Dobré poradenství: profesionální, flexibilní, digitální

konzultace Partner Bank

Ve finančních záležitostech je kvalifikované poradenství alfou a omegou všeho. Důvěra a odpovědnost jsou v centru pozornosti fundovaného finančního poradenství. Ačkoli trend digitalizace v bankovnictví nadále roste, většina klientů bank si cení osobní poradenství. Podle průzkumu KPMG 90% zákazníků oceňuje odborné poradenství a vnímá ho jako základní službu banky. 80% respondentů uvedlo, že dohody uzavírají rozhodne až po osobním pohovoru. O to důležitější je kvalita. Zákazníci se chtějí spoléhat na to, že jsou dobře informováni a vnímají, kdy jim chce jejich protějšek především „prodat“.

Poradenství správy majetku

Dnešní zákazníci se dostanou k široké škále informací. Je to v neposlední řadě kvůli široké nabídce internetu. Oceňují také flexibilitu a očekávají, že informace budou k dispozici bez ohledu na otevírací dobu. Partner Bank se již léta spoléhá na hybridní služby. Na vlastní online platformě banky mohou zákazníci a poradci podle potřeby vyhledávat informace a regulovat bankovní záležitosti. Služba online podporuje individuální péči o zákazníka. Tato úzká spolupráce s poskytovateli finančních služeb a investičními poradci v kombinaci s řešeními digitalizované nabídky se osvědčila. Vysoký standard kvality služeb zákazníkům se dosahuje pravidelnými školeními a semináři pro naše zaměstnance. Zákazníci se mohou spolehnout na fundované rady a individuální podporu. Pro úspěšnou spolupráci je důležitý osobní kontakt mezi konzultanty a zákazníky.

Budování týmu a kultura poradenství

Abychom parafrázovali Paula Watzlawicka, lidé nemohou komunikovat. Každý vnímá jinak. O to důležitější je vstoupit do vzájemné výměny, radit si navzájem, vyměňovat si zkušenosti a také se spolu smát. Úspěšné týmy žijí z rozmanitosti a různých silných stránek, které usnadňují společné dosažení cílů. Každý z nás v Partner Bank přispívá svou částí k společnému závazku. Tento rostoucí pocit jednoty se odráží v komunikaci s našimi zákazníky. Důvěra je základem pro rovnocenné diskuse se zákazníky. Bez ohledu na to, zda k nim dochází digitální nebo tváří v tvář. Vzájemné oceňování musí být citelné a každý den na něm pracujeme.

Zdroj průzkumu: KPMG
©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

24 března 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Spolupráce s JKU univerzita – Rozšíření platformy e-vzdělávání

science park jku linz © hurnaus

Partner Bank se při vývoji IT zaměřuje na školení a další vzdělávání poskytovatelů finančních služeb a investičních poradců. V týmu banky je asi 20 IT odborníků, kteří pracují na digitalizaci konkrétních vzdělávacích modulů pro své poradce a zaměstnance. Pro nejlepší možné poradenství zákazníkům je kromě sociálních dovedností nezbytné i spolehlivé finanční vzdělávání. S cílem ještě více zdokonalit digitální vzdělávání se existující platforma e-vzdělávání rozšiřuje o nové moduly ve spolupráci s JKU. 

Všestranná vzdělávací platforma

Semestrální projekt, který realizovali studenti JKU ve spolupráci s Institutem pro informační inženýrství, byl zaměřen na zdokonalení stávající výukové platformy e-vzdělávání v Partner Bank. Mezi nejdůležitější požadavky patřila co největší jednoduchost a přehlednost, jakož i jednoduchá použitelnost a udržovatelnost platformy, takže se dá různými způsoby využít i na interní školicí kurzy, které se vytvářejí v krátkém čase. První prototyp by navíc měl být již implementován pomocí softwaru LearnDash.

Virtuální prezentace

Výsledky byly prezentovány na virtualni večerní akci v únoru. Studenti pod vedením Mag. Davida Rückel představili prototyp spolu s výsledky jejich použitelnosti.

JKU David Rueckel
Mag. Dr. David Rückel

„Spolupráce s Partner Bank v Linci se stala pro nás a naše studenty cennou konstantou. Stejně jako v předchozích semestrech, i v tomto zimním semestru je skupině studentů svěřen vzrušující úkol v kontextu e-vzdělávání. Studenti v současnosti připravují koncepci dalšího vývoje interního e-vzdělávacího řešení společnosti pro školení zaměstnanců a implementují i tento prototyp. Díky tomuto důležitému příspěvku k digitalizaci dalších školení ve společnosti jsou zaměstnanci nezávislejší od času a místa, „říká Mag. Rückel o společném projektu.

 „Spolupráce s JKU v oblasti digitalizace je obohacením. Výměna mezi praxí, výukou a výzkumem je přidanou hodnotou pro každého, „vysvětluje Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank.

©JKU, Hertha Hurnaus

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

22 března 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Udržitelné investice

Udržitelné investice

Moderní slovo udržitelnost si našlo cestu do investic: Co je to udržitelná investice?

Existují takzvané pozitivní kritéria (zelené technologie, investice do vzdělávání a zdravotnictví); Negativní kritéria (vylučovací kritéria, jako například bez obsahu nikotinu, dětská práce, uhlí, ruční zbraně), a incidentové kritéria (negativní kritérium) – t. j. vyloučení společností, které byly např. za posledních 12 měsíců zapojené do něčeho jako dětská práce, konzervace, původní hodnoty.

Partner Bank má již desetiletí inovativní přístup – kombinaci výše uvedených kritérií, jako je vyloučení nikotinu a jiných návykových látek, hazardní hry, atomová energie, ruční zbraně, v kombinaci s možností dodatečného rozdělení dividend z akcií na vzdělávací projekty na jižní polokouli. ve spolupráci s rakouskou nadací dvou křídel. Jinými slovy, dát něco zpět tím regionem, kde jsou nízké mzdy a levné nakupují suroviny, a proto mohou být zisky společností často tak vysoké. My a mnoho našich zákazníků to považujeme za spravedlivé a správné. Zvýšení hodnoty společnosti směřuje k investorovi a roční rozdělení zisku se vrací do těchto zemí a investuje se konkrétně do vzdělávání dětí – pomáhá lidem pomoci si sami. To je zvláště důležité pro dívky. Jako matky jsou prvními vychovatelkami příští generace, a proto mohou své znalosti předávat nejvíce. Společnost je tam má nejvíce.

Co mi to jako investorovi přináší? Musím se vzdát návratnosti?

Partner Bank je průkopníkem v tomto sektoru v Rakousku. A za posledních 20 let se tam toho událo hodně. Zatímco v prvních několika letech byly výnosy všech udržitelných fondů ve skutečnosti spíše průměrné, za posledních 5 let se to výrazně změnilo. Pokud se však podíváte blíže, důvodem je, že mnoho velkých korporací, zejména v technologickém sektoru, si udělalo domácí úkol, a tak splňují formální kritéria mnohých fondů na udržitelnost a jsou hnací silou těchto fondů. Klasické malé, inovativní společnosti, které se zaměřují na udržitelnost a regionality, jsou stále v průměru většinou méně ziskové a je pravděpodobnější, že si je zákazníci koupí z přesvědčení a kvůli propagaci. Skupinové financování ve formě podřízených úvěrů se mezitím stalo jasným trendem iu investorů, přičemž návratnost je doprovázena odpovídajícím způsobem vyšším rizikem ztráty.

OÖ Geld Tag 2020

Greenwashing: Jak nepropadnout jako investor?

Existují nezávislé platformy, které se specializují na kontrolu a kategorizaci společností z hlediska jejich udržitelnosti. Používají k tomu širokou škálu metod, zdrojů a kritérií. Dva příklady: Cleanvest, mladá rakouská společnost, kterou založil syn dlouholetého člena správní rady Partner Bank, který je již v důchodu, odvádí skvělou práci a má jasně stanovenou webovou stránku pro investory. A existuje CSR Hub, které dělají takzvané Souhrnná analýza – tedy sumarizují výsledky stovek těchto platforem a ukazují výsledky / shody pro různé kategorie.

Jsou určité odvětví např. Ropa a ocel zastaralé? Mohu s čistým svědomím vložit do svého depa voestalpín nebo OMV?

 Existují na to různé pohledy:

  1. Bude to trvat desetiletí, než se společnost do značné míry osamostatní od těchto průmyslových odvětví a do té doby bude na nich záviset infrastruktura a obyvatelstvo, a proto budou tato odvětví nezbytné. Z tohoto hlediska je důležité zvýšit tlak na to, aby tato průmyslová odvětví byly co nejvíce udržitelné a spravedlivé, pokud budou aktivně v této oblasti až do úplné konverze. Investice do společností, které jsou ve své třídě skutečně nejlepší, je přáním a první volbou mnoha udržitelných investorů.
  2. Jako investor se od začátku spoléháte pouze na obnovitelné energie a další odvětví. Existuje také mnoho zajímavých společností, které můžete do svého portfolia vložit s čistým svědomím a těžit z jejich dlouhodobých vyhlídek.

Z našich zkušeností vyplývá, že zákazníci, kteří chtějí investovat udržitelným způsobem, mají obě perspektivy, a tedy oba přístupy z naší strany (nejlepší ve své třídě nebo zcela vyloučeno).

Jaké udržitelné jsou bankovní akcie?

Závisí to od které banky a z jaké perspektivy.

Perspektiva 1: Investuje banka pro sebe a své klienty do udržitelných společností?

Perspektiva 2: S kým banka obchoduje, komu poskytuje např. půjčky?

Perspektiva 3: Jak vykonává své podnikání, jak zachází s přírodními zdroji, se svými zákazníky a zaměstnanci – obecně s ostatními?

Existuje jen velmi málo bank, které jsou udržitelné ze všech tří hledisek. Mohu s hrdostí říci: Partner Bank je jednou z nich.

©OÖN

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

3 března 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek