Partner Bank získává ocenění Kununu jako Top společnost 2023

Auszeichnung Top Company

Partner Bank byla nedávno vyhlášena Top společností 2023 renomovaným portálem pro hodnocení zaměstnavatelů Kununu. Vyzdviženy byly silné firemní hodnoty, uznání vůči zaměstnancům a neustálá snaha nabízet pracovní prostředí, ve kterém se každý může rozvíjet.

Partner Bank se pyšní tím, že jako zaměstnavatel podporuje kulturu oceňování. Základem této kultury jsou firemní hodnoty, které jsou součástí DNA banky od jejího založení. Jejich základem jsou transparentnost, odpovědnost a důvěryhodnost. Tyto hodnoty prostupují všemi aspekty podnikání a pomáhají vytvářet prostředí, kde se zaměstnanci cítí bezpečně a ceněni.

Další důležitou hodnotou Partner Bank je týmová práce, protože spolupráce a společné úsilí jsou nezbytné pro udržitelný úspěch. Jedno africké přísloví říká: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s ostatními“. Otevřená komunikace, kreativní výměna nápadů a spolupráce napříč odděleními a hierarchiemi jsou proto aktivně podporovány již několik desetiletí. Takzvaná „poradní kultura“, k jejímuž osvojení jsou vybízeni všichni zaměstnanci, v praxi znamená, že si lidé společně sednou na schůzkách, aby si vyměnili různé pohledy na projednávanou problematiku a získali ucelenější pohled na problémy s cílem společně najít co nejefektivnější řešení. Tento přístup se zásadně liší od postupů, kdy se jednotlivci snaží vnutit své názory. Tato forma týmové práce nejen zvyšuje efektivitu, ale také vytváří pocit sounáležitosti a soudržnosti mezi zaměstnanci.

Partner Bank se rovněž zavázala k neustálému rozvoji svých zaměstnanců. Členové týmu jsou podporováni v rozvíjení nových dovedností, dalším vzdělávání a zdokonalování. Děje se tak prostřednictvím cílených školení, programů dalšího vzdělávání a podpory osobního rozvoje. Partner Bank si je vědoma, že odhodlaní a kompetentní zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu, a proto investuje do jejich profesního rozvoje.

Díky podpoře neziskové nadace TwoWings Foundation je část tohoto ocenění předávána také lidem v jižních zemích. Prostřednictvím podpory vzdělávacích projektů dostávají ženy, děti, ale i celé komunity možnost dále se vzdělávat a přispívat k pokroku svého regionu. V tomto smyslu přispívá Partner Bank k sociálnímu a hospodářskému pokroku v různých regionech světa. Zaměstnanci Partner Bank mají různé možnosti, jak získat smysluplné zkušenosti a přispět ke zlepšení situace ve světě.

Odkaz na hodnocení Kununu.

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut