Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Partner Bank úspešne pokračuje v dlhoročnej spolupráci s JKU Linz. Študenti Inštitútu hospodárskej informatiky – Informačného inžinierstva vyvinuli v rámci svojej záverečnej práce nový nástroj na správu kontaktov. Úlohou bolo vytvoriť jednotný systém na evidenciu kontaktov a telefonických hovorov so zákazníkmi. Dôraz sa kládol na použiteľnosť a bezpečnosť údajov. Po dokončení prototypu bol nástroj na správu kontaktov vyhodnotený v testovacej fáze a boli vykonané ďalšie úpravy. Teraz už nič nestojí v ceste ostrému používaniu. 

„Spolupráca so študentmi JKU má pre nás veľký význam,“ zastáva názor Andreas Fellner, člen predstavenstva spoločnosti Partner Bank. „Nový nástroj na správu kontaktov výrazne uľahčí zadávanie údajov našim zákazníckym poradcom a zamestnancom.“

Partner Bank sa bude aj v budúcnosti spoliehať na know-how a inovačnú silu JKU Linz.

©Partner Bank

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články