Trvalou výnosností přispět k lepšímu světu

Partner Bank Trvalou výnosností přispět k lepšímu světu

Odpovědné investice a finanční výkonnost byly po dlouhou dobu považovány za protiklady. Tato představa je však již dávno překonaná. Aby společnosti byly schopny čelit budoucím výzvám, musí se zabývat udržitelným růstem. Poptávka po udržitelných investicích a zájem o ně jsou silné i na straně investorů. Celosvětově se podle kritérií ESG investuje více než 23 000 miliard eur.* To odpovídá čtvrtině celkové hodnoty globálních investic do akcií. Tento zájem není způsoben pouze idealismem investorů. Do udržitelných investic proudí značné množství likvidity, nabídka rychle roste a v této souvislosti vznikají komunitní iniciativy. Jedním z příkladů takové iniciativy je „Síť pro ekologizaci finančního systému“ (Network for Greening the Financial System), která byla založena v roce 2017. Za tuto síť se angažují také vedoucí představitelé osmi velkých centrálních bank pod vedením prezidenta Michaela Bloomberga, aby vyhověli finančním výzvám budoucnosti.

Výzva v oblasti ochrany klimatu

Změny globálního klimatu mají bezprostřední vliv na finanční a hospodářské trhy. Přírodní katastrofy, jako jsou současné záplavy v Evropě a Asii, jsou stále častější. Ve finančním sektoru se již dlouho projevuje naléhavá potřeba aktivně se zapojit do této oblasti. Obecným cílem je zachovat svět jako místo, kde stojí za to žít, a minimalizovat ekonomická rizika. Při tom hraje rozhodující roli finanční trh a mohl by se dokonce stát hlavní hnací silou ochrany klimatu. Investovat se zřetelem na klima chtějí zejména mladí investoři generace Y a Z. Správci aktiv se musí přizpůsobit těmto potřebám klientů a předložit jim správnou nabídku. Při rozhodování o portfoliu a investicích je stále důležitější faktor „udržitelnosti“. Z toho mají prospěch akcie udržitelných společností. Některé indexy udržitelnosti dosahují nadprůměrných výsledků nejpozději od začátku Corona krize.

Udržitelně investovat

K ochraně přírodních ekosystémů přispívají vznikající nové regulační rámce v oblasti podnikání a financí. Účast všech zainteresovaných subjektů v tomto procesu jasně ukazuje, že se investice v tomto smyslu vyplatí dvojnásob. Názor, že výkonnost udržitelných investic je nižší než u tradičních investic, se považuje za překonaný. Analýza společností se zřetelem na plnění kritérií ESG ukazuje, jak dobře jsou tyto společnosti připraveny na nenadálé události. Pokud některý podnik využívá energii a vodu hospodárně, je lépe připraven na nepředvídané změny na trhu, jako je nedostatek surovin a zvyšování cen. Restrukturalizace hospodářství nabízí dobré příležitosti všem zainteresovaným subjektům.

*Global Sustainable Investment Alliance, 2017

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

23 srpna 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Zotavení akciových trhů

Partner Bank Zotavení akciových trhů

Na začátku roku 2020 jsme sice ještě věřili, že koronavirus je regionálním problémem v Číně, nicméně brzy bylo jasné, že se tento problém bude týkat celého světa. Akciové trhy reagovaly na narůstající počet infikovaných a zavádění lockdownů po celém světě příslušnými kurzovými ztrátami a jejich rychlé zotavení se zdálo být nemyslitelné.

Centrální banky a vlády rychle „zaútočily“ proti pandemii vhodnou monetární a fiskální politikou. Tato opatření vedla k důležitému utlumení negativních ekonomických dopadů a k uklidnění trhů. Finanční trhy reagovaly odpovídajícími kurzovými zisky, které pokračují dodnes a v některých případech dokonce dosáhly nová maxima.

Na následujícím grafu je patrný pokles jednotlivých indexů z důvodu koronavirové krize na jaře a působivé zotavení z minimálních hodnot:

Grafik Aktienmarkt Partner Bank
Zdroj: Bloomberg, vlastní prezentace Upozornění na riziko:
Vývoj hodnot v minulosti není spolehlivým indikátorem budoucího vývoje.

Akcie – silné, inovativní a výkonné v časech krize

Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank, radí investorům, aby vsadili na osvědčené společnosti a nespoléhali se jen na maxima jednotlivých akcií:

Vyvinuté vakcíny jsou považovány za jeden z významných faktorů růstu kurzu. Lze předpokládat, že přední výrobci očkovacích látek Biontech, Pfizer a Moderna dosáhnou významných zisků. To přivádí investory k přesvědčení, že se jedná o dobrou finanční investici. Teprve budoucnost ukáže, zda budou tyto firmy profitovat pouze krátkodobě, nebo se z toho stane dlouhodobý úspěch. Zde je důležité jako investor také diverzifikovat a investovat do krizí ověřených a stabilních společností.

Kvalitní akcie se vyznačují silnou pozicí na trhu, vynikajícím managementem a udržitelnými inovacemi. Výsledkem jsou dlouhodobě stoupající obraty, zisky a cash flows. Úspěchy takových firem nezávisejí na krizi, ale jsou dlouhodobé a stálé.

Existuje spousta akcií a odvětví, které zaznamenaly růst i v časech finančních a hospodářských krizí. Patří k nim odvětví, která jsou relativně nezávislá na klesající ekonomické produkci. V současnosti jsou to následující odvětví, která úspěšně zvládla krizi.

  • Technologické společnosti – koronavirová krize urychlila technologické změny.
  • Potravinářský průmysl – jídlo potřebují lidé každý den, i v těžkých časech.
  • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl – zdraví je vždy důležité téma, dalšími faktory úspěchu byly léky a způsoby léčby a diagnostiky onemocnění Covid-19.
  • Internetový prodej – velký nárůst zaznamenalo objednávání spotřebního zboží online.
  • Sociální média – lidé chtějí být informováni a zůstávat v kontaktu nejen v době pandemie.
  • Ekologický průmysl – patří k němu obnovitelné zdroje energie. Tento trend se vyvíjí pozitivně bez ohledu na pandemii.
  • Suroviny – například drahé kovy zlato a stříbro jako rezervy pro případ znehodnocení peněz.

 Rok zlata

Rok 2020 byl pro zlato velmi úspěšným rokem. I přes menší poklesy byla výkonnost zlata v roce 2020 působivá – plus 24,40 %. Tím dokázal tento ušlechtilý kov nejen potvrdit svůj pozitivní vývoj v posledních letech, s výjimkou roku 2018, ale dokázal tento trend dokonce zrychlit. Ti, kteří využili variantu plánu v delším časovém horizontu k průběžnému měsíčnímu navyšování svých zásob zlata, mohli z tohoto vývoje optimálně profitovat. Zlato je v současné době důležitým doplňkem investování.

©Adobestock, grafický: Partner Bank

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

18 srpna 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek