Forbes: Zaostrené na stratégiu zachovania vecnej hodnoty

Forbes: Zaostrené na stratégiu zachovania vecnej hodnoty

Budovanie majetku prostredníctvom priamych investícií a fyzického zlata je v súčasnosti veľmi populárne.

Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje v spolupráci s finančnými poradcami na poradenstvo a sprevádzanie ľudí pri ich finančnom plánovaní a zostavovaní dôchodkových plánov. Banka pre zabezpečenie budúcnosti so sídlom v Linzi čerpá zo svojich viac ako 25-ročných skúseností v investičnom obchode s cennými papiermi.

Nárast dopytu po investovaní do špičkových spoločností
Súkromní investori sa čoraz viac zaujímajú o priame investície do špičkových spoločností. V časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia stratégia zachovania vecnej hodnoty. „Vďaka našim košom akcií sa investori môžu stať spoluvlastníkmi tých najlepších spoločností na svete,“ hovorí člen predstavenstva Andreas Fellner, Msc. Ako špecialista na produkty správy majetku sa zameriavame na popredné svetové spoločnosti z najrôznejších odvetví, ako sú spotrebný tovar, energetika, technológie, životné prostredie a telekomunikácie.

Zo spotrebiteľov vlastníci
„Vďaka priamemu investovaniu do akcií najlepších spoločností sa, na rozdiel od fondov, stávate spoluvlastníkmi spoločnosti so zachovaním absolútnej transparentnosti,“ vysvetľuje súkromná bankárka Mag.a Elham Ettehadieh. „Klasické formy investovania prestali byť kvôli pretrvávajúcej politike nízkych úrokových sadzieb pre investorov zaujímavé. Naši klienti profitujú z profesionálneho poradenstva a vítajú diverzifikované portfólio silných spoločností,“ hovorí Ettehadieh.

Udržateľnosť ako megatrend v oblasti investovania
Výnos, riziko a likvidita už dávno nie sú tým najdôležitejším faktorom pri výbere najvýhodnejšieho spôsobu investovania peňazí. Pri rozhodovaní o investíciách zohrávajú u mnohých investorov čoraz významnejšiu úlohu kritériá udržateľnosti. Súkromná banka ponúka už viac ako 25 rokov investičné portfóliá zamerané na udržateľnosť. Tieto témy sú aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým a čoraz viac sa dostávajú do pozornosti ekologicky a sociálne zmýšľajúcich investorov.

Krok za krokom k fyzickému zlatu v trezore
Zlato zvlášť boduje v časoch krízy – najmä vďaka svojej trvácnej hodnote. Preto banka považuje zlato za dôležitú súčasť súkromných prostriedkov pre budúcnosť a ponúka možnosť postupného budovania zásoby zlata jeho pravidelným nakupovaním. Pri takomto pláne sporenia klienti profitujú z možného priemerného efektu nákladov a zároveň majú vo svojom portfóliu vhodnú formu poistky. Možnosť proporcionálneho plánu sporenia je uskutočniteľná tak pri fyzickom zlate, ako aj pri budovaní diverzifikovaného portfólia akcií.

©Partner Bank, Forbes

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

1 júla 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články