwoWings a o tom, ako ju môžete podporiť, nájdete tu.

©TwoWings

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Add Your Heading Text Here

Ženy sú oveľa častejšie postihnuté chudobou v starobe ako muži. Priemerný starobný dôchodok rakúskych žien je 1 064 EUR mesačne. Táto hodnota je jednoznačne pod súčasnou hranicou chudoby, ktorá je 1 259 EUR mesačne. V prípade žien je rozdiel v dôchodkoch približne 40 % v porovnaní s mužmi. Dôchodkyne sú dvakrát častejšie odkázané na finančnú pomoc ako muži v rovnakom veku. Dôležitým krokom sú zásahy štátu, ako napríklad rozdelenie dôchodkov. Táto možnosť sa však v Rakúsku využíva nedostatočne, pretože o ňu treba požiadať a možno ju uplatniť len počas 14 kalendárnych rokov. Zatiaľ čo v Nemecku a Švajčiarsku sa rozdelenie dôchodku pre rodičov automaticky uplatňuje od narodenia prvého dieťaťa. Na účinné predchádzanie možnej chudobe v starobe sú potrebné viacrozmerné vládne opatrenia, ktorých financovanie by pre štáty predstavovalo veľkú výzvu.  

Boj proti chudobe v starobe

Ženy sa často spoliehajú na tradičné formy investovania, ako sú vkladné knižky alebo stavebné sporenie. Tie nie sú v čase nízkych úrokových sadzieb príliš atraktívne. Podľa správy OECD majú ženy zvyčajne menej finančných znalostí. Pri rozhodovaní o vytvorení rezerv zohráva nezanedbateľnú úlohu bezpečnostný aspekt. Najmä v čase vysokej inflácie však klasická vkladná knižka rok čo rok stráca peniaze. „Investícii na kapitálovom trhu predchádza odborné finančné poradenstvo. Nedostatok vedomostí sa dá nahradiť, a tak sa otvára cesta k samostatnému rozhodovaniu o budúcnosti. Naším cieľom je povzbudiť ženy, aby urobili krok k finančnej nezávislosti,“ hovorí Elham Ettehadieh, generálna riaditeľka Partner Bank. Partner Bank sa preto zameriava na finančné vzdelávanie žien a ponúka semináre v oblasti zabezpečenia na starobu. Ženy by sa mali menej báť kapitálového trhu, aby mohli správne posúdiť príležitosti a riziká a profitovať z nich. Väčšia opatrnosť investujúcich žien má však aj svoje dobré stránky. Podľa rakúskeho úradu pre finančný trh sa ženy stávajú obeťami investičných podvodov oveľa menej často ako muži.

Finančné vzdelávanie do škôl

Banky aj investiční poradcovia vyzývajú na začlenenie finančných znalostí do školských osnov, aby sa v budúcnosti zlepšili výrazné rozdiely v znalostiach medzi mužmi a ženami. „Považujem za oneskorenú reformu, že téma „peniaze a rezervy“ sa už učí u detí formou primeranou ich veku,“ hovorí Michael Hanak, vedúci Akadémie Partner Bank. V duchu celoživotného vzdelávania sú potrebné viacvrstvové zdroje informácií, ktoré sprevádzajú ľudí v mladosti a v dospelosti. Finančná nezávislosť je rovnako dôležitá pre mužov aj ženy a uvedomenie si vlastných možností, pokiaľ ide o zásoby a investície, a konanie v súlade s nimi odstraňuje hrôzu chudoby v starobe.

©Adobestock

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Add Your Heading Text Here

24. ročník medzinárodného turnaja Cordial Cup Tirol, najväčšieho juniorského futbalového turnaja v Európe, sa uskutoční od 3. do 6. júna v tirolskej nížine. 160 tímov vo vekových kategóriách U11, U13 a U15 si vyskúša svoje zručnosti a zmeria si sily s medzinárodnými klubmi. Pre mnohých mladých futbalistov predstavuje toto podujatie postup do profesionálnej ligy. Na mládežnícky turnaj sa kvalifikovali národné giganty ako LASK Juniors, FAC Wien a FC Red Bull Salzburg. Zúčastnia sa na ňom aj známe nemecké kluby ako FC Bayern Mníchov, TSG Hoffenheim, 1. FC Norimberg, FC Augsburg a mnohé ďalšie. Svoju účasť potvrdili aj Juventus Turín, FC St. Gallen, MTK Budapešť a FC Radomlje.

Cordial Cup Tirol: Futbalový turnaj s perspektívou

Prípravy na turnaj sú v plnom prúde. Podujatie sa začína otváracím ceremoniálom 3. júna v Kirchbergu, kde na štadión slávnostne nastúpia všetky tímy. Finálové zápasy sa uskutočnia v nedeľu 5. júna na štadióne svätého Jána. Cordial Cup Tirol je jedinečným zážitkom nielen pre deti a mládež, ale aj pre ich trénerov a rodiny. Partner Bank kladie veľký dôraz na podporu športového nadšenia u detí a mládeže a aktívne sa zapája do vyhľadávania talentov. Kluby vykonávajú cennú prácu s mládežou, ktorá je do veľkej miery podporovaná dobrovoľníckym nasadením. Je pre nás dôležité podporovať tento záväzok. Ako sme už informovali, Partner Bank sponzoruje medailové stuhy na tohtoročnom Cordial Cup Tirol. Ostatne, na tomto turnaji vyhráva každý. Sme presvedčení, že investícia do našich detí je investíciou do budúcnosti.

Sledujte nás na Facebooku a Instagrame a budete (takmer) naživo.

@Gortana

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Add Your Heading Text Here

Budovanie majetku prostredníctvom priamych investícií a fyzického zlata je v súčasnosti veľmi populárne.

Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje v spolupráci s finančnými poradcami na poradenstvo a sprevádzanie ľudí pri ich finančnom plánovaní a zostavovaní dôchodkových plánov. Banka pre zabezpečenie budúcnosti so sídlom v Linzi čerpá zo svojich viac ako 25-ročných skúseností v investičnom obchode s cennými papiermi.

Nárast dopytu po investovaní do špičkových spoločností
Súkromní investori sa čoraz viac zaujímajú o priame investície do špičkových spoločností. V časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia stratégia zachovania vecnej hodnoty. „Vďaka našim košom akcií sa investori môžu stať spoluvlastníkmi tých najlepších spoločností na svete,“ hovorí člen predstavenstva Andreas Fellner, Msc. Ako špecialista na produkty správy majetku sa zameriavame na popredné svetové spoločnosti z najrôznejších odvetví, ako sú spotrebný tovar, energetika, technológie, životné prostredie a telekomunikácie.

Zo spotrebiteľov vlastníci
„Vďaka priamemu investovaniu do akcií najlepších spoločností sa, na rozdiel od fondov, stávate spoluvlastníkmi spoločnosti so zachovaním absolútnej transparentnosti,“ vysvetľuje súkromná bankárka Mag.a Elham Ettehadieh. „Klasické formy investovania prestali byť kvôli pretrvávajúcej politike nízkych úrokových sadzieb pre investorov zaujímavé. Naši klienti profitujú z profesionálneho poradenstva a vítajú diverzifikované portfólio silných spoločností,“ hovorí Ettehadieh.

Udržateľnosť ako megatrend v oblasti investovania
Výnos, riziko a likvidita už dávno nie sú tým najdôležitejším faktorom pri výbere najvýhodnejšieho spôsobu investovania peňazí. Pri rozhodovaní o investíciách zohrávajú u mnohých investorov čoraz významnejšiu úlohu kritériá udržateľnosti. Súkromná banka ponúka už viac ako 25 rokov investičné portfóliá zamerané na udržateľnosť. Tieto témy sú aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým a čoraz viac sa dostávajú do pozornosti ekologicky a sociálne zmýšľajúcich investorov.

Krok za krokom k fyzickému zlatu v trezore
Zlato zvlášť boduje v časoch krízy – najmä vďaka svojej trvácnej hodnote. Preto banka považuje zlato za dôležitú súčasť súkromných prostriedkov pre budúcnosť a ponúka možnosť postupného budovania zásoby zlata jeho pravidelným nakupovaním. Pri takomto pláne sporenia klienti profitujú z možného priemerného efektu nákladov a zároveň majú vo svojom portfóliu vhodnú formu poistky. Možnosť proporcionálneho plánu sporenia je uskutočniteľná tak pri fyzickom zlate, ako aj pri budovaní diverzifikovaného portfólia akcií.

©Partner Bank, Forbes

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Add Your Heading Text Here

Dobré poradenstvo: Vo finančných záležitostiach je kvalifikované poradenstvo alfou a omegou všetkého. Dôvera a zodpovednosť sú v centre pozornosti fundovaného finančného poradenstva. Aj keď trend digitalizácie v bankovníctve naďalej rastie, väčšina klientov bánk si cení osobné poradenstvo. Podľa prieskumu KPMG 90% zákazníkov oceňuje odborné poradenstvo a vníma ho ako základnú službu banky. 80% respondentov uviedlo, že dohody uzatvárajú rozhodne až po osobnom pohovore. O to dôležitejšia je kvalita. Zákazníci sa chcú spoliehať na to, že sú dobre informovaní a vnímajú, kedy im chce ich náprotivok predovšetkým „predať“.

Poradenstvo správy majetku

Dnešní zákazníci sa dostanú k širokej škále informácií. Je to v neposlednom rade kvôli širokej ponuke internetu. Oceňujú tiež flexibilitu a očakávajú, že informácie budú k dispozícii bez ohľadu na otváraciu dobu. Partner Bank sa už roky spolieha na hybridné služby. Na vlastnej online platforme banky môžu zákazníci a poradcovia podľa potreby vyhľadávať informácie a regulovať bankové záležitosti. Služba online podporuje individuálnu starostlivosť o zákazníka. Táto úzka spolupráca s poskytovateľmi finančných služieb a investičnými poradcami v kombinácii s riešeniami digitalizovanej ponuky sa osvedčila. Vysoký štandard kvality služieb zákazníkom sa dosahuje pravidelnými školeniami a seminármi pre našich zamestnancov. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na fundované rady a individuálnu podporu. Pre úspešnú spoluprácu je dôležitý osobný kontakt medzi konzultantmi a zákazníkmi.

Budovanie tímu a kultúra poradenstva

Aby sme parafrázovali Paula Watzlawicka, ľudia nemôžu komunikovať. Každý vníma inak. O to dôležitejšie je vstúpiť do vzájomnej výmeny, radiť si navzájom, vymieňať si skúsenosti a tiež sa spolu smiať. Úspešné tímy žijú z rozmanitosti a rôznych silných stránok, ktoré uľahčujú spoločné dosiahnutie cieľov. Každý z nás v Partner Bank prispieva svojou časťou k spoločnému záväzku. Tento rastúci pocit jednoty sa odráža v komunikácii s našimi zákazníkmi. Dôvera je základom pre rovnocenné diskusie so zákazníkmi. Bez ohľadu na to, či k nim dochádza digitálne alebo tvárou v tvár. Vzájomné oceňovanie musí byť citeľné a každý deň na ňom pracujeme.

Zdroj prieskumu: KPMG
©Adobestock

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články