Investování v době vysoké inflace

Investování v době vysoké inflace

V říjnu se míra inflace v Rakousku zvýšila na 11 % (Statistický úřad Rakouska). Ačkoli se trend růstu těchto cenových faktorů vyrovnává, vlna inflace nyní zasahuje další odvětví, jako jsou oděvy, sektor služeb a potraviny. V následujícím rozhovoru se dočtete o příležitostech a možnostech, které pro investory vidí expert na cenné papíry Partner Bank Rudolf Glaser a výkonná ředitelka Elham Ettehadieh.

Zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami vede k růstu výnosů dluhopisů. Nastal čas pro návrat dluhopisů?

Glaser: Vždy záleží na tom, jaké jsou cíle investorů. Podle mého názoru by ti, kteří dávají přednost pravidelnému příjmu, měli investovat do kvalitních akcií se spolehlivou a rostoucí výplatou dividend. Prakticky bezrizikový dluhopis, např. desetiletý německý spolkový dluhopis (DBR 1,7 08/15/2032 REGS Corp), má v současnosti výnos 2 %. Podle mého názoru tak zbývá pouze spekulativnější možnost, že úrokové sazby opět klesnou, a tím i cena dluhopisu. Dolarové dluhopisy mají vyšší výnosy, ale to s sebou nese měnové riziko. V současné době považuji dluhopisy za užitečnou náhradu hotovosti pro účely likvidity – ve výši 10 % až 20 % investovaného kapitálu. Pokud se na akciovém trhu objeví příležitosti, rychle získáte likviditu k investování.

Státní dluhopisy, podnikové dluhopisy? Jaké jsou argumenty pro jedno a pro druhé?

Glaser: Pokud se investoři rozhodnou pro podnikové dluhopisy, doporučil bych ty s investičním stupněm. Pokud je výnos těchto dluhopisů vyšší než výnos státních dluhopisů, je to argument pro podnikové dluhopisy. Pokud však dluhopisy držíte kvůli likviditě, zvolil bych bezrizikové státní dluhopisy.

Ettehadieh: Ještě si pamatuji doby, kdy se předpokládalo, že státní dluhopisy jsou v zásadě méně rizikové než podnikové. Nyní se na to díváme mnohem diferencovaněji: bez ohledu na to, zda se jedná o vládu nebo podnik, jde o solventnost a o to, zda emitent také dodržuje pravidla. Komu lze v této souvislosti více věřit: např. solventnosti a spolehlivosti plateb ze strany společnosti, jako je Apple nebo McDonalds, nebo tomu, co jsme zažili v posledních letech, např. u státních dluhopisů Argentiny, Řecka nebo kolísání ceny tureckých státních dluhopisů?

Existuje cena, nad kterou je třeba být opatrný?

Glaser: Při investování byste měli být vždy opatrní. V každém případě začíná spekulativní fáze při cenách nad 100.

Ettehadieh: V zásadě platí, že čím vyšší je úroková sazba nebo výnos, tím vyšší je riziko selhání. Pokud za německý státní dluhopis na 10 let dostanete de facto bezriziková 2 % a například nemovitostní dluhopis je k dispozici za 6 % nebo 8 %, znamená to, že riziko selhání není ve srovnání s ním vyšší o 10 % nebo 20 %, ale o 3 nebo 4 % (300 nebo 400 %). Proto je třeba vždy zvážit, zda poměr rizika a výnosu investice do dividendové akcie špičkové společnosti není výrazně lepší.

Riziko selhání u dluhopisů: Jak často se kromě argentinských státních dluhopisů ceny zcela zhroutí? Nesnaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Častěji v podnikovém než ve státním sektoru. V sektoru nevyžádané pošty je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pokud je finanční situace napjatá, může bankrot vyvolat nepředvídaná událost, jako tomu bylo v případě kovidové pandemie během výluk. V případě státních dluhopisů bych doporučoval sledovat politickou nebo geopolitickou složku, a proto dávat přednost cenným papírům z EU, USA nebo nanejvýš z jiných spojeneckých států, jako je Kanada.

Ettehadieh: Nesplácení dluhopisů je mnohem častější, než se předpokládá. Je to o to horší, že lidé často investují do dluhopisů, protože chtějí méně riskovat a domnívají se, že díky pevné úrokové sazbě a době splatnosti je tato varianta také bezpečná. V posledních letech byly v selhání především dluhopisy developerů. Pokud tedy chcete dosáhnout dobrého výnosu, domníváme se, že dlouhodobá účast ve špičkových společnostech je mnohem bezpečnější než nákup dluhopisů relativně malých společností s nadprůměrnými úrokovými sazbami.

Snaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Ano, jistě. Pokud se však společnost potácí, restrukturalizace dluhu se stává obtížnější. Roztáčí se sestupná spirála.

Ettehadieh: Existují ale také společnosti jako Apple, které jednoduše vydávají dluhopisy, aby se levně refinancovaly, a nepotřebují to. Skutečnost, že společnost vydává dluhopisy, tedy v zásadě není známkou toho, že je něco špatně. Touto strategií se společnost také stává méně závislou na bankách poskytujících úvěry. Stejně jako se bohatí lidé s vysokou likviditou někdy rozhodnou investovat do nemovitostí na úvěr, protože úvěr je tak levný.

Přejděme k akciím: Letošní rok není dobrý. Je správný čas na (opětovný) vstup na trh, nebo by opatrní investoři měli počkat na konec ukrajinsko-ruské války?

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Podle mého názoru je důležité investovat do špičkových společností, které mají sílu takové krize překonat a vyjít z nich jako vítězové.

V době války nejsou jen poražení. Existují ETF, které sledují obranné společnosti, a ceny akcií společnosti Lockheed Martin v současném prostředí silně rostou.

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Z mého pohledu je důležité skutečně investovat do špičkových společností, které mají sílu překonat i takové krize a vyjít z nich jako vítězové. V době války nejsou jen poražení. Existují ETF sledující obranné společnosti a ceny akcií Lockheed Martin, které v současném prostředí silně rostou.

Glaser: Kromě vítězů v oblasti obrany a energetiky se letos dařilo také defenzivním akciím a kvalitním akciím v oblasti spotřebního zboží, léčiv nebo veřejných služeb. Příklady: McDonalds, Unilever, Novo Nordisk atd. 

Klíčové slovo udržitelnost – také důležité téma pro investory. Mnozí nechtějí investovat do „špinavých“ technologií, ale do předpokládaných témat budoucnosti. Ale ani na tomto megatématu není vždy možné, aby investoři vydělali peníze. Kde je třeba hledat, kde vidíte příležitosti?

Glaser: Doporučuji věnovat pozornost nejen trendům. Myslím, že zdravá kombinace s akciemi kvalitních společností má smysl. K čemu je investorům investice do společnosti, která dosahuje vynikajících výsledků v oblasti udržitelnosti, ale špatně počítá a zkrachuje? Pokud se kvalitní společnost zabývá udržitelnými aktivitami a není nadhodnocená, je pro nás obzvláště zajímavá.

Co hovoří pro ETF, tj. investiční fondy, které sledují akciové indexy, a co pro „skutečné“ fondy?

Glaser: Náklady jasně hovoří pro ETF. U skutečných fondů se však musíte obzvlášť pečlivě dívat, abyste zjistili, kdo odvádí dobrou práci. Existují totiž statistiky, které říkají, že jen malé procento aktivně spravovaných fondů překonává trh v delším časovém období.

Ettehadieh: Existují zvláštní témata, kde je třeba jít do hloubky, například na některých jihoamerických a afrických trzích. V těchto případech má smysl vybrat si aktivní investiční fond od špičkových specialistů, kteří se zabývají výběrem akcií, tj. vybrat si to nejlepší. Naši klienti mají k dispozici kombinaci pasivních indexových ETF a správy aktiv u vybraných špičkových společností. Slabinou aktivně řízených fondů často není výběr společností, ale spekulativní část, kdy jsou akcie drženy relativně krátkou dobu a člověk se snaží častými nákupy a prodeji dosáhnout dodatečných výnosů. To často nefunguje, protože v průběhu čtvrtletí nebo roku bývá vývoj cen náhodný. A náhody nikdo neovlivní, bez ohledu na to, kolik technologií nebo speciálních znalostí má.

Na akciových trzích nejsou ropné společnosti zdaleka zastaralé. Nebo jak vysvětlíte 80procentní nárůst ceny akcií společnosti Exxon Mobile?

Glaser: Ropné společnosti patří k cyklickým sektorům, protože jsou závislé na ceně ropy. Proto nejsou takové pohyby nijak neobvyklé. U společnosti Exxon to bylo tak, že předtím byly obzvláště nízké. Korekce směrem nahoru tak byla jen otázkou času. Pokud jste dlouhodobý investor, doporučuji přidávat pouze cyklické sektory.

Blue chips (Dow Jones Industrial, Euro Stocks 50), nebo investovat do small caps, tj. společností druhé kategorie?

Glaser: Investujeme hlavně do prvního stupně, který má kritéria kvality.

Ettehadieh: Malé podniky jsou pro nás relevantní, pokud je lze dobře pokrýt indexovým ETF. V současné době je třeba vzít v úvahu, že při zvýšených cenách energií to mohou mít malé společnosti obzvlášť těžké, a proto je třeba na ně pohlížet navíc spekulativně.

Microsoft, Apple nebo mateřská společnost Facebooku Meta. Některé velké technologické společnosti letos hodně ztratily. Nastal čas nakupovat po krachu, jak píše německý investorský časopis?

Glaser: Vidíme to podobně. V kontextu strategické sektorové alokace je čas na nákup právě teď.

Na kapitálovém trhu se vyjednává o budoucnosti nebo se očekává, jaká bude. Pravděpodobně nás čeká fáze s rovnoměrným hospodářským růstem a současně s přiměřeně vysokou inflací. Co to znamená pro jednotlivé třídy aktiv?

Glaser: V tomto rámci bych opět viděl v čele kvalitní akcie. Ty se díky své síle udrží v turbulentních dobách a mohou mimo jiné snáze provádět zvyšování cen, získávat podíl na trhu atd.

Další otázka k inflaci: Komodity, jako je plyn a ropa, již v poslední době klesly. To také zmírní tlak na inflaci, částečně díky efektu srovnávací základny. Co to znamená pro úrokové sazby a kapitálové trhy? 

Glaser: Ve střednědobém horizontu se budou úrokové sazby vždy přibližovat inflaci. Pokud se inflace vrátí zpět do cílového pásma států, dojde také k opětovnému poklesu úrokových sazeb.

Ettehadieh: Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že posledních 15 let bylo z historického hlediska poměrně neobvyklých. Léta uměle nízkých úrokových sazeb byla bezprecedentní. Úrokové sazby kolem 3-5 % jsou ve skutečnosti normální a realistické. Každopádně léta nízkých úrokových sazeb jsou pro příštích několik let minulostí, což je pro ekonomiku rovněž zdravější a podporuje to stabilitu. Uměle udržované úrokové sazby blízko nuly vedou k přesunu kapitálu do rizikových, spekulativních aktiv, jako jsou junk bonds nebo kryptoměny. To může vést k předlužení a skončit špatně pro jednotlivce, ale i pro celé ekonomické segmenty. Působivě to ukázal bankrot banky Lehman v roce 2008.

Děkuji za rozhovor. 

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

19 prosince 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Forbes Women’s Summit 2022

Forbes Women‘s Summit 2022

Již podesáté se na Forbes Women’s Summitu představily úspěšné ženy. Ženy, které razí nové cesty, aktivně utvářejí budoucnost a jsou tak vzorem pro dívky a ženy. Pod heslem „Superwoman“ časopis Forbes ukázal, že ženy mohou být úspěšné i v mužských oblastech. Změna začala. Obzvláště nás těší, že členky naší správní rady Dr.in Sarvenas Enayati a Mag.a Elham Ettehadieh poskytly rozhovor na letošním Forbes Women Summitu.

Zde najdete celý rozhovor (video) v angličtině:

© David Visnjic

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

8 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Rakousko v úsporném režimu – nutná změna perspektivy Kopieren

Rakousko v úsporném režimu - nutná změna perspektivy

Růst cen energií a vysoká inflace představují pro mnoho lidí finanční problémy.  

Banky zároveň zvou své klienty ke Světovému dni spoření a ke spoření. Je myšlenka spoření vzhledem k rostoucím nákladům stále v souladu s dobou? Co bychom měli poradit naší mládeži? A jak můžeme my sami zachovat nebo zvýšit své úspory?

Ztráta kupní síly v důsledku inflace

„Současná situace vyžaduje přehodnocení oblasti poskytování a chování spotřebitelů. Myšlenka úspor v rámci Světového dne úspor ztratila svůj význam a je třeba vytvořit nové perspektivy. Je výhodné, když mladí lidé vědí, co pro ně inflace konkrétně znamená, a přesto si zachovají motivaci spořit a uvědomí si tak nové možnosti dlouhodobého hromadění majetku,“ říká Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank.

Inflace od roku 2000 do roku 2022 činila 50,6 %. To znamená, že během 20 let klesla kupní síla na polovinu.

Finanční vzdělání jako základ pro hromadění majetku

Zejména v těžkých dobách je důležité vytvářet finanční zabezpečení a rezervy. Peníze nebo reálná aktiva, akcie, zlato, nemovitosti, dluhopisy či ETF – investor má mnoho možností. Pro finanční rozhodování je důležité finanční vzdělání a dobré poradenství.

„Vhodný spořicí plán je úspěšný pouze tehdy, pokud máte také odpovídající znalosti a znáte možnosti ve finančním sektoru. Partner Bank nabízí speciální semináře v oblasti finančního vzdělávání. Znalosti lze rozšiřovat, a tím připravit půdu pro vlastní zajištění budoucnosti. Na našich seminářích získáte know-how pro finanční pohodu v oblasti investic a rezerv. Klíčovými tématy jsou také význam hmotného majetku, zlato, udržitelnost a budoucnost. S patřičnými znalostmi jsou investoři jistější, když si kladou správné otázky a zvažují své individuální investiční možnosti,“ vysvětluje Elham Ettehadieh, členka představenstva Partner Bank.

Obrázek: Partner Bank
Zdroj: Statistický úřad Rakouska, září 2022

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

7 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Snížení daňové zátěže pomocí cenných papírů

použít příspěvek na zisk

Úlevy pro osoby samostatně výdělečně činné jsou aktuálním tématem a důležitým signálem pro podnikatele. Díky slevě na dani ze zisku lze snížit daňové zatížení až o 45.950 € na osobu a rok, pokud je část zisku investována do zvýhodněných aktiv ve smyslu zákona o dani z příjmu (EStG). Novela EStG stanoví zvýšení příspěvku na zisk z 13 % na 15 % od roku 2022. Podle odhadů rakouské vlády se daňové zatížení podniků sníží až o 150 milionů eur. Mnoho podnikatelů však tuto příležitost k akumulaci majetku se státní podporou stále nevyužívá.

Kolik činí příspěvek na zisk?

Částka se odvíjí od ročního zisku a je rozložena takto:

 • zisky do 30.000 €: 15 %
 • následujících 145.000 €: 13 %
 • následujících 175.000 €: 7 %
 • následujících 230.000 €: 4,5 %
 • k ziskům nad 580.000 € již není příspěvek na zisk poskytován
 • maximální příspěvek na zisk činí 45.950 €

Příklad:

Zisk společnosti činí 62.000 €. Na prvních 30.000 € lze uplatnit 15 % (= 4.500 €). Na tento základní příspěvek má společnost nárok automaticky. Na zbývajících 32.000 € se vztahuje příspěvek na zisk související s investicemi ve výši 4.160 € (13 % z 32.000 €).  Investice do cenných papírů může být provedena ve výši 4.160 €. Celkový příspěvek na zisk v tomto příkladu činí 8.660 €.

Které cenné papíry jsou vhodné?

Zákonodárce jasně stanoví, které cenné papíry mohou být použité. Podle § 14 EStG mohou být použity jistoty, které mohou být použity i ke krytí personálních rezerv. Důraz je zde kladen na obzvláště konzervativní investiční kritéria, jako jsou:

 • dluhopisy na bydlení
 • fondy peněžního trhu
 • smíšené dluhopisové fondy
 • smíšené fondy (konzervativní, převážně dluhopisy)
 • otevřené nemovitostní fondy (nemovitosti)
 • jednotlivé dluhopisy, které splňují pokyny pro posuzování podle § 14 EStG

Z tohoto nařízení jsou vyňaty osobní automobily a dodávky (s výjimkou autoškol a užitkových vozidel, která jsou používána alespoň z 80 % pro komerční přepravu osob), jakož i okamžitě odečitatelný majetek nízké hodnoty a použitý majetek.

Co se rozumí pod pojmem majetek příjemce?

Ti, kteří chtějí uplatnit nárok na příspěvek na zisk související s investicemi (od 30.000 €), musí investovat buď do:

 • fyzicky odepisovatelného, dlouhodobého majetek s dobou použitelnosti nejméně čtyři roky, nebo
 • do cenných papírů podle § 14 odst. 7 EStG

Dlouhodobý majetek musí být přiřaditelný k tuzemské stálé provozovně. Cenné papíry musí být vedeny v evidenci a musí být vyhrazeny společnosti po dobu nejméně čtyř let.

Doporučuje se odborné poradenství

Hledání vhodných cenných papírů, které splňují přísné požadavky zákonodárce a zároveň přinášejí výnosy, je náročné. Výběr bude o to jistější, poradíte-li se s profesionálním investičním poradcem. Tímto způsobem se lze vyhnout chybám a realizovat individuální investiční strategii. Využitím příspěvku na zisk mají společnosti možnost zajistit si průběžnou akumulaci majetku. V nestabilní době je vhodné využít každou příležitost k finanční ochraně.

Co je to příspěvek na zisk?

Podle § 10 zákona o daních z příjmů mají živnostníci, osoby samostatně výdělečně činné a zemědělci a lesníci (bez paušálního zdanění) nárok na roční slevu na dani ze zisku. V případě zisku do 30.000 € činí tato částka až 4.500 €. Tato částka je osvobozena od daně a na konci roku ji finanční úřad automaticky zohlední jako základní slevu na dani. U zisků vyšších než 30.000 € se vyžadují investice do zvýhodněných aktiv.

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

2 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Udržitelný život s městským zahradničením

Udržitelný život s městským zahradničením

Partner Bank spolupracuje se soukromou nadací TwoWings již více než 25 let. Od počátku této spolupráce banka nabízí udržitelné penzijní produkty s přímými investicemi. Investoři mají mimo jiné možnost podpořit činnost TwoWings svými dividendami. Tato soukromá nadace, založená v roce 1996, podporuje udržitelné vzdělávací projekty ve znevýhodněných oblastech světa. Cílem vzdělávacích programů, zejména pro dívky a ženy, je trvale zlepšit kvalitu života lidí s dostupnými prostředky.

Městské zahradničení podporuje sousedskou pospolitost.
Městské zahradničení podporuje sousedskou pospolitost.

Zahradničení ve městech v Kolumbii

Současný projekt TwoWings se zabývá zásobováním obyvatel města Cali potravinami. Cali se nachází v provincii Valle del Cauca, jihozápadně od Bogoty. Životní podmínky jsou zde stísněné a budovy částečně opuštěné. Nezaměstnanost, násilí a obchod s drogami jsou všudypřítomné. Místní zásobování potravinami v důsledku pandemie značně utrpělo. Spolu s dlouholetým partnerem FUNDAEC podporuje TwoWings místní workshopy o výrobě potravin pro vlastní spotřebu. Účastníci se naučí pěstovat ovoce a zeleninu na malém prostoru. Program městského zahradničení v současné době slouží 81 rodinám. Cílem je dosáhnout co největšího výnosu na co nejmenším prostoru, což se dosahuje pomocí vertikálně uspořádaných sadbovačů. Cílem je využít každý prostor: Střešní terasy a vstupy do domů se stávají zelenými oázami v hustě zastavěné oblasti. V nových minizahrádkách se daří rajčatům, fazolím, okurkám, cuketám a dalším plodinám. Tato iniciativa poskytuje zapojeným rodinám nejen cenné potraviny. Posiluje také sociální soudržnost. Na seminářích se navazují nové kontakty a účastníci jsou povzbuzováni, aby se o získané poznatky podělili se svým okolím. Tento sociální aspekt posiluje soudržnost komunity v zemi zmítané krizí. Projekt městského zahradničení umožňuje lidem, aby se sami aktivně zapojili a soběstačně se zásobovali kvalitními potravinami.

Domácí zelenina významně přispívá k zásobování potravinami
Domácí zelenina významně přispívá k zásobování potravinami

Moderní přenos znalostí

Na seminářích Urban Gardening se předávají znalosti a účastníkům se poskytují balíčky semen a sazenic. Jako ideální se ukázal počet 5 až 10 účastníků. Pro zvýšení dosahu budou kurzy nabízeny také digitálně. Tento projekt přináší nové výzvy, které je třeba v nadcházejících měsících zvládnout. Stabilní připojení k internetu nelze považovat za samozřejmost. Na druhou stranu mají lidé stále málo zkušeností s používáním online platforem. Zde opět přichází na řadu svépomoc. Účastníci osobních seminářů jsou vyzýváni, aby prezentovali online kurzy ve své komunitě a vysvětlovali lidem, jak se k nim dostat. 

Workshopy probíhají v malých skupinách
Workshopy probíhají v malých skupinách.

Průběžné hodnocení

Pravidelné monitorování zajišťuje účinnost projektu Urban Gardening. Vyhodnocuje, které zelenině se daří a která je v domácnostech nejvíce konzumována. Na základě toho se sestaví balíčky osiva pro následující sezónu. V současné době se testují zavlažovací systémy, které šetří vodu a fungují bez elektřiny. Výsledky jsou již nyní slibné. Vysoká míra negramotnosti se řeší poskytováním školicích videí. Přístup ke znalostem by měl být pro všechny nízkoprahový. Podpora sociálních dovedností vede k větší solidaritě v rámci komunity, což významně přispívá ke zlepšení sousedství v Cali. Výroba vlastních potravin významně přispívá k boji proti chudobě a hladu a vytváří povědomí o osobní odpovědnosti. V neposlední řadě se v rodinách účastníků zasévají semínka ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Více informací o práci TwoWings a o tom, jak ji můžete podpořit, najdete zde.

©TwoWings

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

22 srpna 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Kritéria ESG: Ekologické, sociální a etické

Kritéria ESG: Ekologické, sociální a etické

Trend ekologických a sociálních investic pokračuje. Investoři chtějí svým kapitálem přispět k udržitelné společnosti a ekonomice. Termín kritéria ESG se etabloval jako standard pro udržitelné investice. Zkratka „ESG“ se skládá z pojmů „environment“, „social“ a „governance“.

Co znamená ESG?

Environment (životní prostředí): V tomto ohledu hraje klíčovou roli pečlivé hospodaření se zdroji, snižování emisí a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Social (sociální oblast): Společnosti dbají na spravedlivé pracovní podmínky, dodržování lidských práv a přístup pracovníků k dalšímu vzdělávání. Do této kategorie patří také bezpečné pracovní podmínky, odmítání nucené a dětské práce a zdravotní péče.

Governance (správa a řízení): Nezávislé dozorčí orgány ve společnostech zajišťují vyloučení protisoutěžního chování nebo korupce.

Kótované společnosti mají od roku 2017 povinnost pravidelně zveřejňovat zprávy o udržitelnosti. Pomocí takzvaných ESG skóre lze v tomto kontextu snadněji hodnotit a porovnávat společnosti. Aby byla zajištěna transparentnost a věrohodnost množství těchto údajů, je právní rámec v celé EU průběžně upravován.

