"Letní přestávka" na světových akciových trzích

Nejdůležitější zasedání centrálních bank světa v Jackson Hole

Marktanalyse

Po letošním výrazném růstu na mezinárodních akciových trzích došlo v srpnu k očekávanému vybírání zisků.

Letní období se kvůli dovoleným často vyznačuje relativně „hubeným“ obchodováním, protože mnoho soukromých a institucionálních investorů je na dovolené a obvykle předtím uzavírají ziskové pozice.

Proto je třeba takovéto neúspěchy na trzích obvykle považovat za „oddechové“, zejména proto, že se současné makroekonomické prostředí během léta téměř nezměnilo.

Údaje o inflaci v USA za červenec zveřejněné minulý měsíc nesignalizují žádnou zásadní změnu pozitivního, klesajícího trendu.

Přestože se celková inflace oproti předchozímu měsíci mírně zvýšila ze tří na 3,2 % a jádrová inflace (bez energií a potravin) nadále klesá na 4,7 %, celkový trend spotřebitelských cen nadále směřuje dolů.

I když jsou tyto sazby z pohledu Fedu stále příliš vysoké, je přesto třeba zdůraznit, že masivní zpřísňování měnové politiky od března loňského roku bylo doposud úspěšné a vedlo k rychlému a výraznému snížení inflace.

Retrospektiva: Poté, co se inflace po desetiletí pohybovala v žádoucím dvouprocentním pásmu, klesla v důsledku pandemie kovidu na počátku roku 2020 na nulovou úroveň, aby během dvou let, v souvislosti s oživením ekonomiky a válkou na Ukrajině, masivně vzrostla. Na úrovni 9,1 % pak inflace v přední světové ekonomice dosáhla svého absolutního vrcholu v červnu 2022.

Faktem je, že této nepříjemné inflační události by bylo možné čelit pouze rychlým a energickým zásahem Federálního rezervního systému prostřednictvím masivního zvýšení základních úrokových sazeb. Totéž samozřejmě platí i pro kroky Evropské centrální banky, která do značné míry jednala v souladu s Fedem.

Tento dramatický obrat, od dlouhodobé politiky nulových úrokových sazeb v USA a Evropě k extrémně restriktivní měnové politice, jasně ukazuje, jak důležitá je řídicí funkce centrálních bank pro ekonomiku, a tím i pro akciové a dluhopisové trhy.

Pro profesionální investory má proto znalost mechanismů měnové politiky zásadní význam. Kromě toho dochází k permanentnímu pozorování trhu, protože samotná prohlášení či hodnocení představitelů centrální banky mohou mít na trhy značný vliv. Trhy reagují na každé prohlášení a logicky i na každý jednotlivý krok v oblasti úrokových sazeb, zejména pokud je neočekávaný.

Proto se opatrná komunikační politika centrálních bank (Forward Guidance) stala standardem, aby se zabránilo nežádoucím šokům na akciových trzích.

Pokud jde o další kroky Fedu, je pravděpodobné, konec zpřísňování lze pravděpodobně očekávat do konce letošního roku. Zda do té doby dojde k jednomu nebo dvěma menším zvýšením sazeb v rozmezí 25 bazických bodů, je předmětem nesčetných komentářů na trhu.

Faktem je, že renomovaní analytici a ekonomové v podstatě diskutují pouze o načasování těchto kroků, což ve svém důsledku znamená, že akciové trhy již započítaly blížící se konec zvyšování klíčových sazeb.

Budoucnost lze samozřejmě vypočítat jen v omezené míře, a proto Federální rezervní systém opakovaně zdůrazňuje, že v případě potřeby bude „šroubem úrokových sazeb“ otáčet ještě dále, dokud nebude patrná trvalá regrese inflace.

Pozitivní ekonomické údaje jako podpora pro akciové trhy

Rally na akciových trzích je prozatím podpořena fundamentálními ekonomickými faktory. Průmyslová výroba i zveřejněné maloobchodní tržby jsou nad očekáváním.   

Kromě toho je trh práce stále silný, spotřebitelské výdaje rostou a údaje o ziscích podniků jsou velmi povzbudivé a většinou překračují odhady analytiků.

Tato kombinace pozitivních skutečností proto v poslední době vedla i ke změně názoru amerického Federálního rezervního systému a mnoha ekonomů na riziko recese ve Spojených státech.

Zatím sotva kdo ještě předpokládá možnou recesi; současné ekonomické prognózy pro rok 2023 s odhadovaným růstem HDP ve výši 2,4 % ukazují jasně směrem vzhůru.

Otázka šíře trhu je důležitá i pro akciové trhy. Zatímco na začátku roku to byly především velké technologické akcie, které způsobily růst cen, v posledních týdnech a měsících se počet akcií s pozitivní dynamikou zvýšil. Zvláštní potenciál lze spatřovat například v hodnotových akciích, které mají ve srovnání s technologickými a růstovými akciemi stále dostatečný doháněcí potenciál.

Výroční technická konference hlavních centrálních bank ve Wyomingu

Jakkoli je toto malé údolí uprostřed Skalistých hor odlehlé, jeho význam pro světovou ekonomiku je obrovský.

Od roku 1982 se každoročně poslední srpnový víkend koná v Jackson Hole Lodge v americkém státě Wyoming nejvýznamnější mezinárodní setkání předních centrálních bank.

Přestože je tato akce spíše neformální, je tradičně velmi výbušná. Zejména v náročných dobách má tato událost velký význam, protože účastníci trhu očekávají konkrétní informace o budoucí úrokové politice. Proto jsou netrpělivě očekávána prohlášení nebo dokonce strukturální změny v budoucím kurzu.

Na tomto zasedání tak bylo zřejmé, že jak Jerome Powell, jako prezident amerického Federálního rezervního systému, tak Christine Lagardeová, jako šéfka ECB, považují „boj“ s inflací za dosud nevyhraný, a proto budou trvat na potřebě přísné měnové politiky.

Akciové trhy v srpnu

Mírné srpnové korekce trhu nezměnily základní růstový trend akciových trhů.  

Změna v měsíci srpnu 2023:

Změna od začátku roku 2023 (Year-to-date):

Zdroj: Bloomberg, vlastní zpracování

 

Upozornění k rizikům: Informace v tomto komentáři mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za smluvní dokument, nabídku k prodeji, výzvu k nákupu nebo investiční doporučení. Akcie a jiné cenné papíry jsou spekulativní formou investice; především jsou možné vysoké výkyvy cen a směnných kurzů a úplná ztráta investice! Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Tento komentář nenahrazuje investiční poradenství.

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut