Investování v době vysoké inflace

Investování v době vysoké inflace

V říjnu se míra inflace v Rakousku zvýšila na 11 % (Statistický úřad Rakouska). Ačkoli se trend růstu těchto cenových faktorů vyrovnává, vlna inflace nyní zasahuje další odvětví, jako jsou oděvy, sektor služeb a potraviny. V následujícím rozhovoru se dočtete o příležitostech a možnostech, které pro investory vidí expert na cenné papíry Partner Bank Rudolf Glaser a výkonná ředitelka Elham Ettehadieh.

Zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami vede k růstu výnosů dluhopisů. Nastal čas pro návrat dluhopisů?

Glaser: Vždy záleží na tom, jaké jsou cíle investorů. Podle mého názoru by ti, kteří dávají přednost pravidelnému příjmu, měli investovat do kvalitních akcií se spolehlivou a rostoucí výplatou dividend. Prakticky bezrizikový dluhopis, např. desetiletý německý spolkový dluhopis (DBR 1,7 08/15/2032 REGS Corp), má v současnosti výnos 2 %. Podle mého názoru tak zbývá pouze spekulativnější možnost, že úrokové sazby opět klesnou, a tím i cena dluhopisu. Dolarové dluhopisy mají vyšší výnosy, ale to s sebou nese měnové riziko. V současné době považuji dluhopisy za užitečnou náhradu hotovosti pro účely likvidity – ve výši 10 % až 20 % investovaného kapitálu. Pokud se na akciovém trhu objeví příležitosti, rychle získáte likviditu k investování.

Státní dluhopisy, podnikové dluhopisy? Jaké jsou argumenty pro jedno a pro druhé?

Glaser: Pokud se investoři rozhodnou pro podnikové dluhopisy, doporučil bych ty s investičním stupněm. Pokud je výnos těchto dluhopisů vyšší než výnos státních dluhopisů, je to argument pro podnikové dluhopisy. Pokud však dluhopisy držíte kvůli likviditě, zvolil bych bezrizikové státní dluhopisy.

Ettehadieh: Ještě si pamatuji doby, kdy se předpokládalo, že státní dluhopisy jsou v zásadě méně rizikové než podnikové. Nyní se na to díváme mnohem diferencovaněji: bez ohledu na to, zda se jedná o vládu nebo podnik, jde o solventnost a o to, zda emitent také dodržuje pravidla. Komu lze v této souvislosti více věřit: např. solventnosti a spolehlivosti plateb ze strany společnosti, jako je Apple nebo McDonalds, nebo tomu, co jsme zažili v posledních letech, např. u státních dluhopisů Argentiny, Řecka nebo kolísání ceny tureckých státních dluhopisů?

Existuje cena, nad kterou je třeba být opatrný?

Glaser: Při investování byste měli být vždy opatrní. V každém případě začíná spekulativní fáze při cenách nad 100.

Ettehadieh: V zásadě platí, že čím vyšší je úroková sazba nebo výnos, tím vyšší je riziko selhání. Pokud za německý státní dluhopis na 10 let dostanete de facto bezriziková 2 % a například nemovitostní dluhopis je k dispozici za 6 % nebo 8 %, znamená to, že riziko selhání není ve srovnání s ním vyšší o 10 % nebo 20 %, ale o 3 nebo 4 % (300 nebo 400 %). Proto je třeba vždy zvážit, zda poměr rizika a výnosu investice do dividendové akcie špičkové společnosti není výrazně lepší.

Riziko selhání u dluhopisů: Jak často se kromě argentinských státních dluhopisů ceny zcela zhroutí? Nesnaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Častěji v podnikovém než ve státním sektoru. V sektoru nevyžádané pošty je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pokud je finanční situace napjatá, může bankrot vyvolat nepředvídaná událost, jako tomu bylo v případě kovidové pandemie během výluk. V případě státních dluhopisů bych doporučoval sledovat politickou nebo geopolitickou složku, a proto dávat přednost cenným papírům z EU, USA nebo nanejvýš z jiných spojeneckých států, jako je Kanada.

Ettehadieh: Nesplácení dluhopisů je mnohem častější, než se předpokládá. Je to o to horší, že lidé často investují do dluhopisů, protože chtějí méně riskovat a domnívají se, že díky pevné úrokové sazbě a době splatnosti je tato varianta také bezpečná. V posledních letech byly v selhání především dluhopisy developerů. Pokud tedy chcete dosáhnout dobrého výnosu, domníváme se, že dlouhodobá účast ve špičkových společnostech je mnohem bezpečnější než nákup dluhopisů relativně malých společností s nadprůměrnými úrokovými sazbami.

Snaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Ano, jistě. Pokud se však společnost potácí, restrukturalizace dluhu se stává obtížnější. Roztáčí se sestupná spirála.

Ettehadieh: Existují ale také společnosti jako Apple, které jednoduše vydávají dluhopisy, aby se levně refinancovaly, a nepotřebují to. Skutečnost, že společnost vydává dluhopisy, tedy v zásadě není známkou toho, že je něco špatně. Touto strategií se společnost také stává méně závislou na bankách poskytujících úvěry. Stejně jako se bohatí lidé s vysokou likviditou někdy rozhodnou investovat do nemovitostí na úvěr, protože úvěr je tak levný.

Přejděme k akciím: Letošní rok není dobrý. Je správný čas na (opětovný) vstup na trh, nebo by opatrní investoři měli počkat na konec ukrajinsko-ruské války?

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Podle mého názoru je důležité investovat do špičkových společností, které mají sílu takové krize překonat a vyjít z nich jako vítězové.

V době války nejsou jen poražení. Existují ETF, které sledují obranné společnosti, a ceny akcií společnosti Lockheed Martin v současném prostředí silně rostou.

