Rozhovor s Partner Bank a TwoWings

TwoWings Partner Bank
Mag. Elham Ettehadieh, Jasmin Ettehadieh, MSc, Dr. Savenas Enayati

„Vták môže lietať, len ak má obe krídla rovnako silné.“

Partner Bank a TwoWings – dve spoločnosti , jedno spoločné jadro: vôľa prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V rozhovore pre WEconomy poskytlo toto ženské vedúce trio cenné informácie o histórii, poslaní a budúcnosti svojich dvoch rodinných podnikov.

Partner Bank a spoločnosť TwoWings úzko spolupracujú. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Jasmin Ettehadieh: Niekoľko rokov po založení Partner Bank bola založená aj nadácia TwoWings. Ak chcete, môžete tieto dve organizácie považovať za sestry, rovnako ako nás. Základnou myšlienkou oboch organizácií je prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti.

Sarvenas Enayati: Vždy ma dojme najmä to, že názov TwoWings je odvodený od skutočnosti, že aj vták môže lietať len vtedy, ak má obe krídla rovnako vyvinuté. V takom prípade krídla znamenajú mužov a ženy alebo materiálny a sociálny pokrok. Sme presvedčení, že pokrok v spoločnosti je možný len vtedy, ak oba aspekty idú ruka v ruke a že z pokroku by mali mať prospech všetci. Sme presvedčení, že vzdelávanie je základným nástrojom na udržateľné uvoľnenie potenciálu človeka.

Čo nám môžete povedať o svojich súčasných projektoch?

Jasmin Ettehadieh: V Kolumbii máme dlhodobého partnera s úžasnými projektmi odbornej prípravy pre mladých ľudí, a to aj vo vidieckych oblastiach Kolumbie, pretože pandémia tam mimoriadne oslabila potravinovú bezpečnosť. V tejto súvislosti vznikli projekty, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom vypestovať si vlastné potraviny, aby ich potom mohli predávať a uvádzať na trh, a tak si zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. V rokoch 2020 a 2021 by sa do tohto projektu mohlo zapojiť 2 000 ľudí. Nejde len o pestovanie potravín, ale aj o súdržnosť komunity a výmenu poznatkov.

Už ste spomenuli, že Partner Bank bola založená v roku 1992, teda pred 30 rokmi. Čo sa stalo od začiatku a kam sa bude uberať v budúcnosti?

Elham Ettehadieh: Partner Bank bola založená v roku 1992 s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V tom čase sa rozhodlo, že spôsob, ako podporiť prosperitu širokých más, spočíva v tom, že sa ľuďom umožní prístup k rozumnému finančnému poradenstvu, ale aj k vysokokvalitným investičným príležitostiam. A vtedy sme si začali klásť otázky: Ako by sa malo investovať? Čo urobí človek, ktorý má napríklad milión na investovanie? Aké má možnosti? A z toho vyplýva, prečo by tieto príležitosti nemohol mať každý? Tento prístup sa v priebehu desaťročí opakovane rozvíjal.

Klasická forma sporenia a zabezpečovania sa do budúcnosti už často neprináša to, čo by sme očakávali. Aké sú podľa Vás zaujímavé príležitosti, ktoré majú klienti v súčasnosti u Vás?

 Elham Ettehadieh: Veľmi obľúbený a zmysluplný je sporiaci plán v zlate. Fyzické zlato je ochranou proti inflácii už tisíce rokov, najmä z dlhodobého hľadiska. Zlato si môžete kúpiť už za 50 eur mesačne a banka Vám ho potom uschová. To isté platí aj pre investície do spoločností. Naše skúsenosti z posledných desaťročí ukazujú, aké dôležité je investovať priamo do spoločností. Máme portfóliá 20 až 30 spoločností, do ktorých možno investovať buď prostredníctvom sporiaceho plánu, alebo individuálnych príspevkov. Takto sa pomaly budujú podnikové podiely. Dôležité je, aby ste si to pekne rozdelili, aby ste si rozložili aj riziko.

Muž bol dlho považovaný za hlavu rodiny. Priniesol peniaze a urobil zásoby. Na druhej strane ženám bol prístup k zásobovaniu sťažený alebo dokonca odopretý. Našťastie sa to mení. Prečo je to pre ženy často ešte ťažšie ako pre mnohých mužov?

Elham Ettehadieh: Na našich workshopoch pre ženy si človek rýchlo všimol, že ženy sú rozvážne a reflexívne. Ženy majú ešte stále v kostiach predsudky, ktoré im dala spoločnosť, a to spôsobuje, že sa považujú za menej schopné robiť finančné rozhodnutia, čo nie je pravda. Je dôležité vytvoriť priestor a uvedomiť si, že tieto schopnosti máte. Okrem toho je skutočnosť samozrejme taká, že ženy zo štrukturálneho hľadiska čelia osobitným výzvam. Mnohé z nich napríklad pracujú na čiastočný úväzok, pretože sú stále zodpovedné najmä za deti. To má vplyv na ich príjem, ale aj na roky a výšku ich dôchodku. Preto je pre nás vo Výkonnej rade banky veľkou otázkou, ako môžeme vytvoriť štruktúry a priestor, ktoré umožnia ženám a ich schopnostiam zosúladiť tieto rôzne oblasti života.

Všetky tri ste vo vedúcich pozíciách. To je niečo, čo sa v regióne DACH nevidí často, najmä v oblasti financií alebo technológií. Ako dostať viac žien do riadiacich pozícií? Čo je ešte potrebné zmeniť v sociálnej a politickej oblasti?

Elham Ettehadieh: Potrebujete vzory. Napríklad naša matka, vyštudovaná architektka, ktorá potom pracovala aj v oblasti rozvoja a cestovala do Indie ako konzultantka a radila tamojším rozvojovým projektom alebo zastávala pozície v mimovládnom sektore OSN. To nás ako sestry veľmi ovplyvnilo a inšpirovalo, pretože sme videli, ako sa stará o rodinu, a zároveň aj prispieva k rozvoju spoločnosti. Je dôležité, aby existovali vzory, ktoré ukazujú, ako a čo je možné.

Sarvenas Enayati: Mám veľké šťastie, že okrem skvelých sestier mám aj sieť naozaj skvelých priateľov a pravidelne sa stretávame. A keď ste zakotvili v takomto prostredí, kde spolu pracujete, tešíte sa jeden z druhého, vidíte príležitosti jeden pre druhého a tiež si hovoríte: „Odvážte sa tam uplatniť!

Ak je medzi ženami súdržnosť, potom môžete navzájom dosiahnuť naozaj veľa.

@ Partner Bank, Sabine Starmayr

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články