Akademie Partner Bank

Partner Bank Akademie

Akademie Partner Bank klade důraz na trvalé a fundované vzdělání a další vzdělávání svých zaměstnanců a investičních poradců. Aktuálně je v plném proudu přestavba nových prostor akademie Partner Bank na Goethestraße 1a v Linci.

Do vedení akademie se nám podařilo získat Mag. Michaela Hanaka. Má za sebou 35 let zkušeností v oblasti řízení fondů, consultingu a postu finančního ředitele. S těmito schopnostmi je pan Hanak tím nejlepším, kdo může řídit program odborné přípravy a dalšího vzdělávání v Partner Bank.

Michael Hanak
Mag. Michael Hanak

Pane Hanaku, jak vnímáte oblast poradenství v bankovnictví?

Pokud jde o peníze, je poradenství základním prvkem. Dobré poradenství vyžaduje kvalitně vyškolené investiční poradce. Tato služba zákazníkům hraje důležitou roli i do budoucna. Podstatné je, aby měli k investičnímu poradenství přístup všichni lidé. Především v dobách politiky nízkých úrokových sazeb se stala pro všechny příjmové skupiny nutností změna myšlení v oblasti penzijního zajištění. Z tohoto důvodu vědomě spoléháme v Partner Bank na fundovanou odbornou přípravu a další vzdělávání zaměstnanců a investičních poradců. Díky duálnímu dalšímu vzdělávání, tedy online a offline, jsme flexibilní a správně reagujeme na aktuální trend digitalizace.

Klíčové slovo „další vzdělávání online“: jak vnímají nabídku online vaši poradci?

Vzhledem k tomu, že jsme aktivní v různých zemích, získává další vzdělávání online kladný ohlas svým velkým dosahem a značnou flexibilitou. Mimořádně dobře fungují webináře v malých skupinách. Zde mohu dobře reagovat na individuální problematiku a pracovat se zaměřením na konkrétní projekt. Více dynamiky a možností interakcí nabízí prezenční výuka. V akademii Partner Bank podporujeme hybridní cestu, tedy vyváženou kombinaci dalšího vzdělávání online a prezenčně.

Následkem pandemie covid-19 si museli lidé osvojit nové formy komunikace. Jak Partner Bank zvládla tuto výzvu?

Partner Bank buduje u svých zaměstnanců a poradců kompetence v oblasti digitálních technologií od svého založení roku 1992. Proces digitalizace podporujeme odjakživa. Proto pro nás také bylo možné rychle přejít na home office a na poradenství online. Naši zákazníci a poradci přijali služby online velmi dobře a využívají je. Jsme toho názoru, že digitalizace má sloužit lidem, ne naopak.

Jak jste tuto fázi přechodu prožil vy osobně? Vznikly během ní pro vás nějaké zvláštní výzvy?

Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po naší digitální nabídce. Mnozí poradci také navštěvovali naše webináře. Co se toho týče, je na to Partner Bank velmi dobře připravena. Ovšem jádrem naší strategie zůstává osobní vztah s lidmi. Jsem přesvědčen, že komunikace v rámci osobního kontaktu je nenahraditelná. Praxe také ukázala, že v přímém kontaktu je možné bezprostředněji reagovat na situaci. Nicméně digitální komunikace bude i nadále důležitým stavebním kamenem a bude profesionální podporou osobního poradenství.

S jakými výzvami musejí podle Vás banky v budoucnu počítat?

O digitalizaci dnes mluví všichni. Ukazuje se jako pozitivní vývoj, že je možné zjednodušit procesy pro banky i zákazníky a vyřizovat bankovní záležitosti online. Přesto ale nesmíme zapomínat na osobní kontakt. Paleta investičních a penzijních produktů je stále rozmanitější, a tím se nutně také zvyšuje penzum informací, které zákazníci potřebují. Přitom má klíčovou roli profesionální poradenství. Penzijní zajištění jde ruku v ruce s důvěrou a ta je založena na osobních vztazích. Prostá digitalizace nebude mít podle mého názoru žádnou budoucnost. Mnohem více vnímám pro banky také příležitost, nabídnout společnosti své finanční kompetence. Vzdělání v oblasti financí hraje v rakouských školách téměř mizivou roli. Přitom jde o velmi důležité vědomosti. Každý by se měl už od dětství učit, jak funguje soukromé penzijní zajištění, že investice do cenných papírů je součástí života. Dokáži si také dobře představit otevření nabídky akademie Partner zájemcům. Spotřebou přispíváme k úspěchu společností. Proč se tedy nestát spolumajitelem a profitovat z toho?

Kdy bude dokončena přestavba prostor pro akademii Partner Bank?

Počítáme s tím, že stavební práce budou dokončeny v létě 2021. Příprava na první prezenční školení běží na plný plyn. Už se velmi těším, až začneme používat nové prostory.

Pane Hanaku, děkujeme za rozhovor.

©Partner Bank

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

15 července 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Forbes: Zaměření na strategii reálných aktiv

Forbes: Zaměření na strategii reálných aktiv

Budování majetku pomocí přímých investic a fyzického zlata je zcela v módě.

Banka Partner Bank je zajišťovací bankou, které se specializuje na partnerství s poskytovateli finančních služeb, aby tak mohla poradit lidem a doprovázet je při jejich finančním plánování a budování jejich zajištění. Linzer Vorsorgebank se může ohlédnout za více než 25 lety zkušeností v oblasti investic do cenných papírů.

Poptávka po podílnictví ve špičkových společnostech roste
Soukromí investoři stále častěji poptávají přímé investice do špičkových společností. V době nízkých úrokových sazeb se stále více zaměřujeme na strategie reálných aktiv. „Díky našim akciovým košům se investoři mohou stát spolumajiteli nejlepších světových společností,“ říká člen představenstva Andreas Fellner, MSc. Jako specialista na produkty správy aktiv se společnost zaměřuje na přední světové společnosti z celé řady odvětví, jako je spotřební zboží, energetika, technologie, životní prostředí a telekomunikace.

Od spotřebitelů k vlastníkům
„S přímou investicí do akcií nejlepších světových společností se na rozdíl od fondů stáváte spolumajitelem společnosti a máte absolutní transparentnost,“ vysvětluje privátní bankéř Mag.a Elham Ettehadieh. „Klasické formy investování se staly pro investory při pokračující politice nízkých úroků neatraktivní. Naši klienti mají prospěch z profesionálního poradenství a vítají diverzifikované portfolio robustních podniků,“ míní Ettehadieh.

Udržitelnost jako megatrend v investičním sektoru
Výnos, riziko a likvidita již nejsou vše, pokud jde o co nejlepší investování vašich peněz. Při rozhodování o investicích přikládá mnoho investorů stále větší význam kritériím udržitelnosti. Privatbank nabízí investiční portfolia se zaměřením na udržitelnost již více než 25 let. Tato témata jsou aktuálnější než kdy dříve a stále více se dostávají do popředí zájmu ekologicky a sociálně uvědomělých investorů.

Krok za krokem k fyzickému zlatu v trezoru
Zlato má v době krize obzvláště dobré výsledky – především díky své stabilní hodnotě. Banka proto považuje zlato za nezbytnou součást soukromého penzijního zajištění a nabízí možnost průběžného navyšování zlatých zásob prostřednictvím pravidelných nákupů. S takovým spořicím plánem mohou zákazníci těžit z možného efektu cost average a zároveň mají ve svém portfoliu vhodné zajištění. Možnost spoření na splátky je k dispozici jak pro fyzické zlato, tak pro vytvoření diverzifikovaného akciového portfolia.

©Partner Bank, Forbes

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

1 července 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Vzestupy a pády cen akcií

Partner Bank Vzestupy a pády cen akcií

Akcie dosahují v průměru vysoké výkonnosti a jsou v zásadě lepší než tradiční investice.  Jako dlouhodobá peněžní investice se počítá průměrný výnos za celé období. Například dlouhodobý roční průměr pro americké akcie je přibližně 9,6 %*. Nyní vyvstává otázka, proč při těchto prognózách neinvestují všichni lidé své peníze výhradně do akcií. Burza je trhem s mnoha hráči a na rozdíl od spořicího účtu je jeho výsledek nepředvídatelný.  Někdy převládne býčí nálada, pak krize opět stlačí ceny dolů. Tyto výkyvy jsou však normální.  Ceny akcií neodrážejí pouze hodnotu společnosti. Ceny ovlivňují spíše různé faktory: V této souvislosti je třeba zmínit nabídku, poptávku, nálady nebo trendy, takže investoři, kteří chtějí dosáhnout výše zmíněného ročního průměru, potřebují pevné nervy.

Na výkyvy s klidnou hlavou

Investoři do akcií by měli zůstat klidní i ve fázi medvědího trhu.  V dlouhodobém horizontu mají akcie dobrou výkonnost.  Ve třech čtvrtinách období ceny rostou a pouze v jedné čtvrtině období klesají. Pokud budete investovat alespoň na 20 let, zůstanete nakonec v ziskové zóně a dlouhodobé investiční strategie se osvědčí. Tímto způsobem lze zmírnit krizové roky. Pokud se navíc zaměříte na býčí nálada, tedy společnosti, které jsou úspěšné již řadu let a bodují spolehlivým růstem, můžete dosáhnout atraktivního výnosu.   Proto ti, kteří se svými akciemi projdou těžkým obdobím, mají velkou šanci dosáhnout průměrné hodnoty za celé období.

* S&P 500

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

1 července 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek