Akadémia Partner Bank

Partner Bank Akademie Schulungsraum

Akadémia Partner Bank sa zameriava na kontinuálnu a fundovanú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov a finančných poradcov. Momentálne je v plnom prúde rekonštrukcia nových priestorov akadémie Partner Bank na ulici Goethestraße 1a v Linzi.

Vedením akadémie bol poverený pán Michael Hanak. Ten čerpá zo svojich 35-ročných skúseností v oblasti správy fondov, pôsobenia na pozícii finančného riaditeľa a poradenstva. Vďaka týmto schopnostiam je pán Hanak priam predurčený na vedenie programu odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania v Partner Bank.

Michael Hanak
Mag Michael Hanak

Pán Hanak, ako vnímate oblasť poradenstva v bankovníctve?

Pokiaľ ide o peniaze, zohráva poradenstvo kľúčovú úlohu. Dobré poradenstvo si vyžaduje kvalitne vyškolených finančných poradcov. Táto služba zákazníkom bude hrať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Dôležité je, aby mali všetci občania prístup k finančnému poradenstvu. Práve v časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia potreba zmeny myslenia pri zostavovaní dôchodkových plánov pre všetky príjmové skupiny. Preto sa v Partner Bank cielene zameriavame na fundovanú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Duálne vzdelávanie, teda online a offline, nám dáva flexibilitu a zodpovedá súčasnému trendu digitalizácie.

Heslo online vzdelávanie: Aké sú reakcie vašich poradcov na online ponuku?

Keďže pôsobíme v rôznych krajinách, boduje online vzdelávanie vďaka svojej širokej škále a vysokej flexibilite. Zvlášť úspešne fungujú tzv. webináre v malých skupinách. Umožňujú totiž venovať sa individuálnym problémom a zamerať sa pri práci na konkrétny projekt. Prezenčná výučba zase poskytuje viac dynamiky a možností interakcie. V akadémii Partner Bank podporujeme hybridnú cestu, teda vyváženú kombináciu online a prezenčnej formy ďalšieho vzdelávania.

Počas pandémie koronavírusu si ľudia osvojili nové formy komunikácie. Ako si Partner Bank poradila s touto výzvou?

Od svojho založenia v roku 1992 kládla spoločnosť Partner Bank dôraz na digitálnu kompetenciu svojich zamestnancov a poradcov. Vždy podporovala proces digitalizácie. Preto pre nás nebol žiadny problém rýchlo prejsť na systém práce z domu a online poradenstva. Online služby boli veľmi dobre prijaté a sú s obľubou používané tak zo strany našich zákazníkov, ako aj poradcov. Sme presvedčení, že digitalizácia má slúžiť ľuďom a nie naopak.

Ako ste Vy osobne prežívali toto prechodné obdobie? Objavili sa aj nejaké špeciálne výzvy pre Vás?

Zaznamenali sme zvýšený dopyt po našich digitálnych ponukách. Mnoho poradcov navštevovalo aj naše webináre. V tejto oblasti Partner Bank mala a stále má veľmi dobrú pozíciu. Avšak základom našej stratégie naďalej zostáva osobný vzťah s ľuďmi. Som presvedčený, že komunikácia v osobnom kontakte je nenahraditeľná. Prax tiež ukázala, že v priamom kontakte sa dajú situácie riešiť bezprostrednejšie. Digitálna komunikácia však bude aj napriek tomu naďalej zohrávať dôležitú úlohu a na profesionálnej úrovni podporovať individuálne osobné poradenstvo.

Akým výzvam budú musieť banky podľa Vás v budúcnosti čeliť?

O digitalizácii sa v súčasnosti hovorí všade. Ako pozitívny vývoj sa ukazuje, že procesy pre banky a zákazníkov sa zjednodušujú a bankové záležitosti je možné vybaviť online. Nesmieme však pritom zabúdať na osobný kontakt. Škála investičných produktov a produktov dôchodkového zabezpečenia je čoraz rozmanitejšia, čím sa nevyhnutne zvyšuje potreba informovanosti zákazníkov. Kľúčovú úlohu v tom zohráva profesionálne poradenstvo. Dôchodkové zabezpečenie ide ruka v ruke s dôverou a tá je založená na osobných vzťahoch. Čistá digitalizácia nemá podľa mňa budúcnosť. Skôr vidím príležitosť pre banky, aby ponúkli svoju finančnú kompetenciu spoločnosti. Finančné vzdelávanie nehrá na rakúskych školách takmer žiadnu úlohu. Ide pritom o elementárne znalosti. Každý by sa už odmalička mal učiť, ako funguje súkromné dôchodkové zabezpečenie a že investície do cenných papierov sú spoločníkom na celý život. Viem si tiež celkom dobre predstaviť, že by sme pre záujemcov sprístupnili ponuku akadémie Partner Bank. Spotrebou prispievame k úspechu spoločností. Tak prečo sa nestať ich spoluvlastníkmi a neprofitovať z toho?

Kedy je plánované ukončenie rekonštrukcie priestorov akadémie Partner Bank?

Stavebné práce by mali byť ukončené v lete 2021. Prípravy na prvé prezenčné školenia sú v plnom prúde. Už teraz sa teším, keď budeme môcť začať využívať nové priestory.

Pán Hanak, veľmi pekne Vám ďakujem za rozhovor.

©Partner Bank

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

15 júla 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články