Slavnostní otevření: Přesun do nové kanceláře v Brně, Česká republika

Vorstand bei Eröffnungsfeier

Před několika týdny jsme se mohli přestěhovat do naší nové kanceláře v Brně. S již pětiletým působením na českém trhu je toto rozšíření významným krokem v rozvoji společnosti. Slavnostní otevření kanceláře proběhlo za přítomnosti našich českých obchodních partnerů a členů představenstva Partner Bank.

Od svého založení jsme se vždy zaměřovali na přítomnost a úzké partnerství v sousedních zemích Rakouska. Rozhodnutí přestěhovat se do nové kanceláře v Brně je výsledkem dlouhodobé strategie dalšího posílení služeb a podpory zákazníků a obchodních partnerů v regionu.

Blízkost místních trhů nám umožní ještě rychleji reagovat na potřeby našich obchodních partnerů. Kancelář také poskytne platformu pro úzkou spolupráci a sdílení znalostí, která podpoří inovativní nápady a osvědčené postupy.

Slavnostní otevření nové kanceláře bylo významnou událostí, která ocenila partnerství a vazby mezi Partner Bank a jejími obchodními partnery. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili členové představenstva i zaměstnanci Partner Bank, aby tento milník oslavili. Atmosféra byla plná radosti a nadšení, zatímco hosté využili příležitosti k výměně názorů, navázání nových kontaktů a diskusi o budoucí spolupráci.

Büro Tschechien
Torte

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

"Letní přestávka" na světových akciových trzích

Nejdůležitější zasedání centrálních bank světa v Jackson Hole

Marktanalyse

Po letošním výrazném růstu na mezinárodních akciových trzích došlo v srpnu k očekávanému vybírání zisků.

Letní období se kvůli dovoleným často vyznačuje relativně „hubeným“ obchodováním, protože mnoho soukromých a institucionálních investorů je na dovolené a obvykle předtím uzavírají ziskové pozice.

Proto je třeba takovéto neúspěchy na trzích obvykle považovat za „oddechové“, zejména proto, že se současné makroekonomické prostředí během léta téměř nezměnilo.

Údaje o inflaci v USA za červenec zveřejněné minulý měsíc nesignalizují žádnou zásadní změnu pozitivního, klesajícího trendu.

Přestože se celková inflace oproti předchozímu měsíci mírně zvýšila ze tří na 3,2 % a jádrová inflace (bez energií a potravin) nadále klesá na 4,7 %, celkový trend spotřebitelských cen nadále směřuje dolů.

I když jsou tyto sazby z pohledu Fedu stále příliš vysoké, je přesto třeba zdůraznit, že masivní zpřísňování měnové politiky od března loňského roku bylo doposud úspěšné a vedlo k rychlému a výraznému snížení inflace.

Retrospektiva: Poté, co se inflace po desetiletí pohybovala v žádoucím dvouprocentním pásmu, klesla v důsledku pandemie kovidu na počátku roku 2020 na nulovou úroveň, aby během dvou let, v souvislosti s oživením ekonomiky a válkou na Ukrajině, masivně vzrostla. Na úrovni 9,1 % pak inflace v přední světové ekonomice dosáhla svého absolutního vrcholu v červnu 2022.

Faktem je, že této nepříjemné inflační události by bylo možné čelit pouze rychlým a energickým zásahem Federálního rezervního systému prostřednictvím masivního zvýšení základních úrokových sazeb. Totéž samozřejmě platí i pro kroky Evropské centrální banky, která do značné míry jednala v souladu s Fedem.

Tento dramatický obrat, od dlouhodobé politiky nulových úrokových sazeb v USA a Evropě k extrémně restriktivní měnové politice, jasně ukazuje, jak důležitá je řídicí funkce centrálních bank pro ekonomiku, a tím i pro akciové a dluhopisové trhy.

Pro profesionální investory má proto znalost mechanismů měnové politiky zásadní význam. Kromě toho dochází k permanentnímu pozorování trhu, protože samotná prohlášení či hodnocení představitelů centrální banky mohou mít na trhy značný vliv. Trhy reagují na každé prohlášení a logicky i na každý jednotlivý krok v oblasti úrokových sazeb, zejména pokud je neočekávaný.

Proto se opatrná komunikační politika centrálních bank (Forward Guidance) stala standardem, aby se zabránilo nežádoucím šokům na akciových trzích.

Pokud jde o další kroky Fedu, je pravděpodobné, konec zpřísňování lze pravděpodobně očekávat do konce letošního roku. Zda do té doby dojde k jednomu nebo dvěma menším zvýšením sazeb v rozmezí 25 bazických bodů, je předmětem nesčetných komentářů na trhu.

Faktem je, že renomovaní analytici a ekonomové v podstatě diskutují pouze o načasování těchto kroků, což ve svém důsledku znamená, že akciové trhy již započítaly blížící se konec zvyšování klíčových sazeb.

Budoucnost lze samozřejmě vypočítat jen v omezené míře, a proto Federální rezervní systém opakovaně zdůrazňuje, že v případě potřeby bude „šroubem úrokových sazeb“ otáčet ještě dále, dokud nebude patrná trvalá regrese inflace.

Pozitivní ekonomické údaje jako podpora pro akciové trhy

Rally na akciových trzích je prozatím podpořena fundamentálními ekonomickými faktory. Průmyslová výroba i zveřejněné maloobchodní tržby jsou nad očekáváním.   

Kromě toho je trh práce stále silný, spotřebitelské výdaje rostou a údaje o ziscích podniků jsou velmi povzbudivé a většinou překračují odhady analytiků.

Tato kombinace pozitivních skutečností proto v poslední době vedla i ke změně názoru amerického Federálního rezervního systému a mnoha ekonomů na riziko recese ve Spojených státech.

Zatím sotva kdo ještě předpokládá možnou recesi; současné ekonomické prognózy pro rok 2023 s odhadovaným růstem HDP ve výši 2,4 % ukazují jasně směrem vzhůru.

Otázka šíře trhu je důležitá i pro akciové trhy. Zatímco na začátku roku to byly především velké technologické akcie, které způsobily růst cen, v posledních týdnech a měsících se počet akcií s pozitivní dynamikou zvýšil. Zvláštní potenciál lze spatřovat například v hodnotových akciích, které mají ve srovnání s technologickými a růstovými akciemi stále dostatečný doháněcí potenciál.

Výroční technická konference hlavních centrálních bank ve Wyomingu

Jakkoli je toto malé údolí uprostřed Skalistých hor odlehlé, jeho význam pro světovou ekonomiku je obrovský.

Od roku 1982 se každoročně poslední srpnový víkend koná v Jackson Hole Lodge v americkém státě Wyoming nejvýznamnější mezinárodní setkání předních centrálních bank.

Přestože je tato akce spíše neformální, je tradičně velmi výbušná. Zejména v náročných dobách má tato událost velký význam, protože účastníci trhu očekávají konkrétní informace o budoucí úrokové politice. Proto jsou netrpělivě očekávána prohlášení nebo dokonce strukturální změny v budoucím kurzu.

Na tomto zasedání tak bylo zřejmé, že jak Jerome Powell, jako prezident amerického Federálního rezervního systému, tak Christine Lagardeová, jako šéfka ECB, považují „boj“ s inflací za dosud nevyhraný, a proto budou trvat na potřebě přísné měnové politiky.

Akciové trhy v srpnu

Mírné srpnové korekce trhu nezměnily základní růstový trend akciových trhů.  

Změna v měsíci srpnu 2023:

Změna od začátku roku 2023 (Year-to-date):

Zdroj: Bloomberg, vlastní zpracování

 

Upozornění k rizikům: Informace v tomto komentáři mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za smluvní dokument, nabídku k prodeji, výzvu k nákupu nebo investiční doporučení. Akcie a jiné cenné papíry jsou spekulativní formou investice; především jsou možné vysoké výkyvy cen a směnných kurzů a úplná ztráta investice! Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Tento komentář nenahrazuje investiční poradenství.

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Udržitelnost a inovace: Úspěšná spolupráce s Univerzitou Johannese Keplera

Studenten vor Projekt-Chart

S potěšením Vás můžeme informovat o inspirativní a úspěšné spolupráci s Univerzitou Johannese Keplera. V rámci průkopnického projektu pomohli talentovaní studenti této univerzity naší bance zlepšit její cíle v oblasti udržitelnosti.

Úkolem bylo splnit požadavky nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) a být schopen provádět aktuální hodnocení ESG (Environmental, Social, Governance) společností pomocí zpravodajského nástroje. Tento cíl byl pro nás klíčový, protože udržitelnost a odpovědné chování jsou ve finančním sektoru stále důležitější.

Abychom se s těmito výzvami vypořádali, rozhodli jsme se využít nové perspektivy a inovativní myšlení studentů Univerzity Johannese Keplera. Byli jsme přesvědčeni, že tato spolupráce nejen posune naši společnost kupředu, ale také poskytne mladým talentům cenné poznatky z praxe finančního světa.

Studenti usilovně pracovali na nalezení nástroje pro zasílání zpráv, který by nám umožnil účinně splnit požadavky SFDR na udržitelnost. Tento nástroj je navržen tak, aby Partner Bank umožnil shromažďovat, analyzovat a využívat relevantní a včasné informace k získání hodnocení ESG od společností. Zároveň je navržen tak, aby našim poradcům umožnil vytvářet pro naše klienty doporučení na míru, která odpovídají jejich individuálním preferencím v oblasti udržitelnosti.

Tato spolupráce byla pro nás výhodná na mnoha úrovních. Nejenže jsme získali inovativní řešení pro naše potřeby v oblasti udržitelnosti, ale také jsme mohli přispět k akademickému vzdělávání studentů tím, že jsme jim předložili skutečnou výzvu ze světa podnikání. Praktický přístup studentů a jejich schopnost kreativně řešit složité problémy na nás udělaly dojem a inspirovaly nás.

Rádi bychom vyjádřili upřímné poděkování Univerzitě Johannese Keplera a obětavým studentům. Tento projekt ukázal, že výměna mezi akademickou a podnikatelskou sférou může vést k převratným výsledkům.

Jako společnost jsme z této zkušenosti získali cenné poznatky. Jsme přesvědčeni, že udržitelnost a inovace mohou jít ruku v ruce, a jsme odhodláni pokračovat v zavádění těchto hodnot do naší každodenní práce. Společně můžeme utvářet udržitelnější a odpovědnější budoucnost.

Univerzitou Johannese Keplera
Studenten der JKU

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Partner Bank získává ocenění Kununu jako Top společnost 2023

Auszeichnung Top Company

Partner Bank byla nedávno vyhlášena Top společností 2023 renomovaným portálem pro hodnocení zaměstnavatelů Kununu. Vyzdviženy byly silné firemní hodnoty, uznání vůči zaměstnancům a neustálá snaha nabízet pracovní prostředí, ve kterém se každý může rozvíjet.

Partner Bank se pyšní tím, že jako zaměstnavatel podporuje kulturu oceňování. Základem této kultury jsou firemní hodnoty, které jsou součástí DNA banky od jejího založení. Jejich základem jsou transparentnost, odpovědnost a důvěryhodnost. Tyto hodnoty prostupují všemi aspekty podnikání a pomáhají vytvářet prostředí, kde se zaměstnanci cítí bezpečně a ceněni.

Další důležitou hodnotou Partner Bank je týmová práce, protože spolupráce a společné úsilí jsou nezbytné pro udržitelný úspěch. Jedno africké přísloví říká: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s ostatními“. Otevřená komunikace, kreativní výměna nápadů a spolupráce napříč odděleními a hierarchiemi jsou proto aktivně podporovány již několik desetiletí. Takzvaná „poradní kultura“, k jejímuž osvojení jsou vybízeni všichni zaměstnanci, v praxi znamená, že si lidé společně sednou na schůzkách, aby si vyměnili různé pohledy na projednávanou problematiku a získali ucelenější pohled na problémy s cílem společně najít co nejefektivnější řešení. Tento přístup se zásadně liší od postupů, kdy se jednotlivci snaží vnutit své názory. Tato forma týmové práce nejen zvyšuje efektivitu, ale také vytváří pocit sounáležitosti a soudržnosti mezi zaměstnanci.

Partner Bank se rovněž zavázala k neustálému rozvoji svých zaměstnanců. Členové týmu jsou podporováni v rozvíjení nových dovedností, dalším vzdělávání a zdokonalování. Děje se tak prostřednictvím cílených školení, programů dalšího vzdělávání a podpory osobního rozvoje. Partner Bank si je vědoma, že odhodlaní a kompetentní zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu, a proto investuje do jejich profesního rozvoje.

Díky podpoře neziskové nadace TwoWings Foundation je část tohoto ocenění předávána také lidem v jižních zemích. Prostřednictvím podpory vzdělávacích projektů dostávají ženy, děti, ale i celé komunity možnost dále se vzdělávat a přispívat k pokroku svého regionu. V tomto smyslu přispívá Partner Bank k sociálnímu a hospodářskému pokroku v různých regionech světa. Zaměstnanci Partner Bank mají různé možnosti, jak získat smysluplné zkušenosti a přispět ke zlepšení situace ve světě.

Odkaz na hodnocení Kununu.

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Studenti JKU vyvíjejí nástroj pro správu kontaktů

Studenti JKU vyvíjejí nástroj pro správu kontaktů

Partner Bank úspěšně pokračuje v dlouholeté spolupráci s JKU Linz. Studenti Institutu pro hospodářskou informatiku – Informační inženýrství vyvinuli v rámci své závěrečné práce nový nástroj pro správu kontaktů. Úkolem bylo vytvořit jednotný systém pro evidenci zákaznických kontaktů a telefonních hovorů. Důraz byl kladen na použitelnost a bezpečnost dat. Po dokončení prototypu byl nástroj pro správu kontaktů vyhodnocen v testovací fázi a byly provedeny další úpravy. Nyní již nic nestojí v cestě ostrému používání. 

„Spolupráce se studenty JKU je pro nás velmi cenná,“ domnívá se Andreas Fellner, člen představenstva společnosti Partner Bank. „Nový nástroj pro správu kontaktů výrazně usnadní zadávání dat našim zákaznickým poradcům a zaměstnancům.“

Partner Bank bude i v budoucnu spoléhat na know-how a inovační sílu JKU Linz.

©Adobestock

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Finanční tipy pro ženy 2023

Finanční tipy pro ženy 2023

Inflace, zdražování a vyšší základní sazby znamenají, že životní náklady a výdaje rostou. Měsíční volně disponibilní rozpočet se snižuje. Zejména ženy jsou postiženy rozdíly v odměňování žen a mužů, vyšší průměrnou délkou života a s tím souvisejícím nižším státním důchodem, jakož i chudobou ve stáří. O to důležitější je promyslet si finanční plán, který zmírní mimořádné náklady a neplánované výdaje a zajistí Vás na stáří.

Elham Ettehadieh, členka představenstva Partner Bank, nabízí finanční tipy a nabádá ženy, aby se staraly o své finance.

1. Informovanost

Prvním důležitým krokem je uvědomit si, že vytváření rezerv do budoucna a zajištění vlastní finanční budoucnosti je základním předpokladem finanční nezávislosti nebo udržení nezávislosti. Pohledem na vlastní finance lze vytvořit vhodný plán.

2. Znalosti a vzdělání

Investice do vlastního vzdělání a profesní budoucnosti je dalším krokem k tomu, aby člověk mohl jednat a rozhodovat se samostatně a nezávisle. Díky dobrému vzdělání se ženy mohou vrátit do práce i po výchově dětí.

3. Vytvářet rezervy

Pro případ nepředvídatelných výdajů se doporučuje vytvořit hotovostní rezervu ve výši dvou až tří měsíčních platů. Tu lze čerpat kdykoli a pomáhá řešit neplánované náklady bezpečnějším a klidnějším způsobem.

4. Rozšířit finanční vzdělávání

Rozšiřování finančních znalostí je nezbytné pro pochopení možností akumulace majetku a co nejlepší realizaci finančních plánů. Základní pochopení toho, jak může budování bohatství fungovat, by mělo ženám umožnit investovat. Za tímto účelem je užitečné další vzdělávání nebo využití dobrých rad. Individuální možnosti a vhodné koncepty lze probrat a vypracovat v rozhovoru s kompetentními investičními poradci.

5. Přemýšlení o plánování důchodu

S cílem udržet si ve stáří určitou životní úroveň je zajištění na stáří pomocí investic do cenných papírů stále atraktivnější. Investováním do kvalitních akcií světových značek a do perspektivních, robustních odvětví lze vytvořit cíleně orientované penzijní strategie. Pro dosažení výnosů je důležité pravidelně a dlouhodobě investovat do diverzifikovaného akciového portfolia.

6. Strategie reálných aktiv

Pojistkou proti inflaci a zároveň pojistkou proti ztrátě kupní síly může být investice do stabilních hmotných aktiv, jako jsou nemovitosti. Z dlouhodobého hlediska mohou nemovitosti kompenzovat inflaci a při prodeji zvyšovat svou hodnotu. Osvědčeným a krizově odolným prostředkem k uchování hodnoty je zlato a další drahé kovy. Fyzické zlato přežije období inflace a je rozumným doplňkem jako prvek zajištění.

©Adobestock

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

"Pták může létat jen tehdy, pokud má obě křídla stejně silná."

TwoWings Partner Bank
Silný tým: Mag. Elham Ettehadieh, Jasmin Ettehadieh, MSc, Dr. Sarvenas Enayati

Partner Bank a TwoWings – dvě společnosti, jedno společné jádro: vůle přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti. V rozhovoru pro SHEconomy poskytlo toto ženské vedoucí trio cenné informace o historii, poslání a budoucnosti svých dvou rodinných firem.

Partner Bank a společnost TwoWings úzce spolupracují. Co si pod tím můžeme představit?

Jasmin Ettehadieh: Několik let po založení Partner Bank byla založena také nadace TwoWings. Pokud chcete, můžete tyto dvě organizace vnímat jako sestry, stejně jako nás. Základní myšlenkou obou organizací je přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti.

Sarvenas Enayati: Vždy mě dojímá zejména to, že název TwoWings je odvozen od skutečnosti, že i pták může létat pouze tehdy, když má obě křídla stejně vyvinutá. V takovém případě křídla znamenají muže a ženy nebo materiální a společenský pokrok. Jsme přesvědčeni, že pokrok ve společnosti je možný pouze tehdy, když oba aspekty jdou ruku v ruce a že z pokroku by pak měli mít prospěch všichni. Jsme přesvědčeni, že vzdělání je základním nástrojem pro trvalé uvolnění lidského potenciálu.

Co nám můžete říct o svých současných projektech?

Jasmin Ettehadieh: V Kolumbii máme dlouhodobého partnera, který má skvělé vzdělávací projekty pro mladé lidi, a to i ve venkovských oblastech Kolumbie, protože tamní potravinová bezpečnost byla pandemií obzvláště oslabena. V této souvislosti vznikly projekty, jejichž cílem je pomoci lidem vypěstovat si vlastní potraviny, aby je pak mohli prodávat na trhu a zajistit si tak potravinovou bezpečnost. V letech 2020 a 2021 by se tohoto projektu mohlo zúčastnit 2 000 osob. Nejde jen o pěstování potravin, ale také o soudržnost komunity a sdílení znalostí.

Již jste zmínily, Partner Bank byla založena v roce 1992, tedy před 30 lety. Co všechno se událo od začátku a kam se budete v budoucnu ubírat?

Elham Ettehadieh: Partner Bank byla založena v roce 1992 s cílem přispět k hospodářskému rozvoji společnosti. V té době bylo rozhodnuto, že způsob, jak podpořit prosperitu širokých mas, je poskytnout lidem přístup k rozumnému finančnímu poradenství, ale také ke kvalitním investičním příležitostem. A tehdy jsme si začali klást otázky: Jak investovat? Co udělá člověk, který má například milion na investování? Jaké má možnosti? A z toho vyplývá, proč by tyto příležitosti nemohl mít každý? Tento přístup se v průběhu desetiletí opakovaně rozvíjel.

Klasická forma spoření a zajištění do budoucna přitom často již nepřináší to, co by člověk očekával. Jaké jsou podle Vás v současné době zajímavé příležitosti, které u Vás klienti mají?

Elham Ettehadieh: Velmi oblíbený a smysluplný je spořicí plán ve zlatě. Fyzické zlato je již tisíce let ochranou proti inflaci, zejména v dlouhodobém horizontu. Zlato si můžete koupit už za 50 eur měsíčně a banka Vám ho následně uschová. Totéž platí pro investice do podniků. Naše zkušenosti z posledních desetiletí ukazují, jak důležité je investovat přímo do společností. Máme portfolia 20 až 30 společností, do kterých lze investovat prostřednictvím spořicího plánu nebo individuálních příspěvků. Takto se pomalu budují firemní podíly. Důležité je, abyste si je pěkně rozdělili a rozložili tak i riziko.

Dlouhou dobu byl muž považován za hlavu rodiny. Přinesl peníze a udělal zásoby. Ženám byl naopak přístup k zaopatření ztížen nebo dokonce odepřen. To se naštěstí mění. Proč je to pro ženy často ještě obtížnější než pro mnohé muže?

Elham Ettehadieh: Na našich seminářích pro ženy si člověk z rozhovorů a diskusí rychle všiml, že ženy jsou chytré a přemýšlivé. Ženy mají stále v kostech předsudky, které jim vštípila společnost, a to je nutí myslet si o sobě, že jsou méně schopné činit finanční rozhodnutí, což není pravda. Je důležité vytvořit si prostor a uvědomit si, že tyto dovednosti máte. Navíc je samozřejmě skutečností, že ženy čelí z hlediska struktury zvláštním výzvám. Mnoho z nich například pracuje na částečný úvazek, protože jsou stále zodpovědné především za děti. To má vliv na jejich příjem, ale také na dobu a výši jejich důchodu. Proto je pro nás ve Výkonné radě banky velkým tématem, jak vytvořit struktury a prostor, které ženám a jejich schopnostem umožní tyto různé oblasti života sladit.

Pokud je mezi ženami soudržnost, pak můžete navzájem dosáhnout opravdu hodně.

Všechny tři jste ve vedoucích pozicích. To je něco, co se v regionu DACH nevidí příliš často, zejména v oblasti financí nebo technologií. Jak dostat více žen do vedoucích pozic? Co je ještě třeba změnit v sociální a politické oblasti?

Elham Ettehadieh: Potřebujete vzory. Například naše matka, vystudovaná architektka, která pak pracovala také v rozvojové oblasti a jezdila do Indie jako konzultantka a radila tamním rozvojovým projektům nebo zastávala pozice v nevládním sektoru OSN. To nás jako sestry velmi ovlivnilo a inspirovalo, protože jsme viděly, jak se stará nejen o rodinu, ale i jak přispívá společnosti. Je důležité, aby existovaly vzory, které ukazují, jak a co je možné.

Sarvenas Enayati: Mám velké štěstí, že kromě skvělých sester mám také síť opravdu skvělých přátel a pravidelně se stýkáme. A když jste zakotveni v takovém prostředí, kde společně pracujete, máte radost jeden z druhého, vidíte příležitosti jeden pro druhého a také si říkáte: „Odvažte se tam uplatnit!

@Partner Bank, Sabine Starmayr

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Investování v době vysoké inflace

Investování v době vysoké inflace

V říjnu se míra inflace v Rakousku zvýšila na 11 % (Statistický úřad Rakouska). Ačkoli se trend růstu těchto cenových faktorů vyrovnává, vlna inflace nyní zasahuje další odvětví, jako jsou oděvy, sektor služeb a potraviny. V následujícím rozhovoru se dočtete o příležitostech a možnostech, které pro investory vidí expert na cenné papíry Partner Bank Rudolf Glaser a výkonná ředitelka Elham Ettehadieh.

Zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami vede k růstu výnosů dluhopisů. Nastal čas pro návrat dluhopisů?

Glaser: Vždy záleží na tom, jaké jsou cíle investorů. Podle mého názoru by ti, kteří dávají přednost pravidelnému příjmu, měli investovat do kvalitních akcií se spolehlivou a rostoucí výplatou dividend. Prakticky bezrizikový dluhopis, např. desetiletý německý spolkový dluhopis (DBR 1,7 08/15/2032 REGS Corp), má v současnosti výnos 2 %. Podle mého názoru tak zbývá pouze spekulativnější možnost, že úrokové sazby opět klesnou, a tím i cena dluhopisu. Dolarové dluhopisy mají vyšší výnosy, ale to s sebou nese měnové riziko. V současné době považuji dluhopisy za užitečnou náhradu hotovosti pro účely likvidity – ve výši 10 % až 20 % investovaného kapitálu. Pokud se na akciovém trhu objeví příležitosti, rychle získáte likviditu k investování.

Státní dluhopisy, podnikové dluhopisy? Jaké jsou argumenty pro jedno a pro druhé?

Glaser: Pokud se investoři rozhodnou pro podnikové dluhopisy, doporučil bych ty s investičním stupněm. Pokud je výnos těchto dluhopisů vyšší než výnos státních dluhopisů, je to argument pro podnikové dluhopisy. Pokud však dluhopisy držíte kvůli likviditě, zvolil bych bezrizikové státní dluhopisy.

Ettehadieh: Ještě si pamatuji doby, kdy se předpokládalo, že státní dluhopisy jsou v zásadě méně rizikové než podnikové. Nyní se na to díváme mnohem diferencovaněji: bez ohledu na to, zda se jedná o vládu nebo podnik, jde o solventnost a o to, zda emitent také dodržuje pravidla. Komu lze v této souvislosti více věřit: např. solventnosti a spolehlivosti plateb ze strany společnosti, jako je Apple nebo McDonalds, nebo tomu, co jsme zažili v posledních letech, např. u státních dluhopisů Argentiny, Řecka nebo kolísání ceny tureckých státních dluhopisů?

Existuje cena, nad kterou je třeba být opatrný?

Glaser: Při investování byste měli být vždy opatrní. V každém případě začíná spekulativní fáze při cenách nad 100.

Ettehadieh: V zásadě platí, že čím vyšší je úroková sazba nebo výnos, tím vyšší je riziko selhání. Pokud za německý státní dluhopis na 10 let dostanete de facto bezriziková 2 % a například nemovitostní dluhopis je k dispozici za 6 % nebo 8 %, znamená to, že riziko selhání není ve srovnání s ním vyšší o 10 % nebo 20 %, ale o 3 nebo 4 % (300 nebo 400 %). Proto je třeba vždy zvážit, zda poměr rizika a výnosu investice do dividendové akcie špičkové společnosti není výrazně lepší.

Riziko selhání u dluhopisů: Jak často se kromě argentinských státních dluhopisů ceny zcela zhroutí? Nesnaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Častěji v podnikovém než ve státním sektoru. V sektoru nevyžádané pošty je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pokud je finanční situace napjatá, může bankrot vyvolat nepředvídaná událost, jako tomu bylo v případě kovidové pandemie během výluk. V případě státních dluhopisů bych doporučoval sledovat politickou nebo geopolitickou složku, a proto dávat přednost cenným papírům z EU, USA nebo nanejvýš z jiných spojeneckých států, jako je Kanada.

Ettehadieh: Nesplácení dluhopisů je mnohem častější, než se předpokládá. Je to o to horší, že lidé často investují do dluhopisů, protože chtějí méně riskovat a domnívají se, že díky pevné úrokové sazbě a době splatnosti je tato varianta také bezpečná. V posledních letech byly v selhání především dluhopisy developerů. Pokud tedy chcete dosáhnout dobrého výnosu, domníváme se, že dlouhodobá účast ve špičkových společnostech je mnohem bezpečnější než nákup dluhopisů relativně malých společností s nadprůměrnými úrokovými sazbami.

Snaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Ano, jistě. Pokud se však společnost potácí, restrukturalizace dluhu se stává obtížnější. Roztáčí se sestupná spirála.

Ettehadieh: Existují ale také společnosti jako Apple, které jednoduše vydávají dluhopisy, aby se levně refinancovaly, a nepotřebují to. Skutečnost, že společnost vydává dluhopisy, tedy v zásadě není známkou toho, že je něco špatně. Touto strategií se společnost také stává méně závislou na bankách poskytujících úvěry. Stejně jako se bohatí lidé s vysokou likviditou někdy rozhodnou investovat do nemovitostí na úvěr, protože úvěr je tak levný.

Přejděme k akciím: Letošní rok není dobrý. Je správný čas na (opětovný) vstup na trh, nebo by opatrní investoři měli počkat na konec ukrajinsko-ruské války?

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Podle mého názoru je důležité investovat do špičkových společností, které mají sílu takové krize překonat a vyjít z nich jako vítězové.

V době války nejsou jen poražení. Existují ETF, které sledují obranné společnosti, a ceny akcií společnosti Lockheed Martin v současném prostředí silně rostou.

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Z mého pohledu je důležité skutečně investovat do špičkových společností, které mají sílu překonat i takové krize a vyjít z nich jako vítězové. V době války nejsou jen poražení. Existují ETF sledující obranné společnosti a ceny akcií Lockheed Martin, které v současném prostředí silně rostou.

Glaser: Kromě vítězů v oblasti obrany a energetiky se letos dařilo také defenzivním akciím a kvalitním akciím v oblasti spotřebního zboží, léčiv nebo veřejných služeb. Příklady: McDonalds, Unilever, Novo Nordisk atd. 

Klíčové slovo udržitelnost – také důležité téma pro investory. Mnozí nechtějí investovat do „špinavých“ technologií, ale do předpokládaných témat budoucnosti. Ale ani na tomto megatématu není vždy možné, aby investoři vydělali peníze. Kde je třeba hledat, kde vidíte příležitosti?

Glaser: Doporučuji věnovat pozornost nejen trendům. Myslím, že zdravá kombinace s akciemi kvalitních společností má smysl. K čemu je investorům investice do společnosti, která dosahuje vynikajících výsledků v oblasti udržitelnosti, ale špatně počítá a zkrachuje? Pokud se kvalitní společnost zabývá udržitelnými aktivitami a není nadhodnocená, je pro nás obzvláště zajímavá.

Co hovoří pro ETF, tj. investiční fondy, které sledují akciové indexy, a co pro „skutečné“ fondy?

Glaser: Náklady jasně hovoří pro ETF. U skutečných fondů se však musíte obzvlášť pečlivě dívat, abyste zjistili, kdo odvádí dobrou práci. Existují totiž statistiky, které říkají, že jen malé procento aktivně spravovaných fondů překonává trh v delším časovém období.

Ettehadieh: Existují zvláštní témata, kde je třeba jít do hloubky, například na některých jihoamerických a afrických trzích. V těchto případech má smysl vybrat si aktivní investiční fond od špičkových specialistů, kteří se zabývají výběrem akcií, tj. vybrat si to nejlepší. Naši klienti mají k dispozici kombinaci pasivních indexových ETF a správy aktiv u vybraných špičkových společností. Slabinou aktivně řízených fondů často není výběr společností, ale spekulativní část, kdy jsou akcie drženy relativně krátkou dobu a člověk se snaží častými nákupy a prodeji dosáhnout dodatečných výnosů. To často nefunguje, protože v průběhu čtvrtletí nebo roku bývá vývoj cen náhodný. A náhody nikdo neovlivní, bez ohledu na to, kolik technologií nebo speciálních znalostí má.

Na akciových trzích nejsou ropné společnosti zdaleka zastaralé. Nebo jak vysvětlíte 80procentní nárůst ceny akcií společnosti Exxon Mobile?

Glaser: Ropné společnosti patří k cyklickým sektorům, protože jsou závislé na ceně ropy. Proto nejsou takové pohyby nijak neobvyklé. U společnosti Exxon to bylo tak, že předtím byly obzvláště nízké. Korekce směrem nahoru tak byla jen otázkou času. Pokud jste dlouhodobý investor, doporučuji přidávat pouze cyklické sektory.

Blue chips (Dow Jones Industrial, Euro Stocks 50), nebo investovat do small caps, tj. společností druhé kategorie?

Glaser: Investujeme hlavně do prvního stupně, který má kritéria kvality.

Ettehadieh: Malé podniky jsou pro nás relevantní, pokud je lze dobře pokrýt indexovým ETF. V současné době je třeba vzít v úvahu, že při zvýšených cenách energií to mohou mít malé společnosti obzvlášť těžké, a proto je třeba na ně pohlížet navíc spekulativně.

Microsoft, Apple nebo mateřská společnost Facebooku Meta. Některé velké technologické společnosti letos hodně ztratily. Nastal čas nakupovat po krachu, jak píše německý investorský časopis?

Glaser: Vidíme to podobně. V kontextu strategické sektorové alokace je čas na nákup právě teď.

Na kapitálovém trhu se vyjednává o budoucnosti nebo se očekává, jaká bude. Pravděpodobně nás čeká fáze s rovnoměrným hospodářským růstem a současně s přiměřeně vysokou inflací. Co to znamená pro jednotlivé třídy aktiv?

Glaser: V tomto rámci bych opět viděl v čele kvalitní akcie. Ty se díky své síle udrží v turbulentních dobách a mohou mimo jiné snáze provádět zvyšování cen, získávat podíl na trhu atd.

Další otázka k inflaci: Komodity, jako je plyn a ropa, již v poslední době klesly. To také zmírní tlak na inflaci, částečně díky efektu srovnávací základny. Co to znamená pro úrokové sazby a kapitálové trhy? 

Glaser: Ve střednědobém horizontu se budou úrokové sazby vždy přibližovat inflaci. Pokud se inflace vrátí zpět do cílového pásma států, dojde také k opětovnému poklesu úrokových sazeb.

Ettehadieh: Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že posledních 15 let bylo z historického hlediska poměrně neobvyklých. Léta uměle nízkých úrokových sazeb byla bezprecedentní. Úrokové sazby kolem 3-5 % jsou ve skutečnosti normální a realistické. Každopádně léta nízkých úrokových sazeb jsou pro příštích několik let minulostí, což je pro ekonomiku rovněž zdravější a podporuje to stabilitu. Uměle udržované úrokové sazby blízko nuly vedou k přesunu kapitálu do rizikových, spekulativních aktiv, jako jsou junk bonds nebo kryptoměny. To může vést k předlužení a skončit špatně pro jednotlivce, ale i pro celé ekonomické segmenty. Působivě to ukázal bankrot banky Lehman v roce 2008.

Děkuji za rozhovor. 

©Adobestock

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

19 prosince 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Forbes Women’s Summit 2022

Forbes Women‘s Summit 2022

Již podesáté se na Forbes Women’s Summitu představily úspěšné ženy. Ženy, které razí nové cesty, aktivně utvářejí budoucnost a jsou tak vzorem pro dívky a ženy. Pod heslem „Superwoman“ časopis Forbes ukázal, že ženy mohou být úspěšné i v mužských oblastech. Změna začala. Obzvláště nás těší, že členky naší správní rady Dr.in Sarvenas Enayati a Mag.a Elham Ettehadieh poskytly rozhovor na letošním Forbes Women Summitu.

Zde najdete celý rozhovor (video) v angličtině:

© David Visnjic

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

8 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Rakousko v úsporném režimu – nutná změna perspektivy Kopieren

Rakousko v úsporném režimu - nutná změna perspektivy

Růst cen energií a vysoká inflace představují pro mnoho lidí finanční problémy.  

Banky zároveň zvou své klienty ke Světovému dni spoření a ke spoření. Je myšlenka spoření vzhledem k rostoucím nákladům stále v souladu s dobou? Co bychom měli poradit naší mládeži? A jak můžeme my sami zachovat nebo zvýšit své úspory?

Ztráta kupní síly v důsledku inflace

„Současná situace vyžaduje přehodnocení oblasti poskytování a chování spotřebitelů. Myšlenka úspor v rámci Světového dne úspor ztratila svůj význam a je třeba vytvořit nové perspektivy. Je výhodné, když mladí lidé vědí, co pro ně inflace konkrétně znamená, a přesto si zachovají motivaci spořit a uvědomí si tak nové možnosti dlouhodobého hromadění majetku,“ říká Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank.

Inflace od roku 2000 do roku 2022 činila 50,6 %. To znamená, že během 20 let klesla kupní síla na polovinu.

Finanční vzdělání jako základ pro hromadění majetku

Zejména v těžkých dobách je důležité vytvářet finanční zabezpečení a rezervy. Peníze nebo reálná aktiva, akcie, zlato, nemovitosti, dluhopisy či ETF – investor má mnoho možností. Pro finanční rozhodování je důležité finanční vzdělání a dobré poradenství.

„Vhodný spořicí plán je úspěšný pouze tehdy, pokud máte také odpovídající znalosti a znáte možnosti ve finančním sektoru. Partner Bank nabízí speciální semináře v oblasti finančního vzdělávání. Znalosti lze rozšiřovat, a tím připravit půdu pro vlastní zajištění budoucnosti. Na našich seminářích získáte know-how pro finanční pohodu v oblasti investic a rezerv. Klíčovými tématy jsou také význam hmotného majetku, zlato, udržitelnost a budoucnost. S patřičnými znalostmi jsou investoři jistější, když si kladou správné otázky a zvažují své individuální investiční možnosti,“ vysvětluje Elham Ettehadieh, členka představenstva Partner Bank.

Obrázek: Partner Bank
Zdroj: Statistický úřad Rakouska, září 2022

Picture of Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

7 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut