Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Študenti JKU vyvíjajú nástroj na správu kontaktov

Partner Bank úspešne pokračuje v dlhoročnej spolupráci s JKU Linz. Študenti Inštitútu hospodárskej informatiky – Informačného inžinierstva vyvinuli v rámci svojej záverečnej práce nový nástroj na správu kontaktov. Úlohou bolo vytvoriť jednotný systém na evidenciu kontaktov a telefonických hovorov so zákazníkmi. Dôraz sa kládol na použiteľnosť a bezpečnosť údajov. Po dokončení prototypu bol nástroj na správu kontaktov vyhodnotený v testovacej fáze a boli vykonané ďalšie úpravy. Teraz už nič nestojí v ceste ostrému používaniu. 

„Spolupráca so študentmi JKU má pre nás veľký význam,“ zastáva názor Andreas Fellner, člen predstavenstva spoločnosti Partner Bank. „Nový nástroj na správu kontaktov výrazne uľahčí zadávanie údajov našim zákazníckym poradcom a zamestnancom.“

Partner Bank sa bude aj v budúcnosti spoliehať na know-how a inovačnú silu JKU Linz.

©Partner Bank

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Finančné tipy pre ženy 2023

Finančné tipy pre ženy 2023

Inflácia, inflácia a vyššie základné sadzby znamenajú, že životné náklady a výdavky rastú. Mesačný voľne disponibilný rozpočet sa zmenšuje. Najmä ženy sú postihnuté rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien, vyššou priemernou dĺžkou života a s tým súvisiacim nižším štátnym dôchodkom, ako aj chudobou v starobe. O to dôležitejšie je premyslieť si finančný plán na zmiernenie dodatočných nákladov a neplánovaných výdavkov a na zabezpečenie na starobu.

Elham Ettehadieh, členka predstavenstva Partner Bank, ponúka finančné tipy a povzbudzuje ženy, aby prevzali zodpovednosť za svoje financie.

1. Informovanosť

Prvým dôležitým krokom je uvedomiť si, že tvorba rezerv do budúcnosti a zabezpečenie vlastnej finančnej budúcnosti sú základom finančnej nezávislosti alebo zachovania nezávislosti. Po preskúmaní vlastných financií je možné vypracovať vhodný plán.

2. Znalosti a vzdelávanie

Investovanie do vlastného vzdelania a profesionálnej budúcnosti je ďalším krokom k tomu, aby človek mohol konať a rozhodovať sa samostatne a nezávisle. S dobrým vzdelaním sa ženy môžu vrátiť do práce aj po výchove detí.

3. Vytvárať rezervy

Na nepredvídané výdavky sa odporúča vytvoriť hotovostnú rezervu vo výške dvoch až troch mesačných platov. Tú možno kedykoľvek využiť a pomáha bezpečnejšie a pokojnejšie riešiť neplánované náklady.

4. Rozšíriť finančné vzdelávanie

Rozširovanie finančných znalostí je nevyhnutné na pochopenie možností akumulácie majetku a na čo najlepšiu realizáciu finančných plánov. Základné pochopenie toho, ako môže budovanie bohatstva fungovať, by malo ženám pri investovaní posilniť postavenie. V tomto prípade je užitočné sa ďalej vzdelávať alebo vyhľadať dobrú radu. Individuálne možnosti a vhodné koncepcie je možné prediskutovať a vypracovať v rozhovore s kompetentnými investičnými poradcami.

5. Premýšľanie o plánovaní odchodu do dôchodku

S cieľom zachovať si určitú životnú úroveň v starobe sa zabezpečenie na starobu prostredníctvom investícií do cenných papierov stáva čoraz atraktívnejším. Investovaním do kvalitných akcií svetových značiek, ako aj silných priemyselných odvetví orientovaných na budúcnosť možno vytvoriť cielene orientované dôchodkové stratégie. Na dosiahnutie výnosov je dôležité pravidelne investovať do diverzifikovaného akciového portfólia v dlhodobom horizonte.

6. Stratégia reálnych aktív

Preventívnym opatrením proti inflácii, ako aj poistkou proti strate kúpnej sily môže byť investícia do stabilných hmotných aktív, ako sú nehnuteľnosti. Z dlhodobého hľadiska môžu nehnuteľnosti kompenzovať infláciu a pri predaji zvyšovať svoju hodnotu. Osvedčeným a kríze odolným prostriedkom na uchovanie hodnoty je zlato a iné drahé kovy. Fyzické zlato prežije obdobia inflácie a je rozumným doplnkom ako prvok zabezpečenia.

©Adobestock

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Rozhovor s Partner Bank a TwoWings

TwoWings Partner Bank
Mag. Elham Ettehadieh, Jasmin Ettehadieh, MSc, Dr. Savenas Enayati

„Vták môže lietať, len ak má obe krídla rovnako silné.“

Partner Bank a TwoWings – dve spoločnosti , jedno spoločné jadro: vôľa prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V rozhovore pre WEconomy poskytlo toto ženské vedúce trio cenné informácie o histórii, poslaní a budúcnosti svojich dvoch rodinných podnikov.

Partner Bank a spoločnosť TwoWings úzko spolupracujú. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Jasmin Ettehadieh: Niekoľko rokov po založení Partner Bank bola založená aj nadácia TwoWings. Ak chcete, môžete tieto dve organizácie považovať za sestry, rovnako ako nás. Základnou myšlienkou oboch organizácií je prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju spoločnosti.

Sarvenas Enayati: Vždy ma dojme najmä to, že názov TwoWings je odvodený od skutočnosti, že aj vták môže lietať len vtedy, ak má obe krídla rovnako vyvinuté. V takom prípade krídla znamenajú mužov a ženy alebo materiálny a sociálny pokrok. Sme presvedčení, že pokrok v spoločnosti je možný len vtedy, ak oba aspekty idú ruka v ruke a že z pokroku by mali mať prospech všetci. Sme presvedčení, že vzdelávanie je základným nástrojom na udržateľné uvoľnenie potenciálu človeka.

Čo nám môžete povedať o svojich súčasných projektoch?

Jasmin Ettehadieh: V Kolumbii máme dlhodobého partnera s úžasnými projektmi odbornej prípravy pre mladých ľudí, a to aj vo vidieckych oblastiach Kolumbie, pretože pandémia tam mimoriadne oslabila potravinovú bezpečnosť. V tejto súvislosti vznikli projekty, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom vypestovať si vlastné potraviny, aby ich potom mohli predávať a uvádzať na trh, a tak si zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. V rokoch 2020 a 2021 by sa do tohto projektu mohlo zapojiť 2 000 ľudí. Nejde len o pestovanie potravín, ale aj o súdržnosť komunity a výmenu poznatkov.

Už ste spomenuli, že Partner Bank bola založená v roku 1992, teda pred 30 rokmi. Čo sa stalo od začiatku a kam sa bude uberať v budúcnosti?

Elham Ettehadieh: Partner Bank bola založená v roku 1992 s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju spoločnosti. V tom čase sa rozhodlo, že spôsob, ako podporiť prosperitu širokých más, spočíva v tom, že sa ľuďom umožní prístup k rozumnému finančnému poradenstvu, ale aj k vysokokvalitným investičným príležitostiam. A vtedy sme si začali klásť otázky: Ako by sa malo investovať? Čo urobí človek, ktorý má napríklad milión na investovanie? Aké má možnosti? A z toho vyplýva, prečo by tieto príležitosti nemohol mať každý? Tento prístup sa v priebehu desaťročí opakovane rozvíjal.

Klasická forma sporenia a zabezpečovania sa do budúcnosti už často neprináša to, čo by sme očakávali. Aké sú podľa Vás zaujímavé príležitosti, ktoré majú klienti v súčasnosti u Vás?

 Elham Ettehadieh: Veľmi obľúbený a zmysluplný je sporiaci plán v zlate. Fyzické zlato je ochranou proti inflácii už tisíce rokov, najmä z dlhodobého hľadiska. Zlato si môžete kúpiť už za 50 eur mesačne a banka Vám ho potom uschová. To isté platí aj pre investície do spoločností. Naše skúsenosti z posledných desaťročí ukazujú, aké dôležité je investovať priamo do spoločností. Máme portfóliá 20 až 30 spoločností, do ktorých možno investovať buď prostredníctvom sporiaceho plánu, alebo individuálnych príspevkov. Takto sa pomaly budujú podnikové podiely. Dôležité je, aby ste si to pekne rozdelili, aby ste si rozložili aj riziko.

Muž bol dlho považovaný za hlavu rodiny. Priniesol peniaze a urobil zásoby. Na druhej strane ženám bol prístup k zásobovaniu sťažený alebo dokonca odopretý. Našťastie sa to mení. Prečo je to pre ženy často ešte ťažšie ako pre mnohých mužov?

Elham Ettehadieh: Na našich workshopoch pre ženy si človek rýchlo všimol, že ženy sú rozvážne a reflexívne. Ženy majú ešte stále v kostiach predsudky, ktoré im dala spoločnosť, a to spôsobuje, že sa považujú za menej schopné robiť finančné rozhodnutia, čo nie je pravda. Je dôležité vytvoriť priestor a uvedomiť si, že tieto schopnosti máte. Okrem toho je skutočnosť samozrejme taká, že ženy zo štrukturálneho hľadiska čelia osobitným výzvam. Mnohé z nich napríklad pracujú na čiastočný úväzok, pretože sú stále zodpovedné najmä za deti. To má vplyv na ich príjem, ale aj na roky a výšku ich dôchodku. Preto je pre nás vo Výkonnej rade banky veľkou otázkou, ako môžeme vytvoriť štruktúry a priestor, ktoré umožnia ženám a ich schopnostiam zosúladiť tieto rôzne oblasti života.

Všetky tri ste vo vedúcich pozíciách. To je niečo, čo sa v regióne DACH nevidí často, najmä v oblasti financií alebo technológií. Ako dostať viac žien do riadiacich pozícií? Čo je ešte potrebné zmeniť v sociálnej a politickej oblasti?

Elham Ettehadieh: Potrebujete vzory. Napríklad naša matka, vyštudovaná architektka, ktorá potom pracovala aj v oblasti rozvoja a cestovala do Indie ako konzultantka a radila tamojším rozvojovým projektom alebo zastávala pozície v mimovládnom sektore OSN. To nás ako sestry veľmi ovplyvnilo a inšpirovalo, pretože sme videli, ako sa stará o rodinu, a zároveň aj prispieva k rozvoju spoločnosti. Je dôležité, aby existovali vzory, ktoré ukazujú, ako a čo je možné.

Sarvenas Enayati: Mám veľké šťastie, že okrem skvelých sestier mám aj sieť naozaj skvelých priateľov a pravidelne sa stretávame. A keď ste zakotvili v takomto prostredí, kde spolu pracujete, tešíte sa jeden z druhého, vidíte príležitosti jeden pre druhého a tiež si hovoríte: „Odvážte sa tam uplatniť!

Ak je medzi ženami súdržnosť, potom môžete navzájom dosiahnuť naozaj veľa.

@ Partner Bank, Sabine Starmayr

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Investovanie v čase vysokej inflácie

Investovanie v čase vysokej inflácie

Inflácia v oblasti energií a pohonných hmôt spôsobila, že miera inflácie v Rakúsku v októbri vzrástla na 11 % (Štatistický úrad Rakúska). Hoci sa trend rastu týchto cenových faktorov vyrovnáva, vlna inflácie teraz zasahuje aj ďalšie sektory, ako sú odevy, sektor služieb a potraviny. V nasledujúcom rozhovore si môžete prečítať o príležitostiach a možnostiach, ktoré pre investorov vidia expert na cenné papiere banky Partner Bank Rudolf Glaser a výkonná riaditeľka Elham Ettehadieh.

Zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami vedie k rastu výnosov dlhopisov. Nastal čas na návrat dlhopisov?

Glaser: Vždy záleží na tom, aké sú ciele investorov. Podľa môjho názoru by tí, ktorí uprednostňujú pravidelný príjem, mali investovať do kvalitných akcií so spoľahlivými a rastúcimi dividendami. Prakticky bezrizikový dlhopis, napr. 10-ročný nemecký federálny dlhopis (DBR 1,7 08/15/2032 REGS Corp), má v súčasnosti výnos 2 %. Podľa môjho názoru tak zostáva len špekulatívnejšia možnosť, že úrokové sadzby opäť klesnú, a tým aj cena dlhopisu. Dolárové dlhopisy majú vyššie výnosy, ale to so sebou prináša menové riziko. V súčasnosti považujem dlhopisy za užitočnú náhradu hotovosti na účely likvidity – vo výške 10 % až 20 % investovaného kapitálu. Ak sa na akciovom trhu objavia príležitosti, rýchlo získate likviditu na investovanie.

Štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy? Aké sú argumenty pre jedno a pre druhé?

Glaser: Ak sa investori rozhodnú pre podnikové dlhopisy, odporúčam im tie s investičným ratingom. Ak je výnos týchto dlhopisov vyšší ako výnos štátnych dlhopisov, je to argument v prospech podnikových dlhopisov. Ale ak sú dlhopisy držané kvôli likvidite, vybral by som si bezrizikové štátne dlhopisy.

Ettehadieh: Ešte si pamätám časy, keď sa predpokladalo, že štátne dlhopisy sú v podstate menej rizikové ako podnikové dlhopisy. Teraz to vidíme oveľa diferencovanejšie: bez ohľadu na to, či ide o vládu alebo spoločnosť, ide o solventnosť a o to, či emitent tiež dodržiava pravidlá. Komu možno v tejto súvislosti viac dôverovať: napr. solventnosti a spoľahlivosti platieb zo strany spoločnosti, ako je Apple alebo McDonalds, alebo tomu, čo sme zažili v posledných rokoch, napr. v prípade štátnych dlhopisov Argentíny, Grécka alebo kolísania cien tureckých štátnych dlhopisov?

Existuje cena, nad ktorou by sme mali byť opatrní?

Glaser: Pri investovaní by ste mali byť vždy opatrní. V každom prípade špekulatívna fáza začína pri cenách nad 100.

Ettehadieh: V podstate platí, že čím vyššia je úroková sadzba alebo výnos, tým vyššie je riziko zlyhania. Ak dostanete 2 % za de facto bezrizikový nemecký štátny dlhopis na 10 rokov a napríklad realitný dlhopis je k dispozícii za 6 % alebo 8 %, znamená to, že riziko zlyhania nie je v porovnaní s ním vyššie o 10 % alebo 20 %, ale 3 alebo 4 krát vyššie (300 alebo 400 %). Preto by sa malo vždy zvážiť, či pomer rizika a výnosu investície do dividendovej akcie špičkovej spoločnosti nie je výrazne lepší.

Riziko zlyhania v prípade dlhopisov: Ako často sa okrem argentínskych štátnych dlhopisov ceny úplne zrútia? Nesnažia sa emitenti dlhopisov obsluhovať staré dlhopisy zmenou termínu splatnosti?

Glaser: Častejšie v podnikovom ako v štátnom sektore. V sektore odpadov sa odporúča osobitná opatrnosť. Ak je finančná situácia napätá, bankrot môže vyvolať nepredvídaná udalosť, ako napríklad v prípade kovidovej pandémie počas výluk. V prípade štátnych dlhopisov by som odporúčal sledovať politickú alebo geopolitickú zložku, a preto uprednostniť cenné papiere z EÚ, USA alebo nanajvýš iných spojeneckých štátov, ako je Kanada.

Ettehadieh: Nesplácanie dlhopisov je oveľa častejšie, ako sa predpokladá. Je to o to horšie, že ľudia často investujú do dlhopisov, pretože chcú menej riskovať a veria, že keďže je tu pevná úroková sadzba a doba splatnosti, je tento variant aj bezpečný. V posledných rokoch to boli najmä dlhopisy developerov, ktorí nesplácali svoje záväzky. Ak teda chcete dosiahnuť dobrý výnos, sme presvedčení, že dlhodobá účasť v špičkových spoločnostiach je oveľa bezpečnejšia ako nákup dlhopisov relatívne malých spoločností s nadpriemernými úrokovými sadzbami.

Snažia sa emitenti dlhopisov obsluhovať staré dlhopisy zmenou termínu splatnosti?

Glaser: Áno, naozaj. Ak sa však spoločnosť potýka s problémami, reštrukturalizácia dlhu je ťažšia. Roztočí sa špirála zostupu.

Ettehadieh: Ale sú aj spoločnosti ako Apple, ktoré jednoducho vydávajú dlhopisy, aby sa lacno refinancovali, a nepotrebujú to. Skutočnosť, že spoločnosť vydáva dlhopisy, teda v zásade nie je znakom toho, že niečo nie je v poriadku. Touto stratégiou sa spoločnosť zároveň stáva menej závislou od úverových bánk. Tak ako sa bohatí ľudia s vysokou likviditou niekedy rozhodnú investovať do nehnuteľností na úver, pretože úver je veľmi lacný.

Prejdime k akciám: tento rok nie je dobrý. Je správny čas na (opätovný) vstup na trh, alebo by mali opatrní investori počkať na koniec ukrajinsko-ruskej vojny?

Ettehadieh: Krok za krokom. Na akciových trhoch jedna kríza strieda druhú a po minimách pravidelne nasledujú maximá. Ak vždy čakáte na upokojenie trhov, môžete nakupovať akcie len za najvyššie ceny, čo je škoda. Mnohé investorské legendy sa držia príslovia „kupuj, keď hromžia zbrane“. Podľa môjho názoru je dôležité investovať do špičkových spoločností, ktoré majú silu prekonať takéto krízy a stať sa víťazmi.

V čase vojny nie sú len porazení. Existujú ETF, ktoré sledujú obranné spoločnosti, a ceny akcií spoločnosti Lockheed Martin v súčasnom prostredí výrazne rastú.

Ettehadieh: Krok za krokom. Na akciových trhoch nasleduje jedna kríza za druhou a po minimách pravidelne nasledujú maximá. Ak vždy čakáte na upokojenie trhov, môžete nakupovať akcie len za najvyššie ceny, čo je škoda. Mnohé investorské legendy sa držia príslovia „kupuj, keď hromžia zbrane“. Z môjho pohľadu je dôležité skutočne investovať do špičkových spoločností, ktoré majú silu prekonať aj takéto krízy a stať sa víťazmi. V čase vojny nie sú len porazení. Existujú ETF, ktoré sledujú obranné spoločnosti a ceny akcií spoločnosti Lockheed Martin, ktoré v súčasnom prostredí výrazne rastú.

Glaser: Okrem víťazov v oblasti obrany a energetiky sa tento rok darilo aj defenzívnym akciám a kvalitným akciám v oblasti spotrebného tovaru, farmaceutických výrobkov alebo verejných služieb. Príklady: McDonalds, Unilever, Novo Nordisk atď.

Kľúčové slovo udržateľnosť – tiež dôležitá téma pre investorov. Mnohí nechcú investovať do „špinavých“ technológií, ale do predpokladaných tém budúcnosti. Ale ani pri tejto megatematike nie je vždy možné, aby investori zarobili peniaze. Kde treba hľadať, kde vidíte príležitosti?

Glaser: Odporúčam venovať pozornosť nielen trendom. Myslím si, že zdravá kombinácia s akciami kvalitných spoločností má zmysel. Aký zmysel má pre investorov investovať do spoločnosti, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti udržateľnosti, ale nesprávne odhaduje a skrachuje? Ak sa kvalitná spoločnosť zaoberá udržateľnými aktivitami a nie je nadhodnotená, je pre nás mimoriadne zaujímavá.

Čo hovorí za ETF, t. j. investičné fondy, ktoré sledujú akciové indexy, a čo za „skutočné“ fondy?

Glaser: Náklady jasne hovoria v prospech ETF. Pri reálnych fondoch sa však musíte pozerať obzvlášť pozorne, aby ste zistili, kto odvádza dobrú prácu. Existujú totiž štatistiky, ktoré hovoria, že len malé percento aktívne spravovaných fondov dlhodobo poráža trh.

Ettehadieh: Existujú špeciálne témy, v ktorých musíte ísť do hĺbky, napríklad na niektorých juhoamerických a afrických trhoch. V týchto prípadoch má zmysel vybrať si aktívny investičný fond od špičkových špecialistov, ktorí robia výber akcií, t. j. vybrať si to najlepšie. Naši klienti majú k dispozícii kombináciu pasívnych indexových ETF a správy aktív vybraných špičkových spoločností. Slabinou aktívne riadených fondov často nie je výber spoločností, ale špekulatívna časť, že akcie sa držia relatívne krátko a človek sa snaží častým nákupom a predajom dosiahnuť dodatočné výnosy. To často nefunguje, pretože v priebehu štvrťroka alebo roka býva vývoj cien náhodný. A nikto nedokáže kontrolovať náhodu, bez ohľadu na to, koľko technológií alebo špeciálnych znalostí vlastní.

Na akciových trhoch nie sú ropné spoločnosti ani zďaleka zastarané. Alebo ako si vysvetľujete 80-percentný nárast ceny akcií spoločnosti Exxon Mobile?

Glaser: Ropné spoločnosti patria k cyklickým sektorom, pretože sú závislé od ceny ropy. Preto takéto pohyby nie sú ničím výnimočným. V prípade spoločnosti Exxon to bolo tak, že predtým boli mimoriadne nízke. Bolo teda len otázkou času, kedy dôjde ku korekcii smerom nahor. Ak ste dlhodobý investor, odporúčam pridávať len cyklické sektory.

Blue chips (Dow Jones Industrial, Euro Stocks 50) alebo investovať do malých spoločností, t. j. spoločností druhej kategórie?

Glaser: Investujeme najmä do prvého stupňa, ktorý má kritériá kvality.

Ettehadieh: Malé podniky sú pre nás relevantné, ak sa dajú dobre pokryť indexovým ETF. V súčasnosti treba brať do úvahy, že pri zvýšených cenách energií to môžu mať malé podniky mimoriadne ťažké, a preto sa na ne treba pozerať dodatočne špekulatívne.

Microsoft, Apple alebo materská spoločnosť Facebooku Meta. Niektoré veľké technologické spoločnosti tento rok výrazne stratili. Nastal čas nakupovať po krachu, ako píše nemecký investorský časopis?

Glaser: Vidíme to podobne. V kontexte strategického rozdelenia sektorov je čas na nákup práve teraz. Na kapitálovom trhu sa rokuje o budúcnosti alebo sa očakáva v očakávaniach.

Pravdepodobne nás čaká fáza s rovnomerným hospodárskym rastom a zároveň pomerne vysokou infláciou. Čo to znamená pre jednotlivé triedy aktív?

Glaser: V tomto rámci by som opäť videl na čele kvalitné akcie. Tie sa v turbulentných časoch udržia vďaka svojej sile a môžu okrem iného ľahšie realizovať zvyšovanie cien, získavať trhový podiel atď.

Ďalšia otázka týkajúca sa inflácie: Komodity, ako napríklad plyn a ropa, už v poslednom čase klesli. Tým sa zmierni aj tlak na infláciu, čiastočne v dôsledku bázického efektu. Čo to znamená pre úrokové sadzby a kapitálové trhy? 

Glaser: V strednodobom horizonte sa budú úrokové sadzby vždy približovať k inflácii. Ak sa inflácia vráti do cieľového pásma štátov, opäť klesnú aj úrokové sadzby.

Ettehadieh: Ďalšia vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že posledných 15 rokov bolo z historického hľadiska dosť neobvyklých. Roky umelo nízkych úrokových sadzieb boli bezprecedentné. Úrokové sadzby okolo 3-5 % sú v skutočnosti normálne a realistické. V každom prípade sú roky nízkych úrokových sadzieb na najbližších niekoľko rokov minulosťou, čo je pre ekonomiku zdravšie a podporuje stabilitu. Umelo udržiavané úrokové sadzby blízko nuly vedú k presunu kapitálu do rizikových, špekulatívnych aktív, ako sú junk bonds alebo kryptomeny. To môže viesť k nadmernému zadlženiu a skončiť zle pre jednotlivcov, ale aj pre celé hospodárske segmenty. Pôsobivo to ukázal bankrot spoločnosti Lehman v roku 2008.

Ďakujem za rozhovor. 

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

19 decembra 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Forbes Women’s Summit 2022

Forbes Women‘s Summit 2022

Už desiatykrát sa na Forbes Women’s Summite predstavili úspešné ženy. Ženy, ktoré razia nové cesty, aktívne utvárajú budúcnosť a sú tak vzorom pre dievčatá a ženy. Pod heslom „Superwoman“ časopis Forbes ukázal, že ženy môžu uspieť aj v mužských oblastiach. Zmena začala. Obzvlášť nás teší, že boli na tohtoročné Forbes Women Summit pozvané členky nášho predstavenstva Dr.in Sarvenas Enayati a Mag.a Elham Ettehadieh, ktoré v rámci tohto podujatí poskytli rozhovor.

Zde najdete celý rozhovor (video) v angličtině:

© David Visnjic

Partner Bank Team
Partner Bank Team

8 novembra 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Rakúsko v úspornom režime – potrebná zmena perspektívy

Rakúsko v úspornom režime - potrebná zmena perspektívy

Rast cien energií a vysoká inflácia predstavujú pre mnoho ľudí finančné problémy. Banky zároveň pozývajú svojich klientov k Svetovému dňu sporenia a k sporeniu. Je myšlienka sporenia vzhľadom na rastúce náklady stále v súlade s dobou? Čo by sme mali poradiť našej mládeži? A ako môžeme my sami zachovať alebo zvýšiť svoje úspory?

Strata kúpnej sily v dôsledku inflácie

„Súčasná situácia si vyžaduje prehodnotenie oblasti poskytovania a správania spotrebiteľov. Myšlienka úspor v rámci Svetového dňa úspor stratila svoj význam a je potrebné vytvoriť nové perspektívy. Je výhodné, ak mladí ľudia vedia, čo pre nich konkrétne znamená inflácia, a napriek tomu zostávajú motivovaní sporiť, a tak si uvedomujú nové možnosti dlhodobého zhromažďovania majetku,“ hovorí Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank.

Inflácia od roku 2000 do roku 2022 bola 50,6 %. To znamená, že v priebehu 20 rokov klesla kúpna sila o polovicu.

Finančné vzdelávanie ako základný kameň pre akumuláciu majetku

Najmä v ťažkých dobách je dôležité vytvárať finančné zabezpečenie a rezervy. Peniaze alebo reálne aktíva, akcie, zlato, nehnuteľnosti, dlhopisy alebo ETF – investori majú veľa možností. Pri prijímaní finančných rozhodnutí je dôležité finančné vzdelanie a dobré poradenstvo.

„Vhodný plán sporenia je úspešný len vtedy, ak máte aj primerané znalosti a poznáte možnosti vo finančnom sektore. Partner Bank ponúka špeciálne semináre v oblasti finančného vzdelávania. Poznatky sa dajú rozširovať, a tým sa otvára cesta k samostatnému rozhodovaniu o budúcnosti. Naše semináre poskytujú know-how pre finančnú pohodu v oblasti investícií a rezerv. Kľúčovými témami sú aj význam hmotného majetku, zlata, ako aj udržateľnosť a budúcnosť. S patričnými znalosťami sú investori istejší, keď si kladú správne otázky a zvažujú svoje individuálne investičné možnosti,“ vysvetľuje Elham Ettehadieh, členka predstavenstva Partner Bank.

Obrázok: Partner Bank
Zdroj: Štatistický úrad Rakúska, september 2022

Partner Bank Team
Partner Bank Team

7 novembra 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Použiť príspevok na zisk

Snížení daňové zátěže pomocí cenných papírů

Zníženie daňového zaťaženia pomocou cenných papierov

Úľavy pre samostatne zárobkovo činné osoby sú aktuálnou témou a dôležitým signálom pre podnikateľov. Vďaka úľave na dani zo zisku sa môže daňové zaťaženie znížiť až o 45.950 EUR na osobu a rok, ak sa časť zisku investuje do zvýhodnených aktív v zmysle zákona o dani z príjmov (EStG). Novela EStG stanovuje zvýšenie príspevku na zisk z 13 % na 15 % od roku 2022. Podľa odhadov rakúskej vlády sa daňové zaťaženie spoločností zníži až o 150 miliónov EUR. Mnohí podnikatelia však stále nevyužívajú túto príležitosť na akumuláciu majetku so štátnou podporou.

Aká je výška príspevku zo zisku?

Táto suma sa odvíja od ročného zisku a rozdeľuje sa takto:

 • zisky do 30.000 EUR: 15 %
 • nasledujúcich 145.000 EUR: 13 %
 • nasledujúcich 175.000 EUR: 7 %
 • nasledujúcich 230.000 EUR: 4,5 %
 • odpočet zisku sa už pri zisku nad 580.000 EUR neposkytuje
 • maximálna výška príspevku na zisk je 45.950 EUR

Príklad:

Zisk spoločnosti je 62.000 EUR. Na prvých 30.000 EUR možno uplatniť 15 % (= 4.500 EUR). Spoločnosť má automaticky nárok na tento základný príspevok. Na zvyšných 32.000 EUR sa vzťahuje príspevok na zisk súvisiaci s investíciami vo výške 4.160 EUR (13 % z 32.000 EUR). Investície do cenných papierov možno realizovať vo výške 4.160 EUR. Celkový príspevok na zisk v tomto príklade je 8.660 EUR.

Ktoré cenné papiere sú vhodné?

Zákonodarca jasne stanovuje, ktoré cenné papiere možno použiť. Podľa § 14 EStG možno na krytie personálnych rezerv použiť cenné papiere. Dôraz sa tu kladie na obzvlášť konzervatívne investičné kritériá, ako sú:

 • dlhopisy na bývanie
 • fondy peňažného trhu
 • zmiešané dlhopisové fondy
 • zmiešané fondy (konzervatívne, prevažne dlhopisy)
 • otvorené fondy nehnuteľností (nehnuteľnosti)
 • jednotlivé dlhopisy, ktoré spĺňajú usmernenia pre posudzovanie podľa § 14 EStG

Oslobodené od dane sú osobné a dodávkové vozidlá (okrem autoškôl a motorových vozidiel používaných aspoň z 80 % na komerčnú osobnú dopravu), ako aj okamžite odpočítateľný majetok nízkej hodnoty a použitý majetok.

Čo sa rozumie pod pojmom majetok príjemcu?

Tí, ktorí si chcú uplatniť príspevok na zisk súvisiaci s investíciami (od 30.000 EUR), musia investovať buď do:

 • fyzicky odpisovateľného, dlhodobého majetku s dobou použiteľnosti najmenej štyri roky, alebo
 • do cenných papierov podľa § 14 ods. 7 EStG

Dlhodobý majetok musí byť priraditeľný k tuzemskej stálej prevádzkarni. Cenné papiere sa musia uchovávať v evidencii a musia byť pre spoločnosť rezervované najmenej štyri roky.

Odporúča sa odborné poradenstvo

Nájsť správne cenné papiere, ktoré spĺňajú prísne požiadavky zákonodarcu a zároveň prinášajú výnosy, je náročné. Výber bude o to istejší, ak sa poradíte s profesionálnym investičným poradcom. Týmto spôsobom sa dá predísť chybám a realizovať individuálnu investičnú stratégiu. Využitím príspevku na tvorbu zisku majú spoločnosti možnosť zabezpečiť priebežnú akumuláciu majetku. V nestabilných časoch je vhodné využiť každú príležitosť na finančnú ochranu.

Čo je to príspevok na zisk?

Podľa § 10 zákona o dani z príjmov majú živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby a poľnohospodári a lesníci (bez paušálneho zdanenia) nárok na ročnú zľavu na dani zo zisku. V prípade zisku do 30.000 EUR je táto suma do 4.500 EUR. Táto suma je oslobodená od dane a daňový úrad ju automaticky zohľadní na konci roka ako základnú daňovú zľavu. V prípade ziskov vyšších ako 30.000 EUR sa vyžadujú investície do kvalifikovaných aktív.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

2 novembra 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Životná udržateľnosť prostredníctvom mestského záhradkárstva

Životná udržateľnosť prostredníctvom mestského záhradkárstva

Partner Bank spolupracuje so súkromnou nadáciou TwoWings už viac ako 25 rokov. Od začiatku ponúka Partner Bank udržateľné dôchodkové produkty prostredníctvom priamych investícií. Investori majú okrem iného možnosť podporiť činnosť spoločnosti TwoWings prostredníctvom dividend. Táto súkromná nadácia bola založená v roku 1996 a podporuje projekty udržateľného vzdelávania v znevýhodnených regiónoch sveta. Cieľom vzdelávacích programov, najmä pre dievčatá a ženy, je zlepšiť kvalitu života ľudí udržateľným spôsobom s dostupnými zdrojmi.

Mestské záhradkárstvo pomáha budovať komunitu medzi susedmi.
Mestské záhradkárstvo pomáha budovať komunitu medzi susedmi.

Mestská starostlivosť v Kolumbii

Jedným zo súčasných projektov spoločnosti TwoWings je poskytovanie potravín ľuďom v meste Cali. Mesto Cali sa nachádza v provincii Valle del Cauca, juhozápadne od Bogoty. Životné podmienky sú zlé a niektoré budovy sú vyľudnené. Nezamestnanosť, násilie a obchodovanie s drogami sú všadeprítomné. Miestne zásoby potravín v dôsledku epidémie značne utrpeli. Spoločnosť TwoWings spolu so svojím dlhoročným partnerom FUNDAEC podporuje miestne dielne vyrábajúce potraviny pre vlastnú spotrebu. Účastníci sa naučia, ako pestovať ovocie a zeleninu na malom priestore. Program mestského záhradkárstva v súčasnosti slúži 81 rodinám. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie výnosy z čo najmenšej plochy pomocou vertikálnych sadzačov. Cieľom je čo najlepšie využiť každý priestor: strešné terasy a vstupy do domov sa stávajú zelenými oázami v husto zastavanej oblasti. V nových minizáhradkách sa darí paradajkám, fazuli, uhorkám, cuketám a mnohým ďalším. Táto iniciatíva nielenže zabezpečí cenné potraviny pre dotknuté rodiny. Zároveň posilňuje sociálnu súdržnosť. Počas seminárov sa vytvárajú nové vzťahy a účastníci sú povzbudzovaní, aby sa podelili o svoje poznatky s okolím. Tento sociálny aspekt posilňuje súdržnosť komunity v krajine v kríze. Projekt mestského záhradkárstva umožňuje ľuďom, aby boli aktívni a sebestační pri zabezpečovaní kvalitných potravín.

Domáca zelenina významne prispieva k zásobovaniu potravinami.
Domáca zelenina významne prispieva k zásobovaniu potravinami.

Moderný prenos poznatkov

Na seminároch o mestskom záhradkárstve sa odovzdávajú vedomosti a účastníkom sa poskytujú balíčky so semenami a sadenicami. Ideálny počet účastníkov je 5 až 10 osôb. S cieľom zvýšiť dostupnosť sa kurzy ponúkajú aj v digitálnej forme. Tento projekt predstavuje nové výzvy, ktoré sa budú riešiť v nasledujúcich mesiacoch. Po prvé, stabilné internetové pripojenie nemožno považovať za samozrejmosť. Na druhej strane, ľudia majú stále málo skúseností s používaním online platforiem. Tu opäť prichádza na rad svojpomoc. Účastníci osobných seminárov sa vyzývajú, aby vo svojich komunitách prezentovali online kurzy a vysvetľovali ľuďom, ako sa k nim dostať. 

Workshopy sa konajú v malých skupinách.
Workshopy sa konajú v malých skupinách.

Priebežné hodnotenie

Pravidelné monitorovanie zabezpečuje účinnosť projektu mestského záhradkárstva. Hodnotí sa, ktoré odrody zeleniny dobre rastú a ktoré domácnosti najviac konzumujú. Na základe toho sa pripravia balíčky osiva na nasledujúcu sezónu. V súčasnosti sa testujú zavlažovacie systémy, ktoré šetria vodu a fungujú bez elektrickej energie. Výsledky sú už teraz sľubné. Vysoká miera negramotnosti sa rieši poskytovaním školiacich videí. Prístup k vedomostiam by mal byť pre všetkých nízkoprahový. Podpora sociálnych zručností vedie k väčšej solidarite v rámci komunity, čo významne prispieva k zlepšeniu susedstva v Cali. Výroba vlastných potravín významne prispieva k boju proti chudobe a hladu a vytvára povedomie o osobnej zodpovednosti. V neposlednom rade sa v zúčastnených rodinách zasievajú semienka ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Viac informácií o práci organizácie TwoWings a o tom, ako ju môžete podporiť, nájdete tu.

©TwoWings

Partner Bank Team
Partner Bank Team

30 augusta 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Kritériá ESG

Kritériá ESG: Ekologické, sociálne a etické

Ekologické, sociálne a etické

Trend ekologických a sociálnych investícií pokračuje. Investori chcú svojím kapitálom prispieť k udržateľnej spoločnosti a hospodárstvu. Pojem ESG kritériá sa etabloval ako štandard pre udržateľné investície. Skratka „ESG“ sa skladá z pojmov „environment“, „social“ a „governance“.

Čo znamená skratka ESG?

Environment (životné prostredie): Starostlivé hospodárenie so zdrojmi, znižovanie emisií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie zohrávajú v tomto aspekte hlavnú úlohu.

Social (sociálna oblasť): Spoločnosti dbajú na spravodlivé pracovné podmienky, dodržiavanie ľudských práv a prístup pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu. Do tejto kategórie patria aj bezpečné pracovné podmienky, odmietanie nútenej a detskej práce a zdravotná starostlivosť.

Governance (dohľad): Nezávislé dozorné orgány v spoločnostiach zabezpečujú, aby sa vylúčilo správanie v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže alebo korupcia.

Kótované spoločnosti sú od roku 2017 povinné pravidelne zverejňovať správy o udržateľnosti. Pomocou takzvaných ESG skóre možno spoločnosti v tejto súvislosti ľahšie hodnotiť a porovnávať. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a hodnovernosť množstva týchto údajov sa v celej EÚ neustále upravuje právny rámec.

Kritériá ESG: Čo bude nové od augusta 2022?

Od 2. augusta 2022 nadobudne účinnosť novela smernice MiFID II. Táto smernica EÚ odkazuje na nariadenie o taxonómii a zverejňovaní. Čo sa zmení v praxi? Poskytovatelia finančných služieb sú povinní sa v rámci svojich poradenských služieb pýtať klientov na ich preferencie v oblasti udržateľnosti. Cieľom je zlepšiť všeobecné znalosti o produktoch udržateľných cenných papierov. Okrem toho môžu byť investície zosúladené so záujmami klienta.

Konzistentná analýza ESG, založená na dôveryhodných údajoch a hodnotách, podporuje našich zákazníkov pri prijímaní udržateľných investičných rozhodnutí. Investície založené na ESG na jednej strane podporujú zodpovedný prístup k životnému prostrediu a na druhej strane dosahujú požadované investičné ciele. Do povedomia spoločnosti sa dostáva možnosť prispieť k celkovému obrazu prostrednictvom aktivity na úrovni investícií.

Viac ako 25 rokov skúseností s udržateľným poskytovaním

Od polovice 90. rokov ponúka Partner Bank diverzifikované portfólio akcií v oblasti ekologického megatrendu. Klienti majú z týchto dlhoročných skúseností priamy úžitok. Investovaním do akcií sa priamo podieľajú na príslušných spoločnostiach. Na poradenských stretnutiach sme vždy presne vyhodnotili, čo klienti oceňujú, čo tvorí základ úspešného a udržateľného investičného poradenstva.

Foto: ©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

27 júla 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Finančná gramotnosť pre zeny

Finančná gramotnosť: Cieľovou skupinou by sa malo stať viac žien

Ženy sú oveľa častejšie postihnuté chudobou v starobe ako muži. Priemerný starobný dôchodok rakúskych žien je 1 064 EUR mesačne. Táto hodnota je jednoznačne pod súčasnou hranicou chudoby, ktorá je 1 259 EUR mesačne. V prípade žien je rozdiel v dôchodkoch približne 40 % v porovnaní s mužmi. Dôchodkyne sú dvakrát častejšie odkázané na finančnú pomoc ako muži v rovnakom veku. Dôležitým krokom sú zásahy štátu, ako napríklad rozdelenie dôchodkov. Táto možnosť sa však v Rakúsku využíva nedostatočne, pretože o ňu treba požiadať a možno ju uplatniť len počas 14 kalendárnych rokov. Zatiaľ čo v Nemecku a Švajčiarsku sa rozdelenie dôchodku pre rodičov automaticky uplatňuje od narodenia prvého dieťaťa. Na účinné predchádzanie možnej chudobe v starobe sú potrebné viacrozmerné vládne opatrenia, ktorých financovanie by pre štáty predstavovalo veľkú výzvu.  

Boj proti chudobe v starobe

Ženy sa často spoliehajú na tradičné formy investovania, ako sú vkladné knižky alebo stavebné sporenie. Tie nie sú v čase nízkych úrokových sadzieb príliš atraktívne. Podľa správy OECD majú ženy zvyčajne menej finančných znalostí. Pri rozhodovaní o vytvorení rezerv zohráva nezanedbateľnú úlohu bezpečnostný aspekt. Najmä v čase vysokej inflácie však klasická vkladná knižka rok čo rok stráca peniaze. „Investícii na kapitálovom trhu predchádza odborné finančné poradenstvo. Nedostatok vedomostí sa dá nahradiť, a tak sa otvára cesta k samostatnému rozhodovaniu o budúcnosti. Naším cieľom je povzbudiť ženy, aby urobili krok k finančnej nezávislosti,“ hovorí Elham Ettehadieh, generálna riaditeľka Partner Bank. Partner Bank sa preto zameriava na finančné vzdelávanie žien a ponúka semináre v oblasti zabezpečenia na starobu. Ženy by sa mali menej báť kapitálového trhu, aby mohli správne posúdiť príležitosti a riziká a profitovať z nich. Väčšia opatrnosť investujúcich žien má však aj svoje dobré stránky. Podľa rakúskeho úradu pre finančný trh sa ženy stávajú obeťami investičných podvodov oveľa menej často ako muži.

Finančné vzdelávanie do škôl

Banky aj investiční poradcovia vyzývajú na začlenenie finančných znalostí do školských osnov, aby sa v budúcnosti zlepšili výrazné rozdiely v znalostiach medzi mužmi a ženami. „Považujem za oneskorenú reformu, že téma „peniaze a rezervy“ sa už učí u detí formou primeranou ich veku,“ hovorí Michael Hanak, vedúci Akadémie Partner Bank. V duchu celoživotného vzdelávania sú potrebné viacvrstvové zdroje informácií, ktoré sprevádzajú ľudí v mladosti a v dospelosti. Finančná nezávislosť je rovnako dôležitá pre mužov aj ženy a uvedomenie si vlastných možností, pokiaľ ide o zásoby a investície, a konanie v súlade s nimi odstraňuje hrôzu chudoby v starobe.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

7 júla 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články