Plne digitalizované vzdelávanie investičných poradcov

3. Plne digitalizované vzdelávanie investičných poradcov

Akadémia Partner Bank teraz digitálne sprístupňuje celú škálu ďalších školení pre konzultantov.

Ponuky eLearningu sú v období pandémiových obmedzení hromadných udalostí dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. V spolupráci so sprostredkovateľskou akadémiou (Vermak GmbH) sú na platforme eLearning ponúkané všetky moduly v oblasti sprostredkovania cenných papierov a investícií, zákona o sprostredkovaní poistenia a cenných papierov.

Najväčší dôraz sa kladie na využiteľnosť. Účastníci robia online testy, využívajú funkciu pripomienka alebo si môžu pozrieť prehľad svojich školení. Pre našich konzultantov sú ponúkané bezplatné moduly, ktoré sú založené na učebných osnovách obchodnej komory. Tento nástroj eLearing umožňuje konzultantom pokračovať vo vzdelávaní aj počas pandémie, aby poskytovali kompetentné a správne poradenstvo.

©Fotolia

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

28 januára 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články