Slávnostné otvorenie: Presťahovanie do novej kancelárie v Brne, Česká republika

Vorstand bei Eröffnungsfeier

Pred niekoľkými týždňami sme sa mohli presťahovať do našej novej kancelárie v Brne. S už päťročným pôsobením na českom trhu je toto rozšírenie významným krokom v rozvoji spoločnosti. Slávnostné otvorenie kancelárie sa uskutočnilo za účasti našich českých obchodných partnerov a členov predstavenstva Partner Bank.

Od nášho založenia sme sa vždy zameriavali na prítomnosť a úzke partnerstvá v susedných krajinách Rakúska. Rozhodnutie presťahovať sa do novej kancelárie v Brne je výsledkom dlhodobej stratégie ďalšieho posilnenia služieb a podpory pre zákazníkov a obchodných partnerov v regióne.

Blízkosť miestnych trhov nám umožní ešte rýchlejšie reagovať na potreby našich obchodných partnerov. Kancelária tiež poskytne platformu pre úzku spoluprácu a výmenu poznatkov na podporu inovatívnych nápadov a osvedčených postupov.

Slávnostné otvorenie novej kancelárie bolo významnou udalosťou, pri ktorej sa ocenili partnerské vzťahy a prepojenia medzi Partner Bank a jej obchodnými partnermi. Na slávnosti sa zúčastnili členovia predstavenstva, ako aj zamestnanci Partner Bank, aby oslávili tento míľnik. Atmosféra bola plná radosti a nadšenia, pričom hostia využili príležitosť na výmenu názorov, nadviazanie nových kontaktov a diskusiu o budúcej spolupráci.

Büro Tschechien
Torte

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

"Letná prestávka" na svetových akciových trhoch

Najdôležitejšie stretnutie centrálnych bánk sveta v Jackson Hole

Marktanalyse

Po tohtoročnom výraznom raste na medzinárodných akciových trhoch došlo v auguste k očakávanému vyberaniu ziskov.

Letné obdobie sa kvôli dovolenkám často vyznačuje relatívne „slabým“ obchodovaním, pretože mnohí súkromní a inštitucionálni investori sú na dovolenke a zvyčajne predtým uzatvárajú ziskové pozície.

Preto sa takéto neúspechy na trhoch zvyčajne považujú za „oddychové“, najmä preto, že súčasné makroekonomické prostredie sa počas leta takmer nezmenilo.

Údaje o inflácii v USA za júl zverejnené minulý mesiac nesignalizujú žiadnu zásadnú zmenu pozitívneho klesajúceho trendu.

Aj keď sa celková inflácia v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšila z troch na 3,2 %, pričom jadrová inflácia (bez energií a potravín) naďalej klesá na 4,7 %, celkový trend spotrebiteľských cien naďalej smeruje nadol.

Aj keď sú tieto sadzby z pohľadu Fedu stále príliš vysoké, predsa len treba zdôrazniť, že masívne sprísňovanie menovej politiky od marca minulého roka bolo doteraz úspešné a viedlo k rýchlemu a výraznému zníženiu inflácie.

Retrospektíva: Po tom, čo sa inflácia celé desaťročia pohybovala v žiaducom dvojpercentnom pásme, klesla v dôsledku pandémie kovidu začiatkom roka 2020 na nulovú úroveň, aby v priebehu dvoch rokov v súvislosti s oživením ekonomiky a vojnou na Ukrajine masívne vzrástla. Na úrovni 9,1 % potom inflácia v poprednej svetovej ekonomike dosiahla svoj absolútny vrchol v júni 2022.

Faktom je, že tejto nepríjemnej inflačnej udalosti by sa dalo čeliť len rýchlym a energickým zásahom Federálneho rezervného systému prostredníctvom masívneho zvýšenia základných úrokových sadzieb. To isté samozrejme platí aj pre kroky Európskej centrálnej banky, ktorá do veľkej miery konala v zhode s Fedom.

Tento dramatický obrat od dlhodobej politiky nulových úrokových sadzieb v USA a Európe k extrémne reštriktívnej menovej politike jasne ukazuje, aká dôležitá je riadiaca funkcia centrálnych bánk pre ekonomiku, a teda aj pre akciové a dlhopisové trhy.

Pre profesionálnych investorov má preto znalosť mechanizmov menovej politiky zásadný význam. Okrem toho dochádza k permanentnému pozorovaniu trhu, pretože samotné vyhlásenia alebo hodnotenia predstaviteľov centrálnej banky môžu mať na trhy značný vplyv. Trhy reagujú na každé vyhlásenie a logicky aj na každý jeden krok v oblasti úrokových sadzieb, najmä ak je neočakávaný.

Preto sa opatrná komunikačná politika centrálnych bánk (Forward Guidance) stala štandardom, aby sa predišlo nežiaducim šokom na akciových trhoch.

Pokiaľ ide o ďalšie kroky Fedu, je pravdepodobné, že koniec sprísňovania možno pravdepodobne očakávať do konca tohto roka. Či dovtedy dôjde k jednému alebo dvom menším zvýšeniam sadzieb v rozsahu 25 bázických bodov, je predmetom nespočetných trhových komentárov.

Faktom je, že renomovaní analytici a ekonómovia v podstate diskutujú len o načasovaní týchto krokov, čo vo svojom dôsledku znamená, že akciové trhy už započítali blížiaci sa koniec zvyšovania kľúčových sadzieb.

Budúcnosť sa dá samozrejme vypočítať len v obmedzenej miere, preto Federálny rezervný systém opakovane zdôrazňuje, že v prípade potreby bude „skrutkou úrokových sadzieb“ otáčať ešte viac, kým nebude zrejmá trvalá regresia inflácie.

Pozitívne ekonomické údaje ako podpora pre akciové trhy

Rally na akciových trhoch sa zatiaľ opiera o fundamentálne ekonomické faktory. Priemyselná výroba aj zverejnené maloobchodné tržby sú nad očakávania.   

Okrem toho je trh práce naďalej silný, spotrebiteľské výdavky rastú a údaje o ziskoch podnikov sú mimoriadne povzbudivé, pričom väčšina z nich prevyšuje odhady analytikov.

Táto kombinácia pozitívnych skutočností preto nedávno viedla aj k zmene názoru amerického Federálneho rezervného systému a mnohých ekonómov na riziko recesie v Spojených štátoch.

Zatiaľ sotva niekto ešte predpokladá možnú recesiu; súčasné ekonomické prognózy na rok 2023 s odhadovaným rastom HDP vo výške 2,4 % ukazujú príliš jasne smerom nahor.

Otázka šírky trhu je dôležitá aj pre akciové trhy. Zatiaľ čo na začiatku roka to boli predovšetkým veľké technologické akcie, ktoré spôsobili rast cien, v posledných týždňoch a mesiacoch sa počet akcií s pozitívnou dynamikou zvýšil. Osobitný potenciál možno vidieť napríklad v hodnotových akciách, ktoré majú v porovnaní s technologickými a rastovými akciami stále dostatočný potenciál na dobiehanie.

Výročná technická konferencia hlavných centrálnych bánk vo Wyomingu

Akokoľvek je toto malé údolie uprostred Skalistých hôr odľahlé, jeho význam pre svetovú ekonomiku je obrovský.

Od roku 1982 sa každoročne v posledný augustový víkend v Jackson Hole Lodge v americkom štáte Wyoming koná najdôležitejšie medzinárodné stretnutie popredných centrálnych bánk.

Aj keď je toto stretnutie skôr neformálne, je tradične veľmi výbušné. Najmä v náročných časoch má táto udalosť veľký význam, pretože účastníci trhu očakávajú konkrétne informácie o budúcej úrokovej politike. Preto sa netrpezlivo očakávajú vyhlásenia alebo dokonca štrukturálne zmeny v budúcom kurze.  

Na tomto zasadnutí tak bolo jasné, že Jerome Powell ako prezident amerického Federálneho rezervného systému aj Christine Lagardeová ako šéfka ECB považujú „boj“ s infláciou za doposiaľ nevyhraný, a preto budú trvať na potrebe prísnej menovej politiky.

Akciové trhy v auguste

Mierne korekcie na trhu v auguste nezmenili základný rastúci trend akciových trhov.  

Zmena v mesiaci august 2023:

Zmena od začiatku roka 2023 (Year-to-date):

Zdroj: Bloomberg, vlastné spracovanie

 

Upozornenie k riziku: Informácie v tomto komentári majú len informatívny charakter a nemožno ich považovať za zmluvný dokument, ponuku na predaj, výzvu na nákup alebo investičné odporúčanie. Akcie a iné cenné papiere sú špekulatívnou formou investície; predovšetkým sú možné vysoké výkyvy cien a výmenných kurzov a úplná strata investície! Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento komentár nenahrádza investičné poradenstvo.

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Udržateľnosť a inovácie: Úspešná spolupráca s Univerzitou Johannesa Keplera

Studenten vor Projekt-Chart

S potešením Vás môžeme informovať o inšpiratívnej a úspešnej spolupráci s Univerzitou Johannesa Keplera. V rámci prelomového projektu pomohli talentovaní študenti tejto univerzity našej banke zlepšiť jej ciele v oblasti udržateľnosti.

Úlohou bolo splniť požiadavky nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) a byť schopný vykonávať aktuálne hodnotenia ESG (Environmental, Social, Governance) spoločností pomocou spravodajského nástroja. Tento cieľ bol pre nás kľúčový, pretože udržateľnosť a zodpovedné správanie sa stávajú vo finančnom sektore čoraz dôležitejšími.

Aby sme sa s týmito výzvami vysporiadali, rozhodli sme sa využiť nové perspektívy a inovatívne myslenie študentov Univerzity Johannesa Keplera. Boli sme presvedčení, že táto spolupráca nielenže posunie našu spoločnosť vpred, ale zároveň poskytne mladým talentom cenné poznatky z praxe finančného sveta.

 Študenti usilovne pracovali na nájdení nástroja pre zasielanie správ, ktorý by nám umožnil efektívne splniť požiadavky SFDR na udržateľnosť. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby Partner Bank umožnil zhromažďovať, analyzovať a využívať relevantné a včasné informácie na získanie hodnotenia ESG od spoločností. Zároveň je navrhnutý tak, aby našim poradcom umožnil vytvárať pre našich klientov odporúčania šité na mieru, ktoré spĺňajú ich individuálne preferencie v oblasti udržateľnosti.

Táto spolupráca bola pre nás výhodná na mnohých úrovniach. Nielenže sme získali inovatívne riešenie pre naše potreby v oblasti udržateľnosti, ale mohli sme tiež prispieť k akademickému vzdelávaniu študentov tým, že sme im predstavili skutočnú výzvu zo sveta podnikania. Praktický prístup študentov a ich schopnosť kreatívne riešiť zložité problémy na nás urobili dojem a inšpirovali nás.

Radi by sme vyjadrili úprimné poďakovanie Univerzite Johannesa Keplera a obetavým študentom. Tento projekt ukázal, že výmena medzi akademickou obcou a podnikateľskou sférou môže viesť k prevratným výsledkom.

Ako spoločnosť sme z tejto skúsenosti získali cenné poznatky. Sme presvedčení, že udržateľnosť a inovácie môžu ísť ruka v ruke, a sme odhodlaní pokračovať v zavádzaní týchto hodnôt do našej každodennej práce. Spoločne môžeme formovať udržateľnejšiu a zodpovednejšiu budúcnosť.

Univerzitou Johannesa Keplera
Studenten der JKU

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Partner Bank získala ocenenie Kununu ako Top spoločnosť 2023

Auszeichnung Top Company

Partner Bank bola nedávno vyhlásená za Top spoločnosť 2023 renomovaným portálom pre hodnotenie zamestnávateľov Kununu. Vyzdvihnuté boli silné firemné hodnoty, uznanie voči zamestnancom a neustála snaha ponúknuť pracovné prostredie, v ktorom sa každý môže rozvíjať.

Partner Bank je hrdá na to, že ako zamestnávateľ podporuje kultúru oceňovania. Základom tejto kultúry sú firemné hodnoty, ktorú sú súčasťou DNA banky od jej založenia. Ich základom sú transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť. Tieto hodnoty prenikajú všetkými aspektmi podnikania a pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia bezpečne a ocenení.

Ďalšou dôležitou hodnotou Partner Bank je tímová práca, pretože spolupráca a spoločné úsilie sú nevyhnutné pre udržateľný úspech. Jedno africké príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš dôjsť ďaleko, choď s ostatnými“. Otvorená komunikácia, tvorivá výmena nápadov a spolupráca naprieč oddeleniami a hierarchiami sú preto aktívne podporované už desaťročia. Takzvaná „konzultačná kultúra“, ku ktorej osvojeniu sú povzbudzovaní všetci zamestnanci, v praxi znamená, že si ľudia spoločne sadnú na schôdzkach, aby si vymenili rôzne pohľady na prerokúvanú problematiku a získali komplexnejší pohľad na problémy s cieľom spoločne nájsť čo najefektívnejšie riešenie. Tento prístup sa zásadne líši od postupov, v ktorých sa jednotlivci snažia presadiť svoje názory. Táto forma tímovej práce nielenže zvyšuje efektívnosť, ale vytvára aj pocit spolupatričnosti a súdržnosti medzi zamestnancami.

Partner Bank sa tiež zaviazala k neustálemu rozvoju svojich zamestnancov. Členovia tímu sú podporovaní v rozvíjaní nových zručností, ďalšom vzdelávaní a zdokonaľovaní. Deje sa tak prostredníctvom cielených školení, programov ďalšieho vzdelávania a podpory osobného rozvoja. Partner Bank si uvedomuje, že odhodlaní a kompetentní zamestnanci sú kľúčom k úspechu, a preto investuje do ich profesijného rozvoja.

Prostredníctvom podpory neziskovej nadácie TwoWings Foundation sa časť tohto ocenenia odovzdáva aj ľuďom v južných krajinách. Prostredníctvom podpory vzdelávacích projektov dostávajú ženy, deti, ale aj celé komunity možnosť ďalej sa vzdelávať a prispievať k pokroku svojho regiónu. V tomto zmysle Partner Bank prispieva k sociálnemu a hospodárskemu pokroku v rôznych regiónoch sveta. Zamestnanci Partner Bank majú rôzne príležitosti získať zmysluplné skúsenosti a prispieť k zlepšeniu situácie vo svete.

Odkaz na hodnotenie Kununu.

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články