Září je pro akciové trhy tradičně "vrtkavý" měsíc


Umělá inteligence a dopad na reálnou ekonomiku

Jak již bylo zmíněno v minulé zprávě o trhu, letní měsíce jsou často spouštěčem významného vybírání zisků v důsledku sezóny dovolených, kdy se na mnoha místech uzavírají pozice. Tento prodejní tlak je umocněn sníženým objemem obchodování, což činí akciové trhy většinou náchylné k negativním reakcím.

Například z historického hlediska byl mezi investory vždy považován za “ vrtkavý“ měsíc září, který podle indexu S&P 500 od roku 1945 přinesl průměrný pokles o zhruba 0,7 %.

To vychází ze skutečnosti, že s návratem mnoha analytiků a manažerů dochází nejen ke kritickému přehodnocení trhů, ale zároveň mnoho amerických fondových společností končí svůj fiskální rok a realizuje odpovídající ztráty v akciovém sektoru, aby snížily své daňové zatížení.

I když se jedná pouze o čistou statistiku, takovéto burzovní názory, podobně jako „pravidla farmářů“, mohou jistě nabýt charakteru „sebenaplňujícího se proroctví“. 

V uplynulém měsíci však byly záporné průměry z minulosti jasně překonány, což vzhledem k působivým číslům výkonnosti od začátku roku nebylo překvapivé.

V současné době dochází k hospodářskému oddělení USA od Evropy. Navzdory restriktivní měnové politice Federálního rezervního systému se hospodářská dynamika ve Spojených státech ukazuje jako mimořádně silná.

Důležité ukazatele naznačují pokračující pozitivní hospodářský růst. Podle prognóz překročí hospodářský růst ve třetím čtvrtletí dokonce tři procenta.

V současné době také nedochází k reálnému oslabení spotřebitelské důvěry, což lze považovat za významnou podporu akciových trhů na podzim.

To znamená, že v letošním roce se neočekává žádná recese, což znamená, že očekávané „Soft Landing “ USA jako nejvýznamnější ekonomické země se viditelně stalo skutečností.

Hodnoty příslušné jádrové inflace navíc ukazují žádoucí směr vývoje. Ačkoli celková inflace ve výši 3,7 % je v důsledku růstu cen ropy mírně vyšší než v předchozích dvou měsících, příslušná jádrová inflace ve výši 4,3 % je zřetelně nižší než ve stejném měsíci předchozího roku a potvrzuje tak zpomalení inflace.

Centrální banka proto v září klíčové úrokové sazby opět nezvýšila, neboť z dnešního pohledu by úroveň úrokových sazeb měla být po celkem jedenácti krocích dostatečná k tomu, aby v příštím roce stlačila inflaci na požadovanou cílovou hodnotu dvou procent.

Naproti tomu hospodářská aktivita v Evropě zůstává utlumená. Podle nejnovějších odhadů poroste ekonomika EU v letošním roce o 0,8 % a v příštím roce o 1,4 %.

Hlavním důvodem této ekonomické slabosti jsou stále příliš vysoké spotřebitelské ceny, které nevyhnutelně vedou ke snížení poptávky po zboží a službách.  

Vzhledem k tomu, že inflace v eurozóně minulý měsíc stagnovala na nezměněné vysoké úrovni 5,3 %, musela ECB stanovit další úrokový krok ve výši 25 bazických bodů.

Současná úroveň klíčové úrokové sazby tak od 14. září činí 4,5 % a podle vyjádření strážců měnové politiky se pro rok 2023 neočekává její další zvyšování.

Jak známo, účinky měnové politiky se nikdy neprojeví okamžitě, ale působí až z dlouhodobějšího hlediska, a proto musí centrální banky jednat velmi prozíravě a obezřetně, aby neriskovaly nežádoucí recesi. 

Očekávaná „úroková pauza“ by měla evropským akciovým trhům poskytnout dočasnou podporu. Ocenění je stále výrazně nižší než u amerických akcií, což podtrhuje jejich atraktivitu.

Umělá inteligence jako hnací síla cen akcií na letošním akciovém trhu a základ pro řadu navazujících inovací.

Jak již bylo naznačeno v červnu, výkonnosti akciového trhu zatím dominuje jedno velmi specifické téma: umělá inteligence.

Letos poprvé byla umělá inteligence širokou veřejností vnímána jako nová a převratná technologie, což vedlo k mimořádnému růstu cen akcií technologických společností s velkou tržní kapitalizací v USA.

Tento boom, který od začátku roku zachvátil hlavní hráče v technologickém sektoru, skončil po silném červencovém růstu cen akcií, ale umělá inteligence není dočasný humbuk, ale budoucí trend, který se v příštích letech stane „trvalou součástí“ finančních trhů.

Mezi těmi, kdo z toho zatím profitují, jsou přirozeně společnosti „první hodiny“, které vytvořily technické základy této revoluce. Žádné jméno s ní nebylo v průběhu roku spojováno více než Nvidia.

Nejde však jen o jednotlivé vynikající společnosti, které jsou v mezinárodním „centru pozornosti“, ale o celkový pohled.

Pokud lze věřit různým studiím, měla by umělá inteligence v dohledné době přinést v průmyslových zemích všeobecné zvýšení produktivity v mimořádném měřítku, které lze dnes odhadnout pouze v hrubých rysech.

Skutečný význam proto nemají speciální „špičkové firmy“, ale široká masa společností, které v budoucnu díky aplikaci umělé inteligence masivně zvýší svou produktivitu.

Jde tedy o dopad na reálnou ekonomiku a přínos, který bude mít umělá inteligence v nadcházejících letech, protože zvýší ziskovost podniků ze všech odvětví.

Produktivita, která je jednoduše definována jako „výstup prostřednictvím vstupu“, je klíčovým faktorem efektivnosti, a to buď vytvořením většího množství služeb a zboží se stejným vstupním faktorem, nebo předchozího množství s menším vstupem.

Zvyšování produktivity je tedy přímým prostředkem ke zvyšování zisku podniku, a tedy v zájmu všech akcionářů.

Nadcházející navazující inovace se proto nedotknou pouze klasických technologických společností, ale také nespočtu firem z téměř všech odvětví, které se na vývoji umělé inteligence podílejí a které z něj profitují.

Do této mnohem větší skupiny „profitujících z druhého kola“ se následně řadí ty společnosti, které s pomocí umělé inteligence uspějí při optimalizaci oblastí podnikání, vývoji nových služeb a produktů, zefektivnění procesů a vytváření volných kapacit nebo realizaci velkého potenciálu úspor.

Akciové trhy v září

Fáze korekce, která začala v srpnu, pokračovala i v aktuálním měsíci.  Postiženy byly zejména technologické a růstové akcie, zatímco hodnotové akcie se prodávaly méně.   

Zdroj: Bloomberg, vlastní zpracování

 

Upozornění k rizikům: Informace v tomto komentáři mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za smluvní dokument, nabídku k prodeji, výzvu k nákupu nebo investiční doporučení. Akcie a jiné cenné papíry jsou spekulativní formou investice; především jsou možné vysoké výkyvy cen a směnných kurzů a úplná ztráta investice! Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Tento komentář nenahrazuje investiční poradenství.

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut