S udržateľnou výnosnosťou za lepším svetom

Partner Bank S udržateľnou výnosnosťou za lepším svetom

Zodpovedné investície a finančná výkonnosť sa dlho považovali za protiklady. Táto predstava je však už dlhý čas prežitkom. Podniky sa musia zaoberať udržateľným rastom, aby dokázali zvládnuť výzvy budúcnosti. Záujem o udržateľné investície je výrazne podporený aj dopytom zo strany investorov. Na celom svete sa preinvestuje viac ako 23 000 miliárd eur v súlade s kritériami ESG.* To zodpovedá štvrtine celkovej hodnoty globálnych investícií do akcií. Tento záujem nie je naviazaný na idealizmus investorov. Pozoruhodné množstvo likvidity tečie do udržateľných investícií, ponuka rýchlo rastie a v tejto súvislosti vznikajú spoločenské iniciatívy. Príkladom takejto iniciatívy je „Sieť na ekologizáciu finančného systému“ (Network for Greening the Financial System), ktorá bola založená v roku 2017. Riadiaci pracovníci ôsmich veľkých centrálnych bánk pod vedením prezidenta Michaela Bloomberga sa zasadzujú za budovanie tejto siete, aby dokázali čeliť finančným výzvam budúcnosti.

Výzva na ochranu klímy

Zmena globálnej klímy priamo ovplyvňuje finančné a ekonomické trhy. Prírodné katastrofy, ako práve napríklad záplavy v Európe a Ázii, pribúdajú. Naliehavosť konať sa vo finančnom sektore etablovala už dávnejšie. Všeobecný cieľ znie: zachovanie sveta ako miesta pre život a minimalizácia ekonomických rizík. Pritom zohráva finančný trh rozhodujúcu úlohu, a tým by sa mohol stať veľkým motivátorom v oblasti ochrany klímy. Práve mladí investori generácie Y a Z chcú investovať v súlade s ochranou klímy. Správcovia majetku sa musia prispôsobiť týmto potrebám klientov a poskytnúť vhodnú ponuku. V rozhodnutiach o portfóliu a investíciách je faktor udržateľnosti stále viac žiadaný. Z toho profitujú akcie udržateľných podnikov. Ukazovatele udržateľnosti dosahujú výsledok, najneskôr od začiatku koronakrízy, sčasti až nadpriemerne dobrý.

Udržateľné investovanie

Nové nariadenia pre oblasť ekonomiky a finančného sveta prispievajú k zachovaniu prírodných ekosystémov. Účasť všetkých aktérov na tomto procese je dôvodom toho, že sa investície v tomto zmysle vyplatia dvakrát. Názor, že výnosnosť udržateľného investovania zaostáva za tradičnými investíciami, sa považuje za prekonaný. Analýza podnikov v súvislosti s dodržiavaním kritérií ESG ukazuje, ako dobre sú pripravené na nepredvídateľné udalosti. Ak podnik využíva energiu a vodu efektívne, je lepšie pripravený na nepredvídateľné zmeny trhu, ako je nedostatok surovín a zvýšenie cien. Prestavba hospodárstva poskytuje pre všetkých aktérov dobré príležitosti.

* Global Sustainable Investment Alliance, 2017

©Adobestock

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

23 augusta 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Zotavenie akciových trhov

Partner Bank Zotavenie akciových trhov

Aj keď sme sa na začiatku roka 2020 domnievali, že koronavírus je len regionálny problém Číny, čoskoro bolo jasné, že vírus zasiahne celý svet. Akciové trhy reagovali na narastajúci počet infikovaných a zavádzanie lockdownu po celom svete príslušnými kurzovými stratami a ich rýchle zotavenie sa zdalo byť nepredstaviteľné.

Centrálne banky a vlády rýchlo zabojovali proti pandémii pomocou vhodnej monetárnej a fiškálnej politiky. Opatrenia viedli k výraznému stlmeniu negatívnych ekonomických dopadov a upokojeniu na trhoch. Finančné trhy reagovali zodpovedajúcimi kurzovými ziskami, ktoré pokračujú dodnes, a v niektorých prípadoch dokonca dosiahli nové maximá.

Nasledujúci graf zobrazuje pokles jednotlivých indexov z dôvodu koronakrízy počas jari a pozoruhodné zotavenie z minimálnych hodnôt:

Grafik Aktienmarkt Partner Bank
Zdroj: Bloomberg, vlastné znázornenie Upozornenie na riziká:
Vývoj hodnoty v minulosti nie je spoľahlivým indikátorom budúceho vývoja.

Akcie – silné, inovatívne a výkonné v časoch krízy

Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank, radí investorom, aby vsadili na osvedčené spoločnosti a nespoliehali sa len na maximá jednotlivých akcií:

Vyvinuté vakcíny sú považované za jeden z významných faktorov rastu kurzu. Dá sa predpokladať, že poprední výrobcovia vakcín Biontech, Pfizer a Moderna dosiahnu významné zisky. To zvádza investorov k presvedčeniu, že ide o dobrú finančnú investíciu. Až budúcnosť však ukáže, či tieto firmy budú profitovať iba krátkodobo alebo sa z toho stane dlhodobý úspech. Tu je dôležité ako investor tiež diverzifikovať a investovať do krízou overených, stabilných spoločností.

Kvalitné akcie sa vyznačujú silnou pozíciou na trhu, vynikajúcim manažmentom a udržateľnými inováciami. Výsledkom sú dlhodobo stúpajúce obraty, zisky a peňažné toky. Úspechy takýchto firiem nie sú závislé od krízy, ale sú dlhodobé a trvalé.

Existuje množstvo akcií a odvetví, ktoré zaznamenali rast aj v časoch finančných a hospodárskych kríz. Patria k nim odvetvia, ktoré sú relatívne nezávislé od klesajúcej výkonnosti hospodárstva. V súčasnosti sú to nasledujúce odvetvia, ktoré úspešne zvládli krízu.

  • Technologické spoločnosti – koronakríza urýchlila technologické zmeny.
  • Potravinársky priemysel – jedlo potrebujú ľudia každý deň, aj v ťažkých časoch.
  • Zdravotníctvo a farmaceutický priemysel – zdravie je vždy dôležitou témou, ďalšími faktormi úspechu sú tu lieky a metódy liečby a diagnostiky ochorenia Covid-19.
  • Internetový predaj – veľký nárast zaznamenalo objednávanie spotrebného tovaru online.
  • Sociálne médiá – ľudia chcú byť informovaní a zostať v kontakte aj v čase pandémie.
  • Ekologický priemysel – patria k nemu obnoviteľné zdroje energie. Tento trend sa vyvíja pozitívne bez ohľadu na pandémiu.
  • Suroviny – ako napríklad drahé kovy zlato a striebro ako rezervy v prípade znehodnotenia peňazí.

 Rok zlata

Rok 2020 bol veľmi priaznivý pre zlato. Aj napriek menším poklesom zaznamenal vývoj zlata v roku 2020 plus 24,40 %. Tým dokázal tento drahý kov nielen potvrdiť svoj pozitívny vývoj v posledných rokoch, okrem roku 2018, ale dokázal tento trend aj zrýchliť. Tí, ktorí dlhodobo využívali plánované postupné budovanie zásob zlata na mesačnej báze, mohli z tohto vývoja optimálne profitovať. Zlato je dôležitým doplnkom investícií.

©Adobestock, grafický: Partner Bank

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

18 augusta 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články