Ohlédnutí za fórem „Assekuranz 2023“: Partner Bank ve znamení digitalizace, umělé inteligence a ESG

Fórum Assekuranz 2023 ve Vídni nabídlo inspirativní pohled na aktuální vývoj v pojišťovnictví a bankovnictví, zejména s ohledem na digitalizaci, umělou inteligenci (AI) a rostoucí význam regulace a faktorů životního prostředí, sociálních aspektů a správy a řízení (ESG). Partner Bank byla hrdá na to, že se této oborové akce aktivně účastnila.

Náš ředitel pro inovace se na akci aktivně podílel prezentací o užitečných aplikacích umělé inteligence pro poskytovatele finančních služeb. Obsahem jeho prezentace byly aktuální trendy a stěžejní body v rámci umělé inteligence, praktické příklady inovativních řešení na trhu a poznatky z příslušných studií a zpráv.

Konference se vyznačovala intenzivními diskusemi na téma digitalizace a možností inovativních aplikací umělé inteligence. Zároveň byl pečlivě zkoumán právní rámec, který tento vývoj doprovází. Řešily se i další naléhavé otázky, jako je nedostatek kvalifikované pracovní síly a potřeba udržitelného průmyslu zohledňujícího ESG.

Naším osobním vrcholem byla účast zaměstnance Partner Bank v diskusním panelu, který se zaměřil na správné využívání podpůrných technologií umělé inteligence. Diskutovalo se o klíčových otázkách, mj:

·       Strukturované oblasti pro úspory lidské práce: V jakých oblastech může umělá inteligence efektivně ušetřit lidskou práci?

·       Technické usnadnění vs. spolurozhodování: Do jaké míry by měly rozhodovat automatizované systémy a v jakých oblastech je stále nezbytné spolurozhodování člověka?

·       Výzvy z regulačního hlediska: Pečlivý výběr údajů z testů, zejména v souvislosti se zamezením diskriminace.

Partner Bank chce i nadále zodpovědně využívat příležitosti digitalizace a umělé inteligence. Těšíme se, že budeme tyto rozhovory rozvíjet a pomáhat utvářet progresivní a udržitelnou budoucnost v bankovnictví.

Fórem Assekuranz 2023

Partner Bank Blog

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut