Finanční tipy pro ženy 2023

Finanční tipy pro ženy 2023

Inflace, zdražování a vyšší základní sazby znamenají, že životní náklady a výdaje rostou. Měsíční volně disponibilní rozpočet se snižuje. Zejména ženy jsou postiženy rozdíly v odměňování žen a mužů, vyšší průměrnou délkou života a s tím souvisejícím nižším státním důchodem, jakož i chudobou ve stáří. O to důležitější je promyslet si finanční plán, který zmírní mimořádné náklady a neplánované výdaje a zajistí Vás na stáří.

Elham Ettehadieh, členka představenstva Partner Bank, nabízí finanční tipy a nabádá ženy, aby se staraly o své finance.

1. Informovanost

Prvním důležitým krokem je uvědomit si, že vytváření rezerv do budoucna a zajištění vlastní finanční budoucnosti je základním předpokladem finanční nezávislosti nebo udržení nezávislosti. Pohledem na vlastní finance lze vytvořit vhodný plán.

2. Znalosti a vzdělání

Investice do vlastního vzdělání a profesní budoucnosti je dalším krokem k tomu, aby člověk mohl jednat a rozhodovat se samostatně a nezávisle. Díky dobrému vzdělání se ženy mohou vrátit do práce i po výchově dětí.

3. Vytvářet rezervy

Pro případ nepředvídatelných výdajů se doporučuje vytvořit hotovostní rezervu ve výši dvou až tří měsíčních platů. Tu lze čerpat kdykoli a pomáhá řešit neplánované náklady bezpečnějším a klidnějším způsobem.

4. Rozšířit finanční vzdělávání

Rozšiřování finančních znalostí je nezbytné pro pochopení možností akumulace majetku a co nejlepší realizaci finančních plánů. Základní pochopení toho, jak může budování bohatství fungovat, by mělo ženám umožnit investovat. Za tímto účelem je užitečné další vzdělávání nebo využití dobrých rad. Individuální možnosti a vhodné koncepty lze probrat a vypracovat v rozhovoru s kompetentními investičními poradci.

5. Přemýšlení o plánování důchodu

S cílem udržet si ve stáří určitou životní úroveň je zajištění na stáří pomocí investic do cenných papírů stále atraktivnější. Investováním do kvalitních akcií světových značek a do perspektivních, robustních odvětví lze vytvořit cíleně orientované penzijní strategie. Pro dosažení výnosů je důležité pravidelně a dlouhodobě investovat do diverzifikovaného akciového portfolia.

6. Strategie reálných aktiv

Pojistkou proti inflaci a zároveň pojistkou proti ztrátě kupní síly může být investice do stabilních hmotných aktiv, jako jsou nemovitosti. Z dlouhodobého hlediska mohou nemovitosti kompenzovat inflaci a při prodeji zvyšovat svou hodnotu. Osvědčeným a krizově odolným prostředkem k uchování hodnoty je zlato a další drahé kovy. Fyzické zlato přežije období inflace a je rozumným doplňkem jako prvek zajištění.

©Adobestock

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut