Akadémia Partner Bank

Partner Bank Akademie Schulungsraum

Akadémia Partner Bank sa zameriava na kontinuálnu a fundovanú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov a finančných poradcov. Momentálne je v plnom prúde rekonštrukcia nových priestorov akadémie Partner Bank na ulici Goethestraße 1a v Linzi.

Vedením akadémie bol poverený pán Michael Hanak. Ten čerpá zo svojich 35-ročných skúseností v oblasti správy fondov, pôsobenia na pozícii finančného riaditeľa a poradenstva. Vďaka týmto schopnostiam je pán Hanak priam predurčený na vedenie programu odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania v Partner Bank.

Michael Hanak
Mag Michael Hanak

Pán Hanak, ako vnímate oblasť poradenstva v bankovníctve?

Pokiaľ ide o peniaze, zohráva poradenstvo kľúčovú úlohu. Dobré poradenstvo si vyžaduje kvalitne vyškolených finančných poradcov. Táto služba zákazníkom bude hrať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Dôležité je, aby mali všetci občania prístup k finančnému poradenstvu. Práve v časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia potreba zmeny myslenia pri zostavovaní dôchodkových plánov pre všetky príjmové skupiny. Preto sa v Partner Bank cielene zameriavame na fundovanú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Duálne vzdelávanie, teda online a offline, nám dáva flexibilitu a zodpovedá súčasnému trendu digitalizácie.

Heslo online vzdelávanie: Aké sú reakcie vašich poradcov na online ponuku?

Keďže pôsobíme v rôznych krajinách, boduje online vzdelávanie vďaka svojej širokej škále a vysokej flexibilite. Zvlášť úspešne fungujú tzv. webináre v malých skupinách. Umožňujú totiž venovať sa individuálnym problémom a zamerať sa pri práci na konkrétny projekt. Prezenčná výučba zase poskytuje viac dynamiky a možností interakcie. V akadémii Partner Bank podporujeme hybridnú cestu, teda vyváženú kombináciu online a prezenčnej formy ďalšieho vzdelávania.

Počas pandémie koronavírusu si ľudia osvojili nové formy komunikácie. Ako si Partner Bank poradila s touto výzvou?

Od svojho založenia v roku 1992 kládla spoločnosť Partner Bank dôraz na digitálnu kompetenciu svojich zamestnancov a poradcov. Vždy podporovala proces digitalizácie. Preto pre nás nebol žiadny problém rýchlo prejsť na systém práce z domu a online poradenstva. Online služby boli veľmi dobre prijaté a sú s obľubou používané tak zo strany našich zákazníkov, ako aj poradcov. Sme presvedčení, že digitalizácia má slúžiť ľuďom a nie naopak.

Ako ste Vy osobne prežívali toto prechodné obdobie? Objavili sa aj nejaké špeciálne výzvy pre Vás?

Zaznamenali sme zvýšený dopyt po našich digitálnych ponukách. Mnoho poradcov navštevovalo aj naše webináre. V tejto oblasti Partner Bank mala a stále má veľmi dobrú pozíciu. Avšak základom našej stratégie naďalej zostáva osobný vzťah s ľuďmi. Som presvedčený, že komunikácia v osobnom kontakte je nenahraditeľná. Prax tiež ukázala, že v priamom kontakte sa dajú situácie riešiť bezprostrednejšie. Digitálna komunikácia však bude aj napriek tomu naďalej zohrávať dôležitú úlohu a na profesionálnej úrovni podporovať individuálne osobné poradenstvo.

Akým výzvam budú musieť banky podľa Vás v budúcnosti čeliť?

O digitalizácii sa v súčasnosti hovorí všade. Ako pozitívny vývoj sa ukazuje, že procesy pre banky a zákazníkov sa zjednodušujú a bankové záležitosti je možné vybaviť online. Nesmieme však pritom zabúdať na osobný kontakt. Škála investičných produktov a produktov dôchodkového zabezpečenia je čoraz rozmanitejšia, čím sa nevyhnutne zvyšuje potreba informovanosti zákazníkov. Kľúčovú úlohu v tom zohráva profesionálne poradenstvo. Dôchodkové zabezpečenie ide ruka v ruke s dôverou a tá je založená na osobných vzťahoch. Čistá digitalizácia nemá podľa mňa budúcnosť. Skôr vidím príležitosť pre banky, aby ponúkli svoju finančnú kompetenciu spoločnosti. Finančné vzdelávanie nehrá na rakúskych školách takmer žiadnu úlohu. Ide pritom o elementárne znalosti. Každý by sa už odmalička mal učiť, ako funguje súkromné dôchodkové zabezpečenie a že investície do cenných papierov sú spoločníkom na celý život. Viem si tiež celkom dobre predstaviť, že by sme pre záujemcov sprístupnili ponuku akadémie Partner Bank. Spotrebou prispievame k úspechu spoločností. Tak prečo sa nestať ich spoluvlastníkmi a neprofitovať z toho?

Kedy je plánované ukončenie rekonštrukcie priestorov akadémie Partner Bank?

Stavebné práce by mali byť ukončené v lete 2021. Prípravy na prvé prezenčné školenia sú v plnom prúde. Už teraz sa teším, keď budeme môcť začať využívať nové priestory.

Pán Hanak, veľmi pekne Vám ďakujem za rozhovor.

©Partner Bank

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

15 júla 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Forbes: Zaostrené na stratégiu zachovania vecnej hodnoty

Forbes: Zaostrené na stratégiu zachovania vecnej hodnoty

Budovanie majetku prostredníctvom priamych investícií a fyzického zlata je v súčasnosti veľmi populárne.

Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje v spolupráci s finančnými poradcami na poradenstvo a sprevádzanie ľudí pri ich finančnom plánovaní a zostavovaní dôchodkových plánov. Banka pre zabezpečenie budúcnosti so sídlom v Linzi čerpá zo svojich viac ako 25-ročných skúseností v investičnom obchode s cennými papiermi.

Nárast dopytu po investovaní do špičkových spoločností
Súkromní investori sa čoraz viac zaujímajú o priame investície do špičkových spoločností. V časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia stratégia zachovania vecnej hodnoty. „Vďaka našim košom akcií sa investori môžu stať spoluvlastníkmi tých najlepších spoločností na svete,“ hovorí člen predstavenstva Andreas Fellner, Msc. Ako špecialista na produkty správy majetku sa zameriavame na popredné svetové spoločnosti z najrôznejších odvetví, ako sú spotrebný tovar, energetika, technológie, životné prostredie a telekomunikácie.

Zo spotrebiteľov vlastníci
„Vďaka priamemu investovaniu do akcií najlepších spoločností sa, na rozdiel od fondov, stávate spoluvlastníkmi spoločnosti so zachovaním absolútnej transparentnosti,“ vysvetľuje súkromná bankárka Mag.a Elham Ettehadieh. „Klasické formy investovania prestali byť kvôli pretrvávajúcej politike nízkych úrokových sadzieb pre investorov zaujímavé. Naši klienti profitujú z profesionálneho poradenstva a vítajú diverzifikované portfólio silných spoločností,“ hovorí Ettehadieh.

Udržateľnosť ako megatrend v oblasti investovania
Výnos, riziko a likvidita už dávno nie sú tým najdôležitejším faktorom pri výbere najvýhodnejšieho spôsobu investovania peňazí. Pri rozhodovaní o investíciách zohrávajú u mnohých investorov čoraz významnejšiu úlohu kritériá udržateľnosti. Súkromná banka ponúka už viac ako 25 rokov investičné portfóliá zamerané na udržateľnosť. Tieto témy sú aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým a čoraz viac sa dostávajú do pozornosti ekologicky a sociálne zmýšľajúcich investorov.

Krok za krokom k fyzickému zlatu v trezore
Zlato zvlášť boduje v časoch krízy – najmä vďaka svojej trvácnej hodnote. Preto banka považuje zlato za dôležitú súčasť súkromných prostriedkov pre budúcnosť a ponúka možnosť postupného budovania zásoby zlata jeho pravidelným nakupovaním. Pri takomto pláne sporenia klienti profitujú z možného priemerného efektu nákladov a zároveň majú vo svojom portfóliu vhodnú formu poistky. Možnosť proporcionálneho plánu sporenia je uskutočniteľná tak pri fyzickom zlate, ako aj pri budovaní diverzifikovaného portfólia akcií.

©Partner Bank, Forbes

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

1 júla 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Kolísanie kurzov akcií

Partner Bank Kolísanie kurzov akcií

Akcie dosahujú v priemere vysokú výkonnosť a zásadne majú prevahu nad tradičnými finančnými investíciami. Keďže ide o dlhodobú investíciu, priemerný výnos sa vypočítava za celé obdobie. Napríklad dlhodobý ročný priemer je pri amerických akciách približne 9,6 %*. Teraz sa vynára otázka, prečo pri týchto prognózach neinvestujú všetci ľudia svoje peniaze výlučne do akcií. Burza je trh s mnohými hráčmi a na rozdiel od vkladnej knižky sa výsledok nedá predvídať. Raz vládne býčia nálada, potom krízy stlačia kurzy opäť smerom nadol. Takéto výkyvy sú celkom bežný jav. Kurzy akcií neodrážajú len hodnotu spoločnosti. Sú to skôr rôzne faktory, ktoré vplývajú na kurzy: V tejto súvislosti musíme spomenúť ponuku, dopyt, nálady či trendy, takže investori, ktorí chcú dosiahnuť spomínaný ročný priemer, potrebujú mať pevné nervy.

Ako s pokojom zvládať výkyvy

Každý, kto investuje do akcií, by mal zostať pokojný aj počas fázy medvedieho trhu. Z dlhodobého hľadiska vychádzajú z toho akcie pozitívne. V troch štvrtinách investičného obdobia kurzy rastú a len v jednej štvrtine klesajú. Ak necháte investíciu pracovať minimálne 20 rokov, v konečnom dôsledku zostanete v zóne zisku a dlhodobé investičné stratégie sa osvedčia. Týmto spôsobom je možné zmierniť roky krízy. Ak k tomu stavíte na dividendových aristokratov, teda dlhodobo úspešné spoločnosti, ktoré bodujú spoľahlivým rastom, môžete dosiahnuť atraktívny výnos. Preto tí, ktorí so svojimi akciami prechádzajú dobrými aj zlými časmi, majú z pohľadu celého investičného obdobia dobrú šancu dosiahnuť priemernú hodnotu.

* S&P 500

©Adobestock

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

1 júla 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články