Starostlivosť, duševná záťaž a dôchodkové rozdiely u žien

Partner Bank Starostlivosť, duševná záťaž a dôchodkové rozdiely u žien

Rozdiely medzi aktívnym príjmom a vyplateným dôchodkom postihujú najmä ženy a to nemožno ignorovať. Dôvodov je viac. Väčšinu prác týkajúcich sa starostlivosti, či už v súkromí alebo v práci, ešte stále vykonávajú práve ženy. Popri vedení domácnosti, starostlivosti o deti a starostlivosti o osoby, ktoré sú na ňu odkázané, sa profesionálny rast dostáva do úzadia. Mnoho žien pracuje na čiastočný úväzok a výber odvetvia taktiež prispieva k ďalším mzdovým rozdielom.

Znevýhodnené sú hlavne ženy

V Rakúsku sa dôchodok vyplácaný štátom určuje podľa vzorca 80/65/45. To znamená, že osobám, ktoré odídu do dôchodku vo veku 65 rokov, pričom preukážu 45 rokov poistenia, bude vyplatený dôchodok vo výške 80 percent z celkového priemerného aktívneho príjmu. Rozdiel medzi vyplateným dôchodkom a aktívnym príjmom je tak 20 percent. Z dôvodu nižšieho príjmu zo zamestnania na čiastočný úväzok sú znevýhodnené hlavne ženy.

Aj keď sa vám môže zdať, že do dôchodku máte ešte ďaleko, odporúčame vám zaoberať sa touto témou čím skôr.

Je dôležité, aby ste okrem dôchodku mali aj súkromné zabezpečenie. V rámci krajín EÚ má Rakúsko štvrtý najväčší rozdiel medzi aktívnym príjmom žien a ich vyplateným dôchodkom v porovnaní s mužmi. V priemere je starobný dôchodok u žien o 39,5 % nižší ako u mužov. Vyplýva to z predbežných výsledkov projektu TRAPEZ (transparentná dôchodková budúcnosť – zabezpečenie ekonomickej nezávislosti žien v starobe). Dôvodom takýchto dôchodkových rozdielov je vysoký podiel žien pracujúcich na čiastočný úväzok a tiež skutočnosť, že mzdy sa v jednotlivých odvetviach výrazne líšia.

Zníženie dôchodkových rozdielov

Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank, radí využiť aj iné piliere na zníženie dôchodkových rozdielov: V medzinárodnom porovnaní väčšinu všetkých dôchodkov v Rakúsku vypláca štát.

Doska Partner Bank Andreas Fellner
Andreas Fellner, MSc

„Dôchodkový rozdiel možno znížiť cielenými preventívnymi opatreniami a správnou investičnou stratégiou. Okrem štátneho dôchodku sú dôležité aj ďalšie piliere, napríklad súkromné zabezpečenie a podnikové dôchodky.

Podnikové dôchodkové zabezpečenie je súkromne organizované v takzvaných dôchodkových zariadeniach a firmy ho môžu dobrovoľne ponúknuť zamestnancom. Dopyt po podnikových dôchodkoch neustále rastie a medzičasom sa stal aj pre malé a stredné firmy efektívnym prostriedkom na dlhodobé udržanie kvalifikovaných zamestnancov vo firme.

Kombinácia aktív na súkromné zabezpečenie

Ako súkromné zabezpečenie odporúča Andreas Fellner aj silnú kombináciu aktív, do ktorej patrí hmotný majetok, napr. dom v osobnom vlastníctve, široko diverzifikované portfólio akcií a zlato ako doplňujúci produkt k depozitu. „Pri hľadaní správnej spoločnosti sa oboznámte s jej históriou. Ak spoločnosť spoľahlivo funguje na trhu už niekoľko desaťročí, prekonala zložité situácie a je inovatívna, možno hovoriť o vysokokvalitných cenných papieroch. Investovanie však musí byť dlhodobé – podobne ako pri nehnuteľnostiach. Mesačné sporiace investície do široko diverzifikovaného akciového portfólia majú zmysel aj v súčasnej situácii s nízkym úročením.“

Odborné poradenstvo

Kľúčovú úlohu zohráva aj odborné poradenstvo, ktoré zohľadňuje osobné životné okolnosti. Na základe toho môže poradca vypracovať individuálnu stratégiu v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Ženy sú často vystavené duševnej záťaži v dôsledku ich práce spojenej so starostlivosťou a výkonom povolania. V tomto prípade odporúčame odbornú konzultáciu s cieľom nájsť spôsoby na budovanie majetku a udržanie životnej úrovne, na ktorú bol človek zvyknutý. 

© Adobestock

Picture of Partner Bank Team
Partner Bank Team

10 januára 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články