Svetový deň sporenia

Partner Bank Rozdiely medzi aktívnym príjmom a vyplateným dôchodkom postihujú najmä ženy a to nemožno ignorovať. Dôvodov je viac.

Finančnému vzdelávaniu by sa mala prikladať väčšia váha

Sporenie je témou aj v súčasnej situácii, keď sú úroky z úspor na veľmi nízkej úrovni. Na udržanie finančnej situácie a životnej úrovne aj v dôchodkovom veku je dôležité informovať sa aj o ďalších možnostiach sporenia okrem vkladnej knižky.

Poradenstvo rozširuje finančné znalosti

Mag. Michael Hanak, vedúci akadémie Partner Bank, vysvetľuje potrebu finančného vzdelávania:

Michael Hanak
Mag. Michael Hanak

„Pokiaľ ide o peniaze, zohráva poradenstvo kľúčovú úlohu. Dobré poradenstvo si vyžaduje kvalitne vyškolených finančných poradcov. Táto služba zákazníkom bude hrať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Práve v časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia potreba zmeny myslenia pri zostavovaní dôchodkových plánov pre všetky príjmové skupiny. Preto sa v Partner Bank cielene zameriavame na fundovanú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie poradcov. Ponúkame duálne vzdelávanie, teda online a offline. Takéto vzdelávanie nám dáva flexibilitu a zodpovedá súčasnému trendu digitalizácie“.

Cenné papiere sú čoraz atraktívnejšie

Najmä s ohľadom na tému dlhodobého dôchodkového zabezpečenia získavajú investície do cenných papierov oveľa väčšiu pozornosť a atraktivitu. Vzhľadom na potrebné preorientovanie mnohých investorov má čoraz väčší význam aj profesionálne a komplexné investičné poradenstvo, ktoré zohľadňuje životné okolnosti. Na základe toho môže poradca vypracovať individuálnu stratégiu v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

Zo spotrebiteľov vlastníci

Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. Medzinárodnom kongrese sporiteľní v októbri 1924.

Okrem myšlienky sporenia sa pozornosť sústredila aj na podporu finančného vzdelávania. Najmä mladí ľudia by si mali osvojiť finančné znalosti a okrem vkladnej knižky zvážiť aj iné formy investovania.

„Mladí ľudia uznávajú medzinárodné značky. To je prvý krok k tomu, aby sme im predstavili investíciu do hmotného majetku v podobe ´podielov v podniku´. Byť nielen spotrebiteľom produktov dennej spotreby, ale aj ich spoluvlastníkom, to je dobrý spôsob, ako šíriť myšlienku sporenia. Portfólio akcií pozostávajúce zo svetových značiek pôsobiacich v perspektívnych, robustných odvetviach môže už vďaka malým mesačným sumám vytvoriť finančnú rezervu. Za 97 rokov svojej existencie zohráva Svetový deň sporenia naďalej dôležitú úlohu. Typy sporenia sa síce zmenili, ale dôležitosť finančnej rezervy je aktuálnejšia než kedykoľvek predtým“, vysvetľuje Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank.

©Partner Bank

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

29 októbra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články