Forbes: Zaměření na strategii reálných aktiv

Forbes: Zaměření na strategii reálných aktiv

Budování majetku pomocí přímých investic a fyzického zlata je zcela v módě.

Banka Partner Bank je zajišťovací bankou, které se specializuje na partnerství s poskytovateli finančních služeb, aby tak mohla poradit lidem a doprovázet je při jejich finančním plánování a budování jejich zajištění. Linzer Vorsorgebank se může ohlédnout za více než 25 lety zkušeností v oblasti investic do cenných papírů.

Poptávka po podílnictví ve špičkových společnostech roste
Soukromí investoři stále častěji poptávají přímé investice do špičkových společností. V době nízkých úrokových sazeb se stále více zaměřujeme na strategie reálných aktiv. „Díky našim akciovým košům se investoři mohou stát spolumajiteli nejlepších světových společností,“ říká člen představenstva Andreas Fellner, MSc. Jako specialista na produkty správy aktiv se společnost zaměřuje na přední světové společnosti z celé řady odvětví, jako je spotřební zboží, energetika, technologie, životní prostředí a telekomunikace.

Od spotřebitelů k vlastníkům
„S přímou investicí do akcií nejlepších světových společností se na rozdíl od fondů stáváte spolumajitelem společnosti a máte absolutní transparentnost,“ vysvětluje privátní bankéř Mag.a Elham Ettehadieh. „Klasické formy investování se staly pro investory při pokračující politice nízkých úroků neatraktivní. Naši klienti mají prospěch z profesionálního poradenství a vítají diverzifikované portfolio robustních podniků,“ míní Ettehadieh.

Udržitelnost jako megatrend v investičním sektoru
Výnos, riziko a likvidita již nejsou vše, pokud jde o co nejlepší investování vašich peněz. Při rozhodování o investicích přikládá mnoho investorů stále větší význam kritériím udržitelnosti. Privatbank nabízí investiční portfolia se zaměřením na udržitelnost již více než 25 let. Tato témata jsou aktuálnější než kdy dříve a stále více se dostávají do popředí zájmu ekologicky a sociálně uvědomělých investorů.

Krok za krokem k fyzickému zlatu v trezoru
Zlato má v době krize obzvláště dobré výsledky – především díky své stabilní hodnotě. Banka proto považuje zlato za nezbytnou součást soukromého penzijního zajištění a nabízí možnost průběžného navyšování zlatých zásob prostřednictvím pravidelných nákupů. S takovým spořicím plánem mohou zákazníci těžit z možného efektu cost average a zároveň mají ve svém portfoliu vhodné zajištění. Možnost spoření na splátky je k dispozici jak pro fyzické zlato, tak pro vytvoření diverzifikovaného akciového portfolia.

©Partner Bank, Forbes

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

1 července 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek