Studenti JKU vyvíjejí nástroj pro správu kontaktů

Studenti JKU vyvíjejí nástroj pro správu kontaktů

Partner Bank úspěšně pokračuje v dlouholeté spolupráci s JKU Linz. Studenti Institutu pro hospodářskou informatiku – Informační inženýrství vyvinuli v rámci své závěrečné práce nový nástroj pro správu kontaktů. Úkolem bylo vytvořit jednotný systém pro evidenci zákaznických kontaktů a telefonních hovorů. Důraz byl kladen na použitelnost a bezpečnost dat. Po dokončení prototypu byl nástroj pro správu kontaktů vyhodnocen v testovací fázi a byly provedeny další úpravy. Nyní již nic nestojí v cestě ostrému používání. 

„Spolupráce se studenty JKU je pro nás velmi cenná,“ domnívá se Andreas Fellner, člen představenstva společnosti Partner Bank. „Nový nástroj pro správu kontaktů výrazně usnadní zadávání dat našim zákaznickým poradcům a zaměstnancům.“

Partner Bank bude i v budoucnu spoléhat na know-how a inovační sílu JKU Linz.

©Adobestock

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Finanční tipy pro ženy 2023

Finanční tipy pro ženy 2023

Inflace, zdražování a vyšší základní sazby znamenají, že životní náklady a výdaje rostou. Měsíční volně disponibilní rozpočet se snižuje. Zejména ženy jsou postiženy rozdíly v odměňování žen a mužů, vyšší průměrnou délkou života a s tím souvisejícím nižším státním důchodem, jakož i chudobou ve stáří. O to důležitější je promyslet si finanční plán, který zmírní mimořádné náklady a neplánované výdaje a zajistí Vás na stáří.

Elham Ettehadieh, členka představenstva Partner Bank, nabízí finanční tipy a nabádá ženy, aby se staraly o své finance.

1. Informovanost

Prvním důležitým krokem je uvědomit si, že vytváření rezerv do budoucna a zajištění vlastní finanční budoucnosti je základním předpokladem finanční nezávislosti nebo udržení nezávislosti. Pohledem na vlastní finance lze vytvořit vhodný plán.

2. Znalosti a vzdělání

Investice do vlastního vzdělání a profesní budoucnosti je dalším krokem k tomu, aby člověk mohl jednat a rozhodovat se samostatně a nezávisle. Díky dobrému vzdělání se ženy mohou vrátit do práce i po výchově dětí.

3. Vytvářet rezervy

Pro případ nepředvídatelných výdajů se doporučuje vytvořit hotovostní rezervu ve výši dvou až tří měsíčních platů. Tu lze čerpat kdykoli a pomáhá řešit neplánované náklady bezpečnějším a klidnějším způsobem.

4. Rozšířit finanční vzdělávání

Rozšiřování finančních znalostí je nezbytné pro pochopení možností akumulace majetku a co nejlepší realizaci finančních plánů. Základní pochopení toho, jak může budování bohatství fungovat, by mělo ženám umožnit investovat. Za tímto účelem je užitečné další vzdělávání nebo využití dobrých rad. Individuální možnosti a vhodné koncepty lze probrat a vypracovat v rozhovoru s kompetentními investičními poradci.

5. Přemýšlení o plánování důchodu

S cílem udržet si ve stáří určitou životní úroveň je zajištění na stáří pomocí investic do cenných papírů stále atraktivnější. Investováním do kvalitních akcií světových značek a do perspektivních, robustních odvětví lze vytvořit cíleně orientované penzijní strategie. Pro dosažení výnosů je důležité pravidelně a dlouhodobě investovat do diverzifikovaného akciového portfolia.

6. Strategie reálných aktiv

Pojistkou proti inflaci a zároveň pojistkou proti ztrátě kupní síly může být investice do stabilních hmotných aktiv, jako jsou nemovitosti. Z dlouhodobého hlediska mohou nemovitosti kompenzovat inflaci a při prodeji zvyšovat svou hodnotu. Osvědčeným a krizově odolným prostředkem k uchování hodnoty je zlato a další drahé kovy. Fyzické zlato přežije období inflace a je rozumným doplňkem jako prvek zajištění.

©Adobestock

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

"Pták může létat jen tehdy, pokud má obě křídla stejně silná."

TwoWings Partner Bank
Silný tým: Mag. Elham Ettehadieh, Jasmin Ettehadieh, MSc, Dr. Sarvenas Enayati

Partner Bank a TwoWings – dvě společnosti, jedno společné jádro: vůle přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti. V rozhovoru pro SHEconomy poskytlo toto ženské vedoucí trio cenné informace o historii, poslání a budoucnosti svých dvou rodinných firem.

Partner Bank a společnost TwoWings úzce spolupracují. Co si pod tím můžeme představit?

Jasmin Ettehadieh: Několik let po založení Partner Bank byla založena také nadace TwoWings. Pokud chcete, můžete tyto dvě organizace vnímat jako sestry, stejně jako nás. Základní myšlenkou obou organizací je přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti.

Sarvenas Enayati: Vždy mě dojímá zejména to, že název TwoWings je odvozen od skutečnosti, že i pták může létat pouze tehdy, když má obě křídla stejně vyvinutá. V takovém případě křídla znamenají muže a ženy nebo materiální a společenský pokrok. Jsme přesvědčeni, že pokrok ve společnosti je možný pouze tehdy, když oba aspekty jdou ruku v ruce a že z pokroku by pak měli mít prospěch všichni. Jsme přesvědčeni, že vzdělání je základním nástrojem pro trvalé uvolnění lidského potenciálu.

Co nám můžete říct o svých současných projektech?

Jasmin Ettehadieh: V Kolumbii máme dlouhodobého partnera, který má skvělé vzdělávací projekty pro mladé lidi, a to i ve venkovských oblastech Kolumbie, protože tamní potravinová bezpečnost byla pandemií obzvláště oslabena. V této souvislosti vznikly projekty, jejichž cílem je pomoci lidem vypěstovat si vlastní potraviny, aby je pak mohli prodávat na trhu a zajistit si tak potravinovou bezpečnost. V letech 2020 a 2021 by se tohoto projektu mohlo zúčastnit 2 000 osob. Nejde jen o pěstování potravin, ale také o soudržnost komunity a sdílení znalostí.

Již jste zmínily, Partner Bank byla založena v roce 1992, tedy před 30 lety. Co všechno se událo od začátku a kam se budete v budoucnu ubírat?

Elham Ettehadieh: Partner Bank byla založena v roce 1992 s cílem přispět k hospodářskému rozvoji společnosti. V té době bylo rozhodnuto, že způsob, jak podpořit prosperitu širokých mas, je poskytnout lidem přístup k rozumnému finančnímu poradenství, ale také ke kvalitním investičním příležitostem. A tehdy jsme si začali klást otázky: Jak investovat? Co udělá člověk, který má například milion na investování? Jaké má možnosti? A z toho vyplývá, proč by tyto příležitosti nemohl mít každý? Tento přístup se v průběhu desetiletí opakovaně rozvíjel.

Klasická forma spoření a zajištění do budoucna přitom často již nepřináší to, co by člověk očekával. Jaké jsou podle Vás v současné době zajímavé příležitosti, které u Vás klienti mají?

Elham Ettehadieh: Velmi oblíbený a smysluplný je spořicí plán ve zlatě. Fyzické zlato je již tisíce let ochranou proti inflaci, zejména v dlouhodobém horizontu. Zlato si můžete koupit už za 50 eur měsíčně a banka Vám ho následně uschová. Totéž platí pro investice do podniků. Naše zkušenosti z posledních desetiletí ukazují, jak důležité je investovat přímo do společností. Máme portfolia 20 až 30 společností, do kterých lze investovat prostřednictvím spořicího plánu nebo individuálních příspěvků. Takto se pomalu budují firemní podíly. Důležité je, abyste si je pěkně rozdělili a rozložili tak i riziko.

Dlouhou dobu byl muž považován za hlavu rodiny. Přinesl peníze a udělal zásoby. Ženám byl naopak přístup k zaopatření ztížen nebo dokonce odepřen. To se naštěstí mění. Proč je to pro ženy často ještě obtížnější než pro mnohé muže?

Elham Ettehadieh: Na našich seminářích pro ženy si člověk z rozhovorů a diskusí rychle všiml, že ženy jsou chytré a přemýšlivé. Ženy mají stále v kostech předsudky, které jim vštípila společnost, a to je nutí myslet si o sobě, že jsou méně schopné činit finanční rozhodnutí, což není pravda. Je důležité vytvořit si prostor a uvědomit si, že tyto dovednosti máte. Navíc je samozřejmě skutečností, že ženy čelí z hlediska struktury zvláštním výzvám. Mnoho z nich například pracuje na částečný úvazek, protože jsou stále zodpovědné především za děti. To má vliv na jejich příjem, ale také na dobu a výši jejich důchodu. Proto je pro nás ve Výkonné radě banky velkým tématem, jak vytvořit struktury a prostor, které ženám a jejich schopnostem umožní tyto různé oblasti života sladit.

Pokud je mezi ženami soudržnost, pak můžete navzájem dosáhnout opravdu hodně.

Všechny tři jste ve vedoucích pozicích. To je něco, co se v regionu DACH nevidí příliš často, zejména v oblasti financí nebo technologií. Jak dostat více žen do vedoucích pozic? Co je ještě třeba změnit v sociální a politické oblasti?

Elham Ettehadieh: Potřebujete vzory. Například naše matka, vystudovaná architektka, která pak pracovala také v rozvojové oblasti a jezdila do Indie jako konzultantka a radila tamním rozvojovým projektům nebo zastávala pozice v nevládním sektoru OSN. To nás jako sestry velmi ovlivnilo a inspirovalo, protože jsme viděly, jak se stará nejen o rodinu, ale i jak přispívá společnosti. Je důležité, aby existovaly vzory, které ukazují, jak a co je možné.

Sarvenas Enayati: Mám velké štěstí, že kromě skvělých sester mám také síť opravdu skvělých přátel a pravidelně se stýkáme. A když jste zakotveni v takovém prostředí, kde společně pracujete, máte radost jeden z druhého, vidíte příležitosti jeden pro druhého a také si říkáte: „Odvažte se tam uplatnit!

@Partner Bank, Sabine Starmayr

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Investování v době vysoké inflace

Investování v době vysoké inflace

V říjnu se míra inflace v Rakousku zvýšila na 11 % (Statistický úřad Rakouska). Ačkoli se trend růstu těchto cenových faktorů vyrovnává, vlna inflace nyní zasahuje další odvětví, jako jsou oděvy, sektor služeb a potraviny. V následujícím rozhovoru se dočtete o příležitostech a možnostech, které pro investory vidí expert na cenné papíry Partner Bank Rudolf Glaser a výkonná ředitelka Elham Ettehadieh.

Zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami vede k růstu výnosů dluhopisů. Nastal čas pro návrat dluhopisů?

Glaser: Vždy záleží na tom, jaké jsou cíle investorů. Podle mého názoru by ti, kteří dávají přednost pravidelnému příjmu, měli investovat do kvalitních akcií se spolehlivou a rostoucí výplatou dividend. Prakticky bezrizikový dluhopis, např. desetiletý německý spolkový dluhopis (DBR 1,7 08/15/2032 REGS Corp), má v současnosti výnos 2 %. Podle mého názoru tak zbývá pouze spekulativnější možnost, že úrokové sazby opět klesnou, a tím i cena dluhopisu. Dolarové dluhopisy mají vyšší výnosy, ale to s sebou nese měnové riziko. V současné době považuji dluhopisy za užitečnou náhradu hotovosti pro účely likvidity – ve výši 10 % až 20 % investovaného kapitálu. Pokud se na akciovém trhu objeví příležitosti, rychle získáte likviditu k investování.

Státní dluhopisy, podnikové dluhopisy? Jaké jsou argumenty pro jedno a pro druhé?

Glaser: Pokud se investoři rozhodnou pro podnikové dluhopisy, doporučil bych ty s investičním stupněm. Pokud je výnos těchto dluhopisů vyšší než výnos státních dluhopisů, je to argument pro podnikové dluhopisy. Pokud však dluhopisy držíte kvůli likviditě, zvolil bych bezrizikové státní dluhopisy.

Ettehadieh: Ještě si pamatuji doby, kdy se předpokládalo, že státní dluhopisy jsou v zásadě méně rizikové než podnikové. Nyní se na to díváme mnohem diferencovaněji: bez ohledu na to, zda se jedná o vládu nebo podnik, jde o solventnost a o to, zda emitent také dodržuje pravidla. Komu lze v této souvislosti více věřit: např. solventnosti a spolehlivosti plateb ze strany společnosti, jako je Apple nebo McDonalds, nebo tomu, co jsme zažili v posledních letech, např. u státních dluhopisů Argentiny, Řecka nebo kolísání ceny tureckých státních dluhopisů?

Existuje cena, nad kterou je třeba být opatrný?

Glaser: Při investování byste měli být vždy opatrní. V každém případě začíná spekulativní fáze při cenách nad 100.

Ettehadieh: V zásadě platí, že čím vyšší je úroková sazba nebo výnos, tím vyšší je riziko selhání. Pokud za německý státní dluhopis na 10 let dostanete de facto bezriziková 2 % a například nemovitostní dluhopis je k dispozici za 6 % nebo 8 %, znamená to, že riziko selhání není ve srovnání s ním vyšší o 10 % nebo 20 %, ale o 3 nebo 4 % (300 nebo 400 %). Proto je třeba vždy zvážit, zda poměr rizika a výnosu investice do dividendové akcie špičkové společnosti není výrazně lepší.

Riziko selhání u dluhopisů: Jak často se kromě argentinských státních dluhopisů ceny zcela zhroutí? Nesnaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Častěji v podnikovém než ve státním sektoru. V sektoru nevyžádané pošty je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pokud je finanční situace napjatá, může bankrot vyvolat nepředvídaná událost, jako tomu bylo v případě kovidové pandemie během výluk. V případě státních dluhopisů bych doporučoval sledovat politickou nebo geopolitickou složku, a proto dávat přednost cenným papírům z EU, USA nebo nanejvýš z jiných spojeneckých států, jako je Kanada.

Ettehadieh: Nesplácení dluhopisů je mnohem častější, než se předpokládá. Je to o to horší, že lidé často investují do dluhopisů, protože chtějí méně riskovat a domnívají se, že díky pevné úrokové sazbě a době splatnosti je tato varianta také bezpečná. V posledních letech byly v selhání především dluhopisy developerů. Pokud tedy chcete dosáhnout dobrého výnosu, domníváme se, že dlouhodobá účast ve špičkových společnostech je mnohem bezpečnější než nákup dluhopisů relativně malých společností s nadprůměrnými úrokovými sazbami.

Snaží se emitenti dluhopisů obsluhovat staré dluhopisy změnou splátkového kalendáře?

Glaser: Ano, jistě. Pokud se však společnost potácí, restrukturalizace dluhu se stává obtížnější. Roztáčí se sestupná spirála.

Ettehadieh: Existují ale také společnosti jako Apple, které jednoduše vydávají dluhopisy, aby se levně refinancovaly, a nepotřebují to. Skutečnost, že společnost vydává dluhopisy, tedy v zásadě není známkou toho, že je něco špatně. Touto strategií se společnost také stává méně závislou na bankách poskytujících úvěry. Stejně jako se bohatí lidé s vysokou likviditou někdy rozhodnou investovat do nemovitostí na úvěr, protože úvěr je tak levný.

Přejděme k akciím: Letošní rok není dobrý. Je správný čas na (opětovný) vstup na trh, nebo by opatrní investoři měli počkat na konec ukrajinsko-ruské války?

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Podle mého názoru je důležité investovat do špičkových společností, které mají sílu takové krize překonat a vyjít z nich jako vítězové.

V době války nejsou jen poražení. Existují ETF, které sledují obranné společnosti, a ceny akcií společnosti Lockheed Martin v současném prostředí silně rostou.

Ettehadieh: Krok za krokem. Na akciových trzích následuje jedna krize za druhou a po minimu pravidelně následuje maximum. Pokud vždy čekáte, až se trhy uklidní, můžete nakupovat akcie pouze za nejvyšší ceny, což je škoda. Mnoho investorských legend se drží rčení „nakupuj, když hřmí zbraně“. Z mého pohledu je důležité skutečně investovat do špičkových společností, které mají sílu překonat i takové krize a vyjít z nich jako vítězové. V době války nejsou jen poražení. Existují ETF sledující obranné společnosti a ceny akcií Lockheed Martin, které v současném prostředí silně rostou.

Glaser: Kromě vítězů v oblasti obrany a energetiky se letos dařilo také defenzivním akciím a kvalitním akciím v oblasti spotřebního zboží, léčiv nebo veřejných služeb. Příklady: McDonalds, Unilever, Novo Nordisk atd. 

Klíčové slovo udržitelnost – také důležité téma pro investory. Mnozí nechtějí investovat do „špinavých“ technologií, ale do předpokládaných témat budoucnosti. Ale ani na tomto megatématu není vždy možné, aby investoři vydělali peníze. Kde je třeba hledat, kde vidíte příležitosti?

Glaser: Doporučuji věnovat pozornost nejen trendům. Myslím, že zdravá kombinace s akciemi kvalitních společností má smysl. K čemu je investorům investice do společnosti, která dosahuje vynikajících výsledků v oblasti udržitelnosti, ale špatně počítá a zkrachuje? Pokud se kvalitní společnost zabývá udržitelnými aktivitami a není nadhodnocená, je pro nás obzvláště zajímavá.

Co hovoří pro ETF, tj. investiční fondy, které sledují akciové indexy, a co pro „skutečné“ fondy?

Glaser: Náklady jasně hovoří pro ETF. U skutečných fondů se však musíte obzvlášť pečlivě dívat, abyste zjistili, kdo odvádí dobrou práci. Existují totiž statistiky, které říkají, že jen malé procento aktivně spravovaných fondů překonává trh v delším časovém období.

Ettehadieh: Existují zvláštní témata, kde je třeba jít do hloubky, například na některých jihoamerických a afrických trzích. V těchto případech má smysl vybrat si aktivní investiční fond od špičkových specialistů, kteří se zabývají výběrem akcií, tj. vybrat si to nejlepší. Naši klienti mají k dispozici kombinaci pasivních indexových ETF a správy aktiv u vybraných špičkových společností. Slabinou aktivně řízených fondů často není výběr společností, ale spekulativní část, kdy jsou akcie drženy relativně krátkou dobu a člověk se snaží častými nákupy a prodeji dosáhnout dodatečných výnosů. To často nefunguje, protože v průběhu čtvrtletí nebo roku bývá vývoj cen náhodný. A náhody nikdo neovlivní, bez ohledu na to, kolik technologií nebo speciálních znalostí má.

Na akciových trzích nejsou ropné společnosti zdaleka zastaralé. Nebo jak vysvětlíte 80procentní nárůst ceny akcií společnosti Exxon Mobile?

Glaser: Ropné společnosti patří k cyklickým sektorům, protože jsou závislé na ceně ropy. Proto nejsou takové pohyby nijak neobvyklé. U společnosti Exxon to bylo tak, že předtím byly obzvláště nízké. Korekce směrem nahoru tak byla jen otázkou času. Pokud jste dlouhodobý investor, doporučuji přidávat pouze cyklické sektory.

Blue chips (Dow Jones Industrial, Euro Stocks 50), nebo investovat do small caps, tj. společností druhé kategorie?

Glaser: Investujeme hlavně do prvního stupně, který má kritéria kvality.

Ettehadieh: Malé podniky jsou pro nás relevantní, pokud je lze dobře pokrýt indexovým ETF. V současné době je třeba vzít v úvahu, že při zvýšených cenách energií to mohou mít malé společnosti obzvlášť těžké, a proto je třeba na ně pohlížet navíc spekulativně.

Microsoft, Apple nebo mateřská společnost Facebooku Meta. Některé velké technologické společnosti letos hodně ztratily. Nastal čas nakupovat po krachu, jak píše německý investorský časopis?

Glaser: Vidíme to podobně. V kontextu strategické sektorové alokace je čas na nákup právě teď.

Na kapitálovém trhu se vyjednává o budoucnosti nebo se očekává, jaká bude. Pravděpodobně nás čeká fáze s rovnoměrným hospodářským růstem a současně s přiměřeně vysokou inflací. Co to znamená pro jednotlivé třídy aktiv?

Glaser: V tomto rámci bych opět viděl v čele kvalitní akcie. Ty se díky své síle udrží v turbulentních dobách a mohou mimo jiné snáze provádět zvyšování cen, získávat podíl na trhu atd.

Další otázka k inflaci: Komodity, jako je plyn a ropa, již v poslední době klesly. To také zmírní tlak na inflaci, částečně díky efektu srovnávací základny. Co to znamená pro úrokové sazby a kapitálové trhy? 

Glaser: Ve střednědobém horizontu se budou úrokové sazby vždy přibližovat inflaci. Pokud se inflace vrátí zpět do cílového pásma států, dojde také k opětovnému poklesu úrokových sazeb.

Ettehadieh: Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že posledních 15 let bylo z historického hlediska poměrně neobvyklých. Léta uměle nízkých úrokových sazeb byla bezprecedentní. Úrokové sazby kolem 3-5 % jsou ve skutečnosti normální a realistické. Každopádně léta nízkých úrokových sazeb jsou pro příštích několik let minulostí, což je pro ekonomiku rovněž zdravější a podporuje to stabilitu. Uměle udržované úrokové sazby blízko nuly vedou k přesunu kapitálu do rizikových, spekulativních aktiv, jako jsou junk bonds nebo kryptoměny. To může vést k předlužení a skončit špatně pro jednotlivce, ale i pro celé ekonomické segmenty. Působivě to ukázal bankrot banky Lehman v roce 2008.

Děkuji za rozhovor. 

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

19 prosince 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Forbes Women’s Summit 2022

Forbes Women‘s Summit 2022

Již podesáté se na Forbes Women’s Summitu představily úspěšné ženy. Ženy, které razí nové cesty, aktivně utvářejí budoucnost a jsou tak vzorem pro dívky a ženy. Pod heslem „Superwoman“ časopis Forbes ukázal, že ženy mohou být úspěšné i v mužských oblastech. Změna začala. Obzvláště nás těší, že členky naší správní rady Dr.in Sarvenas Enayati a Mag.a Elham Ettehadieh poskytly rozhovor na letošním Forbes Women Summitu.

Zde najdete celý rozhovor (video) v angličtině:

© David Visnjic

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

8 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Rakousko v úsporném režimu – nutná změna perspektivy Kopieren

Rakousko v úsporném režimu - nutná změna perspektivy

Růst cen energií a vysoká inflace představují pro mnoho lidí finanční problémy.  

Banky zároveň zvou své klienty ke Světovému dni spoření a ke spoření. Je myšlenka spoření vzhledem k rostoucím nákladům stále v souladu s dobou? Co bychom měli poradit naší mládeži? A jak můžeme my sami zachovat nebo zvýšit své úspory?

Ztráta kupní síly v důsledku inflace

„Současná situace vyžaduje přehodnocení oblasti poskytování a chování spotřebitelů. Myšlenka úspor v rámci Světového dne úspor ztratila svůj význam a je třeba vytvořit nové perspektivy. Je výhodné, když mladí lidé vědí, co pro ně inflace konkrétně znamená, a přesto si zachovají motivaci spořit a uvědomí si tak nové možnosti dlouhodobého hromadění majetku,“ říká Andreas Fellner, člen představenstva Partner Bank.

Inflace od roku 2000 do roku 2022 činila 50,6 %. To znamená, že během 20 let klesla kupní síla na polovinu.

Finanční vzdělání jako základ pro hromadění majetku

Zejména v těžkých dobách je důležité vytvářet finanční zabezpečení a rezervy. Peníze nebo reálná aktiva, akcie, zlato, nemovitosti, dluhopisy či ETF – investor má mnoho možností. Pro finanční rozhodování je důležité finanční vzdělání a dobré poradenství.

„Vhodný spořicí plán je úspěšný pouze tehdy, pokud máte také odpovídající znalosti a znáte možnosti ve finančním sektoru. Partner Bank nabízí speciální semináře v oblasti finančního vzdělávání. Znalosti lze rozšiřovat, a tím připravit půdu pro vlastní zajištění budoucnosti. Na našich seminářích získáte know-how pro finanční pohodu v oblasti investic a rezerv. Klíčovými tématy jsou také význam hmotného majetku, zlato, udržitelnost a budoucnost. S patřičnými znalostmi jsou investoři jistější, když si kladou správné otázky a zvažují své individuální investiční možnosti,“ vysvětluje Elham Ettehadieh, členka představenstva Partner Bank.

Obrázek: Partner Bank
Zdroj: Statistický úřad Rakouska, září 2022

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

7 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Snížení daňové zátěže pomocí cenných papírů

použít příspěvek na zisk

Úlevy pro osoby samostatně výdělečně činné jsou aktuálním tématem a důležitým signálem pro podnikatele. Díky slevě na dani ze zisku lze snížit daňové zatížení až o 45.950 € na osobu a rok, pokud je část zisku investována do zvýhodněných aktiv ve smyslu zákona o dani z příjmu (EStG). Novela EStG stanoví zvýšení příspěvku na zisk z 13 % na 15 % od roku 2022. Podle odhadů rakouské vlády se daňové zatížení podniků sníží až o 150 milionů eur. Mnoho podnikatelů však tuto příležitost k akumulaci majetku se státní podporou stále nevyužívá.

Kolik činí příspěvek na zisk?

Částka se odvíjí od ročního zisku a je rozložena takto:

 • zisky do 30.000 €: 15 %
 • následujících 145.000 €: 13 %
 • následujících 175.000 €: 7 %
 • následujících 230.000 €: 4,5 %
 • k ziskům nad 580.000 € již není příspěvek na zisk poskytován
 • maximální příspěvek na zisk činí 45.950 €

Příklad:

Zisk společnosti činí 62.000 €. Na prvních 30.000 € lze uplatnit 15 % (= 4.500 €). Na tento základní příspěvek má společnost nárok automaticky. Na zbývajících 32.000 € se vztahuje příspěvek na zisk související s investicemi ve výši 4.160 € (13 % z 32.000 €).  Investice do cenných papírů může být provedena ve výši 4.160 €. Celkový příspěvek na zisk v tomto příkladu činí 8.660 €.

Které cenné papíry jsou vhodné?

Zákonodárce jasně stanoví, které cenné papíry mohou být použité. Podle § 14 EStG mohou být použity jistoty, které mohou být použity i ke krytí personálních rezerv. Důraz je zde kladen na obzvláště konzervativní investiční kritéria, jako jsou:

 • dluhopisy na bydlení
 • fondy peněžního trhu
 • smíšené dluhopisové fondy
 • smíšené fondy (konzervativní, převážně dluhopisy)
 • otevřené nemovitostní fondy (nemovitosti)
 • jednotlivé dluhopisy, které splňují pokyny pro posuzování podle § 14 EStG

Z tohoto nařízení jsou vyňaty osobní automobily a dodávky (s výjimkou autoškol a užitkových vozidel, která jsou používána alespoň z 80 % pro komerční přepravu osob), jakož i okamžitě odečitatelný majetek nízké hodnoty a použitý majetek.

Co se rozumí pod pojmem majetek příjemce?

Ti, kteří chtějí uplatnit nárok na příspěvek na zisk související s investicemi (od 30.000 €), musí investovat buď do:

 • fyzicky odepisovatelného, dlouhodobého majetek s dobou použitelnosti nejméně čtyři roky, nebo
 • do cenných papírů podle § 14 odst. 7 EStG

Dlouhodobý majetek musí být přiřaditelný k tuzemské stálé provozovně. Cenné papíry musí být vedeny v evidenci a musí být vyhrazeny společnosti po dobu nejméně čtyř let.

Doporučuje se odborné poradenství

Hledání vhodných cenných papírů, které splňují přísné požadavky zákonodárce a zároveň přinášejí výnosy, je náročné. Výběr bude o to jistější, poradíte-li se s profesionálním investičním poradcem. Tímto způsobem se lze vyhnout chybám a realizovat individuální investiční strategii. Využitím příspěvku na zisk mají společnosti možnost zajistit si průběžnou akumulaci majetku. V nestabilní době je vhodné využít každou příležitost k finanční ochraně.

Co je to příspěvek na zisk?

Podle § 10 zákona o daních z příjmů mají živnostníci, osoby samostatně výdělečně činné a zemědělci a lesníci (bez paušálního zdanění) nárok na roční slevu na dani ze zisku. V případě zisku do 30.000 € činí tato částka až 4.500 €. Tato částka je osvobozena od daně a na konci roku ji finanční úřad automaticky zohlední jako základní slevu na dani. U zisků vyšších než 30.000 € se vyžadují investice do zvýhodněných aktiv.

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

2 listopadu 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Udržitelný život s městským zahradničením

Udržitelný život s městským zahradničením

Partner Bank spolupracuje se soukromou nadací TwoWings již více než 25 let. Od počátku této spolupráce banka nabízí udržitelné penzijní produkty s přímými investicemi. Investoři mají mimo jiné možnost podpořit činnost TwoWings svými dividendami. Tato soukromá nadace, založená v roce 1996, podporuje udržitelné vzdělávací projekty ve znevýhodněných oblastech světa. Cílem vzdělávacích programů, zejména pro dívky a ženy, je trvale zlepšit kvalitu života lidí s dostupnými prostředky.

Městské zahradničení podporuje sousedskou pospolitost.
Městské zahradničení podporuje sousedskou pospolitost.

Zahradničení ve městech v Kolumbii

Současný projekt TwoWings se zabývá zásobováním obyvatel města Cali potravinami. Cali se nachází v provincii Valle del Cauca, jihozápadně od Bogoty. Životní podmínky jsou zde stísněné a budovy částečně opuštěné. Nezaměstnanost, násilí a obchod s drogami jsou všudypřítomné. Místní zásobování potravinami v důsledku pandemie značně utrpělo. Spolu s dlouholetým partnerem FUNDAEC podporuje TwoWings místní workshopy o výrobě potravin pro vlastní spotřebu. Účastníci se naučí pěstovat ovoce a zeleninu na malém prostoru. Program městského zahradničení v současné době slouží 81 rodinám. Cílem je dosáhnout co největšího výnosu na co nejmenším prostoru, což se dosahuje pomocí vertikálně uspořádaných sadbovačů. Cílem je využít každý prostor: Střešní terasy a vstupy do domů se stávají zelenými oázami v hustě zastavěné oblasti. V nových minizahrádkách se daří rajčatům, fazolím, okurkám, cuketám a dalším plodinám. Tato iniciativa poskytuje zapojeným rodinám nejen cenné potraviny. Posiluje také sociální soudržnost. Na seminářích se navazují nové kontakty a účastníci jsou povzbuzováni, aby se o získané poznatky podělili se svým okolím. Tento sociální aspekt posiluje soudržnost komunity v zemi zmítané krizí. Projekt městského zahradničení umožňuje lidem, aby se sami aktivně zapojili a soběstačně se zásobovali kvalitními potravinami.

Domácí zelenina významně přispívá k zásobování potravinami
Domácí zelenina významně přispívá k zásobování potravinami

Moderní přenos znalostí

Na seminářích Urban Gardening se předávají znalosti a účastníkům se poskytují balíčky semen a sazenic. Jako ideální se ukázal počet 5 až 10 účastníků. Pro zvýšení dosahu budou kurzy nabízeny také digitálně. Tento projekt přináší nové výzvy, které je třeba v nadcházejících měsících zvládnout. Stabilní připojení k internetu nelze považovat za samozřejmost. Na druhou stranu mají lidé stále málo zkušeností s používáním online platforem. Zde opět přichází na řadu svépomoc. Účastníci osobních seminářů jsou vyzýváni, aby prezentovali online kurzy ve své komunitě a vysvětlovali lidem, jak se k nim dostat. 

Workshopy probíhají v malých skupinách
Workshopy probíhají v malých skupinách.

Průběžné hodnocení

Pravidelné monitorování zajišťuje účinnost projektu Urban Gardening. Vyhodnocuje, které zelenině se daří a která je v domácnostech nejvíce konzumována. Na základě toho se sestaví balíčky osiva pro následující sezónu. V současné době se testují zavlažovací systémy, které šetří vodu a fungují bez elektřiny. Výsledky jsou již nyní slibné. Vysoká míra negramotnosti se řeší poskytováním školicích videí. Přístup ke znalostem by měl být pro všechny nízkoprahový. Podpora sociálních dovedností vede k větší solidaritě v rámci komunity, což významně přispívá ke zlepšení sousedství v Cali. Výroba vlastních potravin významně přispívá k boji proti chudobě a hladu a vytváří povědomí o osobní odpovědnosti. V neposlední řadě se v rodinách účastníků zasévají semínka ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Více informací o práci TwoWings a o tom, jak ji můžete podpořit, najdete zde.

©TwoWings

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

22 srpna 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Kritéria ESG: Ekologické, sociální a etické

Kritéria ESG: Ekologické, sociální a etické

Trend ekologických a sociálních investic pokračuje. Investoři chtějí svým kapitálem přispět k udržitelné společnosti a ekonomice. Termín kritéria ESG se etabloval jako standard pro udržitelné investice. Zkratka „ESG“ se skládá z pojmů „environment“, „social“ a „governance“.

Co znamená ESG?

Environment (životní prostředí): V tomto ohledu hraje klíčovou roli pečlivé hospodaření se zdroji, snižování emisí a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Social (sociální oblast): Společnosti dbají na spravedlivé pracovní podmínky, dodržování lidských práv a přístup pracovníků k dalšímu vzdělávání. Do této kategorie patří také bezpečné pracovní podmínky, odmítání nucené a dětské práce a zdravotní péče.

Governance (správa a řízení): Nezávislé dozorčí orgány ve společnostech zajišťují vyloučení protisoutěžního chování nebo korupce.

Kótované společnosti mají od roku 2017 povinnost pravidelně zveřejňovat zprávy o udržitelnosti. Pomocí takzvaných ESG skóre lze v tomto kontextu snadněji hodnotit a porovnávat společnosti. Aby byla zajištěna transparentnost a věrohodnost množství těchto údajů, je právní rámec v celé EU průběžně upravován.

Co je nového od srpna 2022?

Od 2. srpna 2022 vstoupí v platnost novela směrnice MiFID II. Tato směrnice EU odkazuje na nařízení o taxonomii a zveřejňování. Co se změní v praxi? Poskytovatelé finančních služeb jsou povinni se v rámci poradenského procesu ptát klientů na jejich preference v oblasti udržitelnosti. Cílem je zlepšit obecné znalosti o produktech udržitelných cenných papírů. Kromě toho lze investice sladit se zájmy klienta.

Důsledná analýza ESG založená na důvěryhodných datech a bodových hodnotách podporuje naše klienty při rozhodování o udržitelných investicích. Investice založené na ESG na jedné straně podporují odpovědný přístup k životnímu prostředí a na straně druhé umožňují dosáhnout požadovaných investičních cílů. Společnost si uvědomuje, že osobní činnost na úrovni investic může přispět k celkovému obrazu.

Více než 25 let zkušeností s udržitelným poskytováním

Partner Bank nabízí diverzifikované akciové portfolio zaměřené na megatrend ekologie již od poloviny 90. let. Klienti mají z těchto dlouholetých zkušeností přímý prospěch. Investováním do akcií se přímo podílejí na příslušných společnostech. Na poradenských schůzkách jsme vždy přesně vyhodnotili, čeho si zákazníci cení, což je základem úspěšného a udržitelného investičního poradenství.

Foto: ©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

27 července 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Cílovou skupinou by se mělo stát více žen

Chudoba ve stáří postihuje mnohem častěji ženy než muže. Průměrný starobní důchod rakouských žen činí 1 064 eur měsíčně. Tato hodnota je zjevně pod současnou hranicí chudoby, která činí 1 259 eur měsíčně. U žen je rozdíl v důchodech přibližně 40 % ve srovnání s muži. Důchodkyně jsou dvakrát častěji závislé na finanční podpoře než muži stejného věku. Důležitým krokem jsou zásahy státu, jako je rozdělení důchodů. Tato možnost je však v Rakousku málo využívána, protože je třeba o ni požádat a lze ji uplatnit pouze po dobu 14 kalendářních let. Zatímco v Německu a Švýcarsku se rozdělení důchodu pro rodiče provádí automaticky s narozením prvního dítěte. Pro účinnou prevenci možné chudoby ve stáří jsou nutná různorodá vládní opatření, jejichž financování by pro státy představovalo velkou výzvu.  

Boj proti chudobě ve stáří

Ženy často spoléhají na tradiční formy investování, jako jsou vkladní knížky nebo stavební spoření. Ty nejsou v době nízkých úrokových sazeb příliš atraktivní. Podle zprávy OECD mají ženy obvykle menší finanční znalosti. Bezpečnostní hledisko hraje nezanedbatelnou roli při rozhodování o vytvoření rezerv. Zejména v době vysoké inflace však klasická vkladní knížka rok od roku prodělává. „Investici na kapitálovém trhu předchází odborné finanční poradenství. Nedostatek znalostí lze nahradit, a tím se otevírá cesta k samostatnému zajištění budoucnosti. Naším cílem je povzbudit ženy, aby udělaly krok k finanční nezávislosti,“ říká Elham Ettehadieh, generální ředitelka Partner Bank. Partner Bank se proto zaměřuje na finanční vzdělávání žen a nabízí semináře v oblasti zajištění na stáří. Ženy by se měly méně bát kapitálového trhu, aby mohly správně vyhodnotit příležitosti a rizika a profitovat z nich. Větší opatrnost investorek má však i své dobré stránky. Podle rakouského úřadu pro finanční trh se ženy stávají oběťmi investičních podvodů mnohem méně často než muži.

Finanční vzdělávání do škol

Aby se v budoucnu zlepšily výrazné rozdíly ve znalostech mezi muži a ženami, vyzývají banky i investiční poradci k začlenění finančních znalostí do školních osnov. „Považuji za opožděnou reformu, že se téma „peníze a rezervy“ učí již děti ve formě přiměřené jejich věku,“ říká Michael Hanak, ředitel Partner Bank Academy. V duchu celoživotního vzdělávání je třeba, aby existovaly různorodé zdroje informací, které budou lidi provázet mládím i dospělým životem. Finanční nezávislost je stejně důležitá pro muže i ženy a uvědomění si vlastních možností, pokud jde o zajištění a investice, a odpovídající jednání zbavuje člověka hrůzy z chudoby ve stáří.

©Adobestock

Zveřejnil tým Partner Bank
Zveřejnil tým Partner Bank

11 července 2022

VÍTEJTE NA PARTNER BANK BLOG

Jsme velmi rádi, že vás můžeme na tomto blogu přivítat!

Tímto blogem bychom vám chtěli poskytnout přístup k celé řadě pohledů na témata peněz, úspor, Zabezpečení a sociálního rozvoje.

Pokud se chcete dozvědět více o Partner Bank, jste na správném místě!

Sociální média

Nejnovější příspěvek

Megatrend Map Zukunftsinstitut