Bankovníctvo v dobe dátovej: úspešná spolupráca Partner Bank a JKU s Power BI"

Sme radi, že Vám môžeme poskytnúť zaujímavý náhľad do nášho úspešného projektu s Univerzitou Johannesa Keplera v Linzi (JKU), ktorý sa uskutočnil v minulom semestri. Táto spolupráca nielenže priniesla inovatívne nápady, ale zároveň dokazuje odhodlanie oboch strán skúmať perspektívne riešenia v bankovom sektore.

Projekt s názvom „Do budúcnosti s Power BI? Power BI ako príležitosť v bankovom sektore“ bol zameraný na vytvorenie diela, ktoré by ilustrovalo, ako môžu banky profitovať z používania Power BI ako nástroja na automatické spracovanie a vizualizáciu údajov. Tím zanietených študentov pracoval podľa metodiky DSRM (Design Science Research Methodology) aby zabezpečil, že vytvorené dielo bude nielen inovatívne, ale aj praktické a efektívne.

Hlavnými cieľmi projektu bolo vytvoriť Power BI Dashboards, ktorý by poskytoval flexibilnejšie a pohotovejšie riešenie reagujúce na dynamické požiadavky trhu a technologický pokrok v bankovom sektore. Implementácia tohto dashboardu mala nielen optimalizovať procesy prípravy a vizualizácie údajov, ale aj trvalo zvýšiť efektívnosť a účinnosť konzultácií s klientmi.

Vytvorený dashboard bol rozdelený do troch prehľadných oblastí: košíky, fondy a akcie. Každá z týchto oblastí má vlastnú stránku s prehľadom a podrobnou tabuľkou, aby naši poradcovia mali komplexný prehľad o relevantných údajoch.

Úspešná spolupráca s JKU ukazuje, že spojením akademickej excelentnosti a praktických znalostí z danej oblasti možno vytvoriť inovatívne projekty. Sme hrdí na to, že tento projekt priniesol nielen teoretické poznatky, ale aj konkrétne využitie pre každodennú prácu v Partner Bank.

Chceli by sme poďakovať študentom za ich angažovanú prácu a kreatívne riešenia. Táto spolupráca nám nielen otvorila nové perspektívy, ale zároveň nás utvrdila v presvedčení, že integrácia moderných technológií, ako je Power BI, môže ukázať cestu do budúcnosti bankovníctva založenej na údajoch.

Tešíme sa na nasledujúce semestre a na možnosť realizovať spoločne s JKU ďalšie priekopnícke projekty.

JKU Studenten Veranstaltung

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články