Megatrendy

Megatrendy

Co jsou megatrendy?

Megatrendy tvoří důležitý základ pro rozhodování v politice, byznysu i na individuální úrovni. To však neznamená krátkodobou klamnou reklamu. Megatrendy spíše srozumitelným způsobem zobrazují komplexní, dlouhodobou dynamiku změn. Digitalizace, globalizace a optimalizace procesů činí náš svět stále rychlejším a komplexnějším. Abychom porozuměli této dynamice, představují megatrendy důležitou navigační pomůcku pro podnikání.

Vlastnosti megatrendů

Zukunftsinstitut popisuje čtyři hlavní charakteristiky pro důkladnou změnu:

Doba trvání megatrendů: Vliv megatrendů trvá několik desetiletí.

Všudypřítomnost: Megatrendy mají dopad na všechny oblasti života ve společnosti.

Globalita: Megatrendy působí globálně. Nemusí se současně vyskytovat všude a stejně silně. Dříve nebo později jsou však vidět všude.

Komplexnost: Charakteristickým znakem megatrendů je multidimenzionálnost. Vzájemné účinky určují dynamiku megatrendů.

U megatrendů je rozhodující jejich vysoká účinnost. Nemění jednotlivé části segmentů, ale ovlivňují celé společnosti. Megatrendy jsou chápány jako shluky jednotlivých trendů, které mimo jiné zobrazují změny společenského, technologického a ekonomického paradigmatu.

Rozpoznání megatrendů

Megatrendy se „nevyrábějí“ ani „nevyvíjejí“. Naleznete je spíše tak, že budete pozorovat, popisovat a vyhodnocovat nové trendy v podnikání a společnosti. Kde se vyskytují podobné fenomény současně? Posilují se navzájem? Podstatným faktorem při systematickém zaznamenávání megatrendů je pozorování z metaúrovně. Bylo by nerozumné si myslet, že inovace a změny vždy začínají ve vyspělých zemích. Mezi příklady patří placení mobilním telefonem nebo kryptoměnami. Oba trendy vznikly v Africe.

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Mapa megatrendů Zukunftsinstitutu názorně ilustruje propojení, paralely a průniky trendů. Umožňuje lepší pochopení souvislostí a zajišťuje globální pohled na aktuální vývoj. Jako „mřížka“ pro odpovědi na budoucí otázky tvoří hluboký základ pro strategická rozhodnutí a ukazuje nové perspektivy.

©Partner Bank

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

21 února 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek