Megatrendy

Megatrendy

Co jsou megatrendy?

Megatrendy tvoří důležitý základ pro rozhodování v politice, byznysu i na individuální úrovni. To však neznamená krátkodobou klamnou reklamu. Megatrendy spíše srozumitelným způsobem zobrazují komplexní, dlouhodobou dynamiku změn. Digitalizace, globalizace a optimalizace procesů činí náš svět stále rychlejším a komplexnějším. Abychom porozuměli této dynamice, představují megatrendy důležitou navigační pomůcku pro podnikání.

Vlastnosti megatrendů

Zukunftsinstitut popisuje čtyři hlavní charakteristiky pro důkladnou změnu:

Doba trvání megatrendů: Vliv megatrendů trvá několik desetiletí.

Všudypřítomnost: Megatrendy mají dopad na všechny oblasti života ve společnosti.

Globalita: Megatrendy působí globálně. Nemusí se současně vyskytovat všude a stejně silně. Dříve nebo později jsou však vidět všude.

Komplexnost: Charakteristickým znakem megatrendů je multidimenzionálnost. Vzájemné účinky určují dynamiku megatrendů.

U megatrendů je rozhodující jejich vysoká účinnost. Nemění jednotlivé části segmentů, ale ovlivňují celé společnosti. Megatrendy jsou chápány jako shluky jednotlivých trendů, které mimo jiné zobrazují změny společenského, technologického a ekonomického paradigmatu.

Rozpoznání megatrendů

Megatrendy se „nevyrábějí“ ani „nevyvíjejí“. Naleznete je spíše tak, že budete pozorovat, popisovat a vyhodnocovat nové trendy v podnikání a společnosti. Kde se vyskytují podobné fenomény současně? Posilují se navzájem? Podstatným faktorem při systematickém zaznamenávání megatrendů je pozorování z metaúrovně. Bylo by nerozumné si myslet, že inovace a změny vždy začínají ve vyspělých zemích. Mezi příklady patří placení mobilním telefonem nebo kryptoměnami. Oba trendy vznikly v Africe.

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Mapa megatrendů Zukunftsinstitutu názorně ilustruje propojení, paralely a průniky trendů. Umožňuje lepší pochopení souvislostí a zajišťuje globální pohled na aktuální vývoj. Jako „mřížka“ pro odpovědi na budoucí otázky tvoří hluboký základ pro strategická rozhodnutí a ukazuje nové perspektivy.

©Partner Bank

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

21 února 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Ohlédnutí za rokem 2021 a vyhlídky na rok 2022

Ohlédnutí za rokem 2021 a vyhlídky na rok 2022

Navzdory všudypřítomnému koronaviru byl rok 2021 pro akcie výjimečně úspěšný a na rozdíl od předcházejícího roku se nesl zcela ve znamení oživení světového hospodářství. Spojené státy jako největší světová ekonomika zaznamenaly hospodářský růst 6 %. Související výrazný růst firem zajistil stabilně rostoucí ceny akcií a uspokojil investory.

Ohlédnutí za rokem 2021: Inflace opět v podvědomí

Toto oživení však má i své stinné stránky, které jsou velmi zřetelné v opětovném nárůstu inflace. Po mnoha letech, kdy úroveň inflace v podstatě nestála ani za zmínku, vedly potíže s výrobou a také rostoucí poptávka v mnoha oblastech k problémům se zásobováním. Ruku v ruce jdou výrazně vyšší ceny surovin a energií. Tento vývoj znovu nasměroval pozornost centrálních bank, vlád a investorů k problematice inflace. Například koncem prosince byla v USA zaznamenána inflace téměř 7 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 40 let.

I když byla inflace zpočátku považována za dočasný jev doprovázející oživení ekonomiky, jsou tvůrci měnové politiky nyní přesvědčeni, že tento stav bude přetrvávat déle, než se očekávalo. To v letošním roce přispívá ke vzniku nové skutečnosti, kdy úrokové sazby, které jsou na rekordně nízké úrovni, budou z dlouhodobého hlediska s vysokou inflací neslučitelné. Z hlediska makroekonomiky je tedy pro adaptaci na aktuální situaci potřeba podniknout v oblasti úrokových sazeb příslušné kroky.

Obrat v politice nulových úrokových sazeb

Federální rezervní systém již oznámil postupnou změnu politiky nulových úrokových sazeb. Kromě ukončení programu nákupu dluhopisů za miliardy je v plánu především postupné zvyšování úrokových sazeb. Trh v současnosti vychází ze tří až čtyř zvýšení úrokových sazeb v tomto roce. 

Rámcové podmínky pro mezinárodní akciové expozice se změnily v souvislosti s prohlášeními amerického Federálního rezervního systému, neboť byl ohlášen konec politiky „levných peněz“. I když se to zatím týká pouze Spojených států, je známo, že kurzové pohyby na největším akciovém trhu jsou relevantní i pro všechny ostatní burzy.

Vyhlídky na rok 2022: Růst ekonomiky

Ve Spojených státech se na rok 2022 očekává hospodářský růst přibližně 4 % a podle odhadů banky Fed lze ve 3. čtvrtletí počítat s plnou zaměstnaností. Zisky podniků budou pravděpodobně i nadále na vysoké úrovni, což by mělo podpořit akciový trh, ačkoli se v centru pozornosti investorů ocitnou pravděpodobně i jiná odvětví a segmenty než doposud. Jsou viditelné také první náznaky nepatrného zmírnění na inflační frontě, což znamená, že vrchol inflace by měl být dosažen již v 1. čtvrtletí.

S pozitivní náladou do nového akciového roku

Závěrem lze říci, že na letošní rok můžeme zcela určitě počítat se scénářem zvyšování klíčových úrokových sazeb. Zda tato situace bude mít nyní trvalý negativní vliv na akciové trhy, závisí do značné míry na dalším vývoji inflace a postupu centrální banky. Nezbývá než čekat, jak na nepředvídatelné zvýšení sazeb, které nás pravděpodobně čeká, zareagují investoři.

Medvědí trhy“ resp. prudký pokles akcií na trhu jsou obvykle způsobeny pouze recesí, což z dnešního pohledu nelze očekávat. Za předpokladu, že se neobjeví nové varianty viru ani nedojde ke zvýšení geopolitického napětí, by rok 2022 z dnešního pohledu měl být rokem hospodářské prosperity, i když na akciovém trhu předpokládá výrazně nižší růst kurzu v porovnání se „superrokem“ 2021, protože současná úroveň ocenění akcií se nachází až příliš výrazně nad historickým průměrem.

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

17 února 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek