Finanční tipy pro ženy 2023

Finanční tipy pro ženy 2023

Inflace, zdražování a vyšší základní sazby znamenají, že životní náklady a výdaje rostou. Měsíční volně disponibilní rozpočet se snižuje. Zejména ženy jsou postiženy rozdíly v odměňování žen a mužů, vyšší průměrnou délkou života a s tím souvisejícím nižším státním důchodem, jakož i chudobou ve stáří. O to důležitější je promyslet si finanční plán, který zmírní mimořádné náklady a neplánované výdaje a zajistí Vás na stáří.

Elham Ettehadieh, členka představenstva Partner Bank, nabízí finanční tipy a nabádá ženy, aby se staraly o své finance.

1. Informovanost

Prvním důležitým krokem je uvědomit si, že vytváření rezerv do budoucna a zajištění vlastní finanční budoucnosti je základním předpokladem finanční nezávislosti nebo udržení nezávislosti. Pohledem na vlastní finance lze vytvořit vhodný plán.

2. Znalosti a vzdělání

Investice do vlastního vzdělání a profesní budoucnosti je dalším krokem k tomu, aby člověk mohl jednat a rozhodovat se samostatně a nezávisle. Díky dobrému vzdělání se ženy mohou vrátit do práce i po výchově dětí.

3. Vytvářet rezervy

Pro případ nepředvídatelných výdajů se doporučuje vytvořit hotovostní rezervu ve výši dvou až tří měsíčních platů. Tu lze čerpat kdykoli a pomáhá řešit neplánované náklady bezpečnějším a klidnějším způsobem.

4. Rozšířit finanční vzdělávání

Rozšiřování finančních znalostí je nezbytné pro pochopení možností akumulace majetku a co nejlepší realizaci finančních plánů. Základní pochopení toho, jak může budování bohatství fungovat, by mělo ženám umožnit investovat. Za tímto účelem je užitečné další vzdělávání nebo využití dobrých rad. Individuální možnosti a vhodné koncepty lze probrat a vypracovat v rozhovoru s kompetentními investičními poradci.

5. Přemýšlení o plánování důchodu

S cílem udržet si ve stáří určitou životní úroveň je zajištění na stáří pomocí investic do cenných papírů stále atraktivnější. Investováním do kvalitních akcií světových značek a do perspektivních, robustních odvětví lze vytvořit cíleně orientované penzijní strategie. Pro dosažení výnosů je důležité pravidelně a dlouhodobě investovat do diverzifikovaného akciového portfolia.

6. Strategie reálných aktiv

Pojistkou proti inflaci a zároveň pojistkou proti ztrátě kupní síly může být investice do stabilních hmotných aktiv, jako jsou nemovitosti. Z dlouhodobého hlediska mohou nemovitosti kompenzovat inflaci a při prodeji zvyšovat svou hodnotu. Osvědčeným a krizově odolným prostředkem k uchování hodnoty je zlato a další drahé kovy. Fyzické zlato přežije období inflace a je rozumným doplňkem jako prvek zajištění.

©Adobestock

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Ženy mezi pečovatelskou prací, psychickou zátěží a důchodovu mezerou

Partner Bank Ženy mezi pečovatelskou prací, psychickou zátěží a důchodovu mezerou

Skutečnost, že důchodová mezera se týká zejména žen, nelze popřít. Důvody jsou složité. Ženy stále vykonávají většinu pečovatelských prací – v soukromí i v práci. Mezi vedením domácnosti, péčí o děti a péčí o lidi, kteří potřebují péči, ustupuje kariérní postup do pozadí. Mnoho žen pracuje na částečný úvazek a k dalším mzdovým rozdílům přispívá i výběr odvětví.

Zvláště postižené ženy

V Rakousku se státní důchod vypočítává podle vzorce 80/65/45. To znamená, že pokud odejdete do důchodu v 65 letech a máte 45 let pojištění, dostanete 80 % svého celkového průměrného životního příjmu jako důchod. Tzv. důchodová mezera činí v každém případě 20 procent. Vzhledem k nižším příjmům v zaměstnání na částečný úvazek jsou postiženy zejména ženy.

I když se zdá, že vlastní důchod je ještě daleko, je dobré se touto otázkou zabývat včas.

Kromě důchodu je důležité vytvářet také soukromé rezervy. V rámci zemí EU má Rakousko čtvrtý největší rozdíl v důchodech žen ve srovnání s muži. Důchod žen je v průměru o 39,5 % nižší než důchod mužů. To je výsledek předběžných zjištění projektu TRAPEZ (Transparentní důchodová budoucnost – zajištění ekonomické nezávislosti žen ve stáří). Důvodem rozdílů v důchodech je vysoký podíl žen pracujících na částečný úvazek a také skutečnost, že pracovní příjmy se v jednotlivých odvětvích značně liší.

Snížení důchodové mezery

Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank, doporučuje využít další pilíře ke snížení rozdílu v důchodech: V mezinárodním srovnání pochází většina všech důchodových dávek v Rakousku od státu.

Deska Partner Bank Andreas Fellner
Andreas Fellner, MSc, představenstvo

„Cílenými preventivními opatřeními a správnou investiční strategií lze rozdíl v důchodech snížit. Kromě státního důchodu jsou důležité i další pilíře, jako je soukromé zabezpečení a podnikový důchod.“

Podnikové penzijní připojištění je organizováno soukromým sektorem v tzv. penzijních fondech a může být nabízeno podniky dobrovolně pro zaměstnance. Poptávka po podnikových penzích neustále roste a pro malé a střední podniky je nyní také účinným prostředkem, jak si ve firmě dlouhodobě udržet kvalifikované zaměstnance.

Investiční mix pro soukromé penzijní připojištění

Andreas Fellner také doporučuje zdravý investiční mix pro soukromé penzijní připojištění, který se skládá z hmotných aktiv, jako je vlastní dům, široce diverzifikovaného akciového portfolia a fyzického zlata jako doplňku portfolia. „Při hledání správných společností se musíte podívat do minulosti. Pokud se společnost osvědčila v průběhu desetiletí, překonala obtížné situace na trhu a je inovativní, lze hovořit o kvalitních cenných papírech. Doba investice však musí být stanovena na delší období – podobně jako u nemovitostí. Zejména v současném prostředí nízkých úroků mají smysl měsíční investice úspor do široce diverzifikovaného akciového portfolia.“

Fundované poradenství

Důležité je také odborné poradenství, které zohledňuje osobní situaci. Poradce tak může vytvořit individuální důchodovou strategii. Ženy jsou často postiženy psychickou zátěží kvůli své pečovatelské práci a profesním aktivitám. V tomto případě se doporučuje fundovaný poradenský rozhovor, aby se zjistily možnosti hromadění majetku a udržení obvyklé životní úrovně. 

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

10 ledna 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Gib hier deine Überschrift ein

Zajištění budoucnosti díky fyzickému zlatu

Plánování odchodu do důchodu s fyzickým zlatem

Investice do fyzického zlata se těší čím dál větší oblibě. A existují pro to dobré důvody. Po celá tisíciletí se tento vzácný kov řadí mezi nejžádanější suroviny. V raných dobách symbolizovalo zlato moc a bohatství. Díky své schopnosti udržet si hodnotu zůstává zlato stabilní investicí i v turbulentních časech. Ukazuje se jako efektivní prostředek právě k zajištění majetku a prostředků do budoucna. Jelikož hodnota zlata kolísá, je vhodné nakupovat menší množství zlata pravidelně po delší časový úsek. Tak mohou investoři pořizovat zlato jednoduše a pohodlně a přitom profitovat z možného efektu průměrných nákladů: při nízkých kurzech se nakupuje víc zlata a při vyšších méně.

Karo Rainer

Tento efekt využívá i Karo Rainerová, zlatnická mistrová. Rodačka z Korutan pracuje s drahým kovem denně a provozuje dílny ve Vídni i v australském Sydney. Zlata si však cení nejen jako materiálu pro drahé šperky. Tato mezinárodně aktivní zlatnice zná kurz zlata díky jeho pravidelným nákupům z profesních důvodů a umí si poradit s výkyvy jeho hodnoty. „Zlato je žádanou komoditou po celém světě a poskytuje mi jistotu neustálé likvidity. Kromě toho ho vnímám jako svůj osobní bezpečnostní polštář. Jako pro ženu je pro mě důležité být zajištěná,“ vysvětluje Rainerová. Právě díky své schopnosti udržet si hodnotu je zlato tak atraktivní.

„Jako žena nosím ráda zlaté šperky. Můžu se z nich radovat každý den, nebo je nechat ležet v šuplíku – jejich hodnota však stále roste,“ míní Karo Rainerová. „Zde vidím pro ženy potenciál k investování do fyzického zlata.“ Kromě exkluzivních šperků lze fyzické zlato zakoupit také jako mince, cihly nebo prostřednictvím spořicího plánu. Banka Partner Bank sází na spořicí plány pro ryzí zlato. Tak lze pomocí spoření i nízkých částek dosáhnout služného zabezpečení na stáří. Naspořené zlato je uloženo v trezorech v Rakousku a zůstává stále majetkem klienta. Karo Rainerová je přesvědčena, že je moudré zabývat se vlastními financemi podrobněji. „Zlato je dobrou investicí do budoucnosti. A díky kompetentnímu poradenství je začátek jednodušší!“

©Adobestock, Partnerbank

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

22 února 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Finančně nezávislý prostřednictvím akumulace aktiv s vlastním kapitálem

Finančně nezávislé ženy

Při zakládání rodiny mnoho žen profesionálně zabrzdilo a pracovalo na částečný úvazek. To má dlouhodobý vliv na výši důchodu. Chudobou ve stáří trpí mnohem častěji ženy než muži. Podle studie OECD je důchod rakouských žen nad 65 let v průměru o 39% nižší než důchod mužů. Finanční záležitosti vyřizují muži ve dvou třetinách rodin. Ženy si často neuvědomují finanční důsledky. Chcete-li povzbudit ženy, aby se ponořili do vzrušujícího světa financí, potřebujete vzory.

Vezměme si například Margit Potzgruber. Má 48 let a je státní certifikovanou poradkyní v oblasti aktiv a financí. Vyrůstala na farmě v dolnorakouském podhůří Alp. V roce 1994 se odvážila vstoupit do odvětví finančních služeb. Od té doby poskytuje poradenství a podporu klientům při vytváření jejich finančních rezerv. Od roku 2008 vede vlastní právnickou kancelář v centru Vídně. Stále není samozřejmostí, aby se ženy uchytily ve financích. „Mou snahou bylo a je změnit svět.“ Práce s lidmi mě baví. Pro mě je ctí doprovázet lidí jejich investicemi a radit jim individuálně, „vysvětluje své rozhodnutí Margit Potzgruber.

Finanční nezávislost je zvláště důležitá pro ženy. Postupné vyrovnání se s finančním světem se vyplácí. Internet je dobrým výchozím bodem k získání přehledu a získání základních znalostí. Pak je důležité určit současný stav vlastních financí. Díky profesionálnímu poradenství a individuální strategii se dají dobře investovat i malé částky. „Ženy by měly odvážně udělat první krok a vyhledat kompetentní radu,“ je přesvědčena Potzgruberová, „i když ženy pracují na částečný úvazek, má smysl vyčlenit malé částky. Investování těchto peněz do košů s akciemi nebo fyzickým zlatem zajistí vaše aktiva z dlouhodobého hlediska. „Vzít svůj finanční osud do vlastních rukou je nyní důležitější než kdykoliv předtím. „

Ženy se navíc mohou aktivně podílet na otázkách, jako je udržitelnost a ekologie, a podle toho sladit svoji investiční strategii.

Nikdy není pozdě myslet na své vlastní plánování důchodu. Rozhodněte se pro první krok.

©Partner Bank

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

19 února 2021

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek