Studenti JKU vyvíjejí nástroj pro správu kontaktů

Studenti JKU vyvíjejí nástroj pro správu kontaktů

Partner Bank úspěšně pokračuje v dlouholeté spolupráci s JKU Linz. Studenti Institutu pro hospodářskou informatiku – Informační inženýrství vyvinuli v rámci své závěrečné práce nový nástroj pro správu kontaktů. Úkolem bylo vytvořit jednotný systém pro evidenci zákaznických kontaktů a telefonních hovorů. Důraz byl kladen na použitelnost a bezpečnost dat. Po dokončení prototypu byl nástroj pro správu kontaktů vyhodnocen v testovací fázi a byly provedeny další úpravy. Nyní již nic nestojí v cestě ostrému používání. 

„Spolupráce se studenty JKU je pro nás velmi cenná,“ domnívá se Andreas Fellner, člen představenstva společnosti Partner Bank. „Nový nástroj pro správu kontaktů výrazně usnadní zadávání dat našim zákaznickým poradcům a zaměstnancům.“

Partner Bank bude i v budoucnu spoléhat na know-how a inovační sílu JKU Linz.

©Adobestock

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

"Pták může létat jen tehdy, pokud má obě křídla stejně silná."

TwoWings Partner Bank
Silný tým: Mag. Elham Ettehadieh, Jasmin Ettehadieh, MSc, Dr. Sarvenas Enayati

Partner Bank a TwoWings – dvě společnosti, jedno společné jádro: vůle přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti. V rozhovoru pro SHEconomy poskytlo toto ženské vedoucí trio cenné informace o historii, poslání a budoucnosti svých dvou rodinných firem.

Partner Bank a společnost TwoWings úzce spolupracují. Co si pod tím můžeme představit?

Jasmin Ettehadieh: Několik let po založení Partner Bank byla založena také nadace TwoWings. Pokud chcete, můžete tyto dvě organizace vnímat jako sestry, stejně jako nás. Základní myšlenkou obou organizací je přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti.

Sarvenas Enayati: Vždy mě dojímá zejména to, že název TwoWings je odvozen od skutečnosti, že i pták může létat pouze tehdy, když má obě křídla stejně vyvinutá. V takovém případě křídla znamenají muže a ženy nebo materiální a společenský pokrok. Jsme přesvědčeni, že pokrok ve společnosti je možný pouze tehdy, když oba aspekty jdou ruku v ruce a že z pokroku by pak měli mít prospěch všichni. Jsme přesvědčeni, že vzdělání je základním nástrojem pro trvalé uvolnění lidského potenciálu.

Co nám můžete říct o svých současných projektech?

Jasmin Ettehadieh: V Kolumbii máme dlouhodobého partnera, který má skvělé vzdělávací projekty pro mladé lidi, a to i ve venkovských oblastech Kolumbie, protože tamní potravinová bezpečnost byla pandemií obzvláště oslabena. V této souvislosti vznikly projekty, jejichž cílem je pomoci lidem vypěstovat si vlastní potraviny, aby je pak mohli prodávat na trhu a zajistit si tak potravinovou bezpečnost. V letech 2020 a 2021 by se tohoto projektu mohlo zúčastnit 2 000 osob. Nejde jen o pěstování potravin, ale také o soudržnost komunity a sdílení znalostí.

Již jste zmínily, Partner Bank byla založena v roce 1992, tedy před 30 lety. Co všechno se událo od začátku a kam se budete v budoucnu ubírat?

Elham Ettehadieh: Partner Bank byla založena v roce 1992 s cílem přispět k hospodářskému rozvoji společnosti. V té době bylo rozhodnuto, že způsob, jak podpořit prosperitu širokých mas, je poskytnout lidem přístup k rozumnému finančnímu poradenství, ale také ke kvalitním investičním příležitostem. A tehdy jsme si začali klást otázky: Jak investovat? Co udělá člověk, který má například milion na investování? Jaké má možnosti? A z toho vyplývá, proč by tyto příležitosti nemohl mít každý? Tento přístup se v průběhu desetiletí opakovaně rozvíjel.

Klasická forma spoření a zajištění do budoucna přitom často již nepřináší to, co by člověk očekával. Jaké jsou podle Vás v současné době zajímavé příležitosti, které u Vás klienti mají?

Elham Ettehadieh: Velmi oblíbený a smysluplný je spořicí plán ve zlatě. Fyzické zlato je již tisíce let ochranou proti inflaci, zejména v dlouhodobém horizontu. Zlato si můžete koupit už za 50 eur měsíčně a banka Vám ho následně uschová. Totéž platí pro investice do podniků. Naše zkušenosti z posledních desetiletí ukazují, jak důležité je investovat přímo do společností. Máme portfolia 20 až 30 společností, do kterých lze investovat prostřednictvím spořicího plánu nebo individuálních příspěvků. Takto se pomalu budují firemní podíly. Důležité je, abyste si je pěkně rozdělili a rozložili tak i riziko.

Dlouhou dobu byl muž považován za hlavu rodiny. Přinesl peníze a udělal zásoby. Ženám byl naopak přístup k zaopatření ztížen nebo dokonce odepřen. To se naštěstí mění. Proč je to pro ženy často ještě obtížnější než pro mnohé muže?

Elham Ettehadieh: Na našich seminářích pro ženy si člověk z rozhovorů a diskusí rychle všiml, že ženy jsou chytré a přemýšlivé. Ženy mají stále v kostech předsudky, které jim vštípila společnost, a to je nutí myslet si o sobě, že jsou méně schopné činit finanční rozhodnutí, což není pravda. Je důležité vytvořit si prostor a uvědomit si, že tyto dovednosti máte. Navíc je samozřejmě skutečností, že ženy čelí z hlediska struktury zvláštním výzvám. Mnoho z nich například pracuje na částečný úvazek, protože jsou stále zodpovědné především za děti. To má vliv na jejich příjem, ale také na dobu a výši jejich důchodu. Proto je pro nás ve Výkonné radě banky velkým tématem, jak vytvořit struktury a prostor, které ženám a jejich schopnostem umožní tyto různé oblasti života sladit.

Pokud je mezi ženami soudržnost, pak můžete navzájem dosáhnout opravdu hodně.

Všechny tři jste ve vedoucích pozicích. To je něco, co se v regionu DACH nevidí příliš často, zejména v oblasti financí nebo technologií. Jak dostat více žen do vedoucích pozic? Co je ještě třeba změnit v sociální a politické oblasti?

Elham Ettehadieh: Potřebujete vzory. Například naše matka, vystudovaná architektka, která pak pracovala také v rozvojové oblasti a jezdila do Indie jako konzultantka a radila tamním rozvojovým projektům nebo zastávala pozice v nevládním sektoru OSN. To nás jako sestry velmi ovlivnilo a inspirovalo, protože jsme viděly, jak se stará nejen o rodinu, ale i jak přispívá společnosti. Je důležité, aby existovaly vzory, které ukazují, jak a co je možné.

Sarvenas Enayati: Mám velké štěstí, že kromě skvělých sester mám také síť opravdu skvělých přátel a pravidelně se stýkáme. A když jste zakotveni v takovém prostředí, kde společně pracujete, máte radost jeden z druhého, vidíte příležitosti jeden pro druhého a také si říkáte: „Odvažte se tam uplatnit!

@Partner Bank, Sabine Starmayr

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Forbes Women’s Summit 2022

Forbes Women‘s Summit 2022

Již podesáté se na Forbes Women’s Summitu představily úspěšné ženy. Ženy, které razí nové cesty, aktivně utvářejí budoucnost a jsou tak vzorem pro dívky a ženy. Pod heslem „Superwoman“ časopis Forbes ukázal, že ženy mohou být úspěšné i v mužských oblastech. Změna začala. Obzvláště nás těší, že členky naší správní rady Dr.in Sarvenas Enayati a Mag.a Elham Ettehadieh poskytly rozhovor na letošním Forbes Women Summitu.

Zde najdete celý rozhovor (video) v angličtině:

© David Visnjic

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

8 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Udržitelný život s městským zahradničením

Udržitelný život s městským zahradničením

Partner Bank spolupracuje se soukromou nadací TwoWings již více než 25 let. Od počátku této spolupráce banka nabízí udržitelné penzijní produkty s přímými investicemi. Investoři mají mimo jiné možnost podpořit činnost TwoWings svými dividendami. Tato soukromá nadace, založená v roce 1996, podporuje udržitelné vzdělávací projekty ve znevýhodněných oblastech světa. Cílem vzdělávacích programů, zejména pro dívky a ženy, je trvale zlepšit kvalitu života lidí s dostupnými prostředky.

Městské zahradničení podporuje sousedskou pospolitost.
Městské zahradničení podporuje sousedskou pospolitost.

Zahradničení ve městech v Kolumbii

Současný projekt TwoWings se zabývá zásobováním obyvatel města Cali potravinami. Cali se nachází v provincii Valle del Cauca, jihozápadně od Bogoty. Životní podmínky jsou zde stísněné a budovy částečně opuštěné. Nezaměstnanost, násilí a obchod s drogami jsou všudypřítomné. Místní zásobování potravinami v důsledku pandemie značně utrpělo. Spolu s dlouholetým partnerem FUNDAEC podporuje TwoWings místní workshopy o výrobě potravin pro vlastní spotřebu. Účastníci se naučí pěstovat ovoce a zeleninu na malém prostoru. Program městského zahradničení v současné době slouží 81 rodinám. Cílem je dosáhnout co největšího výnosu na co nejmenším prostoru, což se dosahuje pomocí vertikálně uspořádaných sadbovačů. Cílem je využít každý prostor: Střešní terasy a vstupy do domů se stávají zelenými oázami v hustě zastavěné oblasti. V nových minizahrádkách se daří rajčatům, fazolím, okurkám, cuketám a dalším plodinám. Tato iniciativa poskytuje zapojeným rodinám nejen cenné potraviny. Posiluje také sociální soudržnost. Na seminářích se navazují nové kontakty a účastníci jsou povzbuzováni, aby se o získané poznatky podělili se svým okolím. Tento sociální aspekt posiluje soudržnost komunity v zemi zmítané krizí. Projekt městského zahradničení umožňuje lidem, aby se sami aktivně zapojili a soběstačně se zásobovali kvalitními potravinami.

Domácí zelenina významně přispívá k zásobování potravinami
Domácí zelenina významně přispívá k zásobování potravinami

Moderní přenos znalostí

Na seminářích Urban Gardening se předávají znalosti a účastníkům se poskytují balíčky semen a sazenic. Jako ideální se ukázal počet 5 až 10 účastníků. Pro zvýšení dosahu budou kurzy nabízeny také digitálně. Tento projekt přináší nové výzvy, které je třeba v nadcházejících měsících zvládnout. Stabilní připojení k internetu nelze považovat za samozřejmost. Na druhou stranu mají lidé stále málo zkušeností s používáním online platforem. Zde opět přichází na řadu svépomoc. Účastníci osobních seminářů jsou vyzýváni, aby prezentovali online kurzy ve své komunitě a vysvětlovali lidem, jak se k nim dostat. 

Workshopy probíhají v malých skupinách
Workshopy probíhají v malých skupinách.

Průběžné hodnocení

Pravidelné monitorování zajišťuje účinnost projektu Urban Gardening. Vyhodnocuje, které zelenině se daří a která je v domácnostech nejvíce konzumována. Na základě toho se sestaví balíčky osiva pro následující sezónu. V současné době se testují zavlažovací systémy, které šetří vodu a fungují bez elektřiny. Výsledky jsou již nyní slibné. Vysoká míra negramotnosti se řeší poskytováním školicích videí. Přístup ke znalostem by měl být pro všechny nízkoprahový. Podpora sociálních dovedností vede k větší solidaritě v rámci komunity, což významně přispívá ke zlepšení sousedství v Cali. Výroba vlastních potravin významně přispívá k boji proti chudobě a hladu a vytváří povědomí o osobní odpovědnosti. V neposlední řadě se v rodinách účastníků zasévají semínka ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Více informací o práci TwoWings a o tom, jak ji můžete podpořit, najdete zde.

©TwoWings

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

22 srpna 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Cílovou skupinou by se mělo stát více žen

Chudoba ve stáří postihuje mnohem častěji ženy než muže. Průměrný starobní důchod rakouských žen činí 1 064 eur měsíčně. Tato hodnota je zjevně pod současnou hranicí chudoby, která činí 1 259 eur měsíčně. U žen je rozdíl v důchodech přibližně 40 % ve srovnání s muži. Důchodkyně jsou dvakrát častěji závislé na finanční podpoře než muži stejného věku. Důležitým krokem jsou zásahy státu, jako je rozdělení důchodů. Tato možnost je však v Rakousku málo využívána, protože je třeba o ni požádat a lze ji uplatnit pouze po dobu 14 kalendářních let. Zatímco v Německu a Švýcarsku se rozdělení důchodu pro rodiče provádí automaticky s narozením prvního dítěte. Pro účinnou prevenci možné chudoby ve stáří jsou nutná různorodá vládní opatření, jejichž financování by pro státy představovalo velkou výzvu.  

Boj proti chudobě ve stáří

Ženy často spoléhají na tradiční formy investování, jako jsou vkladní knížky nebo stavební spoření. Ty nejsou v době nízkých úrokových sazeb příliš atraktivní. Podle zprávy OECD mají ženy obvykle menší finanční znalosti. Bezpečnostní hledisko hraje nezanedbatelnou roli při rozhodování o vytvoření rezerv. Zejména v době vysoké inflace však klasická vkladní knížka rok od roku prodělává. „Investici na kapitálovém trhu předchází odborné finanční poradenství. Nedostatek znalostí lze nahradit, a tím se otevírá cesta k samostatnému zajištění budoucnosti. Naším cílem je povzbudit ženy, aby udělaly krok k finanční nezávislosti,“ říká Elham Ettehadieh, generální ředitelka Partner Bank. Partner Bank se proto zaměřuje na finanční vzdělávání žen a nabízí semináře v oblasti zajištění na stáří. Ženy by se měly méně bát kapitálového trhu, aby mohly správně vyhodnotit příležitosti a rizika a profitovat z nich. Větší opatrnost investorek má však i své dobré stránky. Podle rakouského úřadu pro finanční trh se ženy stávají oběťmi investičních podvodů mnohem méně často než muži.

Finanční vzdělávání do škol

Aby se v budoucnu zlepšily výrazné rozdíly ve znalostech mezi muži a ženami, vyzývají banky i investiční poradci k začlenění finančních znalostí do školních osnov. „Považuji za opožděnou reformu, že se téma „peníze a rezervy“ učí již děti ve formě přiměřené jejich věku,“ říká Michael Hanak, ředitel Partner Bank Academy. V duchu celoživotního vzdělávání je třeba, aby existovaly různorodé zdroje informací, které budou lidi provázet mládím i dospělým životem. Finanční nezávislost je stejně důležitá pro muže i ženy a uvědomění si vlastních možností, pokud jde o zajištění a investice, a odpovídající jednání zbavuje člověka hrůzy z chudoby ve stáří.

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

11 července 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

30 let Partner Bank se zaměřuje na finanční vzdělávání žen

Partner Bank se zaměřuje na finanční vzdělávání žen.

Rok 1992 byl rokem zrodu Partner Bank v Linci, která začínala jako nezávislá privátní banka s několika zaměstnanci v Rakousku. Dnes působí banka v šesti zemích a sdružuje zaměstnance z různých kultur, a přispívá tím tak k sociálnímu a hospodářskému rozvoji.

2. června 2022 oslavila banka v nových prostorách Akademie Partner Bank – za účasti zaměstnanců, členů dozorčí rady a dalších zainteresovaných hostů – své 30. výročí.

V roce svého výročí se Partner Bank zaměřuje na předávání znalostí a společně s nadací TwoWings Foundation iniciuje semináře pro ženy, které rozšiřují jejich finanční vzdělání.

Lisa Sigl, místopředsedkyně Frau in der Wirtschaft Horní Rakousko, přivítala hosty a seznámila je s finančními problémy, které se týkají mnoha žen:

„Rozdíl v důchodech dopadá obzvláště tvrdě na ženy. Ženy mají v průměru o 40 % nižší důchod než muži. 49,6 %, tedy každá druhá žena v Rakousku, je zaměstnána na částečný úvazek. Rakousko se tak řadí na 4. místo v EU. Velmi vítám iniciativu bank Partner Bank a TwoWings. Je důležité, aby se o těchto skutečnostech vědělo a aby se pro ženy v ekonomice vytvořily vhodné rámcové podmínky.“

Hannes Dolzer, předseda Asociace poskytovatelů finančních služeb, představil zaostávající poptávku v oblasti finančních znalostí a ocenil tuto iniciativu:

„Pouze 30 % lidí v Rakousku má strukturované odborné znalosti v oblasti financí. Finanční vzdělávání není dostatečně podporováno ani ve školách. Partner Bank a TwoWings zde hrají průkopnickou roli. Je třeba podporovat zejména zranitelné skupiny, což jsou především ženy v nejlepším věku, které jsou silně postiženy nízkou výší důchodů. Jsem přesvědčen, že semináře budou pro všechny účastníky velkým přínosem.“

Finanční vzdělávací semináře pro ženy

V rámci tohoto výročí nabízí Partner Bank společně s nadací TwoWings workshopy pro ženy. Semináře se budou konat v září a říjnu v Linci a ve Vídni a poskytnou know-how pro finanční pohodu v oblasti investic a rezerv. Hlavními tématy budou také význam hmotného majetku, drahý kov zlato a udržitelnost a budoucnost.

30 let Partner Bank
Na zahajovací akci představili Andreas Fellner, MSc, a Dr. Sarvenas Enayati program finančního vzdělávání Partner Bank.

„Finanční vzdělávání je v těchto dobách obzvláště důležité. Společně se společností TwoWings bychom chtěli prostřednictvím našich workshopů podpořit zejména ženy, aby byly připraveny na odpovídající životní situace,“ říká Andreas Fellner, člrn představenstva společnosti Partner Bank.

Termíny:

Linec, Goethestraße 1a, Partner Bank Academy, přízemí
Čtvrtek, 15. září 2022, 9.00-13.00 hodin; pátek, 16. září 2022, 13.00-17.00 hodin.

Vídeň, WKO, Wiedner Hauptstraße 63
Čtvrtek, 20. října 2022, 9:00-13:00 hodin; pátek, 21. října 2022, 13:00-17:00 hodin.

Registrace pod

©Partner Bank

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

15 června 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Cordial Cup Tirol, líheň mladých fotbalových talentů

Cordial Cup Tirol, líheň mladých fotbalových talentů

24. ročník mezinárodního turnaje Cordial Cup Tirol, největšího fotbalového turnaje juniorů v Evropě, se uskuteční od 3. do 6. června v tyrolské nížině. 160 týmů ve věkových kategoriích U11, U13 a U15 si vyzkouší své dovednosti a poměří se s mezinárodními kluby. Pro mnoho mladých fotbalistů představuje tato událost postup do profesionální ligy. Na mládežnický turnaj se kvalifikovaly národní giganti jako LASK Juniors, FAC Wien a FC Red Bull Salzburg. Budou zde opět i známé německé kluby jako FC Bayern Mnichov, TSG Hoffenheim, 1. FC Norimberk, FC Augsburg a mnoho dalších. Svůj start potvrdily také Juventus Turín, FC St. Gallen, MTK Budapešť a FC Radomlje.

Cordial Cup Tirol, líheň mladých fotbalových talentů

Přípravy na turnaj jsou v plném proudu. Akce začíná slavnostním zahájením 3. června v Kirchbergu, kde všechny týmy slavnostně nastoupí na stadion. Finálové zápasy se odehrají v neděli, 5. června na stadionu sv. Jana. Cordial Cup Tirol je jedinečným zážitkem nejen pro děti a mládež, ale i jejich trenéry a rodiny. Partner Bank klade velký důraz na podporu sportovního nadšení u dětí a mládeže a aktivně se podílí na vyhledávání talentů. Kluby vykonávají cennou práci s mládeží, která je z velké části podporována dobrovolným nasazením. Je pro nás důležité tento závazek podporovat. Jak jsme již informovali, Partner Bank sponzoruje medailové stuhy pro letošní Cordial Cup Tirol. Na tomto turnaji totiž vyhrává každý. Jsme přesvědčeni, že investice do našich dětí je investicí do budoucnosti.

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu a budete u všeho (téměř) v přímém přenosu.

©Gortana

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

27 května 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Akademie Partner Bank

Partner Bank Akademie

Akademie Partner Bank klade důraz na trvalé a fundované vzdělání a další vzdělávání svých zaměstnanců a investičních poradců. Aktuálně je v plném proudu přestavba nových prostor akademie Partner Bank na Goethestraße 1a v Linci.

Do vedení akademie se nám podařilo získat Mag. Michaela Hanaka. Má za sebou 35 let zkušeností v oblasti řízení fondů, consultingu a postu finančního ředitele. S těmito schopnostmi je pan Hanak tím nejlepším, kdo může řídit program odborné přípravy a dalšího vzdělávání v Partner Bank.

Michael Hanak
Mag. Michael Hanak

Pane Hanaku, jak vnímáte oblast poradenství v bankovnictví?

Pokud jde o peníze, je poradenství základním prvkem. Dobré poradenství vyžaduje kvalitně vyškolené investiční poradce. Tato služba zákazníkům hraje důležitou roli i do budoucna. Podstatné je, aby měli k investičnímu poradenství přístup všichni lidé. Především v dobách politiky nízkých úrokových sazeb se stala pro všechny příjmové skupiny nutností změna myšlení v oblasti penzijního zajištění. Z tohoto důvodu vědomě spoléháme v Partner Bank na fundovanou odbornou přípravu a další vzdělávání zaměstnanců a investičních poradců. Díky duálnímu dalšímu vzdělávání, tedy online a offline, jsme flexibilní a správně reagujeme na aktuální trend digitalizace.

Klíčové slovo „další vzdělávání online“: jak vnímají nabídku online vaši poradci?

Vzhledem k tomu, že jsme aktivní v různých zemích, získává další vzdělávání online kladný ohlas svým velkým dosahem a značnou flexibilitou. Mimořádně dobře fungují webináře v malých skupinách. Zde mohu dobře reagovat na individuální problematiku a pracovat se zaměřením na konkrétní projekt. Více dynamiky a možností interakcí nabízí prezenční výuka. V akademii Partner Bank podporujeme hybridní cestu, tedy vyváženou kombinaci dalšího vzdělávání online a prezenčně.

Následkem pandemie covid-19 si museli lidé osvojit nové formy komunikace. Jak Partner Bank zvládla tuto výzvu?

Partner Bank buduje u svých zaměstnanců a poradců kompetence v oblasti digitálních technologií od svého založení roku 1992. Proces digitalizace podporujeme odjakživa. Proto pro nás také bylo možné rychle přejít na home office a na poradenství online. Naši zákazníci a poradci přijali služby online velmi dobře a využívají je. Jsme toho názoru, že digitalizace má sloužit lidem, ne naopak.

Jak jste tuto fázi přechodu prožil vy osobně? Vznikly během ní pro vás nějaké zvláštní výzvy?

Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po naší digitální nabídce. Mnozí poradci také navštěvovali naše webináře. Co se toho týče, je na to Partner Bank velmi dobře připravena. Ovšem jádrem naší strategie zůstává osobní vztah s lidmi. Jsem přesvědčen, že komunikace v rámci osobního kontaktu je nenahraditelná. Praxe také ukázala, že v přímém kontaktu je možné bezprostředněji reagovat na situaci. Nicméně digitální komunikace bude i nadále důležitým stavebním kamenem a bude profesionální podporou osobního poradenství.

S jakými výzvami musejí podle Vás banky v budoucnu počítat?

O digitalizaci dnes mluví všichni. Ukazuje se jako pozitivní vývoj, že je možné zjednodušit procesy pro banky i zákazníky a vyřizovat bankovní záležitosti online. Přesto ale nesmíme zapomínat na osobní kontakt. Paleta investičních a penzijních produktů je stále rozmanitější, a tím se nutně také zvyšuje penzum informací, které zákazníci potřebují. Přitom má klíčovou roli profesionální poradenství. Penzijní zajištění jde ruku v ruce s důvěrou a ta je založena na osobních vztazích. Prostá digitalizace nebude mít podle mého názoru žádnou budoucnost. Mnohem více vnímám pro banky také příležitost, nabídnout společnosti své finanční kompetence. Vzdělání v oblasti financí hraje v rakouských školách téměř mizivou roli. Přitom jde o velmi důležité vědomosti. Každý by se měl už od dětství učit, jak funguje soukromé penzijní zajištění, že investice do cenných papírů je součástí života. Dokáži si také dobře představit otevření nabídky akademie Partner zájemcům. Spotřebou přispíváme k úspěchu společností. Proč se tedy nestát spolumajitelem a profitovat z toho?

Kdy bude dokončena přestavba prostor pro akademii Partner Bank?

Počítáme s tím, že stavební práce budou dokončeny v létě 2021. Příprava na první prezenční školení běží na plný plyn. Už se velmi těším, až začneme používat nové prostory.

Pane Hanaku, děkujeme za rozhovor.

©Partner Bank

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

15 července 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Forbes: Zaměření na strategii reálných aktiv

Forbes: Zaměření na strategii reálných aktiv

Budování majetku pomocí přímých investic a fyzického zlata je zcela v módě.

Banka Partner Bank je zajišťovací bankou, které se specializuje na partnerství s poskytovateli finančních služeb, aby tak mohla poradit lidem a doprovázet je při jejich finančním plánování a budování jejich zajištění. Linzer Vorsorgebank se může ohlédnout za více než 25 lety zkušeností v oblasti investic do cenných papírů.

Poptávka po podílnictví ve špičkových společnostech roste
Soukromí investoři stále častěji poptávají přímé investice do špičkových společností. V době nízkých úrokových sazeb se stále více zaměřujeme na strategie reálných aktiv. „Díky našim akciovým košům se investoři mohou stát spolumajiteli nejlepších světových společností,“ říká člen představenstva Andreas Fellner, MSc. Jako specialista na produkty správy aktiv se společnost zaměřuje na přední světové společnosti z celé řady odvětví, jako je spotřební zboží, energetika, technologie, životní prostředí a telekomunikace.

Od spotřebitelů k vlastníkům
„S přímou investicí do akcií nejlepších světových společností se na rozdíl od fondů stáváte spolumajitelem společnosti a máte absolutní transparentnost,“ vysvětluje privátní bankéř Mag.a Elham Ettehadieh. „Klasické formy investování se staly pro investory při pokračující politice nízkých úroků neatraktivní. Naši klienti mají prospěch z profesionálního poradenství a vítají diverzifikované portfolio robustních podniků,“ míní Ettehadieh.

Udržitelnost jako megatrend v investičním sektoru
Výnos, riziko a likvidita již nejsou vše, pokud jde o co nejlepší investování vašich peněz. Při rozhodování o investicích přikládá mnoho investorů stále větší význam kritériím udržitelnosti. Privatbank nabízí investiční portfolia se zaměřením na udržitelnost již více než 25 let. Tato témata jsou aktuálnější než kdy dříve a stále více se dostávají do popředí zájmu ekologicky a sociálně uvědomělých investorů.

Krok za krokem k fyzickému zlatu v trezoru
Zlato má v době krize obzvláště dobré výsledky – především díky své stabilní hodnotě. Banka proto považuje zlato za nezbytnou součást soukromého penzijního zajištění a nabízí možnost průběžného navyšování zlatých zásob prostřednictvím pravidelných nákupů. S takovým spořicím plánem mohou zákazníci těžit z možného efektu cost average a zároveň mají ve svém portfoliu vhodné zajištění. Možnost spoření na splátky je k dispozici jak pro fyzické zlato, tak pro vytvoření diverzifikovaného akciového portfolia.

©Partner Bank, Forbes

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

1 července 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Dobré poradenství: profesionální, flexibilní, digitální

konzultace Partner Bank

Ve finančních záležitostech je kvalifikované poradenství alfou a omegou všeho. Důvěra a odpovědnost jsou v centru pozornosti fundovaného finančního poradenství. Ačkoli trend digitalizace v bankovnictví nadále roste, většina klientů bank si cení osobní poradenství. Podle průzkumu KPMG 90% zákazníků oceňuje odborné poradenství a vnímá ho jako základní službu banky. 80% respondentů uvedlo, že dohody uzavírají rozhodne až po osobním pohovoru. O to důležitější je kvalita. Zákazníci se chtějí spoléhat na to, že jsou dobře informováni a vnímají, kdy jim chce jejich protějšek především „prodat“.

Poradenství správy majetku

Dnešní zákazníci se dostanou k široké škále informací. Je to v neposlední řadě kvůli široké nabídce internetu. Oceňují také flexibilitu a očekávají, že informace budou k dispozici bez ohledu na otevírací dobu. Partner Bank se již léta spoléhá na hybridní služby. Na vlastní online platformě banky mohou zákazníci a poradci podle potřeby vyhledávat informace a regulovat bankovní záležitosti. Služba online podporuje individuální péči o zákazníka. Tato úzká spolupráce s poskytovateli finančních služeb a investičními poradci v kombinaci s řešeními digitalizované nabídky se osvědčila. Vysoký standard kvality služeb zákazníkům se dosahuje pravidelnými školeními a semináři pro naše zaměstnance. Zákazníci se mohou spolehnout na fundované rady a individuální podporu. Pro úspěšnou spolupráci je důležitý osobní kontakt mezi konzultanty a zákazníky.

Budování týmu a kultura poradenství

Abychom parafrázovali Paula Watzlawicka, lidé nemohou komunikovat. Každý vnímá jinak. O to důležitější je vstoupit do vzájemné výměny, radit si navzájem, vyměňovat si zkušenosti a také se spolu smát. Úspěšné týmy žijí z rozmanitosti a různých silných stránek, které usnadňují společné dosažení cílů. Každý z nás v Partner Bank přispívá svou částí k společnému závazku. Tento rostoucí pocit jednoty se odráží v komunikaci s našimi zákazníky. Důvěra je základem pro rovnocenné diskuse se zákazníky. Bez ohledu na to, zda k nim dochází digitální nebo tváří v tvář. Vzájemné oceňování musí být citelné a každý den na něm pracujeme.

Zdroj průzkumu: KPMG
©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

24 března 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek