S udržateľnou výnosnosťou za lepším svetom

Partner Bank S udržateľnou výnosnosťou za lepším svetom

Zodpovedné investície a finančná výkonnosť sa dlho považovali za protiklady. Táto predstava je však už dlhý čas prežitkom. Podniky sa musia zaoberať udržateľným rastom, aby dokázali zvládnuť výzvy budúcnosti. Záujem o udržateľné investície je výrazne podporený aj dopytom zo strany investorov. Na celom svete sa preinvestuje viac ako 23 000 miliárd eur v súlade s kritériami ESG.* To zodpovedá štvrtine celkovej hodnoty globálnych investícií do akcií. Tento záujem nie je naviazaný na idealizmus investorov. Pozoruhodné množstvo likvidity tečie do udržateľných investícií, ponuka rýchlo rastie a v tejto súvislosti vznikajú spoločenské iniciatívy. Príkladom takejto iniciatívy je „Sieť na ekologizáciu finančného systému“ (Network for Greening the Financial System), ktorá bola založená v roku 2017. Riadiaci pracovníci ôsmich veľkých centrálnych bánk pod vedením prezidenta Michaela Bloomberga sa zasadzujú za budovanie tejto siete, aby dokázali čeliť finančným výzvam budúcnosti.

Výzva na ochranu klímy

Zmena globálnej klímy priamo ovplyvňuje finančné a ekonomické trhy. Prírodné katastrofy, ako práve napríklad záplavy v Európe a Ázii, pribúdajú. Naliehavosť konať sa vo finančnom sektore etablovala už dávnejšie. Všeobecný cieľ znie: zachovanie sveta ako miesta pre život a minimalizácia ekonomických rizík. Pritom zohráva finančný trh rozhodujúcu úlohu, a tým by sa mohol stať veľkým motivátorom v oblasti ochrany klímy. Práve mladí investori generácie Y a Z chcú investovať v súlade s ochranou klímy. Správcovia majetku sa musia prispôsobiť týmto potrebám klientov a poskytnúť vhodnú ponuku. V rozhodnutiach o portfóliu a investíciách je faktor udržateľnosti stále viac žiadaný. Z toho profitujú akcie udržateľných podnikov. Ukazovatele udržateľnosti dosahujú výsledok, najneskôr od začiatku koronakrízy, sčasti až nadpriemerne dobrý.

Udržateľné investovanie

Nové nariadenia pre oblasť ekonomiky a finančného sveta prispievajú k zachovaniu prírodných ekosystémov. Účasť všetkých aktérov na tomto procese je dôvodom toho, že sa investície v tomto zmysle vyplatia dvakrát. Názor, že výnosnosť udržateľného investovania zaostáva za tradičnými investíciami, sa považuje za prekonaný. Analýza podnikov v súvislosti s dodržiavaním kritérií ESG ukazuje, ako dobre sú pripravené na nepredvídateľné udalosti. Ak podnik využíva energiu a vodu efektívne, je lepšie pripravený na nepredvídateľné zmeny trhu, ako je nedostatok surovín a zvýšenie cien. Prestavba hospodárstva poskytuje pre všetkých aktérov dobré príležitosti.

* Global Sustainable Investment Alliance, 2017

©Adobestock

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

23 augusta 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články