Co je nového od srpna 2022?

Od 2. srpna 2022 vstoupí v platnost novela směrnice MiFID II. Tato směrnice EU odkazuje na nařízení o taxonomii a zveřejňování. Co se změní v praxi? Poskytovatelé finančních služeb jsou povinni se v rámci poradenského procesu ptát klientů na jejich preference v oblasti udržitelnosti. Cílem je zlepšit obecné znalosti o produktech udržitelných cenných papírů. Kromě toho lze investice sladit se zájmy klienta.

Důsledná analýza ESG založená na důvěryhodných datech a bodových hodnotách podporuje naše klienty při rozhodování o udržitelných investicích. Investice založené na ESG na jedné straně podporují odpovědný přístup k životnímu prostředí a na straně druhé umožňují dosáhnout požadovaných investičních cílů. Společnost si uvědomuje, že osobní činnost na úrovni investic může přispět k celkovému obrazu.

Více než 25 let zkušeností s udržitelným poskytováním

Partner Bank nabízí diverzifikované akciové portfolio zaměřené na megatrend ekologie již od poloviny 90. let. Klienti mají z těchto dlouholetých zkušeností přímý prospěch. Investováním do akcií se přímo podílejí na příslušných společnostech. Na poradenských schůzkách jsme vždy přesně vyhodnotili, čeho si zákazníci cení, což je základem úspěšného a udržitelného investičního poradenství.

Foto: ©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

27 července 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Cílovou skupinou by se mělo stát více žen

Chudoba ve stáří postihuje mnohem častěji ženy než muže. Průměrný starobní důchod rakouských žen činí 1 064 eur měsíčně. Tato hodnota je zjevně pod současnou hranicí chudoby, která činí 1 259 eur měsíčně. U žen je rozdíl v důchodech přibližně 40 % ve srovnání s muži. Důchodkyně jsou dvakrát častěji závislé na finanční podpoře než muži stejného věku. Důležitým krokem jsou zásahy státu, jako je rozdělení důchodů. Tato možnost je však v Rakousku málo využívána, protože je třeba o ni požádat a lze ji uplatnit pouze po dobu 14 kalendářních let. Zatímco v Německu a Švýcarsku se rozdělení důchodu pro rodiče provádí automaticky s narozením prvního dítěte. Pro účinnou prevenci možné chudoby ve stáří jsou nutná různorodá vládní opatření, jejichž financování by pro státy představovalo velkou výzvu.  

Boj proti chudobě ve stáří

Ženy často spoléhají na tradiční formy investování, jako jsou vkladní knížky nebo stavební spoření. Ty nejsou v době nízkých úrokových sazeb příliš atraktivní. Podle zprávy OECD mají ženy obvykle menší finanční znalosti. Bezpečnostní hledisko hraje nezanedbatelnou roli při rozhodování o vytvoření rezerv. Zejména v době vysoké inflace však klasická vkladní knížka rok od roku prodělává. „Investici na kapitálovém trhu předchází odborné finanční poradenství. Nedostatek znalostí lze nahradit, a tím se otevírá cesta k samostatnému zajištění budoucnosti. Naším cílem je povzbudit ženy, aby udělaly krok k finanční nezávislosti,“ říká Elham Ettehadieh, generální ředitelka Partner Bank. Partner Bank se proto zaměřuje na finanční vzdělávání žen a nabízí semináře v oblasti zajištění na stáří. Ženy by se měly méně bát kapitálového trhu, aby mohly správně vyhodnotit příležitosti a rizika a profitovat z nich. Větší opatrnost investorek má však i své dobré stránky. Podle rakouského úřadu pro finanční trh se ženy stávají oběťmi investičních podvodů mnohem méně často než muži.

Finanční vzdělávání do škol

Aby se v budoucnu zlepšily výrazné rozdíly ve znalostech mezi muži a ženami, vyzývají banky i investiční poradci k začlenění finančních znalostí do školních osnov. „Považuji za opožděnou reformu, že se téma „peníze a rezervy“ učí již děti ve formě přiměřené jejich věku,“ říká Michael Hanak, ředitel Partner Bank Academy. V duchu celoživotního vzdělávání je třeba, aby existovaly různorodé zdroje informací, které budou lidi provázet mládím i dospělým životem. Finanční nezávislost je stejně důležitá pro muže i ženy a uvědomění si vlastních možností, pokud jde o zajištění a investice, a odpovídající jednání zbavuje člověka hrůzy z chudoby ve stáří.

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

11 července 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

30 let Partner Bank se zaměřuje na finanční vzdělávání žen

Partner Bank se zaměřuje na finanční vzdělávání žen.

Rok 1992 byl rokem zrodu Partner Bank v Linci, která začínala jako nezávislá privátní banka s několika zaměstnanci v Rakousku. Dnes působí banka v šesti zemích a sdružuje zaměstnance z různých kultur, a přispívá tím tak k sociálnímu a hospodářskému rozvoji.

2. června 2022 oslavila banka v nových prostorách Akademie Partner Bank – za účasti zaměstnanců, členů dozorčí rady a dalších zainteresovaných hostů – své 30. výročí.

V roce svého výročí se Partner Bank zaměřuje na předávání znalostí a společně s nadací TwoWings Foundation iniciuje semináře pro ženy, které rozšiřují jejich finanční vzdělání.

Lisa Sigl, místopředsedkyně Frau in der Wirtschaft Horní Rakousko, přivítala hosty a seznámila je s finančními problémy, které se týkají mnoha žen:

„Rozdíl v důchodech dopadá obzvláště tvrdě na ženy. Ženy mají v průměru o 40 % nižší důchod než muži. 49,6 %, tedy každá druhá žena v Rakousku, je zaměstnána na částečný úvazek. Rakousko se tak řadí na 4. místo v EU. Velmi vítám iniciativu bank Partner Bank a TwoWings. Je důležité, aby se o těchto skutečnostech vědělo a aby se pro ženy v ekonomice vytvořily vhodné rámcové podmínky.“

Hannes Dolzer, předseda Asociace poskytovatelů finančních služeb, představil zaostávající poptávku v oblasti finančních znalostí a ocenil tuto iniciativu:

„Pouze 30 % lidí v Rakousku má strukturované odborné znalosti v oblasti financí. Finanční vzdělávání není dostatečně podporováno ani ve školách. Partner Bank a TwoWings zde hrají průkopnickou roli. Je třeba podporovat zejména zranitelné skupiny, což jsou především ženy v nejlepším věku, které jsou silně postiženy nízkou výší důchodů. Jsem přesvědčen, že semináře budou pro všechny účastníky velkým přínosem.“

Finanční vzdělávací semináře pro ženy

V rámci tohoto výročí nabízí Partner Bank společně s nadací TwoWings workshopy pro ženy. Semináře se budou konat v září a říjnu v Linci a ve Vídni a poskytnou know-how pro finanční pohodu v oblasti investic a rezerv. Hlavními tématy budou také význam hmotného majetku, drahý kov zlato a udržitelnost a budoucnost.

30 let Partner Bank
Na zahajovací akci představili Andreas Fellner, MSc, a Dr. Sarvenas Enayati program finančního vzdělávání Partner Bank.

„Finanční vzdělávání je v těchto dobách obzvláště důležité. Společně se společností TwoWings bychom chtěli prostřednictvím našich workshopů podpořit zejména ženy, aby byly připraveny na odpovídající životní situace,“ říká Andreas Fellner, člrn představenstva společnosti Partner Bank.

Termíny:

Linec, Goethestraße 1a, Partner Bank Academy, přízemí
Čtvrtek, 15. září 2022, 9.00-13.00 hodin; pátek, 16. září 2022, 13.00-17.00 hodin.

Vídeň, WKO, Wiedner Hauptstraße 63
Čtvrtek, 20. října 2022, 9:00-13:00 hodin; pátek, 21. října 2022, 13:00-17:00 hodin.

Registrace pod

©Partner Bank

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

15 června 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Cordial Cup Tirol, líheň mladých fotbalových talentů

Cordial Cup Tirol, líheň mladých fotbalových talentů

24. ročník mezinárodního turnaje Cordial Cup Tirol, největšího fotbalového turnaje juniorů v Evropě, se uskuteční od 3. do 6. června v tyrolské nížině. 160 týmů ve věkových kategoriích U11, U13 a U15 si vyzkouší své dovednosti a poměří se s mezinárodními kluby. Pro mnoho mladých fotbalistů představuje tato událost postup do profesionální ligy. Na mládežnický turnaj se kvalifikovaly národní giganti jako LASK Juniors, FAC Wien a FC Red Bull Salzburg. Budou zde opět i známé německé kluby jako FC Bayern Mnichov, TSG Hoffenheim, 1. FC Norimberk, FC Augsburg a mnoho dalších. Svůj start potvrdily také Juventus Turín, FC St. Gallen, MTK Budapešť a FC Radomlje.

Cordial Cup Tirol, líheň mladých fotbalových talentů

Přípravy na turnaj jsou v plném proudu. Akce začíná slavnostním zahájením 3. června v Kirchbergu, kde všechny týmy slavnostně nastoupí na stadion. Finálové zápasy se odehrají v neděli, 5. června na stadionu sv. Jana. Cordial Cup Tirol je jedinečným zážitkem nejen pro děti a mládež, ale i jejich trenéry a rodiny. Partner Bank klade velký důraz na podporu sportovního nadšení u dětí a mládeže a aktivně se podílí na vyhledávání talentů. Kluby vykonávají cennou práci s mládeží, která je z velké části podporována dobrovolným nasazením. Je pro nás důležité tento závazek podporovat. Jak jsme již informovali, Partner Bank sponzoruje medailové stuhy pro letošní Cordial Cup Tirol. Na tomto turnaji totiž vyhrává každý. Jsme přesvědčeni, že investice do našich dětí je investicí do budoucnosti.

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu a budete u všeho (téměř) v přímém přenosu.

©Gortana

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

27 května 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Pravidlo 50-30-20

Pravidlo 50-30-20: Takto si mohu vybudovat bohatství a majetek!

Každý chce pravidelně spořit, aby zvýšil hodnotu vlastního majetku. V praxi je ovšem obtížné jednat tak, aby na konci měsíce ještě zbyly nějaké peníze. Pravidlo 50-30-20 se ukázalo jako velmi užitečné při spravování vlastních financí a při práci na budování majetku. Klíčem k úspěchu je vědomé hospodaření s dostupnými finančními zdroji. Nájem, auto, jídlo a pak ještě spořit? Je to vůbec možné? Vaše čistá mzda se podle pravidla 50-30-20 rozdělí do tří složek: Fixní náklady, volný čas a úspory. To znamená, že 50% jde na fixní náklady, 30% je k dispozici na volnočasové aktivity a zábavu a 20% čistého příjmu se odloží na spoření.

50%: Fixní náklady

Polovina vašeho čistého příjmu slouží k pokrytí fixních měsíčních nákladů. Co patří k fixním nákladům? Nájemné, elektřina, internet, mobil, potraviny, poplatky, pojištění a další fixní výdaje jsou zahrnuty do fixních nákladů.  Jak se zde dá ušetřit?

 • Porovnejte si tarify telefonu, elektřiny, internetu a pojištění na spotřebitelských portálech. Možná najdete levnější poskytovatele. U pojištění dodržujte výpovědní lhůty.
 • Příliš mnoho pojistek? Někdy je výhodnější pojistit více plnění u jedné pojišťovny. Jsou nutná všechna pojištění?
 • Projděte si situaci spojenou s byldením. Je nájem moc vysoký? Přichází v úvahu přestěhování do levnějšího regionu? Měl by se letos realizovat bazén plánovaný ve vlastním domě?
 • Které fixní náklady jsou pro život nezbytné? Existují nějaké kategorie, které lze snadno vynechat?

30%: Volný čas

30% čistého příjmu je vyhrazeno pro vlastní potřeby a přání. Z tohoto rozpočtu jsou financovány koníčky, kultura, návštěvy restaurací a nákupy. Doporučujeme si pro tuto kategorii založit knihu na domácí účetnictví. Budete mít přehled o všech výdajích a snáze najdete příležitosti, jak ušetřit. Opravdu je nutné kupovat si každý den po cestě do práce kávu „Coffee to go“? Nebo můžete investovat do trendy termohrnku a vzít si svou oblíbenou kávu z domova s sebou. Další možnosti: Společné sledování filmů večer s přáteli místo chození do kina, vaření doma místo jídla v restauraci a tak dále. Každý, kdo si vede účetnictví o svých výdajích, může rychle zjistit, kterým nákladům se lze vyhnout a kde lze ušetřit.

20%: Spoření

Pětina čistého příjmu se uspoří nebo použije na splácení případných dluhů. Tato rezerva není důležitá pouze pro tvorbu aktiv. Nezbytná je rezerva, tzv. finanční „polštář pro jistotu“, na neočekávané výdaje. Kdykoliv se může stát, že se porouchá pračka nebo bude nutné opravit auto. S dostatečnými rezervami hladce zvládnete krátkodobé krize, aniž byste se dostali do dluhové pasti. V lepším případě slouží 20% čisté mzdy k vybudování kapitálu, bez ohledu na to, zda se spoří na soukromé důchodové zabezpečení nebo na budoucí pořízení nemovitosti. Pro průběžné spoření se doporučuje automaticky převádět spořenou částku na spořicí účet. Ten lze použít k zajištění spořicích plánů také pro fyzické zlato a diverzifikovaná portfolia akcií.

Pravidlo 50-30-20: Příklad

S měsíčním čistým příjmem ve výši 2 500 EUR je rozpočet následující:

 • 1250 EUR na fixní náklady,
 • 750 EUR na volný čas,
 • 500 EUR na úspory (odpovídá 6000 EUR za rok)

V případě náhlého platebního závazku ve výši 2 000 EUR zůstane na spořicím účtu na konci roku stále ještě 4 000 EUR. Celých 9 000 EUR je k dispozici na všechny ty věci, které vám přinášejí spoustu radosti. Spoření a radost ze života se tedy vzájemně nevylučují. Spoření spíše znamená, že si můžete mnohem více užívat života, protože vždy můžete stavět na železné rezervě.

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

24 března 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut