Šetrite správne

Partner Bank: Šetrite správne

Peňažný majetok v nemecky hovoriacich krajinách sa výrazne zvýšil aj v pandemickom roku 2020. Ako je to možné, že sa kvôli aktuálnej politike nízkych úrokových sadzieb už neoplatí sporiť? Dôvodom je neustála, vytrvalá snaha občanov šetriť. Rastúca inflácia však stále viac ovplyvňuje kúpnu silu usporených peňazí. K tejto strate kúpnej sily dochádza postupne a o marginálnom znehodnotení sa už takmer nehovorí.

Správne sporiť znamená dosiahnuť skutočný nárast alebo aspoň objektívne zachovať kúpnu silu. Paradoxom je, že väčšina sporiteľov si aj naďalej ukladá peniaze na vkladnej knižke alebo ich necháva na bežnom účte. Majetok teda rastie iba vďaka vkladom alebo obmedzeniu spotreby, ale nie vďaka úrokom. Na základe štúdie nemeckej univerzity Phillips-Universität v Marburgu klesol podiel výnosov na raste majetku za jednu dekádu zo 71 % na 25 % percent. Pre Nemecko to znamenalo stratu 130 miliárd eur len počas deviatich rokov. Pokiaľ je peňažná investícia vo veľkej miere závislá na úrokoch, dochádza v tom čase k drastickej objektívnej strate hodnoty majetku. Tento trend zhoršuje aj rastúca inflácia. Predpokladá sa, že stratégia nulových úrokových sadzieb ECB a vysoká inflácia budú aj naďalej pretrvávať a až potom sa úrokové sadzby opäť zvýšia.

Šetrite efektívne

Ani vytrvalé šetrenie už nezabezpečí zhodnocovanie majetku. Ako však efektívne šetriť? Pomocou profesionálneho investičného poradenstva a diverzifikácie investičných produktov sa vypracuje individuálna investičná stratégia. Vďaka tomu sa dajú dosiahnuť nielen lepšie výnosy, ale je možné pri tom zobrať do úvahy aj osobné potreby investora/investorky. Efektívne sporenie je obzvlášť dôležité aj z hľadiska starobného zabezpečenia a pokrytia prípadného Rozdielu medzi aktívnym príjmom a vyplateným dôchodkom. Investovanie do akcií je stále obľúbenejšie. Investíciami do akcií sa investori stávajú vlastníkmi a podieľajú sa na úspechu príslušnej spoločnosti. Okrem vkladnej knižky sa určite oplatí zaujímať sa aj o ďalšie formy investovania. Časť mesačného rozpočtu na úspory tak možno investovať do akcií, dlhopisov alebo fondov ETF. Tieto alternatívy s vyšším výnosom prinášajú svoje vlastné riziká. Štúdia nemeckej univerzity Phillips-Universität v Marburgu však zistila aj to, že bežné formy sporenia ponúkajú len zdanlivú istotu. Napriek tomu, že suma na bežnom účte alebo vkladnej knižke nominálne neklesá, vytrvalí sporitelia stratili za posledné roky kúpnu silu, ktorá sa počíta v miliardách.

Zdroje: e-fundresearch.com, focus.de

©Adobestock

Picture of Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

18 októbra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články