Trvalou výnosností přispět k lepšímu světu

Partner Bank Trvalou výnosností přispět k lepšímu světu

Odpovědné investice a finanční výkonnost byly po dlouhou dobu považovány za protiklady. Tato představa je však již dávno překonaná. Aby společnosti byly schopny čelit budoucím výzvám, musí se zabývat udržitelným růstem. Poptávka po udržitelných investicích a zájem o ně jsou silné i na straně investorů. Celosvětově se podle kritérií ESG investuje více než 23 000 miliard eur.* To odpovídá čtvrtině celkové hodnoty globálních investic do akcií. Tento zájem není způsoben pouze idealismem investorů. Do udržitelných investic proudí značné množství likvidity, nabídka rychle roste a v této souvislosti vznikají komunitní iniciativy. Jedním z příkladů takové iniciativy je „Síť pro ekologizaci finančního systému“ (Network for Greening the Financial System), která byla založena v roce 2017. Za tuto síť se angažují také vedoucí představitelé osmi velkých centrálních bank pod vedením prezidenta Michaela Bloomberga, aby vyhověli finančním výzvám budoucnosti.

Výzva v oblasti ochrany klimatu

Změny globálního klimatu mají bezprostřední vliv na finanční a hospodářské trhy. Přírodní katastrofy, jako jsou současné záplavy v Evropě a Asii, jsou stále častější. Ve finančním sektoru se již dlouho projevuje naléhavá potřeba aktivně se zapojit do této oblasti. Obecným cílem je zachovat svět jako místo, kde stojí za to žít, a minimalizovat ekonomická rizika. Při tom hraje rozhodující roli finanční trh a mohl by se dokonce stát hlavní hnací silou ochrany klimatu. Investovat se zřetelem na klima chtějí zejména mladí investoři generace Y a Z. Správci aktiv se musí přizpůsobit těmto potřebám klientů a předložit jim správnou nabídku. Při rozhodování o portfoliu a investicích je stále důležitější faktor „udržitelnosti“. Z toho mají prospěch akcie udržitelných společností. Některé indexy udržitelnosti dosahují nadprůměrných výsledků nejpozději od začátku Corona krize.

Udržitelně investovat

K ochraně přírodních ekosystémů přispívají vznikající nové regulační rámce v oblasti podnikání a financí. Účast všech zainteresovaných subjektů v tomto procesu jasně ukazuje, že se investice v tomto smyslu vyplatí dvojnásob. Názor, že výkonnost udržitelných investic je nižší než u tradičních investic, se považuje za překonaný. Analýza společností se zřetelem na plnění kritérií ESG ukazuje, jak dobře jsou tyto společnosti připraveny na nenadálé události. Pokud některý podnik využívá energii a vodu hospodárně, je lépe připraven na nepředvídané změny na trhu, jako je nedostatek surovin a zvyšování cen. Restrukturalizace hospodářství nabízí dobré příležitosti všem zainteresovaným subjektům.

*Global Sustainable Investment Alliance, 2017

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

23 srpna 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek