Kolik bude stát budoucnost?

Odborníci již několik měsíců diskutují o možné inflaci. Jak ale k inflaci resp. zdražování dochází? Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank, vysvětluje důvody: „Rozhodující jsou především dva faktory: Zaprvé zásoby peněz a zadruhé rychlost oběhu peněz. V důsledku přebytku peněz a stimulačních balíčků centrálních bank existuje v současné době vysoká nabídka peněz, rychlost oběhu peněz však není při uzavřené ekonomice na běžné úrovni. To udržuje inflaci v přijatelných mezích. Jak se ekonomika otevírá, rychlost oběhu peněz se opět zvyšuje.“

Vyšší míra úspor

Zejména v období pandemie prudce vzrostla míra úspor domácností. Tyto peníze jsou při otevřené ekonomice opět částečně utraceny, což vede ke zvýšené poptávce.

míra úspor Statistik Austria
míra úspor soukromé domácnosti
Zdroj: Statistik Austria

Drahé suroviny

Dalším důvodem možné inflace je nedostatek surovin, jako je měď, ropa, ocel nebo hliník, což s sebou nese zvýšení výrobních cen. Výpadky v dodavatelských řetězcích lze v současné době pozorovat také v odvětví elektroniky a výroby čipů. Tyto faktory lze již pozorovat v rostoucích indexech cen výrobců.

Cenový vývoj Eurostat
Cenový vývoj
Zdroj: Eurostat

Zda dojde k inflaci, závisí také na makroekonomických okolnostech. Pokud budou ceny surovin nadále růst, může dojít ke zvýšení cen energií a produktů. Zvýšená poptávka po stavebních materiálech navíc může vést k vyšším nákladům na stavbu a rekonstrukce domů.

Není jasné, zda se tyto účinky projeví pouze krátkodobě – centrální banky v současnosti předpokládají, že ano – nebo zda to bude mít na inflaci dlouhodobější dopad.

Vnímaná a skutečná inflace

Důležité je, že inflace se zdá být vyšší, než je vykazovaná skutečná inflace. Důvodem je především to, že index spotřebitelských cen, který se používá k výpočtu zvýšení cen, je vnímán velmi subjektivně. Zřetelně vnímáme nárůst cen zboží denní potřeby, které se nakupuje často. Naproti tomu zvýšení cen zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily, počítače nebo televizory, je méně patrné, protože je nakupujeme méně často. To znamená, že vnímaná inflace se liší od skutečné inflace. K hodnocení celé situace by se proto nemělo používat subjektivní vnímání, ale objektivní měření. To, že je pociťován vysoký růst cen, neznamená, že inflace je skutečně vysoká, a naopak.

Ochrana proti inflaci

Zvýšená inflace je samozřejmě pro spořitele nepříjemná, protože snižuje reálnou kupní sílu úspor. Existují však způsoby, jak se proti ztrátě kupní síly pojistit.
Pojistkou proti inflaci může být investice do stabilních hmotných aktiv, jako jsou nemovitosti. Osvědčeným prostředkem k uchování hodnoty, který odolává krizi, je zlato a další drahé kovy. Také akcie mají zpravidla tendenci těžit z mírné inflace. Zde je důležité zaměřit se na ziskové akcie. Ty se vyznačují silnou pozicí na trhu, vynikajícím řízením a udržitelnými inovacemi. Výsledkem jsou dlouhodobě stoupající obraty, zisky a finanční toky.
O Partner Bank:
Partner Bank je zajišťovací banka. Ve spolupráci s finančními poradci a poskytovateli finančních služeb se specializuje na poradenství a pomáhá lidem při finančním plánovaní a vytváření rezerv pomocí ziskových akcií, elitních fondů, termínovaných vkladů a zlata. Partner Bank přitom sází na hybridní poradenství, tj. spojení osobního poradenství a doplňkových digitalizovaných procesů.

©Partner Bank, Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

11 října 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek