Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Partner Bank úspešne pokračuje v dlhoročnej spolupráci s JKU Linz. Študenti Inštitútu hospodárskej informatiky – Informačného inžinierstva vyvinuli v rámci svojej záverečnej práce nový nástroj na správu kontaktov. Úlohou bolo vytvoriť jednotný systém na evidenciu kontaktov a telefonických hovorov so zákazníkmi. Dôraz sa kládol na použiteľnosť a bezpečnosť údajov. Po dokončení prototypu bol nástroj na správu kontaktov vyhodnotený v testovacej fáze a boli vykonané ďalšie úpravy. Teraz už nič nestojí v ceste ostrému používaniu. 

„Spolupráca so študentmi JKU má pre nás veľký význam,“ zastáva názor Andreas Fellner, člen predstavenstva spoločnosti Partner Bank. „Nový nástroj na správu kontaktov výrazne uľahčí zadávanie údajov našim zákazníckym poradcom a zamestnancom.“

Partner Bank sa bude aj v budúcnosti spoliehať na know-how a inovačnú silu JKU Linz.

©Partner Bank

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Finančné tipy pre ženy 2023

Finančné tipy pre ženy 2023

Inflácia, inflácia a vyššie základné sadzby znamenajú, že životné náklady a výdavky rastú. Mesačný voľne disponibilný rozpočet sa zmenšuje. Najmä ženy sú postihnuté rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien, vyššou priemernou dĺžkou života a s tým súvisiacim nižším štátnym dôchodkom, ako aj chudobou v starobe. O to dôležitejšie je premyslieť si finančný plán na zmiernenie dodatočných nákladov a neplánovaných výdavkov a na zabezpečenie na starobu.

Elham Ettehadieh, členka predstavenstva Partner Bank, ponúka finančné tipy a povzbudzuje ženy, aby prevzali zodpovednosť za svoje financie.

1. Informovanosť

Prvým dôležitým krokom je uvedomiť si, že tvorba rezerv do budúcnosti a zabezpečenie vlastnej finančnej budúcnosti sú základom finančnej nezávislosti alebo zachovania nezávislosti. Po preskúmaní vlastných financií je možné vypracovať vhodný plán.

2. Znalosti a vzdelávanie

Investovanie do vlastného vzdelania a profesionálnej budúcnosti je ďalším krokom k tomu, aby človek mohol konať a rozhodovať sa samostatne a nezávisle. S dobrým vzdelaním sa ženy môžu vrátiť do práce aj po výchove detí.

3. Vytvárať rezervy

Na nepredvídané výdavky sa odporúča vytvoriť hotovostnú rezervu vo výške dvoch až troch mesačných platov. Tú možno kedykoľvek využiť a pomáha bezpečnejšie a pokojnejšie riešiť neplánované náklady.

4. Rozšíriť finančné vzdelávanie

Rozširovanie finančných znalostí je nevyhnutné na pochopenie možností akumulácie majetku a na čo najlepšiu realizáciu finančných plánov. Základné pochopenie toho, ako môže budovanie bohatstva fungovať, by malo ženám pri investovaní posilniť postavenie. V tomto prípade je užitočné sa ďalej vzdelávať alebo vyhľadať dobrú radu. Individuálne možnosti a vhodné koncepcie je možné prediskutovať a vypracovať v rozhovore s kompetentnými investičnými poradcami.

5. Premýšľanie o plánovaní odchodu do dôchodku

S cieľom zachovať si určitú životnú úroveň v starobe sa zabezpečenie na starobu prostredníctvom investícií do cenných papierov stáva čoraz atraktívnejším. Investovaním do kvalitných akcií svetových značiek, ako aj silných priemyselných odvetví orientovaných na budúcnosť možno vytvoriť cielene orientované dôchodkové stratégie. Na dosiahnutie výnosov je dôležité pravidelne investovať do diverzifikovaného akciového portfólia v dlhodobom horizonte.

6. Stratégia reálnych aktív

Preventívnym opatrením proti inflácii, ako aj poistkou proti strate kúpnej sily môže byť investícia do stabilných hmotných aktív, ako sú nehnuteľnosti. Z dlhodobého hľadiska môžu nehnuteľnosti kompenzovať infláciu a pri predaji zvyšovať svoju hodnotu. Osvedčeným a kríze odolným prostriedkom na uchovanie hodnoty je zlato a iné drahé kovy. Fyzické zlato prežije obdobia inflácie a je rozumným doplnkom ako prvok zabezpečenia.

©Adobestock

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Rozhovor s Partner Bank a TwoWings

TwoWings Partner Bank
Mag. Elham Ettehadieh, Jasmin Ettehadieh, MSc, Dr. Savenas Enayati

„Vták môže lietať, len ak má obe krídla rovnako silné.“

Partner Bank a TwoWings – dve spoločnosti , jedno spoločné jadro: vôľa prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V rozhovore pre WEconomy poskytlo toto ženské vedúce trio cenné informácie o histórii, poslaní a budúcnosti svojich dvoch rodinných podnikov.

Partner Bank a spoločnosť TwoWings úzko spolupracujú. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Jasmin Ettehadieh: Niekoľko rokov po založení Partner Bank bola založená aj nadácia TwoWings. Ak chcete, môžete tieto dve organizácie považovať za sestry, rovnako ako nás. Základnou myšlienkou oboch organizácií je prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti.

Sarvenas Enayati: Vždy ma dojme najmä to, že názov TwoWings je odvodený od skutočnosti, že aj vták môže lietať len vtedy, ak má obe krídla rovnako vyvinuté. V takom prípade krídla znamenajú mužov a ženy alebo materiálny a sociálny pokrok. Sme presvedčení, že pokrok v spoločnosti je možný len vtedy, ak oba aspekty idú ruka v ruke a že z pokroku by mali mať prospech všetci. Sme presvedčení, že vzdelávanie je základným nástrojom na udržateľné uvoľnenie potenciálu človeka.

Čo nám môžete povedať o svojich súčasných projektoch?

Jasmin Ettehadieh: V Kolumbii máme dlhodobého partnera s úžasnými projektmi odbornej prípravy pre mladých ľudí, a to aj vo vidieckych oblastiach Kolumbie, pretože pandémia tam mimoriadne oslabila potravinovú bezpečnosť. V tejto súvislosti vznikli projekty, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom vypestovať si vlastné potraviny, aby ich potom mohli predávať a uvádzať na trh, a tak si zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. V rokoch 2020 a 2021 by sa do tohto projektu mohlo zapojiť 2 000 ľudí. Nejde len o pestovanie potravín, ale aj o súdržnosť komunity a výmenu poznatkov.

Už ste spomenuli, že Partner Bank bola založená v roku 1992, teda pred 30 rokmi. Čo sa stalo od začiatku a kam sa bude uberať v budúcnosti?

Elham Ettehadieh: Partner Bank bola založená v roku 1992 s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V tom čase sa rozhodlo, že spôsob, ako podporiť prosperitu širokých más, spočíva v tom, že sa ľuďom umožní prístup k rozumnému finančnému poradenstvu, ale aj k vysokokvalitným investičným príležitostiam. A vtedy sme si začali klásť otázky: Ako by sa malo investovať? Čo urobí človek, ktorý má napríklad milión na investovanie? Aké má možnosti? A z toho vyplýva, prečo by tieto príležitosti nemohol mať každý? Tento prístup sa v priebehu desaťročí opakovane rozvíjal.

Klasická forma sporenia a zabezpečovania sa do budúcnosti už často neprináša to, čo by sme očakávali. Aké sú podľa Vás zaujímavé príležitosti, ktoré majú klienti v súčasnosti u Vás?

 Elham Ettehadieh: Veľmi obľúbený a zmysluplný je sporiaci plán v zlate. Fyzické zlato je ochranou proti inflácii už tisíce rokov, najmä z dlhodobého hľadiska. Zlato si môžete kúpiť už za 50 eur mesačne a banka Vám ho potom uschová. To isté platí aj pre investície do spoločností. Naše skúsenosti z posledných desaťročí ukazujú, aké dôležité je investovať priamo do spoločností. Máme portfóliá 20 až 30 spoločností, do ktorých možno investovať buď prostredníctvom sporiaceho plánu, alebo individuálnych príspevkov. Takto sa pomaly budujú podnikové podiely. Dôležité je, aby ste si to pekne rozdelili, aby ste si rozložili aj riziko.

Muž bol dlho považovaný za hlavu rodiny. Priniesol peniaze a urobil zásoby. Na druhej strane ženám bol prístup k zásobovaniu sťažený alebo dokonca odopretý. Našťastie sa to mení. Prečo je to pre ženy často ešte ťažšie ako pre mnohých mužov?

Elham Ettehadieh: Na našich workshopoch pre ženy si človek rýchlo všimol, že ženy sú rozvážne a reflexívne. Ženy majú ešte stále v kostiach predsudky, ktoré im dala spoločnosť, a to spôsobuje, že sa považujú za menej schopné robiť finančné rozhodnutia, čo nie je pravda. Je dôležité vytvoriť priestor a uvedomiť si, že tieto schopnosti máte. Okrem toho je skutočnosť samozrejme taká, že ženy zo štrukturálneho hľadiska čelia osobitným výzvam. Mnohé z nich napríklad pracujú na čiastočný úväzok, pretože sú stále zodpovedné najmä za deti. To má vplyv na ich príjem, ale aj na roky a výšku ich dôchodku. Preto je pre nás vo Výkonnej rade banky veľkou otázkou, ako môžeme vytvoriť štruktúry a priestor, ktoré umožnia ženám a ich schopnostiam zosúladiť tieto rôzne oblasti života.

Všetky tri ste vo vedúcich pozíciách. To je niečo, čo sa v regióne DACH nevidí často, najmä v oblasti financií alebo technológií. Ako dostať viac žien do riadiacich pozícií? Čo je ešte potrebné zmeniť v sociálnej a politickej oblasti?

Elham Ettehadieh: Potrebujete vzory. Napríklad naša matka, vyštudovaná architektka, ktorá potom pracovala aj v oblasti rozvoja a cestovala do Indie ako konzultantka a radila tamojším rozvojovým projektom alebo zastávala pozície v mimovládnom sektore OSN. To nás ako sestry veľmi ovplyvnilo a inšpirovalo, pretože sme videli, ako sa stará o rodinu, a zároveň aj prispieva k rozvoju spoločnosti. Je dôležité, aby existovali vzory, ktoré ukazujú, ako a čo je možné.

Sarvenas Enayati: Mám veľké šťastie, že okrem skvelých sestier mám aj sieť naozaj skvelých priateľov a pravidelne sa stretávame. A keď ste zakotvili v takomto prostredí, kde spolu pracujete, tešíte sa jeden z druhého, vidíte príležitosti jeden pre druhého a tiež si hovoríte: „Odvážte sa tam uplatniť!

Ak je medzi ženami súdržnosť, potom môžete navzájom dosiahnuť naozaj veľa.

@ Partner Bank, Sabine Starmayr

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články