Partner Bank získala ocenenie Kununu ako Top spoločnosť 2023

Auszeichnung Top Company

Partner Bank bola nedávno vyhlásená za Top spoločnosť 2023 renomovaným portálom pre hodnotenie zamestnávateľov Kununu. Vyzdvihnuté boli silné firemné hodnoty, uznanie voči zamestnancom a neustála snaha ponúknuť pracovné prostredie, v ktorom sa každý môže rozvíjať.

Partner Bank je hrdá na to, že ako zamestnávateľ podporuje kultúru oceňovania. Základom tejto kultúry sú firemné hodnoty, ktorú sú súčasťou DNA banky od jej založenia. Ich základom sú transparentnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť. Tieto hodnoty prenikajú všetkými aspektmi podnikania a pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia bezpečne a ocenení.

Ďalšou dôležitou hodnotou Partner Bank je tímová práca, pretože spolupráca a spoločné úsilie sú nevyhnutné pre udržateľný úspech. Jedno africké príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš dôjsť ďaleko, choď s ostatnými“. Otvorená komunikácia, tvorivá výmena nápadov a spolupráca naprieč oddeleniami a hierarchiami sú preto aktívne podporované už desaťročia. Takzvaná „konzultačná kultúra“, ku ktorej osvojeniu sú povzbudzovaní všetci zamestnanci, v praxi znamená, že si ľudia spoločne sadnú na schôdzkach, aby si vymenili rôzne pohľady na prerokúvanú problematiku a získali komplexnejší pohľad na problémy s cieľom spoločne nájsť čo najefektívnejšie riešenie. Tento prístup sa zásadne líši od postupov, v ktorých sa jednotlivci snažia presadiť svoje názory. Táto forma tímovej práce nielenže zvyšuje efektívnosť, ale vytvára aj pocit spolupatričnosti a súdržnosti medzi zamestnancami.

Partner Bank sa tiež zaviazala k neustálemu rozvoju svojich zamestnancov. Členovia tímu sú podporovaní v rozvíjaní nových zručností, ďalšom vzdelávaní a zdokonaľovaní. Deje sa tak prostredníctvom cielených školení, programov ďalšieho vzdelávania a podpory osobného rozvoja. Partner Bank si uvedomuje, že odhodlaní a kompetentní zamestnanci sú kľúčom k úspechu, a preto investuje do ich profesijného rozvoja.

Prostredníctvom podpory neziskovej nadácie TwoWings Foundation sa časť tohto ocenenia odovzdáva aj ľuďom v južných krajinách. Prostredníctvom podpory vzdelávacích projektov dostávajú ženy, deti, ale aj celé komunity možnosť ďalej sa vzdelávať a prispievať k pokroku svojho regiónu. V tomto zmysle Partner Bank prispieva k sociálnemu a hospodárskemu pokroku v rôznych regiónoch sveta. Zamestnanci Partner Bank majú rôzne príležitosti získať zmysluplné skúsenosti a prispieť k zlepšeniu situácie vo svete.

Odkaz na hodnotenie Kununu.

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články