"Letná prestávka" na svetových akciových trhoch

Najdôležitejšie stretnutie centrálnych bánk sveta v Jackson Hole

Marktanalyse

Po tohtoročnom výraznom raste na medzinárodných akciových trhoch došlo v auguste k očakávanému vyberaniu ziskov.

Letné obdobie sa kvôli dovolenkám často vyznačuje relatívne „slabým“ obchodovaním, pretože mnohí súkromní a inštitucionálni investori sú na dovolenke a zvyčajne predtým uzatvárajú ziskové pozície.

Preto sa takéto neúspechy na trhoch zvyčajne považujú za „oddychové“, najmä preto, že súčasné makroekonomické prostredie sa počas leta takmer nezmenilo.

Údaje o inflácii v USA za júl zverejnené minulý mesiac nesignalizujú žiadnu zásadnú zmenu pozitívneho klesajúceho trendu.

Aj keď sa celková inflácia v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšila z troch na 3,2 %, pričom jadrová inflácia (bez energií a potravín) naďalej klesá na 4,7 %, celkový trend spotrebiteľských cien naďalej smeruje nadol.

Aj keď sú tieto sadzby z pohľadu Fedu stále príliš vysoké, predsa len treba zdôrazniť, že masívne sprísňovanie menovej politiky od marca minulého roka bolo doteraz úspešné a viedlo k rýchlemu a výraznému zníženiu inflácie.

Retrospektíva: Po tom, čo sa inflácia celé desaťročia pohybovala v žiaducom dvojpercentnom pásme, klesla v dôsledku pandémie kovidu začiatkom roka 2020 na nulovú úroveň, aby v priebehu dvoch rokov v súvislosti s oživením ekonomiky a vojnou na Ukrajine masívne vzrástla. Na úrovni 9,1 % potom inflácia v poprednej svetovej ekonomike dosiahla svoj absolútny vrchol v júni 2022.

Faktom je, že tejto nepríjemnej inflačnej udalosti by sa dalo čeliť len rýchlym a energickým zásahom Federálneho rezervného systému prostredníctvom masívneho zvýšenia základných úrokových sadzieb. To isté samozrejme platí aj pre kroky Európskej centrálnej banky, ktorá do veľkej miery konala v zhode s Fedom.

Tento dramatický obrat od dlhodobej politiky nulových úrokových sadzieb v USA a Európe k extrémne reštriktívnej menovej politike jasne ukazuje, aká dôležitá je riadiaca funkcia centrálnych bánk pre ekonomiku, a teda aj pre akciové a dlhopisové trhy.

Pre profesionálnych investorov má preto znalosť mechanizmov menovej politiky zásadný význam. Okrem toho dochádza k permanentnému pozorovaniu trhu, pretože samotné vyhlásenia alebo hodnotenia predstaviteľov centrálnej banky môžu mať na trhy značný vplyv. Trhy reagujú na každé vyhlásenie a logicky aj na každý jeden krok v oblasti úrokových sadzieb, najmä ak je neočakávaný.

Preto sa opatrná komunikačná politika centrálnych bánk (Forward Guidance) stala štandardom, aby sa predišlo nežiaducim šokom na akciových trhoch.

Pokiaľ ide o ďalšie kroky Fedu, je pravdepodobné, že koniec sprísňovania možno pravdepodobne očakávať do konca tohto roka. Či dovtedy dôjde k jednému alebo dvom menším zvýšeniam sadzieb v rozsahu 25 bázických bodov, je predmetom nespočetných trhových komentárov.

Faktom je, že renomovaní analytici a ekonómovia v podstate diskutujú len o načasovaní týchto krokov, čo vo svojom dôsledku znamená, že akciové trhy už započítali blížiaci sa koniec zvyšovania kľúčových sadzieb.

Budúcnosť sa dá samozrejme vypočítať len v obmedzenej miere, preto Federálny rezervný systém opakovane zdôrazňuje, že v prípade potreby bude „skrutkou úrokových sadzieb“ otáčať ešte viac, kým nebude zrejmá trvalá regresia inflácie.

Pozitívne ekonomické údaje ako podpora pre akciové trhy

Rally na akciových trhoch sa zatiaľ opiera o fundamentálne ekonomické faktory. Priemyselná výroba aj zverejnené maloobchodné tržby sú nad očakávania.   

Okrem toho je trh práce naďalej silný, spotrebiteľské výdavky rastú a údaje o ziskoch podnikov sú mimoriadne povzbudivé, pričom väčšina z nich prevyšuje odhady analytikov.

Táto kombinácia pozitívnych skutočností preto nedávno viedla aj k zmene názoru amerického Federálneho rezervného systému a mnohých ekonómov na riziko recesie v Spojených štátoch.

Zatiaľ sotva niekto ešte predpokladá možnú recesiu; súčasné ekonomické prognózy na rok 2023 s odhadovaným rastom HDP vo výške 2,4 % ukazujú príliš jasne smerom nahor.

Otázka šírky trhu je dôležitá aj pre akciové trhy. Zatiaľ čo na začiatku roka to boli predovšetkým veľké technologické akcie, ktoré spôsobili rast cien, v posledných týždňoch a mesiacoch sa počet akcií s pozitívnou dynamikou zvýšil. Osobitný potenciál možno vidieť napríklad v hodnotových akciách, ktoré majú v porovnaní s technologickými a rastovými akciami stále dostatočný potenciál na dobiehanie.

Výročná technická konferencia hlavných centrálnych bánk vo Wyomingu

Akokoľvek je toto malé údolie uprostred Skalistých hôr odľahlé, jeho význam pre svetovú ekonomiku je obrovský.

Od roku 1982 sa každoročne v posledný augustový víkend v Jackson Hole Lodge v americkom štáte Wyoming koná najdôležitejšie medzinárodné stretnutie popredných centrálnych bánk.

Aj keď je toto stretnutie skôr neformálne, je tradične veľmi výbušné. Najmä v náročných časoch má táto udalosť veľký význam, pretože účastníci trhu očakávajú konkrétne informácie o budúcej úrokovej politike. Preto sa netrpezlivo očakávajú vyhlásenia alebo dokonca štrukturálne zmeny v budúcom kurze.  

Na tomto zasadnutí tak bolo jasné, že Jerome Powell ako prezident amerického Federálneho rezervného systému aj Christine Lagardeová ako šéfka ECB považujú „boj“ s infláciou za doposiaľ nevyhraný, a preto budú trvať na potrebe prísnej menovej politiky.

Akciové trhy v auguste

Mierne korekcie na trhu v auguste nezmenili základný rastúci trend akciových trhov.  

Zmena v mesiaci august 2023:

Zmena od začiatku roka 2023 (Year-to-date):

Zdroj: Bloomberg, vlastné spracovanie

 

Upozornenie k riziku: Informácie v tomto komentári majú len informatívny charakter a nemožno ich považovať za zmluvný dokument, ponuku na predaj, výzvu na nákup alebo investičné odporúčanie. Akcie a iné cenné papiere sú špekulatívnou formou investície; predovšetkým sú možné vysoké výkyvy cien a výmenných kurzov a úplná strata investície! Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento komentár nenahrádza investičné poradenstvo.

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články