Akademie Partner Bank

Partner Bank Akademie

Akademie Partner Bank klade důraz na trvalé a fundované vzdělání a další vzdělávání svých zaměstnanců a investičních poradců. Aktuálně je v plném proudu přestavba nových prostor akademie Partner Bank na Goethestraße 1a v Linci.

Do vedení akademie se nám podařilo získat Mag. Michaela Hanaka. Má za sebou 35 let zkušeností v oblasti řízení fondů, consultingu a postu finančního ředitele. S těmito schopnostmi je pan Hanak tím nejlepším, kdo může řídit program odborné přípravy a dalšího vzdělávání v Partner Bank.

Michael Hanak
Mag. Michael Hanak

Pane Hanaku, jak vnímáte oblast poradenství v bankovnictví?

Pokud jde o peníze, je poradenství základním prvkem. Dobré poradenství vyžaduje kvalitně vyškolené investiční poradce. Tato služba zákazníkům hraje důležitou roli i do budoucna. Podstatné je, aby měli k investičnímu poradenství přístup všichni lidé. Především v dobách politiky nízkých úrokových sazeb se stala pro všechny příjmové skupiny nutností změna myšlení v oblasti penzijního zajištění. Z tohoto důvodu vědomě spoléháme v Partner Bank na fundovanou odbornou přípravu a další vzdělávání zaměstnanců a investičních poradců. Díky duálnímu dalšímu vzdělávání, tedy online a offline, jsme flexibilní a správně reagujeme na aktuální trend digitalizace.

Klíčové slovo „další vzdělávání online“: jak vnímají nabídku online vaši poradci?

Vzhledem k tomu, že jsme aktivní v různých zemích, získává další vzdělávání online kladný ohlas svým velkým dosahem a značnou flexibilitou. Mimořádně dobře fungují webináře v malých skupinách. Zde mohu dobře reagovat na individuální problematiku a pracovat se zaměřením na konkrétní projekt. Více dynamiky a možností interakcí nabízí prezenční výuka. V akademii Partner Bank podporujeme hybridní cestu, tedy vyváženou kombinaci dalšího vzdělávání online a prezenčně.

Následkem pandemie covid-19 si museli lidé osvojit nové formy komunikace. Jak Partner Bank zvládla tuto výzvu?

Partner Bank buduje u svých zaměstnanců a poradců kompetence v oblasti digitálních technologií od svého založení roku 1992. Proces digitalizace podporujeme odjakživa. Proto pro nás také bylo možné rychle přejít na home office a na poradenství online. Naši zákazníci a poradci přijali služby online velmi dobře a využívají je. Jsme toho názoru, že digitalizace má sloužit lidem, ne naopak.

Jak jste tuto fázi přechodu prožil vy osobně? Vznikly během ní pro vás nějaké zvláštní výzvy?

Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po naší digitální nabídce. Mnozí poradci také navštěvovali naše webináře. Co se toho týče, je na to Partner Bank velmi dobře připravena. Ovšem jádrem naší strategie zůstává osobní vztah s lidmi. Jsem přesvědčen, že komunikace v rámci osobního kontaktu je nenahraditelná. Praxe také ukázala, že v přímém kontaktu je možné bezprostředněji reagovat na situaci. Nicméně digitální komunikace bude i nadále důležitým stavebním kamenem a bude profesionální podporou osobního poradenství.

S jakými výzvami musejí podle Vás banky v budoucnu počítat?

O digitalizaci dnes mluví všichni. Ukazuje se jako pozitivní vývoj, že je možné zjednodušit procesy pro banky i zákazníky a vyřizovat bankovní záležitosti online. Přesto ale nesmíme zapomínat na osobní kontakt. Paleta investičních a penzijních produktů je stále rozmanitější, a tím se nutně také zvyšuje penzum informací, které zákazníci potřebují. Přitom má klíčovou roli profesionální poradenství. Penzijní zajištění jde ruku v ruce s důvěrou a ta je založena na osobních vztazích. Prostá digitalizace nebude mít podle mého názoru žádnou budoucnost. Mnohem více vnímám pro banky také příležitost, nabídnout společnosti své finanční kompetence. Vzdělání v oblasti financí hraje v rakouských školách téměř mizivou roli. Přitom jde o velmi důležité vědomosti. Každý by se měl už od dětství učit, jak funguje soukromé penzijní zajištění, že investice do cenných papírů je součástí života. Dokáži si také dobře představit otevření nabídky akademie Partner zájemcům. Spotřebou přispíváme k úspěchu společností. Proč se tedy nestát spolumajitelem a profitovat z toho?

Kdy bude dokončena přestavba prostor pro akademii Partner Bank?

Počítáme s tím, že stavební práce budou dokončeny v létě 2021. Příprava na první prezenční školení běží na plný plyn. Už se velmi těším, až začneme používat nové prostory.

Pane Hanaku, děkujeme za rozhovor.

©Partner Bank

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

15 července 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek