Ohliadnutie za fórom „Assekuranz 2023“: Partner Bank v znamení digitalizácie, umelej inteligencie a ESG

Fórum Assekuranz 2023 vo Viedni ponúklo inšpiratívny pohľad na aktuálny vývoj v poisťovníctve a bankovníctve, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu, umelú inteligenciu (AI) a rastúci význam regulácie a environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov (ESG). Partner Bank bola hrdá na to, že sa mohla aktívne zúčastniť na tomto odvetvovom podujatí.

Náš riaditeľ pre inovácie aktívne prispel k podujatiu prezentáciou o užitočných aplikáciách umelej inteligencie pre poskytovateľov finančných služieb. Obsahom jeho prezentácie boli aktuálne trendy a ťažiskové body v rámci umelej inteligencie, praktické príklady inovatívnych riešení na trhu a zistenia z príslušných štúdií a správ.

Konferenciu charakterizovali intenzívne diskusie na témy digitalizácie a možností inovatívnych aplikácií umelej inteligencie. Zároveň sa dôkladne preskúmal právny rámec, ktorý tento vývoj sprevádza. Riešili sa aj ďalšie naliehavé otázky, ako je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a potreba udržateľného priemyslu zohľadňujúceho princípy ESG.

Naším osobným vrcholom bola účasť zamestnanca Partner Bank v diskusnom paneli, ktorý sa zameral na správne využívanie podporných technológií umelej inteligencie. Diskutovalo sa o kľúčových otázkach vrátane:

·       Štruktúrované oblasti pre úsporu ľudskej roboty: V ktorých oblastiach môže umelá inteligencia efektívne ušetriť ľudskú robotu?

·       Technické uľahčenie vs. spolurozhodovanie: Do akej miery by mali rozhodovať automatizované systémy a v ktorých oblastiach je spolurozhodovanie človeka stále nevyhnutné?

·       Výzvy z regulačného hľadiska: starostlivý výber údajov z testov, najmä v kontexte predchádzania diskriminácii

Partner Bank chce pokračovať vo svojom záväzku zodpovedne využívať príležitosti digitalizácie a umelej inteligencie. Tešíme sa, že budeme tieto rozhovory viesť ďalej a pomôžeme formovať progresívnu a udržateľnú budúcnosť v bankovom sektore.

Fórum Assekuranz 2023

Partner Bank Blog

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články