Aká drahá bude budúcnosť?

Aká drahá bude budúcnosť: Experti už mesiace diskutujú o možnej inflácii. Ako vzniká inflácia, príp. zdražovanie? Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank, vysvetľuje dôvody: „Najskôr sú rozhodujúce dva faktory: Po prvé množstvo peňazí a po druhé rýchlosť obehu peňazí. V súčastnosti je v obehu veľké množstvo peňazí spôsobené prebytkom peňazí centrálnych bánk a balíčkov konjunktúr, rýchlosť obehu peňazí nie je pri zatvorenom hospodárstve na bežnej úrovni. Tým sa inflácia drží v medziach. S otvorením hospodárstva sa rýchlosť obehu peňazí opäť zvýši.“

Vyšší sporivý objem

Sporivý objem súkromných domácností silne stúpol práve v čase pandémie. Tieto peniaze sa pri otvorenom hospodárstve z časti opäť vydajú, čo vedie k zvýšenému dopytu.

Miera úspor domácností Statistik Austria
Zdroj: Statistik Austria,
Miera úspor domácností

Drahšie suroviny

Ďalším dôvodom pre možné zdražovanie je nedostatok surovín ako meď, ropa, oceľ alebo hliník, čo so sebou prináša zvýšenie cien energií. Nedostatky v zásobovaní je možné v súčastnosti pozorovať aj v oblasti elektroniky a čipov. Tieto faktory je možné pozorovať v stúpajúcich indexoch cien výrobcov.

Cenový vývoj Eurostat
Zdroj: Eurostat,
Cenový vývoj

Či dôjde k zdražovaniam, závisí aj od národohospodárskych skutočností. Keď budú ceny surovín ďalej rásť, môže dôjsť k zvýšeniu cien energie a výrobkov. Okrem toho môže zvýšený dopyt po stavebnom materiáli so sebou ťahať vyššie náklady pri bytovej výstavbe a sanácii.

Nie je jasné, či sa tieto efekty budú vyskytovať len krátkodobo  ̶  centrálne banky momentálne vychádzajú z toho  ̶  alebo to bude mať na infláciu dlhodobejšie účinky.

Pociťovaná inflácia proti skutočnej inflácii

Dôležitým bodom je, že pociťovaná inflácia sa zdá byť vyššia ako preukázaná skutočná inflácia. Dôvodom je v prvom rade to, že index spotrebiteľských cien, ktorý sa používa na výpočet zvýšenia cien, sa vníma veľmi subjektívne. Zdražovanie tovarov dennej spotreby pociťujeme výrazne, pretože sa nakupujú častejšie. Oproti tomu sa zvýšenie cien pri dlhodobých spotrebných tovaroch, ako sú autá, počítače alebo televízory, vníma menej, pretože sa nakupujú zriedkavejšie. To znamená, že sa pociťovaná inflácia líši od tej skutočnej. Preto by sme nemali na posúdenie situácie inflácie používať subjektívne vnímanie, ale objektívne meranie. Len preto, že existujú citeľne vysoké zvyšovania cien, neznamená, že inflácia je skutočne vysoká a naopak.

Ochrana proti inflácii

Pre sporiteľa je prirodzene zvýšená inflácia neutešená, pretože sa ňou znižuje skutočná kúpna sila úspor. Avšak existujú možnosti, ako sa poistiť proti strate kúpnej sily.
Zabezpečenie proti inflácii môže byť investícia do stabilného hmotného majetku, ako sú nehnuteľnosti. Rokmi osvedčeným prostriedkom na poistenie proti kríze na zachovanie stálej hodnoty je zlato a iné drahé kovy. Aj akcie spravidla profitujú z miernej inflácie. Tu je dôležité staviť na kvalitné akcie. Tieto sa vyznačujú silnou pozíciou na trhu, vynikajúcim manažmentom a udržateľnými inováciami. Výsledkom sú dlhodobo stúpajúce obraty, zisky a peňažné toky.
O spoločnosti Partner Bank:
Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti. V spolupráci s finančnými poradcami a poskytovateľmi finančných služieb sa špecializuje na poradenstvo a sprevádzanie ľudí pri ich finančnom plánovaní a zostavovaní dôchodkových plánov zložených z kvalitných akcií, elitných fondov, termínovaných vkladov a zlata. Spoločnosť Partner Bank sa pritom spolieha na hybridné poradenstvo, ktoré kombinuje osobné poradenstvo s podpornými digitalizovanými procesmi.

©Adobestock, Partner Bank

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

11 októbra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články