Ženy mezi pečovatelskou prací, psychickou zátěží a důchodovu mezerou

Partner Bank Ženy mezi pečovatelskou prací, psychickou zátěží a důchodovu mezerou

Skutečnost, že důchodová mezera se týká zejména žen, nelze popřít. Důvody jsou složité. Ženy stále vykonávají většinu pečovatelských prací – v soukromí i v práci. Mezi vedením domácnosti, péčí o děti a péčí o lidi, kteří potřebují péči, ustupuje kariérní postup do pozadí. Mnoho žen pracuje na částečný úvazek a k dalším mzdovým rozdílům přispívá i výběr odvětví.

Zvláště postižené ženy

V Rakousku se státní důchod vypočítává podle vzorce 80/65/45. To znamená, že pokud odejdete do důchodu v 65 letech a máte 45 let pojištění, dostanete 80 % svého celkového průměrného životního příjmu jako důchod. Tzv. důchodová mezera činí v každém případě 20 procent. Vzhledem k nižším příjmům v zaměstnání na částečný úvazek jsou postiženy zejména ženy.

I když se zdá, že vlastní důchod je ještě daleko, je dobré se touto otázkou zabývat včas.

Kromě důchodu je důležité vytvářet také soukromé rezervy. V rámci zemí EU má Rakousko čtvrtý největší rozdíl v důchodech žen ve srovnání s muži. Důchod žen je v průměru o 39,5 % nižší než důchod mužů. To je výsledek předběžných zjištění projektu TRAPEZ (Transparentní důchodová budoucnost – zajištění ekonomické nezávislosti žen ve stáří). Důvodem rozdílů v důchodech je vysoký podíl žen pracujících na částečný úvazek a také skutečnost, že pracovní příjmy se v jednotlivých odvětvích značně liší.

Snížení důchodové mezery

Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank, doporučuje využít další pilíře ke snížení rozdílu v důchodech: V mezinárodním srovnání pochází většina všech důchodových dávek v Rakousku od státu.

Deska Partner Bank Andreas Fellner
Andreas Fellner, MSc, představenstvo

„Cílenými preventivními opatřeními a správnou investiční strategií lze rozdíl v důchodech snížit. Kromě státního důchodu jsou důležité i další pilíře, jako je soukromé zabezpečení a podnikový důchod.“

Podnikové penzijní připojištění je organizováno soukromým sektorem v tzv. penzijních fondech a může být nabízeno podniky dobrovolně pro zaměstnance. Poptávka po podnikových penzích neustále roste a pro malé a střední podniky je nyní také účinným prostředkem, jak si ve firmě dlouhodobě udržet kvalifikované zaměstnance.

Investiční mix pro soukromé penzijní připojištění

Andreas Fellner také doporučuje zdravý investiční mix pro soukromé penzijní připojištění, který se skládá z hmotných aktiv, jako je vlastní dům, široce diverzifikovaného akciového portfolia a fyzického zlata jako doplňku portfolia. „Při hledání správných společností se musíte podívat do minulosti. Pokud se společnost osvědčila v průběhu desetiletí, překonala obtížné situace na trhu a je inovativní, lze hovořit o kvalitních cenných papírech. Doba investice však musí být stanovena na delší období – podobně jako u nemovitostí. Zejména v současném prostředí nízkých úroků mají smysl měsíční investice úspor do široce diverzifikovaného akciového portfolia.“

Fundované poradenství

Důležité je také odborné poradenství, které zohledňuje osobní situaci. Poradce tak může vytvořit individuální důchodovou strategii. Ženy jsou často postiženy psychickou zátěží kvůli své pečovatelské práci a profesním aktivitám. V tomto případě se doporučuje fundovaný poradenský rozhovor, aby se zjistily možnosti hromadění majetku a udržení obvyklé životní úrovně. 

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

10 ledna 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Gib hier deine Überschrift ein