Dobré poradenstvo: profesionálne, flexibilné, digitálne

Dobré poradenstvo Partner Bank

Dobré poradenstvo: Vo finančných záležitostiach je kvalifikované poradenstvo alfou a omegou všetkého. Dôvera a zodpovednosť sú v centre pozornosti fundovaného finančného poradenstva. Aj keď trend digitalizácie v bankovníctve naďalej rastie, väčšina klientov bánk si cení osobné poradenstvo. Podľa prieskumu KPMG 90% zákazníkov oceňuje odborné poradenstvo a vníma ho ako základnú službu banky. 80% respondentov uviedlo, že dohody uzatvárajú rozhodne až po osobnom pohovore. O to dôležitejšia je kvalita. Zákazníci sa chcú spoliehať na to, že sú dobre informovaní a vnímajú, kedy im chce ich náprotivok predovšetkým „predať“.

Poradenstvo správy majetku

Dnešní zákazníci sa dostanú k širokej škále informácií. Je to v neposlednom rade kvôli širokej ponuke internetu. Oceňujú tiež flexibilitu a očakávajú, že informácie budú k dispozícii bez ohľadu na otváraciu dobu. Partner Bank sa už roky spolieha na hybridné služby. Na vlastnej online platforme banky môžu zákazníci a poradcovia podľa potreby vyhľadávať informácie a regulovať bankové záležitosti. Služba online podporuje individuálnu starostlivosť o zákazníka. Táto úzka spolupráca s poskytovateľmi finančných služieb a investičnými poradcami v kombinácii s riešeniami digitalizovanej ponuky sa osvedčila. Vysoký štandard kvality služieb zákazníkom sa dosahuje pravidelnými školeniami a seminármi pre našich zamestnancov. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na fundované rady a individuálnu podporu. Pre úspešnú spoluprácu je dôležitý osobný kontakt medzi konzultantmi a zákazníkmi.

Budovanie tímu a kultúra poradenstva

Aby sme parafrázovali Paula Watzlawicka, ľudia nemôžu komunikovať. Každý vníma inak. O to dôležitejšie je vstúpiť do vzájomnej výmeny, radiť si navzájom, vymieňať si skúsenosti a tiež sa spolu smiať. Úspešné tímy žijú z rozmanitosti a rôznych silných stránok, ktoré uľahčujú spoločné dosiahnutie cieľov. Každý z nás v Partner Bank prispieva svojou časťou k spoločnému záväzku. Tento rastúci pocit jednoty sa odráža v komunikácii s našimi zákazníkmi. Dôvera je základom pre rovnocenné diskusie so zákazníkmi. Bez ohľadu na to, či k nim dochádza digitálne alebo tvárou v tvár. Vzájomné oceňovanie musí byť citeľné a každý deň na ňom pracujeme.

Zdroj prieskumu: KPMG
©Adobestock

Picture of Partner Bank Team
Partner Bank Team

24 marca 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články