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Z mého pohledu je důležité skutečně investovat do špičkových společností, které mají sílu překonat i takové krize a vyjít z nich jako vítězové. V době války nejsou jen poražení. Existují ETF sledující obranné společnosti a ceny akcií Lockheed Martin, které v současném prostředí silně rostou.

Glaser: Kromě vítězů v oblasti obrany a energetiky se letos dařilo také defenzivním akciím a kvalitním akciím v oblasti spotřebního zboží, léčiv nebo veřejných služeb. Příklady: McDonalds, Unilever, Novo Nordisk atd. 

Klíčové slovo udržitelnost – také důležité téma pro investory. Mnozí nechtějí investovat do „špinavých“ technologií, ale do předpokládaných témat budoucnosti. Ale ani na tomto megatématu není vždy možné, aby investoři vydělali peníze. Kde je třeba hledat, kde vidíte příležitosti?

Glaser: Doporučuji věnovat pozornost nejen trendům. Myslím, že zdravá kombinace s akciemi kvalitních společností má smysl. K čemu je investorům investice do společnosti, která dosahuje vynikajících výsledků v oblasti udržitelnosti, ale špatně počítá a zkrachuje? Pokud se kvalitní společnost zabývá udržitelnými aktivitami a není nadhodnocená, je pro nás obzvláště zajímavá.

Co hovoří pro ETF, tj. investiční fondy, které sledují akciové indexy, a co pro „skutečné“ fondy?

Glaser: Náklady jasně hovoří pro ETF. U skutečných fondů se však musíte obzvlášť pečlivě dívat, abyste zjistili, kdo odvádí dobrou práci. Existují totiž statistiky, které říkají, že jen malé procento aktivně spravovaných fondů překonává trh v delším časovém období.

Ettehadieh: Existují zvláštní témata, kde je třeba jít do hloubky, například na některých jihoamerických a afrických trzích. V těchto případech má smysl vybrat si aktivní investiční fond od špičkových specialistů, kteří se zabývají výběrem akcií, tj. vybrat si to nejlepší. Naši klienti mají k dispozici kombinaci pasivních indexových ETF a správy aktiv u vybraných špičkových společností. Slabinou aktivně řízených fondů často není výběr společností, ale spekulativní část, kdy jsou akcie drženy relativně krátkou dobu a člověk se snaží častými nákupy a prodeji dosáhnout dodatečných výnosů. To často nefunguje, protože v průběhu čtvrtletí nebo roku bývá vývoj cen náhodný. A náhody nikdo neovlivní, bez ohledu na to, kolik technologií nebo speciálních znalostí má.

Na akciových trzích nejsou ropné společnosti zdaleka zastaralé. Nebo jak vysvětlíte 80procentní nárůst ceny akcií společnosti Exxon Mobile?

Glaser: Ropné společnosti patří k cyklickým sektorům, protože jsou závislé na ceně ropy. Proto nejsou takové pohyby nijak neobvyklé. U společnosti Exxon to bylo tak, že předtím byly obzvláště nízké. Korekce směrem nahoru tak byla jen otázkou času. Pokud jste dlouhodobý investor, doporučuji přidávat pouze cyklické sektory.

Blue chips (Dow Jones Industrial, Euro Stocks 50), nebo investovat do small caps, tj. společností druhé kategorie?

Glaser: Investujeme hlavně do prvního stupně, který má kritéria kvality.

Ettehadieh: Malé podniky jsou pro nás relevantní, pokud je lze dobře pokrýt indexovým ETF. V současné době je třeba vzít v úvahu, že při zvýšených cenách energií to mohou mít malé společnosti obzvlášť těžké, a proto je třeba na ně pohlížet navíc spekulativně.

Microsoft, Apple nebo mateřská společnost Facebooku Meta. Některé velké technologické společnosti letos hodně ztratily. Nastal čas nakupovat po krachu, jak píše německý investorský časopis?

Glaser: Vidíme to podobně. V kontextu strategické sektorové alokace je čas na nákup právě teď.

Na kapitálovém trhu se vyjednává o budoucnosti nebo se očekává, jaká bude. Pravděpodobně nás čeká fáze s rovnoměrným hospodářským růstem a současně s přiměřeně vysokou inflací. Co to znamená pro jednotlivé třídy aktiv?

Glaser: V tomto rámci bych opět viděl v čele kvalitní akcie. Ty se díky své síle udrží v turbulentních dobách a mohou mimo jiné snáze provádět zvyšování cen, získávat podíl na trhu atd.

Další otázka k inflaci: Komodity, jako je plyn a ropa, již v poslední době klesly. To také zmírní tlak na inflaci, částečně díky efektu srovnávací základny. Co to znamená pro úrokové sazby a kapitálové trhy? 

Glaser: Ve střednědobém horizontu se budou úrokové sazby vždy přibližovat inflaci. Pokud se inflace vrátí zpět do cílového pásma států, dojde také k opětovnému poklesu úrokových sazeb.

Ettehadieh: Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že posledních 15 let bylo z historického hlediska poměrně neobvyklých. Léta uměle nízkých úrokových sazeb byla bezprecedentní. Úrokové sazby kolem 3-5 % jsou ve skutečnosti normální a realistické. Každopádně léta nízkých úrokových sazeb jsou pro příštích několik let minulostí, což je pro ekonomiku rovněž zdravější a podporuje to stabilitu. Uměle udržované úrokové sazby blízko nuly vedou k přesunu kapitálu do rizikových, spekulativních aktiv, jako jsou junk bonds nebo kryptoměny. To může vést k předlužení a skončit špatně pro jednotlivce, ale i pro celé ekonomické segmenty. Působivě to ukázal bankrot banky Lehman v roce 2008.

Děkuji za rozhovor. 

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

19 prosince 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut